» » Про затвердження Програми «Дитяче харчування» на 2021-2023р.р.

Про затвердження Програми «Дитяче харчування» на 2021-2023р.р.

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ 

24 грудня 2020 року                       м. Сновськ                                       № 8-2/VІІІ

 

Про затвердження Програми «Дитяче харчування» на 2021-2023р.р.

 

З метою матеріально-фінансової підтримки соціально незахищених сімей (зокрема дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах) та сімей військовослужбовців Сновської територіальної громади (ТГ), мобілізованих до лав Збройних Сил України, які проходять (проходили) військову службу в зоні проведення операції об’єднаних сил; керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму «Дитяче харчування» із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей дошкільного та шкільного віку закладів освіти Сновської міської ради на 2021-2023 роки (додається).

 

 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

 1. Головним розпорядником коштів визначити Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту  О.Коваленко та на постійну  комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В. Карпенко).

 

Міський голова                                                                   О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

(2 сесія 8 скликання)

№ 8-2/VІІІ від 24 грудня 2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

«ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ»

 

на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

Сновськ

-2020-

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Назва Програми    Програма «Дитяче харчування»

на 2021-2023 роки

Підстави до розробки Програми Закони України «Про освіту»,

«Про загальну середню освіту»,

«Про дошкільну освіту»,

«Про охорону дитинства»,

«Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Про внесення змін до  деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. №911-VІІІ,

«Про здійснення державних закупівель»,

Постанова Кабінету Міністрів від 19.06.2002 р. №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Спільний наказ МОН України та МОЗ України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва».

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Замовник Програми Сновська міська рада
Розробник Програми Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради
Мета Програми Створення умов для збереження та покращення здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення вихованців ЗДО та здобувачів освіти ЗЗСО раціональним та якісним харчуванням, дотримання наступності та послідовності   у процесі вдосконалення системи організації харчування вихованців та школярів   закладів комунальної форми власності ТГ, впровадження нових форм обслуговування  та технологій приготування їжі в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів.
Строки реалізації Програми 2021-2023 р.р.
Джерела фінансування Бюджет Сновської міської територіальної громади,

інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України.

Обсяги фінансування  Обсяг коштів визначається рішенням сесії міської ради «Про бюджет Сновської міської територіальної громади».
Очікувані кінцеві результати реалізації Програми Ø    удосконалення єдиної системи харчування у закладах загальної середньої освіти  ТГ;

Ø    створення умов, що сприяють зміцненню здоров’я вихованців та школярів, їх гармонійному розвитку;

Ø    збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;

Ø    забезпечення якісним харчуванням вихованців та учнів пільгових категорій відповідно до законодавства України;

Ø    забезпечення пільгових умов оплати харчування вихованців та школярів інших категорій, які потребують соціальної підтримки;

Ø    поліпшення якості харчування вихованців та школярів;

Ø    формування навичок правильного та здорового харчування;

Ø    впровадження нових технологій в організацію харчування.

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання та виховання.

Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є повноцінне і раціональне харчування.

Станом на 01.12.2020 року на території Сновської ТГ функціонують 3 заклади дошкільної освіти, в яких виховується 214 дітей; 5 закладів загальної середньої освіти та 7 загальноосвітніх навчально-виховних комплекси, в яких навчаються 2069 дітей.

З 1 січня 2020 року згідно з рішенням 42 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 20.12.2019 р.  № 3-42/ VІІ «Про затвердження Програми із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей  дошкільного та шкільного віку для закладів освіти Сновської міської ради на 2020 рік», в ЗДО та ЗЗСО  Сновської ТГ організоване безкоштовне збалансоване, раціональне харчування для  дітей пільгових категорій.

Грошові норми харчування на 1 дитину на день:

 • для здобувачів освіти ЗЗСО: 14 грн. на день – 2021 рік; 15 грн. – 2022 рік; 17 грн. – 2023 рік;
 • для вихованців ЗДО – 29 грн. на день – 2021 рік; 30 грн. – 2022 рік; 32 грн. – 2023 рік.

Для дітей пільгових категорій – харчування безкоштовне.

Управління освіти забезпечує координацію процесу організації харчування та контроль безоплатного харчування дітей пільгових категорій відповідно до ст.5 Закону України «Про охорону дитинства».

Контроль за харчовими нормами, якістю продукції, яка надходить до харчоблоків та їдалень, організацію харчування в ЗДО та ЗЗСО здійснюється керівництвом відповідного закладу в рамках системи ХАССП. Управління освіти  забезпечує закупівлю і постачання продуктів харчування та продовольчої сировини гарантованої якості, ведення бухгалтерського обліку продуктів харчування та продовольчої сировини, аналітичний облік батьківської плати за харчування в закладах освіти.

Заклади освіти  забезпечують замовлення необхідної кількості продуктів харчування та продовольчої сировини, їх приймання, складання меню-розкладу, виготовлення страв, подання дітям готових страв, ведення обліку дітей, які отримують харчування, контроль за харчуванням, інформування  батьків про організацію харчування дітей в закладі.

Розробка Програми зумовлена необхідністю створення та забезпечення умов для організації повноцінного та якісного харчування здобувачів освіти закладів  Сновської ТГ, а також забезпечення пільгових умов оплати харчування вихованців та школярів таких категорій, які потребують соціальної підтримки.

 

 1. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основна мета Програми – створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення вихованців закладів освіти якісним харчуванням, впровадження нових форм обслуговування учнів та нових технологій приготування їжі.

Основними завданнями Програми є:

 • вдосконалення системи організації харчування у закладах освіти Сновської ТГ;
 • удосконалення управління системою організації харчування, оптимізація витрат на її функціонування;
 • створення умов для повноцінного харчування вихованців ЗДО та учнів ЗЗСО;
 • забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій;
 • забезпечення пільгових умов оплати харчування дітей з сімей, які потребують соціальної підтримки.

Реалізація Програми дасть змогу:

 • збільшити кількість учнів, які охоплені гарячим харчуванням;
 • забезпечити безкоштовним якісним харчуванням дітей пільгових категорій;
 • формувати навички правильного та здорового харчування;
 • надавати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров’я дітей, урізноманітнити раціон харчування;
 • поліпшити контроль за якістю сировини та готової продукції за системою ХАССП;
 • забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

Доцільність створення даної Програми обумовлена:

 • турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей;
 • необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як важливої складової для розвитку дитячого організму;
 • впровадження єдиного циклічного меню в ЗЗСО та орієнтовного двотижневого меню в ЗДО;
 • необхідністю вдосконалення системи організації харчування у закладах освіти Сновської ТГ, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
№ з/п Заходи Виконавці Термін виконання
 

1.            Організаційно-методичне забезпечення

1.1. Удосконалення системи контролю за якістю харчування в загальноосвітніх закладах міста. Удосконалення системи ХАССП. Управління освіти Січень – червень, щорічно
1.2. Оформлення інформаційних куточків для учнів та батьків щодо харчування дітей. Керівники закладів освіти Лютий, щорічно
1.3. Оновлення бази даних дітей пільгових категорій, які потребують безкоштовного харчування. Керівники закладів освіти Січень, щорічно
1.4. Організація та проведення нарад, семінарів, виховних заходів з формування здорового способу життя. Заклади освіти Сновської ТГ Відповідно до плану роботи
1.5. Залучення педагогічних працівників до розробки науково-дослідницьких учнівських робіт та проєктів з проблем раціонального та збалансованого харчування. Заклади освіти Сновської ТГ Постійно
1.6. Проведення конкурсних торгів на закупівлю продуктів харчування. Управління освіти За потребою
1.7. Забезпечення фінансування наданих виплат. Фінансовий відділ Сновської міської ради Постійно
 

2.            Організація харчування в  закладах освіти Сновської ТГ

 

2.1. Забезпечення безкоштовним харчуванням (100% від вартості харчування в день)  учнів 5-11 класів з числа:

–         дітей-сиріт;

–         дітей, позбавлених батьківського піклування;

–         дітей з особливими освітніми проблемами;

–         дітей із сімей, які отримують допомогу  відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

–         дітей із сімей тимчасово переміщених осіб;

–         дітей учасників бойових дій в зоні АТО (ООС);

–         дітей,  батьки яких загинули або отримали інвалідність як учасники бойових дій в зоні АТО (ООС);

–         дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання  службових обов’язків;

–         дітей соціально-незахищених категорій, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Управління освіти Протягом року
2.2. Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи харчоблоків та їдалень. Заклади освіти Сновської ТГ Постійно
2.3. Проведення тематичних перевірок щодо організації харчування в навчальних закладах, здійснення громадського контролю за роботою їдалень. Управління освіти, піклувальні (наглядові) ради закладів освіти  
 

3.            Підвищення якості харчування по закладах освіти Сновської ТГ

 

3.1 Розширення асортименту страв. Заклади освіти 2021-2023 р.р
3.2. Розробка орієнтовного двотижневого меню на осінньо-зимовий та весняно-літній періоди для закладів освіти. Заклади освіти Щорічно
3.3. Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування   з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість і супровідних документів. Управління освіти Постійно
3.4. Організація роботи щодо підготовки харчоблоків закладів освіти та шкільних їдалень до початку нового навчального року. Заклади освіти 2021-2023 р.р.

 

 

 1. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету  Сновської міської територіальної громади відповідно до кошторису після затвердження його рішенням сесії Сновської міської ради в межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Забезпечення гарячим харчуванням  здійснюється Управлінням освіти та закладами освіти.

Враховуючи те, що протягом року може змінюватись кількість дітей, яким надається безкоштовне харчування, суми на харчування виділяються згідно фактичної кількості осіб.

Управління освіти за підсумками кожного року подає звіт про виконання Програми та вносить пропозиції щодо потреби в коштах на наступний рік, до кінця дії Програми.

 

 1. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В КОШТАХ

 

6.1 На забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей шкільного віку:

 

Категорії дітей 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Діти військовослужбовців, які є учасниками АТО (ООС) 196 х 14 грн. х 175 днів = 480 200 грн. 196 х 15 грн. х 175 днів = 514 500 грн. 196 х 17 грн. х 175 днів = 583 100 грн.
Діти із соціально незахищених сімей 418 х 14 грн. х 175 днів =

1 024 100 грн.

418 х 15 грн. х 175 днів =

1 097 250 грн.

418 х 17 грн. х 175 днів =         1 243 550 грн.

 

6.2. На забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей дошкільного віку:

 

Категорії дітей 2021 рік 2022 рік 2023 рік
 Діти військовослужбовців, які є учасниками АТО (ООС) у

НВК (КФК 1010)

26 х 29 грн. х   250 днів = 188 500 грн.

 

26 х 30 грн. х   250 днів = 195 000 грн.

 

26 х 32 грн. х 250 днів = 208 000 грн.

 

Діти військовослужбовців, які є учасниками АТО (ООС) у

ЗДО( КФК 1020)

22 х 29 грн. х   250 днів = 159 500 грн. 22 х 30 грн. х   250 днів = 165 000 грн. 22 х 32 грн. х   250 днів = 176 000 грн.
Діти із соціально незахищених сімей у НВК (КФК 1010) 48 х 29 грн. х   250 днів = 348 000 грн. 48 х 30 грн. х   250 днів = 360 000 грн. 48 х 32 грн. х   250 днів = 384 000 грн.
Діти із соціально незахищених сімей у ЗДО (КФК 1020) 11 х 29 грн. х 250 днів = 79 750 грн. 11 х 30 грн. х 250 днів = 82 500 грн. 11 х 32 грн. х 250днів =

88 000 грн.

 

Всього на рік

 

2 280 050

 

2 414 250

 

2 682 650

 

 

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

 • створення умов, що сприяють зміцненню здоров’я вихованців дошкільних закладів та школярів, їхньому гармонійному розвитку;
 • забезпечення якісного, збалансованого та повноцінного харчування вихованців дошкільних закладів та школярів;
 • забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців ЗДО та учнів ЗЗСО пільгових категорій, а також дітей інших категорій, які потребують соціальної підтримки;
 • раціональне та ефективне використання бюджетних коштів;
 • формування навичок правильного та здорового харчування.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Організація виконання Програми покладається на Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради, адміністрації  закладів освіти Сновської ТГ.

Контроль за виконанням Програми здійснює Сновська міська рада.

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюється постійною комісією Сновської міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики.

 

 

 

 

 

Начальник Управління освіти,

сім’ї, молоді та спорту                                                                              О.КОВАЛЕНКО