» » Про затвердження Програми «Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2020 рік»

Про затвердження Програми «Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2020 рік»

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок перша сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ 

27 листопада 2019 року                 м. Сновськ                                      № ­­­2-41/VII

 

Про затвердження Програми «Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2020 рік»

 

Розглянувши клопотання Виробничого підрозділу Конотопської дирекції залізничних перевезень Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця»; керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики;   з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

міська ради вирішила:

 1. Затвердити Програму «Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2020 рік» (додається).
 1. При формуванні міського бюджету на 2020 рік та внесенні змін до міського бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орду І.Г. та на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту (голова Клименко Т.І.).

 

Міський голова                                                                         О.МЕДВЕДЬОВ

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення   Сновської міської  ради (41 сесія 7 скликання)

                                                                           від 27 листопада 2019 р.  № 2-41/VІІ

 

Програма

«Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2020 рік»

Зміст  Програми

 

 Паспорт Програми

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
 2. Мета та основні завдання Програми
 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування Програми
 4. Очікувані результати
 5. Строки та етапи виконання Програми
 6. Координація та контроль за ходом реалізації Програми
 7. Порядок компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні.

 

 Паспорт Програми

 

1. Ініціатор розроблення Програми Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області
2. Розробник Програми Відділ житлово-комунального господарства та транспорту міської ради
3. Відповідальний виконавець Програми Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області
4. Учасники Програми Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області, перевізник, який надає послуги з перевезення  залізничним транспортом.
5. Терміни реалізації Програми 2020 рік
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми міський бюджет
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми. 118 тис. грн.

 

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Згідно з Законом України «Про залізничний транспорт» пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

Дана Програма спрямована на фінансування пільг окремим категоріям громадян за пільговий проїзд окремих категорій громадян відповідно до діючого законодавства України.

В районі проживає майже 7,3 тис. осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом.

Вжиття системних заходів щодо соціальної підтримки пільгових категорій громадян, зокрема, фінансування витрат за пільговий проїзд дозволить підняти рівень їх соціальної захищеності.

 

 1. Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є соціальний захист окремих пільгових категорій громадян, шляхом відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом.

 

Першочерговим завданням цієї Програми є:

 • забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільги за проїзд залізничним транспортом на приміських маршрутах;
 • компенсація витрат підприємствам, які здійснюють пільгові послуги окремим категоріям громадян.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування Програми

 

Оптимальним шляхом розв’язання проблеми є забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні за рахунок коштів  міського бюджету та інших джерел не заборонених законодавством України.

Дія Програми поширюється на найбільш незахищені верстви населення, які потребують особливої уваги з боку держави та місцевих органів влади.

Обсяги видатків на реалізацію Програми затверджуються на рік і можуть коригуватися протягом року.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням міської ради при прийнятті міського бюджету з урахуванням його фінансових можливостей на відповідний рік.

 

 1. Очікувані результати

 

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні.

Назва послуги/рік 2020
Середня кількість одержувачів, чол. Середня вартість поїздки 1 пасажира, грн.
Компенсація за пільговий проїзд на приміських маршрутах залізничним транспортом 11 115 10,61
 1. Строки та етапи виконання Програми

Програма розрахована на 2020 рік.

 

 1. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області.

 1. ПОРЯДОК компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні
  • Загальні положення

8.1.1. Порядок компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян за пільговий проїзд залізничним транспортом на приміських маршрутах та комплексного розв’язання проблеми фінансування компенсаційних виплат за надані послуги (далі – компенсаційні виплати) та визначення механізму їх виплати.

8.1.2. Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

8.1.3. За цим Порядком здійснюються виключно компенсаційні виплати перевізнику, який надає послуги з пільгового перевезення громадян залізничним транспортом у приміському сполученні.

8.2. Організація проведення компенсаційних виплат пільгових перевезень окремих категорій громадян

8.2.1. Джерелами компенсаційних виплат є кошти міського бюджету. Для реалізації заходів Програми можуть залучатися кошти інших бюджетів. Порядком передбачається  проведення компенсаційних виплат за тих громадян, які мають право на пільги згідно чинного законодавства України. Перерахування за цим Порядком компенсаційних виплат за пільговий проїзд, здійснюються в межах передбачених рішенням міської ради.

8.2.2. Головним розпорядником коштів за цією Програмою є Сновська міська рада  Сновського району чернігівської області (далі – Розпорядник).

8.2.3. Розподіл коштів між перевізниками здійснюється Розпорядником за пільговий проїзд тих громадян, що мають право на забезпечення пільгового проїзду.

8.2.4. Компенсаційні виплати проводяться на підставі укладених Розпорядником договорів з підприємством, що надає послуги (далі – Договір). Договір укладається в межах кошторисних призначень з помісячним розподілом коштів.

8.2.5.  У Договорі передбачаються компенсаційні виплати перевізнику у розмірі фактичної вартості пільгового проїзду за діючими тарифами.

8.2.6.  Перевізник щомісяця до 5 числа подає Розрахунок компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом за попередній місяць до міської ради. Відповідальність за повноту, якість формування документів та достовірність поданої інформації покладається на організації, що подають Розрахунки.

8.2.7. На підставі складених Розрахунків організація формує Акт звіряння розрахунків за надані послуги та до 10 числа подає Акт наданих послуг за відповідний період (місяць).

8.2.8. Розпорядник до 15 числа перевіряє інформацію, що міститься у Акті звіряння розрахунків, з інформацією, яка зазначена у Розрахунку, і у разі виявлення розбіжностей повертає їх організації для усунення недоліків.

8.2.9. Розпорядник коштів підписує Акти звіряння розрахунків та упродовж               7 робочих днів забезпечує реєстрацію фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби.

8.2.10. Після надходження фінансування Розпорядник забезпечує протягом 5-х робочих днів перерахування коштів на рахунки організацій за надані пільгові послуги.

 • Порядок виділення та використання компенсаційних виплат

8.3.1. Розпорядник бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки за загальним фондом міського бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань.

8.3.2. Щомісяця на підставі наданих документів Розпорядник складає з організаціями – надавачами пільгових послуг акти звіряння.

 

Перший заступник

міського голови                                                                       І.ОРДА

 

 

Leave a Reply