» » Про затвердження  Програми із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей дошкільного та шкільного віку для закладів освіти Сновської міської ради на 2020 рік

Про затвердження  Програми із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей дошкільного та шкільного віку для закладів освіти Сновської міської ради на 2020 рік

-> сесія | 0

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 20 грудня 2019 року                      м. Сновськ                                       № ­­­3-42/VII

 

Про затвердження  Програми із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей дошкільного та шкільного віку для закладів освіти Сновської міської ради на 2020 рік

 

      З метою матеріально-фінансової підтримки соціально незахищених сімей (зокрема дітей, які  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах) та сімей військовослужбовців Сновського району, мобілізованих до лав Збройних Сил України, які проходять (проходили) військову службу в зоні проведення операції об’єднаних сил; керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з  питань планування, фінансів, бюджету  та соціально-економічного розвитку; з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

міська рада  в и р і ш и л а : 

 

  1. Затвердити Програму із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей дошкільного та шкільного віку для закладів освіти Сновської міської ради на 2020 рік (додається).
  1. При формуванні міського бюджету на 2020 рік та внесенні змін до міського бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
  1. Головним розпорядником коштів визначити Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – начальника  Управління  освіти,  сім’ї,  молоді  та  спорту  О.Коваленко та на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту (голова Т.Клименко).

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

               ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (42 сесія 7 скликання)

   від 20 грудня 2019 р. №  3-42/VІІ

 

 

П Р О Г Р А М А

із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей дошкільного та шкільного віку для закладів освіти Сновської міської ради на 2020 рік

 

 

Паспорт Програми

 

1. Ініціатор розроблення Програми Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради
2. Розробник Програми Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради
3. Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради
4.

 

 

Учасники Програми

 

 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради, Сновська міська рада

 

5. Термін реалізації Програми  2020 рік
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет
7. Загальний обсяг фінансування Програми 1 558 500+15 000(додатково)= 1 573 500грн.

Відповідно запиту Управління на відповідний рік з урахуванням кількості дітей, яким надається допомога, та діючих нормативів харчування на 2020 рік

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватися.

 

У закладах освіти  району  Сновської  міської  ради  потребують гарячого харчування 180 дітей військовослужбовців, які  є учасниками АТО (ООС) та 350 дітей із соціально незахищених сімей  (діти, які  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах).

У закладах дошкільної освіти – 38 дітей військовослужбовців, які  є учасниками АТО (ООС) та 28 дітей із соціально незахищених сімей (діти, які  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах).

 

  1. Мета та основні завдання Програми

Одним  із основних  завдань закладів освіти на сучасному етапі є збереження здоров’я дітей.

Основною метою Програми є надання матеріально-фінансової підтримки дітям військовослужбовців Сновського району, батьки яких є учасниками АТО (ООС) та дітям із соціально незахищених сімей.

Основним завданням Програми є надання безкоштовного гарячого харчування здобувачам  освіти із сімей військовослужбовців Сновського району, батьки яких є учасниками АТО (ООС), та матеріально-фінансова підтримка соціально незахищених сімей.

Реалізація даної Програми дасть змогу покращити матеріально-побутові умови сім’ям військовослужбовців Сновського району,  мобілізованих до лав Збройних Сил України та які проходять військову службу в зоні проведення  операції  об’єднаних  сил; підвищити динаміку життєвого рівня та покращити матеріально-побутові умови окремих соціальних груп населення.

 

  1. Фінансове забезпечення виконання

Програми та очікувані результати

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Забезпечення гарячим харчуванням здійснюється Управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту  Сновської  міської ради.

Враховуючи те, що протягом року може змінюватися кількість дітей, яким надається безкоштовне харчування, суми на харчування виділяються згідно фактичної кількості осіб.

Управління за підсумками року подає звіт про виконання Програми та вносить пропозиції щодо потреби в коштах на наступний рік.

 

  1. Основні заходи з реалізації Програми

Взяття на облік дітей, які мають право на безкоштовне харчування відповідно до Програми.

Управління освіти, сім’ї, молоді  та спорту Сновської  міської ради.

Постійно

Забезпечення фінансування наданих виплат.

Фінансовий відділ Сновської міської ради

                                                                                                                     Постійно

 

  1.  Розрахунок потреби в коштах назабезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей шкільного віку, що навчаються у закладах освіти  району, батьки яких є учасниками АТО (ООС), та дітей із соціально незахищених сімей.

 

Потреба в коштах на 2020 рік становить:

– 180 дітей військовослужбовців, які  є учасниками АТО  х 12 грн. х 175 днів = 378 000 грн.

– 350 дітей із соціально незахищених сімей  х 12 грн. х 175 днів = 735 000 грн.

 

 

  1. Розрахунок потреби в коштах назабезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей дошкільного віку, батьки яких є учасниками АТО (ООС), та дітей із соціально незахищених сімей.

 

Потреба в коштах на 2020 рік становить:

– 18 дітей військовослужбовців, які  є учасниками АТО  у НВК  (КФК 1010) х 27 грн. х 250 днів = 121 500 грн.

– 20 дітей військовослужбовців, які  є учасниками АТО у ДНЗ (КФК 1020) х 27 грн. х 250 днів = 135 000 грн.

– 20 дітей із соціально незахищених сімей у НВК (КФК 1020) х 27 х 250 = 135 000 грн.

– 8 дітей із соціально незахищених сімей у ДНЗ (КФК 1010) х 27 х 250 =

54 000 грн.

 

Враховуючи те, що протягом року може змінюватися кількість дітей, яким надається безкоштовне харчування:

– додатково – 15 тис.  грн.

 

 

Заступник  міського  голови –

начальник   Управління  освіти,

сім’ї, молоді та спорту                                                                              О. КОВАЛЕНКО