» » Про затвердження Програми медичного обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, при їх стаціонарному лікуванні в відділеннях КНП «Сновська ЦРЛ», на 2020 рік

Про затвердження Програми медичного обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, при їх стаціонарному лікуванні в відділеннях КНП «Сновська ЦРЛ», на 2020 рік

-> сесія | 0

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сорок перша сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

27 листопада 2019 року                 м. Сновськ                                      № ­­­­­4-41/VII

 

Про затвердження Програми медичного обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, при їх стаціонарному лікуванні в відділеннях КНП «Сновська ЦРЛ», на 2020 рік

 

З метою підтримки показників стану здоров’я громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; розглянувши звернення генерального директора КНП «Сновська ЦРЛ» М.В.Куценка; відповідно до вимог Бюджетного кодексу України; керуючись п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики;   з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

міська рада вирішила:

  1. Затвердити Програму медичного обслуговування громадян,    постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, при їх стаціонарному лікуванні в відділеннях КНП «Сновська ЦРЛ»,  на 2020 рік (додається).
  1. При формуванні міського бюджету на 2020 рік та внесенні змін до міського бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
  1. Розпорядником коштів визначити КНП «Сновська ЦРЛ».
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на генерального директора КНП «Сновська ЦРЛ» М.В.Куценка та на постійну  комісію міської ради з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту (голова Клименко Т.І.).

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (41 сесія 7 скликання)

 від 27 листопада 2019 р. № 4-41/VІІ

 

 Програма

медичного обслуговування  громадян, постраждалих внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, 

при  їх  стаціонарному  лікуванні в відділеннях  КНП «Сновська ЦРЛ»,  на  2020  рік.

 

ПАСПОРТ

Програми медичного обслуговування  громадян,  постраждалих

внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  при  їх  стаціонарному  лікуванні  в відділеннях  КНП «Сновська ЦРЛ»,   на  2020  рік.

 

1 Ініціатор  розроблення програми КНП «Сновська центральна районна  лікарня»
2 Розробник програми КНП «Сновська центральна районна  лікарня»
3 Відповідальний виконавець програми КНП «Сновська центральна районна  лікарня»
4 Учасники програми Сновська міська рада, КНП «Сновська ЦРЛ»
5 Термін реалізації програми 2020 рік
6 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:                                                       коштів  міського бюджету В межах фінансових ресурсів на відповідний рік.

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватися.

 

І. Загальна частина

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є основним завданням Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Серед  головних  є  гарантовані  державою  пільги  на  безкоштовне стаціонарне  лікування, адже  з  віддаленістю  в  часі  від  дати  катастрофи, у  постраждалих  громадян  все  частіше  виникають  проблеми  зі  здоров’ям,  які  переходять  в  інвалідність. Покращення  медичного  забезпечення  неможливо  без  фінансової  підтримки  існуючих  державних  програм, направлених  на  заходи  по  збереженню   здоров’я  цієї  категорії  громадян. Разом  з  тим,  державні  гарантії  щодо  безоплатного  медичного  обслуговування  не  є  достатніми  для  задоволення  потреб  населення.

Враховуючи  соціальне  значення  проблеми,  виникає  необхідність  прийняття Програми,  спрямованої  на  покращення  медичного  обслуговування  чорнобильців, які  проживають на території Сновської об’єднаної громади  шляхом  залучення  на  її  виконання  коштів міського бюджету,  що  безумовно  сприятиме  вирішенню  зазначених  вище  проблемних  питань.

 

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є збереження та відновлення здоров’я громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підтримка  показників  стану  здоров’я  постраждалих,  попередження  та  зниження  рівня  їх  захворюваності  шляхом  включення  додаткових  конкретних    заходів  з  фінансової  підтримки  громадян  при  їх стаціонарному лікуванні  в  КНП «Сновська ЦРЛ»  та  забезпеченню  життєво  необхідними  вартісними  медичними  препаратами.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування  Програми  передбачається відповідно до законодавства за рахунок коштів міського бюджету.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради при прийнятті  бюджету на 2020 рік.

Можливі  такі  джерела  фінансування:

– кошти  міського  бюджету;

– благодійні  внески;

– інші  кошти  не заборонені  чинним  законодавством.

Витрачання  коштів  здійснюється  на  забезпечення  медичними  препаратами постраждалих  в  умовах  стаціонару.

 

ІV. Завдання  Програми

Для  надання  медичної  допомоги  постраждалим  внаслідок Чорнобильської  катастрофи Програмою передбачено забезпечення безкоштовними  ліками в разі  стаціонарного  лікування зазначених категорій громадян у  відділеннях  КНП «Сновська  ЦРЛ».

 

  1. Відповідальні за виконання Програми

 

Відповідальною за виконанням Програми є КНП «Сновська  центральна  районна  лікарня».

 

VІ.  Керівництво та контроль за ходом виконання Програми

       Забезпечення  реалізації  цієї  Програми  здійснює  КНП «Сновська  центральна  районна  лікарня». За  погодженням  з  громадською  організацією  чорнобильців  встановлюється  граничний  норматив  коштів  з  міського  бюджету  на  лікування  одного хворого  в  стаціонарі  в  розмірі  500  гривень  на  рік.

Керівництво  та  контроль  за  реалізацією  Програми  покладається  на Сновську міську раду в особі першого заступника міського голови відповідно до функціональних обов’язків.

Програма  набуває  чинності  з  01  січня  2020 року.

 

VІІ. Очікувані результати Програми

У  результаті  виконання  Програми  передбачається  забезпечити  покращення  медичного  обслуговування  чорнобильців  в  умовах  стаціонарного  лікування.

 

Генеральний директор

КНП «Сновська ЦРЛ»                                                       М.КУЦЕНКО

 

Leave a Reply