» » Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022  рік  

Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022  рік  

-> сесія | 0

    УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сорок друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 20 грудня 2019 року                    м. Сновськ                                     № ­­­­­4-42/VII

 

Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022  рік

 

З метою підвищення соціального захисту медичних працівників, заохочення їх до праці в громаді; розглянувши звернення генерального директора КНП «Сновська ЦРЛ» М.Куценка; відповідно до вимог Бюджетного кодексу України; керуючись п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики;  з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Програму місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022 роки (додається).
 1. При формуванні міського бюджету на 2020-2022 роки та внесенні змін до міського бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 1. Розпорядником коштів визначити КНП «Сновська ЦРЛ».
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на генерального директора КНП «Сновська ЦРЛ» М.Куценка та на постійну  комісію міської ради з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту (голова Т.Клименко).

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

              (42 сесія 7 скликання)

    від 20 грудня 2019 р. № 4-42/VІІ

 

 

Програма

 місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022 роки.

 

 

ПАСПОРТ

Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022 роки

 

1 Ініціатор  розроблення програми КНП «Сновська центральна районна  лікарня»
2 Розробник програми КНП «Сновська центральна районна  лікарня»
3 Відповідальний виконавець програми КНП «Сновська центральна районна  лікарня»
4 Учасники програми Сновська міська рада,

КНП «Сновська ЦРЛ»

5 Термін реалізації програми 2020-2022 роки

 

6 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:                                                       коштів міського бюджету 2020 – 27,0 тис. грн.

2021-2022 р.р. – встановлюється рішенням сесії міської ради при прийнятті або при внесенні змін до міського бюджету (відповідно до розділу ІХ Програми).

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватися.

 

 

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Одним із основних завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

На 01.01.2019 року в районі проживало 22696 жителів, в т.ч. 11694 особи працездатного віку, 7063 – пенсійного віку та 3939 – дітей до 18 років.

Демографічна ситуація в районі складна, смертність значно перевищує народжуваність, щорічно реєструється зменшення населення. За 2014-2018 роки убуток населення склав 1752 осіб, в тому числі 365 осіб працездатного віку (народилося 782 немовлят, а померло 2499 осіб).

Сучасний стан процесу відтворення в районі характеризується як глибока демографічна криза. Причини цієї кризи формувались протягом багатьох років, але пусковою у перехідний період стала глибока і затяжна економічна криза, в якій опинилась Україна.

Разом із тим, потребує покращення кваліфікаційний рівень працівників медичної галузі у відповідності до сучасних вимог надання медичних послуг. Нагальною потребою є омолодження кадрового потенціалу, адже в лікарні працює 26 лікарів, показник забезпечення лікарями становить 11,4 на 10 тис. населення при середньому по районах – 19,9, обласному – 34,6, по Україні – 37,8. Серед працюючих лікарів: 5 пенсійного віку, що становить – 19,2%. Лікарні потрібні для роботи лікарні: ендокринолог, рентгенолог та ендоскопіст.

Однак, низькі заробітна плата та соціальний захист медичних працівників стають перешкодою в залученні молодих фахівців до роботи в галузі.

Такий стан справ вимагає необхідності здійснення комплексу заходів, спрямованих на розв’язання проблем та підвищення ефективності медицини в цілому.

Прийняття Програми сприятиме забезпеченню Сновської ЦРЛ лікарями, поліпшенню стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги на вторинному рівні, орієнтованих на інтегрованому підході до вирішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

 

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної медичної допомоги.

 

ІІІ. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 1. Створення умов для ефективного функціонування в районі галузі медицини.
 2. Забезпечення медичних закладів  лікарями.
 3. Підвищення соціального захисту медичних працівників.

 

ІV. Шляхи та способи розв’язання проблем 

Для досягнення визначеної Програмою мети необхідно:

 1. Скоординувати діяльність органів місцевого самоврядування, виконавчої влади і закладів охорони здоров’я для виконання заходів Програми.
 2. Підвищити статус медичного працівника  шляхом заохочень до роботи на місцях.
 3. Здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників.

 

 1. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Реалізація Програми передбачається відповідно до законодавства за рахунок коштів міського бюджету.

Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Термін виконання Програми – 2020-2022 роки.

 

VІ. Відповідальні за виконання Програми 

Відповідальним за виконання Програми є КНП «Сновська  центральна  районна  лікарня».

 

VІІ.  Керівництво та контроль за ходом виконання Програми 

       Забезпечення  реалізації  цієї  Програми  здійснює  КНП «Сновська  центральна  районна  лікарня».

Керівництво  та  контроль  за  реалізацією  Програми  покладається  на  Сновську  міську раду в особі першого заступника міського голови відповідно до функціональних обов’язків.

Програма  набуває  чинності  з  01  січня  2020 року.

 

VІІІ. Очікувані результати Програми 

Реалізація заходів, передбачених Програмою, за час її дії дасть змогу забезпечити КНП «Сновська ЦРЛ» лікарями, поліпшити стан здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги на вторинному рівні.

 

ІХ. Заходи Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020-2022 роки 

№ з/п Зміст заходів Програми Відповідальні за виконання Джерело фінансування Орієнтовні обсяги

фінансування (вартість) на рік,

на одного лікаря

тис. грн.

1 Встановлення та виплата  додаткової  заохочувальної   надбавки в розмірі 30% посадового окладу  щомісячно протягом першого року роботи молодим  лікарям, які прийшли  працювати в КНП «Сновська ЦРЛ». КНП «Сновська центральна  районна лікарня» Міський бюджет 15,0
2 Проведення заходів щодо удосконалення кадрової політики, а саме підвищення кваліфікації медичних працівників, їх перенавчання та перепідготовка КНП «Сновська центральна  районна лікарня» Міський бюджет В межах бюджетних призначень
3 Відшкодування вартості комунальних послуг (щомісячно по 1 тис. грн.) протягом першого року роботи молодим  лікарям, які прийшли  працювати в КНП «Сновська ЦРЛ». КНП «Сновська центральна  районна лікарня» Міський бюджет 12,0

 

 

Генеральний директор КНП «Сновська ЦРЛ»                                               М.КУЦЕНКО