» » Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню  Сновського району на 2020 рік

Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню  Сновського району на 2020 рік

-> сесія | 0

 

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок перша сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

27 листопада 2019 року                 м. Сновськ                                      № ­­­5-41/VII

 

Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню  Сновського району на 2020 рік

Розглянувши подання Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, з метою розвитку та удосконалення  надання правової допомоги населенню району, а також забезпечення права громадян на її отримання; керуючись п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики;   з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Програму надання безоплатної правової допомоги населенню Сновського району на 2020 рік (далі – Програма) (додається).
 1. При формуванні міського бюджету на 2020 рік передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 1. Визначити головним розпорядником коштів Програми – Сновську міську раду.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника юридичного відділу Уманського В.В.  та на постійну  комісію міської ради з  питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики  (голова Скідан С.С.).

Міський голова                                                        О.МЕДВЕДЬОВ

             

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (41 сесія 7 скликання)

 від 27 листопада 2019 р. № 5-41/VІІ

ПРОГРАМА

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

НАСЕЛЕННЮ СНОВСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2020 РІК

 

  

І. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми Менський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
2.                  Дата номер назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 №34601
3.                  Розробник Програми Менський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Юридичний відділ Сновської міської ради

4.                  Відповідальний виконавець Програми Сновська міська рада, Менський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
5.                  Учасники Програми Сновська міська рада, Менський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
6.                 

Термін реалізації програми

2020  рік
7.                  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет
8.                  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього 5 000,00 грн.
у тому числі
8.1 коштів місцевого бюджету 5 000,00 грн.
8.2 коштів інших джерел

 

  

 

ІІ. Визначення проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

Конституція України (стаття 59) закріплює право кожного на правову допомогу, а у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Відповідно до статті 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон) право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

Наразі значна кількість мешканців району  потребує правової  інформації, консультацій щодо практичної реалізації своїх прав та свобод, роз’яснень чинного законодавства. Вразливим верствам населення  необхідна допомога у доступі осіб до правосуддя.

Сновський район Чернігівської області відноситься до юрисдикції Менського місцевого центру з надання  безоплатної вторинної правової допомоги (у м. Сновськ розташований  відділ “Сновське бюро правової допомоги” Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги).

Враховуючи важливість відстоювання інтересів осіб, які потребують безоплатної правової допомоги, з метою розширення можливостей отримання   безоплатної правової допомоги Програма надання безоплатної правової допомоги населенню Сновського району на 2020 рік (далі – Програма) передбачає подальший розвиток та удосконалення  надання правової допомоги населенню району, а також забезпечення права громадян на її отримання.

 

ІІІ. Визначення мети та завдань Програми

Мета Програми: покращення  доступу до безоплатної правової допомоги мешканців району, які її потребують, а також підвищення загального рівня правової культури населення.

Основні завдання Програми:

 • забезпечення розвитку правової освіти населення Сновського району;
 • спрощення та розширення доступу до безоплатної правової допомоги для соціально вразливих верств населення;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу;
 • налагодження співпраці між суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • підвищення рівня правової обізнаності громадян про право на безоплатну правову допомогу.

ІV. Строки виконання Програми

Початок дії Програми – січень 2020 року, закінчення – грудень 2020 року.

 1. Ресурсне забезпечення Програми

 

Фінансування Програми з міського бюджету здійснюється за умови повного забезпечення потреби на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету, та шляхом надання актів виконаних робіт.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського  бюджету та інших джерел згідно чинного законодавства в межах обсягу  затверджених видатків, згідно з додатком.

Обсяги фінансування Програми можуть уточнюватись (коригуватися) з урахуванням потенціалу та можливостей відповідного місцевого бюджету.

Головним розпорядником коштів за Програмою є Сновська міська рада.

 1. Виконавці Програми та контроль

Виконавцями Програми є Сновська міська рада та Менський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Координація роботи з виконання Програми покладається на Сновську міську раду Сновського району Чернігівської області.

Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області з  питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

VII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

 • підвищити рівень правової освіти населення територіальної громади Сновського району та рівень правової обізнаності суб’єктів права на безоплатну правову допомогу щодо своїх прав та механізму їх захисту;
 • спростити доступ до безоплатної правової допомоги для соціально вразливих верств населення району;
 • провести навчання представників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, організацій-провайдерів безоплатної правової допомоги.

 Начальник юридичного відділу                                            В.УМАНСЬКИЙ

Додаток 1

до Програми надання безоплатної правової   допомоги населенню Сновського  району на 2020 рік

   

              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(40 сесія 7 скликання)

від 27 листопада 2019 р. № 5-41/VІІ

 

 

Фінансове обґрунтування виконання Програми  надання безоплатної правової допомоги населенню  Сновського району на 2020 рік

 

Найменування завдання Найменування заходу Строк виконання заходу Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) /гривень Очікуваний

результат

5000
1.          2.          3.          4.          5.          6.         
Проведення інформаційної кампанії щодо роз’яснень прав громадян, інформування громадськості щодо права на безоплатну правову допомогу  та діяльність центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Виготовлення та розміщення  соціальної реклами з інформацією про надання безоплатної правової допомоги, друк плакатів, інших інформаційних матеріалів з інформацією про надання безоплатної правової допомоги.

Виготовлення банерів, вивісок  з інформацією про центр, друк пам’яток для громадян.

2020 рік Менський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Міський  бюджет

Підвищення рівня правової обізнаності громадян про свої права, зокрема – про право на безоплатну правову допомогу.

Начальник юридичного відділу                                               В.УМАНСЬКИЙ

Leave a Reply