» » Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області на 2021 рік

Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області на 2021 рік

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2020 року                       м. Сновськ                                     № 14-2/VІІІ

 

Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області на 2021 рік

 

З метою соціального захисту хворих з хронічною нирковою недостатністю; відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону  України  “Про   місцеве  самоврядування   в  Україні”, статей 89, 91   Бюджетного  кодексу  України; за рекомендацією постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області на 2021 рік (додається).

 

 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021 рік та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу –державного реєстратора «Центру надання адміністративних послуг» та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ    

 

                    

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО

            Рішення  Сновської міської ради

                     (2 сесія 8 скликання)

               від 24 грудня 2020 р. № 14-2/VІІІ

 

  

 

ПРОГРАМА

надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області

на 2021 рік

 

 

 

Сновськ, 2020

 

 

 

Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
2. Розробник Програми Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
4. Співрозробники Програми Міська рада
5. Відповідальний виконавець Програми Міська рада
6. Учасники Програми Міська рада
7. Термін реалізації програми  2021 рік
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Бюджет Сновської міської територіальної громади (далі-міської ТГ)
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 74 298 грн.

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватись.

 

 

І. Загальна частина

Створення і забезпечення умов для повернення особи до активної участі у житті, шанобливе ставлення до них є основним завданням державної політики в Україні. Соціальний захист інвалідів ґрунтується на положеннях Конституції України, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

На території  Сновської міської територіальної громади (далі – міської ТГ) проживає 4 особи з інвалідністю 1 групи, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області. Це люди, які змушені за станом здоров’я тричі на тиждень проходити процедуру гемодіалізу в лікувальному закладі, тобто підключення до апарату штучної нирки. На державному рівні пільги на безоплатний проїзд даній категорії громадян не передбачені. Вони втратили можливість забезпечити собі більш достойне життя у суспільстві, що значною мірою позначається як на моральній, так і матеріальній сторонах.

Даною Програмою передбачається надання грошової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для часткового відшкодування витрат на  проїзд від населеного пункту, в якому вони проживають, до населеного пункту, в якому отримують програмний гемодіаліз.

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Основною метою програми є підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом надання їм матеріальної допомоги на проїзд від місця проживання до лікувального закладу.

Основними завданнями Програми є надання додаткових соціальних гарантій:

– відшкодування вартості проїзду хворим, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення виконання

Програми та очікувані результати

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської ТГ.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням міської ради при прийнятті бюджету  на відповідний рік.

Обсяги видатків на реалізацію Програми затверджуються на рік  і можуть коригуватися протягом року, враховуючи те, що протягом року може змінитись кількість осіб, які отримують програмний гемодіаліз.

Головний розпорядник коштів у встановлені терміни вносить пропозиції фінансовому відділу Сновської міської ради (далі –  фінансовий відділ)  щодо потреби в коштах на наступний рік.

Реалізація даної Програми дасть змогу покращити матеріальні умови осіб, які отримують гемодіаліз та своєчасно проходити курси програмного гемодіалізу.

 

ІV. Процедура та порядок призначення грошової допомоги

За призначенням грошової допомоги хворі з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз, звертаються до  відділу «Центр надання адміністративних послуг» міської ради з відповідною заявою на таку допомогу, до якої додають такі документи:

 • довідка з лікарні, що підтверджує отримання програмного гемодіалізу;
 • копію паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
 • копію довідки МСЕК про встановлену групу інвалідності;
 • номер рахунку, відкритий в установі банку.

Допомога призначається з місяця в якому подано заяву та пакет документів. Призначення та виплата допомоги проводиться щомісячно.

Допомога надається хворим, які потребують лікування шляхом гемодіалізу в розмірі:

 • 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установленого на 01 січня календарного року, особам, які проживають в населених пунктах міської ТГ, які знаходяться в радіусі 30 км від лікувально-профілактичного закладу Чернігівської області, в якому проходять програмний гемодіаліз.
 • 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установленого на 01 січня календарного року, особам, які проживають в населених пунктах міської ТГ, які знаходяться в радіусі більше 30 км лікувально-профілактичного закладу Чернігівської області, в якому проходять програмний гемодіаліз.

Головний розпорядник коштів щомісячно до 5 числа наступного періоду готує й подає дані про нараховані суми призначеної допомоги на проїзд, а також заяву на потребу в коштах фінансовому відділу, складає відомості та списки на виплату через установу банку, на особистий рахунок хворого, зазначений в заяві.

В разі зміни протягом місяця населеного пункту, в якому хворий отримує програмний гемодіаліз, перерахунок допомоги за поточний місяць не проводиться. З наступного місяця за заявою хворого та за пред`явленням ним довідки з лікарні, проводиться призначення коштів готівкою зазначеним особам по фактичній вартості квитка за кожну поїздку на підставі проїзних квитків за місяць, наданих головному розпоряднику коштів в передостанній день місяця з урахуванням вихідних.

Виплата щомісячної матеріальної допомоги припиняється у разі зміни місця проживання (за межі міської ТГ), закінчення лікування у лікувальному закладі або смерті інваліда.

 

 1. Основні заходи щодо реалізації Програми.

Взяття на облік осіб, які мають право на пільги відповідно до Програми.

Головний розпорядник коштів

Постійно

Забезпечити нарахування коштів для відшкодування витрат вартості проїзду.

Головний розпорядник коштів

Щомісяця

Забезпечити фінансування наданих пільг.

                                               Фінансовий відділ

Щомісяця

Забезпечити своєчасне перерахування коштів на розрахункові рахунки осіб, які отримують програмний гемодіаліз  в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області.

Головний розпорядник коштів

При надходженні коштів

Програма діє з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року

 

VІ. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на начальника відділу-державного реєстратора «Центру надання адміністративних послуг» та на профільного заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Перший заступник міського голови                                   П.МІРОШНИЧЕНКО

 

 

Додаток

до Програми надання матеріальної допомоги

хворим з хронічною нирковою недостатністю

 

 

 

 

Список

хворих, які проживають на території  міської ТГ та отримують програмний гемодіаліз, станом на 01.01.2021 року 

 

Кількість осіб Група інвалідності Адреса проживання Кількість сеансів на тиждень
Тодікова

Валентина Леонідівна

1-Б м. Сновськ 3
Терещенко Григорій Олександрович 1-Б с. Рогізки 3
Кобець Андрій Володимирович 1-Б с. Гірськ

 

3
Кульок

Валентин Володимирович

1-Б с. Жовідь

 

3

 

 

Перший заступник міського голови                                   П.МІРОШНИЧЕНКО