» » Про затвердження Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік

Про затвердження Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2020 року                       м. Сновськ                                     № 15-2/VІІІ

 

Про затвердження Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік

 

З метою соціального захисту та соціальної підтримки осіб, які потребують сторонньої  допомоги  шляхом надання якісних соціальних послуг; відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону  України  “Про   місцеве  самоврядування   в  Україні”, статей 89, 91   Бюджетного  кодексу  України; за рекомендацією постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік (додається).

 

 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021 рік та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу-державного реєстратора «Центру надання адміністративних послуг» та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ    

 

                    

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО

            Рішення  Сновської міської ради

                     (2 сесія 8 скликання)

               від 24 грудня 2020 р. № 15-2/VІІІ

 

  

Програма

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

на 2021 рік

 

 

м. Сновськ

-2020-

  

 

 

Паспорт  Програми

 

1 Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту Сновської  райдержадміністрації

 

2 Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми  Постанова Кабінету Міністрів України  від 23 вересня 2020 р. N 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»,  пункт  шостий  статті  13 Закону України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII”Про соціальні послуги” .
3 Розробник Програми Управління соціального захисту Сновської  райдержадміністрації
4 Співрозробник Програми Міська  рада
5 Відповідальний виконавець Програми Міська рада

 

6 Термін виконання Програми 2021рік
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Сновської міської  територіальної громади (далі – міської ТГ)

 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн. 1 392,0 тис. грн.

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватись.

 

 

 1. Мета та основні завдання Програми

 

Програма розроблена на виконання Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» і спрямована  на  посилення соціального захисту населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації  та  повернення  до  повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території  Сновської міської територіальної громади (далі- міської ТГ) і які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та можливості до самообслуговування. Станом  на  01.12.2020  року на території   міської ТГ  проживає майже 1,6 тис. осіб з інвалідністю. Погіршується стан здоров’я та відповідно здатність до самообслуговування людей похилого віку, особливо тих, які проживають далеко від родичів і не перебувають на обліку в територіальному центрі соціального  обслуговування (надання соціальних послуг).

Основним  завданням  Програми  є:

 • соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують сторонньої допомоги  шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності;
 • попередження виникнення  складних  життєвих  обставин;
 • створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих проблем.

 

 1. Основні напрямки реалізації

 

Реалізація  заходів  Програми  здійснюється  шляхом  виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги в розмірах, визначених рішенням сесії міської ради у відповідності з вимогами діючого законодавства.

Компенсація  призначається  фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг, особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Призначення компенсації здійснюється управлінням соціального захисту населення Сновської райдержадміністрації в порядку, встановленому діючим законодавством.

Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України « Про соціальні послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

Перерахування коштів здійснюється з бюджету міської ТГ головному розпоряднику  бюджетних  коштів,  визначеному  рішенням сесії міської  ради  в  межах  бюджетних  призначень на поточний рік.

Головний розпорядник коштів:

 • організовує систематизацію та зберігання інформації про осіб, які надають соціальні послуги, забезпечує її автоматизоване використання;
 • формує на кожну особу, яка надає соціальні послуги, персональну справу;
 • здійснює перерахування компенсаційних виплат щомісячно на розрахункові рахунки осіб, які надають соціальні послуги.

Головний розпорядник коштів до 10-го числа кожного місяця формує та подає фінансовому відділу Сновської  міської ради (далі – фінансовий відділ)  потребу в коштах на фінансування компенсаційних виплат в поточному місяці за надані соціальні послуги.

 

 

 1. Фінансове забезпечення

 

Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів бюджету міської ТГ в межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради про бюджет міської ТГ на поточний рік.

 

 1. Контроль за виконанням Програми

 

Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.

Контроль за виконанням Програми покладається на начальника відділу-державного реєстратора «Центру надання адміністративних послуг» та на профільного заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 1. Очікувані результати

 

Виконання  Програми  дасть змогу посилити соціальний захист людей, які потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращанню умов їх проживання, врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили  у  складні  життєві  обставини і потребують соціальних послуг  та  забезпеченню  безпеки  та  якості  їх  життя.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                П.МІРОШНИЧЕНКО