» » Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради на 2021– 2027 роки

Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради на 2021– 2027 роки

-> сесія | 0

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перша сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ 

10 грудня 2020 року                     м. Сновськ                                   № 11-1/VІІІ

 

Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради на 2021– 2027 роки

 

З метою поліпшення житлово-побутових умов проживання населення, створення індивідуальним забудовникам сприятливих умов у спорудженні житлових будинків, підвищення рівня їх інженерного облаштування; на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98  «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»; керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

міська рада вирішила:  

 1. Затвердити Програму підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради на 2021 – 2027 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Фінансовому відділу Сновської міської ради при формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – міської ТГ) на 2021-2027 роки та при внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 3. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду Корюківського району Чернігівської області.
 4. Відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради забезпечити організаційне виконання цієї Програми.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Г.Гукун та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Г.Божок).

 

 

Міський голова                                                                             О.МЕДВЕДЬОВ          

      

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

       (1 сесія 8 скликання)

    № 11-1/VІІІ від 10 грудня 2020 р.

 

 

 

 

Програма підтримки
індивідуального житлового будівництва
та розвитку особистого селянського
господарства «Власний дім»

Сновської міської ради
на 2021 – 2027 роки

ЗМІСТ

 

  Паспорт Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради на 2021-2027 роки  
І Загальні положення  
ІІ Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма  
ІІІ Мета та основні завдання Програми на 2021-2027 роки  
IV Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми  
V Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники  
VI Напрями діяльності та заходи Програми  
VII Координація та контроль за ходом виконання Програми  
   

 

Додаток 1

Прогнозні обсяги введення в дію потужностей за Програмою підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради на 2021 – 2027 роки  за рахунок коштів бюджету міської ТГ

 

 
   

Додаток 2

Рекомендовані обсяги фінансування Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради на 2021 – 2027 роки з  бюджету міської ТГ

 
   

Додаток 3

Правила надання пільгових довгострокових кредитів жителям Сновської  територіальної громади за Програмою «Власний дім»

 
 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та
розвитку особистого селянського господарства
«Власний дім» Сновської міської ради на 2021 – 2027 роки

 

  Назва Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради на 2021 – 2027 роки.
1 Ініціатор

розроблення

Програми

Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради
2 Розробник

Програми

Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради
4 Співрозробник

Програми

Чернігівський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
5 Відповідальний

виконавець

Програми

Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради
6 Учасники Програми Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради, старостинські округи, Чернігівський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

 

 

7 Термін реалізації Програми;

етапи виконання

Програми

2021-2027 роки;

I  етап: 2021 – 2023 роки;

II  етап 2024 – 2027 роки.

8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

тис. грн.

1596,0
 

 

І. Загальні положення

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради на 2021 – 2027 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанов Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» від 22 квітня 1997 року № 376, «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» від 3 серпня 1998 року № 1211, «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» від 5 жовтня 1998 року № 1597.

 

ІІ.   Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

Забезпечення населення міста та сіл житлом залишається однією з найгостріших соціально-економічних проблем Сновської громади. Спостерігається відтік молоді з сільської місцевості, головною причиною чого є відсутність належних житлових умов та робочих місць. Рівень інженерного забезпечення існуючого житлового фонду залишається низьким.

Соціально-економічний аналіз житлово-комунального господарства свідчить, що населені пункти громади гостро потребують інвестицій для будівництва житлових будинків нового типу, добудови, реконструкції та особливо капітального ремонту застарілого житла з метою доведення його до сучасного та енергоефективного рівня, придбання житла, подальшого розвитку інженерних мереж та особистого підсобного господарства.

Окрім цього, потребує продовження вирішення проблеми покращення житлово-побутових умов проживання учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб.

Діюча в громаді впродовж двадцяти років Програма «Власний дім» спрямована та потенціально здатна на часткове розв’язання означених проблем шляхом надання жителям громади довгострокових пільгових кредитів.

 

ІІІ.  Мета та основні завдання Програми на 2021-2027 роки

Метою Програми є сприяння підвищенню житлово-побутових умов проживання та рівня життєзабезпечення населення громади шляхом надання довгострокових пільгових кредитів жителям сіл та міста.

 

 1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми,

обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на органи місцевого самоврядування. Технічним виконавцем Програми призначається Чернігівський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Методологічне забезпечення здійснює відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради.

На Фонд покладаються наступні завдання:

 • формування кредитних ресурсів на реалізацію Програми за рахунок коштів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»;
 • оформлення та супроводження довгострокових пільгових кредитів на будівництво (добудову, реконструкцію, капітальний ремонт) та придбання житла з проведенням, в разі необхідності, його подальшої добудови, реконструкції або капітального ремонту, спорудження підсобних сільськогосподарських приміщень, інженерне облаштування житла та будівництво інженерних мереж, розвиток особистого селянського (підсобного) господарства відповідно до Правил надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам житла.

Сновська міська рада забезпечує фінансову участь з бюджету міської ТГ для її реалізації, здійснює первинний відбір кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту за напрямками кредитування, надають практичну допомогу Фонду у роботі з позичальниками, пов’язану із контролем за будівництвом об’єктів за рахунок кредитних ресурсів Фонду та своєчасному поверненню позик.

Фінансування Програми здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».

Джерелами фінансування Програми є:

 • кошти державного бюджету;
 • кошти обласного та інших місцевих бюджетів, що виділяються для надання та обслуговування кредитів;
 • кошти від повернення кредитів, що спрямовуються на подальше кредитування;
 • кошти підприємств, установ, організацій та окремих громадян, що виділяються на договірних засадах;
 • інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.

Обсяги фінансових ресурсів бюджету міської ТГ та напрямки їх використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог ст. 85 Бюджетного кодексу України.

Обсяги фінансування заходів Програми «Власний дім» з Державного, обласного бюджетів та бюджету міської ТГ визначаються щорічно під час затвердження видатків відповідного бюджету.

Прогнозні обсяги фінансування заходів Програми «Власний дім» з бюджету міської ТГ зазначені у додатку 2 до Програми.

Строк виконання Програми: 2021-2027 роки. Виконання заходів Програми розподілене на 2 етапи: І етап – 2021-2023 роки, ІІ етап – 2024 – 2027 роки.

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Програма передбачає поступове щорічне збільшення обсягів і напрямків кредитування, розширення території охоплення пільговим кредитуванням, розширення кола позичальників за рахунок доступу до кредитних ресурсів мешканців Сновської  територіальної громади.

За прогнозними обсягами фінансування, впродовж 2021-2027 років з бюджету міської ТГ передбачається залучити до Програми 1 596,0 тис. грн.

Використовуючи бюджетну підтримку, за рахунок цих коштів жителі громади введуть в експлуатацію 14 житлових будинків загальною площею 2,80 тис. м2, придбають 7 одиниць індивідуального житла, інженерно облаштують (газифікація, опалення, водопостачання, тощо) 18 житлових будинків. 7 родин отримають кредити на розвиток особистого селянського (підсобного) господарства (додаток 1 до Програми).

Передбачається, що кредитною підтримкою Програми за 7 років скористаються близько 50 сімей громади.

 

VІ.  Напрями діяльності та заходи Програми

Напрямками діяльності Програми «Власний дім» є надання жителям Сновської територіальної громади довгострокових пільгових кредитів на наступні цілі:

 • нове будівництво житла в розмірі до 400 тис. грн. з терміном погашення до 20 років, а молодим (вік позичальника до 35 років) або неповним сім’ям – до 30 років;
 • добудова, реконструкція, капітальний ремонт житла в розмірі до 250 тис. грн. з терміном погашення до 20 років;
 • придбання завершеного або незавершеного будівництвом індивідуального житла з проведенням його подальшої добудови, реконструкції або капітального ремонту в розмірі до 300 тис. грн. з терміном погашення до 20 років;
 • будівництво, добудова, реконструкція господарських приміщень в розмірі до 100 тис. грн. з терміном погашення до 10 років;
 • інженерне облаштування житла та будівництво інженерних мереж в розмірі до 100 тис. грн. з терміном погашення до 10 років;
 • розвиток особистого підсобного господарства в розмірі до 150 тис. грн. з терміном погашення до 15 років.

Правила надання пільгових довгострокових кредитів жителям Сновської територіальної громади Програмою «Власний дім» зазначені у додатку 3 до Програми.

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між виконавцями, контроль виконання заходів Програми та визначення порядку взаємного інформування здійснює відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради.

Щороку до 15 лютого подається звіт про виконання Програми «Власний дім» керівництву Сновської міської ради.

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

та інвестицій Сновської міської ради                                             Г.ГУКУН

 

 

 

Додаток 1

до Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку

особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради

на 2021 – 2027 роки

 

 

Прогнозні обсяги введення в дію потужностей за Програмою підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради на 2021 – 2027 роки за рахунок коштів бюджету Сновської об’єднаної територіальної громади

 

        Напрямки

кредитів

 

Роки

впровадження

Нове будівництво (добудова, реконструкція індивідуального житла) Придбання

житла

Інженерне

облаштування

житла

Розвиток

особистого

селянського

господарства

будинків/м2 одиниць одиниць одиниць
І етап        
2021 2/400 1 2 1
2022 2/400 1 2 1
2023 2/400 1 2 1
Разом : 6/1200 3 6 3
ІІ етап        
2024 2/400 1 3 1
2025 2/400 1 3 1
2026 2/400 1 3 1
2027 2/400 1 3 1
Разом : 8/1600 4 12 4
Всього : 14/2800 7 18 7
 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

та інвестицій Сновської міської ради                                             Г.ГУКУН

 

Додаток 2

до Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку

особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради

на 2021 – 2027 роки.

 

 

Рекомендовані обсяги фінансування Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради на 2021 – 2027 роки з бюджету Сновської об’єднаної територіальної громади

                                                                                                тис. грн.

з/п

Назва ОТГ Кількість

населення

 

(чол.)

Роки впровадження Програми Всього

2021­

2027

роки

І етап ІІ етап
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Сновська 22819 171,0 190,0 209,0 228,0 247,0 266,0 285,0 1596,0
  Разом : 22819 171,0 190,0 209,0 228,0 247,0 266,0 285,0 1596,0

 

 

Примітка: При затвердженні щорічного бюджету Сновської об’єднаної територіальної громади обсяги коштів будуть уточнюватись.

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

та інвестицій Сновської міської ради                                                            Г.ГУКУН

 

 

Додаток 3

до Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку

особистого селянського господарства «Власний дім» Сновської міської ради на 2021 – 2027 роки

 

Правила надання пільгових довгострокових кредитів жителям Сновської об’єднаної територіальної громади за Програмою «Власний дім»

Ці Правила визначають відповідно до Програми пільгового довгострокового кредитування жителів Сновської об’єднаної територіальної громади на 2021 – 2027 роки умови і порядок надання Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (надалі – Фонд) пільгових довгострокових кредитів жителям Сновської об’єднаної територіальної громади.

 

І.  Загальні положення

 • Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

Відділення Фонду – представник Фонду або його структурний підрозділ, якому Фонд делегує частину своїх повноважень і прав у відносинах з юридичними і фізичними особами у процесі формування та використання кредитних ресурсів Фонду.

Кредит – сума коштів, матеріальні ресурси та послуги в грошовому виразі, що надаються Позичальникам за рахунок кредитних ресурсів Фонду для фінансування спорудження нового житла, добудови, реконструкції, капітального ремонту житла, господарських приміщень, інженерних мереж та/або інженерного облаштування житла, придбання готового або незавершеного будівництвом житла, з проведенням його добудови, реконструкції або капітального ремонту, а також для розвитку особистого підсобного господарства.

Кредитний договір – договір, укладений відповідно до цих Правил між Фондом та Позичальником, який визначає суму кредиту, умови надання, використання та погашення кредиту, внесення плати за користування ним, а також інші умови, права та обов’язки.

Кошти на обслуговування кредиту – кошти, що спрямовуються на відшкодування витрат Фонду, пов’язаних із наданням, обслуговуванням та поверненням кредитів.

Розвиток особистого підсобного господарства – придбання у власність сільськогосподарської техніки, інвентарю та обладнання, транспортних засобів сільськогосподарського призначення, сільськогосподарських та свійських тварин і птиці, бджолосімей, багаторічних насаджень, та іншого майна необхідного для ведення підсобного господарства, садівництва та городництва.

 • Кредитування Фондом жителів громади є прямим, адресним (цільовим), зворотним і здійснюється в межах наявних кредитних ресурсів.
 • Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть бути громадяни України, які постійно проживають в громаді і об’єкти кредитування яких знаходяться на території громади.

Також Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть бути особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та громадяни, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб за умови їх відповідності критеріям визначених абзацом першим цього пункту.

Право одержання кредиту для добудови, придбання або спорудження нового житла відповідно до цих Правил надається Позичальнику тільки один раз.

Пенсіонерам кредит надається для реконструкції, добудови, капітального ремонту, інженерного облаштування власного житла та спорудження інженерних мереж, а також для будівництва, добудови, реконструкції, господарських приміщень на загальних умовах.

 

 1. Умови надання кредиту позичальникам
 • Кредити надаються:
 • на нове будівництво житла в розмірі до 400 тис. гривень з терміном погашення до 20 років, а молодим (вік Позичальника до 35 років) або неповним сім’ям – до 30 років;
 • на добудову, реконструкцію, капітальний ремонт житла в розмірі до 250 тис. грн. з терміном погашення до 20 років;
 • на придбання завершеного або незавершеного будівництвом індивідуального житла з проведенням його подальшої добудови, реконструкції або капітального ремонту в розмірі до 300 тис. грн. з терміном погашення до 20 років;
 • на будівництво, добудову, реконструкцію господарських приміщень в розмірі до 100 тис. грн. з терміном погашення до 10 років;
 • на інженерне облаштування житла та будівництво інженерних мереж в розмірі до 100 тис. грн. з терміном погашення до 10 років;
 • на розвиток особистого підсобного господарства кредит надається в розмірі до 150 тис. грн. з терміном погашення до 15 років.

Сума кредиту визначається Фондом з урахуванням платоспроможності Позичальника, може змінюватися відповідно до змін вартості об’єкта кредитування, що виникли в період дії терміну використання кредиту. У зв’язку з цим виконуються додаткові розрахунки та в установленому порядку вносяться зміни до кредитного договору.

 • Кредит Позичальнику надається за умови підтвердження ним платоспроможності.
 • Позичальники, яким надаватиметься кредит, визначаються Фондом на підставі клопотань або відповідних списків, затверджених органами місцевого самоврядування.

У першочерговому порядку кредит надається Позичальникам для завершення раніше розпочатого будівництва житла, молодим спеціалістам, а також особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та громадянам України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб.

 • Плата за користування кредитом становить 3 % річних. Позичальник, який має трьох і більше дітей на момент укладання кредитного договору, звільняється від сплати відсотків за користування пільговим кредитом.
 • Відшкодування Позичальниками витрат по наданню, обслуговуванню, поверненню кредитів та інших витрат Фонду, пов’язаних з кредитуванням, здійснюється Позичальником в розмірах та на умовах, визначених у кредитному договорі.

 

 • Порядок оформлення і видачі кредиту
 • Надання кредиту здійснюється на підставі кредитного договору, що укладається після підтвердження права Позичальника на його одержання.
 • Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми Позичальник подає до Фонду такі документи:
 • заяву на ім’я керівника Фонду про надання кредиту;
 • клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;
 • паспорт громадянина України;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру або відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта;
 • довідку про склад сім’ї;
 • документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності Позичальника (довідку про доходи Позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні 6 місяців);
 • документ, виданий органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність (або відсутність) приватного житла (у випадках отримання кредиту для нового будівництва або придбання житла);
 • копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (у випадку отримання кредиту для нового будівництва житла);
 • довідку про працевлаштування на підприємстві, в установі та організації (у випадках отримання кредитів молодими спеціалістами);
 • заяву власника житла чи об’єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених з Позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (у випадках отримання кредиту для придбання житла).
 • документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у разі наявності);
 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності).

Залежно від видів кредиту Фонд має право вимагати від Позичальника інші документи.

 • Рішення про надання або про відмову у наданні кредиту приймає Фонд на підставі поданих відповідно до пункту 3.2 цих Правил документів у термін не пізніше 30 днів від дати реєстрації заяви кандидата у Позичальники.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту Фонд або його відділення у письмовій формі повідомляє про це кандидата у Позичальники з обґрунтуванням причин відмови.

Позитивне рішення Фонду є підставою для укладання з кандидатом у Позичальники кредитного договору.

 • Кредитний договір укладається відповідно до законодавства та з урахуванням вимог цих Правил.

Зміни та доповнення до кредитного договору оформлюються додатковим договором і є невід’ємною його частиною.

 • Повернення кредиту та зобов’язання Позичальника за кредитним договором можуть забезпечуватися такими способами:
 • договором поруки;
 • договором про іпотеку нерухомого майна;
 • договором застави рухомого майна;
 • договором застави іншого майна та майнових прав;
 • договором страхування кредиту (кредитного ризику).
 • договором страхування життя Позичальника на користь Фонду.

Види забезпечення повернення кредиту та зобов’язань Позичальника за кредитним договором, в кожному конкретному випадку визначаються в кредитному договорі за згодою сторін.

Витрати по оформленню зобов’язань несе Позичальник, які за згодою сторін можуть бути включені до суми кредиту.

 • Кредитний договір на нове будівництво, добудову, реконструкцію, капітальний ремонт житла, а також на будівництво, добудову, реконструкцію господарських приміщень укладається на всю суму кредиту, яка видається частинами, поетапно згідно з графіком будівництва:

перший етап – земельні роботи, спорудження фундаменту та цокольної частини будинку (з перекриттям ), гідроізоляційні роботи;

другий етап – спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;

третій етап – внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження господарських приміщень;

четвертий етап – зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні інженерні мережі, спорудження під’їздів та підходів.

За згодою сторін кредитного договору графік будівництва, обсяги фінансування етапів можуть бути змінені.

Графік будівництва з визначеними термінами виконання етапів є складовою кредитного договору.

 • Кредит надається Позичальникові коштами у безготівковій формі, матеріальними ресурсами та послугами в грошовому виразі, залежно від умов кредитного договору.
 • Видача частин кредиту на нове будівництво, добудову, реконструкцію та капітальний ремонт житла, а також на будівництво, добудову, реконструкцію підсобних господарських приміщень здійснюється в міру виконання робіт згідно з актами про завершені етапи будівництва, складеними Позичальником, підрядною організацією та представником Фонду, а у разі виконання робіт власними силами Позичальника – Позичальником і представником Фонду або органу місцевого самоврядування.

Видача кредиту для придбання, інженерного облаштування житла та будівництва інженерних мереж, а також на розвиток особистого підсобного господарства здійснюється без врахування етапів у порядку, що визначається кредитним договором.

Розрахунок за придбане Позичальником житло проводиться Фондом після оформлення договору купівлі-продажу житла і подання до Фонду засвідченої в установленому порядку копії зазначеного договору.

Позичальник може одержати кошти авансом у безготівковій формі на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, оплату послуг підрядній організації в розмірі до 30 відсотків суми кредиту.

 • Термін використання кредиту обумовлюється у кредитному договорі.
 • Оформлення, облік і контроль за здійсненням операції з наданням кредитів ведеться згідно з законодавством.

 

 1. Умови погашення кредиту та внесення інших платежів, які мають передбачатися у кредитних договорах
 • Погашення кредиту, внесення плати за користування ним та сплата інших платежів здійснюється Позичальником у порядку та терміни, обумовлені кредитним договором.
 • Погашення кредиту та внесення плати за користування ним проводитися коштами на умовах, визначених кредитним договором.
 • Позичальник має право достроково погасити кредит та вносити плату за користування ним. Фонд, у тому числі і його відділення, не мають права чинити перешкод Позичальникам у реалізації цього права.
 • За прострочення платежу Позичальнику нараховується пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу.

У разі порушення Позичальником умов кредитного договору, у тому числі використання кредиту не за цільовим призначенням, Фонд має право вимагати розірвання кредитного договору, дострокового погашення кредиту, внесення інших платежів та штрафних санкцій, передбачених кредитним договором.

 • Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з погашення кредитів ведеться згідно із законодавством.
 • Факт повного виконання Позичальником зобов’язань за кредитним договором оформляється на вимогу Позичальника відповідним актом.
 • У разі невиконання Позичальником умов кредитного договору, Фонд, відповідно до законодавства, здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитного договору.

 

 1. Контроль освоєння та цільового використання коштів кредиту
 • У разі подання Позичальником недостовірних даних у документах для отримання кредиту, передбачених цими Правилами, до нього застосовуються санкції, передбачені законодавством.
 • Позичальники повинні надавати представникам Фонду безперешкодну можливість для огляду об’єктів кредитування, застави та іпотеки, а також перевірки майнового стану Позичальника (з метою визначення перспектив погашення кредиту), документів, які підтверджують виконання Позичальником зобов’язань за кредитним договором.

Перевірка освоєння та цільового використання кредиту оформлюється актом, який підписується працівником Фонду та Позичальником. У разі відсутності Позичальника або його відмови від підписання акта, він підписується працівником Фонду та представником органу місцевого самоврядування.

 

 1. Визначення обсягів бюджетних коштів для надання кредитів позичальникам

6.1. Під час складання проєктів місцевих бюджетів Фонд визначає потребу у коштах для пільгового кредитування жителів малих міст Чернігівської області за Програмою.

Пропозиції Фонду щодо обсягу необхідних асигнувань з місцевих бюджетів в установленому порядку направляються до відповідних розпорядників бюджетних коштів.

 • Заплановані та одержані з бюджетних джерел кошти, які не використано Фондом у звітному бюджетному році, вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.
 • Надання кредитів жителям громади у відповідності до цих Правил здійснюється Фондом за рахунок коштів обласного бюджету та бюджетів малих міст, а за рахунок інших (позабюджетних) джерел – на договірних умовах.
 • Витрати Фонду, необхідні для виконання діяльності з кредитування жителів громади, здійснюються у межах затвердженого кошторису і покриваються коштами, одержаними від кредитування, в тому числі відсотками за користування кредитами, відшкодування Позичальниками (по затвердженим Фондом тарифах) витрат по наданню, обслуговуванню, поверненню кредитів та відшкодувань інших витрат Фонду, пов’язаних з кредитуванням, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

та інвестицій Сновської міської ради                                                                  Г.ГУКУН