» » » Про затвердження Програми підтримки молодіжної політики на території Сновської територіальної громади на 2021 – 2023 роки

Про затвердження Програми підтримки молодіжної політики на території Сновської територіальної громади на 2021 – 2023 роки

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шоста сесія восьмого скликання

 РІШЕННЯ

23 квітня 2021 року                                    м. Сновськ                                                 № ­­­1-6/VIII

Про затвердження Програми підтримки молодіжної політики на території Сновської територіальної громади на 2021 – 2023 роки

З метою створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій, з метою проведення цілісної молодіжної політики, створення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, розвитку громадських об’єднань, сприяння їх роботі у вирішенні нагальних проблем молоді; відповідно до рішення Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1669-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки»,  обласної  Програми «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки; керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Програму підтримки молодіжної політики на території Сновської територіальної громади на 2021 – 2023 роки (далі – Програма), що додається.
 2. При формуванні та внесенні змін до бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 3. Головним розпорядником коштів визначити Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту  О.Коваленко та на постійну  комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В. Карпенко).

 

  Міський голова                                                                             Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

                     Додаток

            ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (6 сесія 8 скликання)

     від 23 квітня 2021 р. № 1-6/VІІІ

 

 

ПРОГРАМА

підтримки молодіжної політики на території Сновської територіальної громади на 2021 – 2023 роки

м. Сновськ

2021 рік

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1 Ініціатор розроблення Програми Молодіжна рада Сновської ТГ при міському голові
2 Розробник Програми Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради
3 Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради
4 Учасники Програми Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, відділ культури і туризму міської ради, фінансовий відділ Сновської міської ради, громадські організації, Молодіжна рада Сновської ТГ при міському голові
5 Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки
6 Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Сновської міської територіальної громади
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 45,0 тис. грн.

 

 

 1. Загальні положення

 

Програма підтримки молодіжної політики на території Сновської територіальної громади 2021 – 2023 років розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», Постанови КМУ «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України»», Європейської хартії про участь молоді у місцевому і регіональному житті.

Децентралізація  не може бути повною у разі відсутності дієвої моделі молодіжної політики і роботи у молодіжному середовищі. Забезпечення ефективної молодіжної політики в умовах децентралізації має базуватись на належному кадровому, фінансовому забезпеченню, розвитку молодіжної інфраструктури та залученню молоді до процесу розроблення й ухвалення рішень та контролю за їх виконанням. Виходячи з того, що одним з основних завдань процесу децентралізації є формування комфортного середовища для мешканців громади, можна виділити основні напрями реалізації молодіжної політики на рівні громади. А саме:

 • кадрове забезпечення (навчання фахівців і молодіжних працівників);
 • належне фінансування молодіжної роботи;
 • розвиток молодіжної інфраструктури;
 • залучення молоді до процесу розроблення, ухвалення рішень та контролю за їх виконанням;
 • проведення різнопланових молодіжних заходів.

Важливим аспектом у процесі запровадження моделі молодіжної політики на рівні громади є створення дієвої системи збору, обробки інформації, реагування на запити молодих хлопців та дівчат, місцеві молодіжні ініціативи.

Населення Сновської територіальної громади на  01.08.2020 року становить 22282 осіб, з них молодь віком від 14 до 35 років – 6ільше 6000 осіб, або 27% від загальної кількості населення громади. Молоді люди є носієм потенціалу, мають права і відіграють активну роль у розвитку громади. Молодіжна політика інтегрує в собі й усі інші сфери відповідальності по роботі з молоддю. Це стосується освіти, працевлаштування та ринку праці, культурного розвитку, соціального захисту тощо та передбачає використання існуючої структури і формування нової, якщо її нема, з урахуванням функцій різних відповідальних суб’єктів на рівні громади. Частково функції роботи з молоддю покладені на сільські старостати з залученням до співробітництва освітніх, медичних, культурних  закладів та інших організацій ТГ.

Аналізуючи результати вивчення потреб молоді можна зробити висновок, що загальнолюдські цінності і проблеми дуже близькі сучасній молоді. Молоді хлопці та дівчата вважають їх актуальними і намагаються знайти шляхи їх вирішення. Переважна більшість проблем молоді – це складові загальних потреб сучасного суспільства. Державою проблеми молоді досліджуються у трьох аспектах:

 • що молодь може дати суспільству для його розвитку;
 • що суспільство може дати молоді для її розвитку і соціального становлення;
 • власний потенціал молоді в інтересах її самореалізації і розвитку суспільства.

Для ефективної реалізації молодіжної політики на рівні громади потрібно передбачити:

 • постійну оцінку та моніторинг потреб, зокрема, і ґендерних потреб, молоді;
 • необхідну інфраструктуру, в тому числі здійснення її організаційного та фінансового забезпечення;
 • забезпечення діяльності молодіжних просторів і молодіжних працівників;
 • сприяння формуванню та розвитку інститутів громадянського суспільства;
 • налагодження міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії у молодіжній роботі;
 • здійснення оцінки ефективності молодіжної роботи на рівні громади і звітування перед громадою про стан роботи з молоддю;
 • забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського контролю.

Для активізації участі молодих людей повинні  створюватись певні структури, яким має надаватись підтримка. Це: молодіжні ради, банки молодіжних ініціатив, молодіжні центри (простори) тощо. Ідеться про більш активне залучення молоді до ухвалення рішень, процесу формування та реалізації молодіжної політики на рівні ТГ. Молодіжна робота в громаді повинна враховувати інтереси та потреби молоді й, насамперед, формувати не споживацькі настрої в молодіжному середовищі, а активну громадянську позицію молоді, залучаючи усі її потенційні ресурси.

Реалізація Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів, визначених у Переглянутій Європейській Хартії про участь молоді у місцевому та регіональному житті: відкритості, рівності можливостей та недискримінаційному ставленні, реалістичності Програми, дієвому та відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її виконання. Згідно Резолюції про молодіжну роботу Ради Європи, молодіжна робота базується на неформальній та інформальній освіті (самоосвіті), проводиться поза межами формальної освіти, організовується силами молоді та спеціалістами з молодіжної роботи. Ефективність реалізації Програми залежить від єдності та координованості дій місцевого самоврядування і молодіжного представництва, яке ми маємо в обличчі Молодіжної ради при міському голові.

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Засідання Молодіжної ради при міському голові окреслили пріоритетні напрямки в роботі з молоддю Сновської ТГ:

 1. Нема пасивної молоді – є непрофесійність у роботі з цільовою аудиторією, недостатність цікавих заходів, що проводяться поза навчальними закладами. Молодь потребує різноманітних розважальних, просвітницьких та культурно-мистецьких заходів, які дадуть змогу реалізовувати потенціал.
 2. Освіта в школі задовольняє базові навчальні потреби, але цих знань недостатньо для розвитку особистості. Окрім загальної освіти, молоді люди у громаді ще не мають доступу до зручних та зрозумілих освітніх інструментів в контексті розвитку навичок, які роблять життя продуктивним та успішним, а їхню активність – корисною для громади. Особливо важливими для молоді є профорієнтаційні заходи, тренінги, профільні майстер-класи та зустрічі з успішними людьми.
 3. Заходи з формування здорового способу життя молоді ще не в повній мірі задовольняють усі категорії молоді – дівчат та хлопців, жінок та чоловіків у їх різноманітті, особливо в сільській місцевості.
 4. В громаді недостатньо приділяється уваги інформуванню молоді з приводу можливостей самореалізації, програм обміну, тощо.
 5. Залучення молоді до прийняття рішень дадуть змогу реалізувати учасницький підхід до формування місцевої політики.

 

 1. Мета та завдання Програми

 

Програма визначає стратегію впровадження молодіжної політики на території Сновської ТГ на 2021-2023 роки. Метою Програми є створення умов для розвитку і самореалізації молодих хлопців та дівчат в громаді, формування їх активної громадянської позиції та свідомості.

Основні завдання Програми:

 • формування активної громадянської позиції шляхом здійснення заходів з підвищення рівня правової обізнаності, утвердження громадянської свідомості молоді, заходи на підтримку доступу молодих чоловіків і жінок до відповідальних посад у професійному житті, асоціаціях, політиці і місцевих органах влади; популяризація волонтерського руху, як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності та способу неформальної освіти і вторинної зайнятості;
 • формування здорового способу життя молоді – шляхом здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;
 • впровадження нових форм організації змістовного дозвілля дівчат та хлопців;
 • формування екологічної культури;
 • розвиток неформальної освіти – шляхом здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок, що сприятимуть соціальній та професійній компетенції молоді, формуванню мотивації до навчання впродовж життя;
 • інтеграція молоді на ринок праці шляхом створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) та подолання стереотипів і бар’єрів, зокрема, гендерних.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Сновської територіальної громади, які передбачаються для виконання програм і заходів в рамках молодіжної політики, а також за  рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи потреби та інтереси молоді Сновської ТГ, підприємств та організацій різних форм власності, інвесторів, спонсорів, власні кошти громадян. Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми зазначені у додатку 1 та щорічно визначаються у межах кошторисних  бюджетних призначень на відповідні роки.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація даної Програми дозволить:

 • запровадити/покращити інноваційні механізми молодіжної участі (бюджет участі, молодіжний банк ініціатив, молодіжні дорадчі органи);
 • збільшити кількість молодих хлопців та дівчат, охопленої всіма видами фізкультурно-оздоровчих, культурних, правозахисних, просвітницьких та інших заходів;
 • надавати підтримку молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню робочих місць;
 • підвищити рівень екологічної свідомості молоді;
 • створити умови для розвитку творчого потенціалу молоді.

Напрямки діяльності та основні заходи реалізації Програми зазначені у додатку 2.

 1. Відповідальний виконавець та контроль за виконанням Програми

 

Відповідальним виконавцем Програми є Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради. Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (гуманітарна комісія).

 

Начальник Управління освіти,

сім’ї, молоді та спорту                                                                  Олена КОВАЛЕНКО

 

Додаток 1

до Програми підтримки

молодіжної політики  на території

Сновської територіальної громади

на  2021 – 2023 роки

 

                ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (6 сесія 8 скликання)

   від 23 квітня 2021 р. № 1-6/VІІІ

 

 

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування Програми підтримки

молодіжної політики на  2021-2023 роки

 

Джерела фінансування Обсяг фінансування 2021 рік 2022 рік 2023 рік
Бюджет міської ТГ 45,0 тис. грн. 10,0 тис. грн. 15,0 тис. грн. 20,0 тис. грн.

 

Начальник Управління освіти,

сім’ї, молоді та спорту                                                                  Олена КОВАЛЕНКО

 

 

 

                                                                                                                                                              Додаток 2

                                                                                                                                                                до Програми підтримки молодіжної

                                                                                                                                                                    політики на території Сновської

                                                                                                                                                                           територіальної громади на

                                                                                                                                                                                     2021 – 2023 роки

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (6 сесія 8 скликання)

    від 23 квітня 2021 р. № 1-6/VІІІ

 

 

Напрямки діяльності та основні заходи щодо реалізації Програми підтримки молодіжної політики на території Сновської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

Задачі щодо виконання Програми Виконавці задач Фінансування Програми міським бюджетом за роками виконання

(тис. грн.)

2021 рік 2022 рік 2023 рік
1.      Формування духовності, національної самосвідомості, моральності молоді ТГ,

її патріотичне виховання та формування правової культури

–       пропагувати культурні цінності українського народу;

–       відроджувати народні традиції через залучення майстрів народних ремесел до проведення занять в шкільний та позашкільний час;

–       інформаційно підтримувати заходи патріотичного виховання через мережу Інтернет, соціальні мережі та пресу;

–       удосконалювати проведення молодіжних заходів, присвячених визначним подіям. Сприяти святкуванню або відзначенню пам’ятних, державних та міжнародних дат, також ювілейні дати видатних українців і уродженців Сновщини;

–       сприяти організації для молоді майстер-класів, семінарів, зустрічей у форматі «жива бібліотека» з громадськими діячами, відомими спортсменами, воїнами АТО, представниками поліції;

–       формувати у молоді правову та виборчу культуру, пропагувати соціально безпечну поведінку молоді;

–       створювати та поширювати друковану просвітницько-профілактичну продукцію та соціальну рекламу. Поширювати соціальну рекламу через мережу Інтернет.

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради, відділ культури та туризму міської ради, шкільні та позашкільні заклади, Молодіжна рада при міському голові,

громадські організації

 

1,0 тис. грн. 1,0 тис. грн. 2,0 тис. грн.
2.      Запобігання поширенню негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі,

популяризація та утвердження здорового та безпечного способу життя й культури здоров’я

–       сприяти організації акцій до тематичних дат: Всесвітній день пам’яті померлих від СНІДу, Міжнародний день проти насилля, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, Всесвітній день без тютюну (проти тютюнопаління);

–       сприяти організації профілактичних заходів в форматі «мінімум 1 лекція/захід/інтерактив/семінар на рік у кожному класі/навчальній групі навчальних закладів міста»;

–       збільшити кількість рекламних площ для соціальної реклами та з профілактики негативних явищ;

–       посилювати матеріальну базу санітарно-просвітницьких заходів з використанням мультимедійних засобів;

–       поширювати друковані профілактичні матеріали для розповсюдження на профілактичних лекціях/семінарах та інших подібних заходах ;

–       забезпечити проведення  інформаційно-просвітницьких заходів шляхом  розміщення в закладах охорони здоров’я рекламної продукції,  спрямованої на підвищення рівня здоров’я молоді, популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради, відділ культури та туризму міської ради, шкільні та позашкільні заклади, Молодіжна рада при міському голові,

громадські організації

 

3.      Розвиток  громадянської  та соціальної активності  молоді,

підтримка діяльності інститутів громадянського суспільства щодо молоді

–       розвивати молодіжну інфраструктуру, в тому числі сприяти молодіжному та учнівському самоврядуванню;

–       сприяти роботі Молодіжної ради при міському голові, покращувати її матеріально-технічну базу;

–       сприяти створенню клубу підтримки молодіжних ініціатив для обміну досвідом, консультацій спеціалістів, інше.

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, шкільні та позашкільні заклади, Молодіжна рада при міському голові,

громадські організації

5,0 тис. грн. 8,0 тис. грн. 10,0 тис. грн.
4.      Сприяння творчому, інтелектуальному та фізичному розвитку дітей і молоді
–       підтримувати проведення  заходів спортивно-розважального спрямування, серед них: квестів, публічних виступів, туристичних і спортивних змагань;

–       сприяти проведенню фестивалів кіно у форматі «просто неба» та кіноклубів;

–       підтримувати професійну та самодіяльну художню творчість, творчу та військово-патріотичну діяльність просвітницьких, спортивних та технічних гуртків;

–       розвивати інтелектуальний рух,  сприяти проведенню інтелект-батлів між закладами ЗСО, історично-пізнавальних заходів;

–       підтримувати масові майстер-класи «Хвиля добра» з метою благодійності.

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради, відділ культури та туризму міської ради, шкільні та позашкільні заклади, Молодіжна рада при міському голові,

громадські організації

 

4,0 тис. грн. 6,0 тис. грн. 8,0 тис. грн.
5.      Співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, діяльність яких направлена на молодь, залучення молоді до стажування й служби в органах місцевого самоврядування
–       сприяти стажуванню молоді в органах місцевого самоврядування;

–       організовувати відкриті заходи для молоді до Дня місцевого самоврядування;

–       залучати молодь до участі у роботі в органах місцевого самоврядування.

Міська рада

 

6.      Сприяння розвитку міжнародного молодіжного співробітництва
–       сприяти участі молоді в міжнародних конкурсах різних сфер діяльності;

–       сприяти організації та медіа-підтримці міжнародних конференцій, семінарів на актуальні теми: самореалізація, освіта, старт-ап, інше;

–       створювати інформаційний простір для обізнаності молоді щодо можливостей міжнародного співробітництва;

–       сприяти міжнародному молодіжному обміну та реалізації спільних соціальних проектів.

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради, відділ культури та туризму міської ради, шкільні та позашкільні заклади, Молодіжна рада при міському голові,

громадські організації

Загальна сума:                   45,0 тис. грн. 10,0 тис. грн. 15,0 тис. грн. 20,0 тис. грн.

 

 

Начальник Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту                                                                                                           Олена КОВАЛЕНКО