» » Про затвердження Програми підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в  Чернігівській області на 2021-2022 роки

Про затвердження Програми підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в  Чернігівській області на 2021-2022 роки

-> сесія | 0

  

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

26 березня 2021 року                           м. Сновськ                              № 2­­­-5/VIII

 

Про затвердження Програми підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в  Чернігівській області на 2021-2022 роки

Розглянувши подання начальника Сновського районного сектору філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області; керуючись п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в  Чернігівській області на 2021- 2022 роки (далі – Програма), що додається.

 

 1. Фінансовому відділу при формуванні та внесенні змін до бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – ТГ) на 2021-2022 роки передбачити асигнування на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету та здійснити фінансування.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Сновської міської ради В.Уманського та на постійну  комісію міської ради  з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

Секретар міської ради                                                                    Наталія САМОЙЛОВА

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

            Рішення  Сновської міської ради

                     (5 сесія 8 скликання)

              від 26 березня 2021 р. № 2-5/VІІІ

 

                                            Програма підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації»

в  Чернігівській області на 2021-2022 роки

 

Розділ 1.  ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор Програми Сновський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області
2. Законодавча база Програми Кримінальний, Кримінально-процесуальний, кримінально-виконавчий кодекс України, Закони України «Про пробацію», «Про місцеве самоврядування»
3. Розробник Програми Сновський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області,

відділ юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Сновської міської ради

4. Головний розпорядник бюджетних коштів

 

Фінансовий відділ Сновської міської ради

 

5. Відповідальні виконавці Програми (учасники програми) Сновський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області,

виконавчі органи Сновської міської ради.

6. Термін реалізації Програми 2021-2022 рр.
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, всього, у тому числі: 10 000 грн.
7.1 Кошти бюджету Сновської міської територіальної громади 2021 р. – 5 000 грн.,

2022 р. – 5 000 грн.

7.2 Кошти інших джерел

  

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Пробація  – це забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень; надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді); організація виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Пробаційний нагляд включає в себе контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань); допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві.

Ефективне виконання Сновським  районним  сектором філії Державної  установи  «Центр  пробації»  в  Чернігівській області вищезазначених функцій неможливе  без  належного  матеріально-технічного  забезпечення. У зв’язку із обмеженим фінансуванням з державного бюджету виникла гостра  потреба для  відшукання  додаткових  джерел фінансування  не заборонених  чинним  законодавством.

 

Розділ 3. Визначення  мети  Програми.

Метою Програми є забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки населення Сновської міської територіальної громади шляхом розроблення  та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органів пробації та місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері.

 

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Сновської міської  територіальної громади, виходячи з розрахунку загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням чинного законодавства України.

Кошти, отримані з бюджету Сновської міської територіальної  громади,  планується  направити  на  придбання  канцелярських товарів, в  т.ч.:  паперу, меблів, марок, оплати  послуг по заправці  картриджів/тонерів тощо.

Орієнтовні видатки:

 1. На заправку двох картриджів в місяць – 200 грн., в рік 2400 грн.
 2. На придбання меблів (офісні крісла, стільці, інше) 1500 грн., в рік – 1500 грн.
 3. На бумагу А-4, 1-на пачка на місяць – 100 грн., в рік 1200 грн.
 4. На канцелярські потреби (ручки, клей, марки, картонні справи для особових справ та інше) на рік – 1000 грн.

Програма виконується протягом 2021-2022рр.

 

Розділ 5. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

Основними напрямами діяльності є забезпечення безпеки громади шляхом виправлення засуджених, сприяння їх ресоціалізації та соціальній адаптації у суспільстві, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Завдання  та  заходи Програми:

 • активізація діяльності органів пробації, органів місцевого самоврядування, установ, що пов’язані з профілактикою правопорушень;
 • координація спільних зусиль з профілактики правопорушень;
 • підвищення рівня правової  освіти населення  та  правового  виховання  шляхом  запровадження сучасних  форм  і  методів  профілактики, розроблення  інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм, створення  системи профілактики правопорушень, спрямованої  на  соціальну  адаптацію  осіб, звільнених з місць  позбавлення  волі;
 • запобігання втягненню у  злочинну  діяльність  нових  соціальних  груп,  особливо  неповнолітніх;
 • створення належних умов  на  базі  Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області  для  ефективної  роботи щодо  реабілітації та ресоціалізації осіб.

Результативні  показники  від виконання  Програми:

 • зниження рівня  злочинності  та  кількості  повторних злочинів, ослаблення  суспільної напруги;
 • мінімізація злочинного впливу  на  молодь  та  підлітків;
 • сприяння ресоціалізації осіб, які звільнились  з  місць  позбавлення  волі;
 • досягнення належного рівня  фінансового і  матеріального забезпечення органу  пробації  та  профілактичної  діяльності.

 

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми.

Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, покладається на Сновський  районний  сектор  філії Державної  установи  «Центр  пробації»  в  Чернігівській області.

Контроль за виконанням Програми покладається на начальника юридичної служби міської ради та на постійну комісію Сновської міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики.

 

Начальник відділу юридичної роботи

та взаємодії з правоохоронними органами                                          Владислав УМАНСЬКИЙ