» » Про затвердження  Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України  на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки

Про затвердження  Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України  на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятдесята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ 

28 серпня 2020 року                     м. Сновськ                                    № 3-50/VII

 

Про затвердження  Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України  на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки

 

      З метою покращення забезпечення підрозділів Чернігівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, які знаходяться на території  Сновської міської ради, матеріально-технічними засобами для удосконалення охорони, облаштування державного кордону України та успішного виконання поставлених завдань; розглянувши звернення начальника Чернігівського прикордонного загону; керуючись п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики; з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

міська рада  в и р і ш и л а : 

 

 1. Затвердити Програму покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки (додається).

 

 1. При внесенні змін та при формуванні бюджету Сновської міської ОТГ на 2020-2021 роки передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконкому Р.Кравця та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова О.Кирилюк).

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

            ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (50 сесія 7 скликання)

     від 28 серпня 2020 р. № 3-50/VІІ

 

 

ПРОГРАМА

покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки

 

 

 

м. Сновськ

2020 рік

 

 

ЗМІСТ

Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки

 

 

 1. Паспорт Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки.
 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
 3. Мета Програми.
 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми.
 5. Завдання та результативні показники виконання Програми.
 6. Напрями діяльності та заходи Програми.
 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

 

 

Додаток 1. Напрями та перелік завдань і заходів Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки.

 

Додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки.

 

 1. Паспорт

Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки

 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Чернігівський прикордонний загін Державної прикордонної служби України
2 Розробник Програми Сновська міська рада Чернігівської області,

Чернігівський прикордонний загін Державної прикордонної служби України

3 Відповідальний  виконавець Програми Сновська міська рада Чернігівської області, Чернігівський прикордонний загін Державної прикордонної служби України
4 Учасники Програми Сновська міська рада Чернігівської області,    Чернігівський прикордонний загін Державної прикордонної служби України
5 Термін реалізації Програми 2020-2021 роки
6 Перелік місцевих бюджетів, які      беруть      участь      у виконанні Програми  бюджет міської ОТГ
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

2020р.-100 тис. грн. 2021р. -200 тис. грн.
8 Кошти  бюджету міської ОТГ 2020р.-100 тис. грн. 2021р. -200 тис. грн.

 

2.Визначення проблеми, на розв¢язання якої спрямована Програма

 

Для захисту суверенітету України, територій і населення, протидії незаконній міграції та контрабандній діяльності, які набувають організованого транскордонного характеру, безпосередньо на території Сновської міської ради існує потреба у матеріально-технічному забезпеченні заходів з  охорони та облаштування ділянок державного кордону в інженерному відношенні.

Програма покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки (далі – Програма), розроблена на виконання Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», Закону України «Про оборону України», статті 28 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою організації матеріально-технічного забезпечення підрозділів Чернігівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, які знаходяться на території Сновської міської ради.

 

 1. Мета Програми

 

Основною метою Програми є покращення забезпечення підрозділів Чернігівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, які знаходяться на території  Сновської міської ради, матеріально-технічними засобами для удосконалення охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради, для успішного виконання поставлених перед ним завдань, а саме:

 • охорона та захист державного кордону на території Сновської міської ради;
 • боротьба з диверсійно-розвідувальними підрозділами та антидержавними
  незаконно утвореними збройними формуваннями на території Сновської міської ради;
 • підвищення захищеності військовослужбовців, завдяки якіснішому
  облаштуванню позицій для охорони і оборони державного кордону України.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Програма спрямована на підвищення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо охорони та оборони державного кордону, покращення здійснення оперативно-службової діяльності підрозділів Чернігівського прикордонного загону.

Соціальне значення проблеми, пов’язаної з охороною та обороною державного кордону, зумовлює необхідність як централізованого бюджетного фінансування, так і залучення ресурсів місцевих бюджетів на виконання цієї Програми.

Практична реалізація завдань, визначених Програмою, буде досягатися шляхом здійснення фінансового забезпечення Програми за рахунок коштів бюджету міської ОТГ та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Обсяги фінансових ресурсів бюджету міської ОТГ та напрямки їх використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України. Програму розроблено на період 2020-2021 роки. Обсяги фінансування Програми складають 300 тис. грн. та викладені в додатку 2.

 

 1. Завдання та результативні показники виконання Програми

 

Основним завданням Програми є підвищення боєздатності підрозділів Чернігівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, удосконалення охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради.

Виконання Програми сприятиме:

 • удосконаленню облаштування державного кордону в інженерному відношенні, створенні мережі захисних інженерних споруд та загороджень, смуг перешкод, позицій, особливо на російсько-українській ділянці держаного кордону;
 • підтриманню належного рівня боєготовності та ефективного виконання завдань за призначенням персоналом Чернігівського прикордонного загону Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України;
 • забезпеченню державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, забезпечення протидії незаконній міграції та контрабандній діяльності, тероризму на території Сновської міської ради;
 • покращанню роботи мобільних груп Чернігівського прикордонного загону Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України та їх оперативного реагування на зміни в обстановці під час охорони державного кордону, проведення пошукових операцій, затримання порушників державного кордону;
 • підвищенню здатності отримання оперативної інформації, якісного документування, у тому числі у відео режимі, та розкриття адміністративних та кримінальних правопорушень в прикордонному районі;
 • забезпеченню належної роботи прикордонників з виявлення контрабанди наркотичних речовин, зброї та боєприпасів, товарів народного споживання, нелегальних мігрантів та осіб причетних до незаконних збройних формувань, осіб, які перебувають у міжнародному розшуку і на території України;
 • удосконаленню інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення профілактичної діяльності;
 • активній взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними   і   контролюючими   органами   в   частині профілактики правопорушень на державному кордоні та в контрольованому прикордонному районі, у тому числі запобігання порушень державного кордону;
 • забезпеченню якісного моніторингу державного кордону, взаємодії між прикордонними нарядами на ділянках відсутності мобільного зв’язку;
 • приведення ізоляторів тимчасового тримання до відомчих будівельних норм, рекомендацій національних та європейських правозахисних організацій у частині запровадження міжнародного досвіду діяльності у сфері дотримання прав і свобод людини під час перебування в місцях несвободи;
 • здійснення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних заходів з профілактики правопорушень на кордоні.

Оцінкою ефективності Програми стануть показники позитивних дій прикордонників на території Сновської міської ради щодо недопущення та виявлення правопорушень на державному кордоні.

 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Діяльність Програми спрямована на надання фінансової допомоги підрозділам Чернігівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, які знаходяться на території Сновської міської ради, щодо забезпечення їх матеріально-технічними засобами, які дадуть змогу покращити роботу щодо забезпечення надійної охорони державного кордону, державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на території Сновської міської ради, оперативно – службової діяльності підрозділів загону.

Напрями та перелік завдань і заходів Програми викладені в додатку 1.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на Сновську міську раду Чернігівської області (в особі керуючого справами (секретаря) виконкому) та Чернігівський прикордонний загін Державної прикордонної служби України.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Керуючий справами

(секретар) виконкому                                                 Р.КРАВЕЦЬ

 

                                                                   Додаток 1

до Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів

з  охорони та облаштування державного кордону України

на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки

 

Напрями та перелік завдань і заходів Програми покращення матеріально-технічного забезпечення

заходів з  охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки

№ з/п Назва напряму діяльності (пріори-тетні завдання)

 

 

Найменування заходу Орієнтовні обсяги фінансування по роках

(тис. грн.)

Джерела фінансу­вання Виконавці Очікуваний результат
 

 

 

 

2020 2021  

 

 

 

 

 

1. Покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради Придбання:

–          автомобільних      та переносних радіостанцій;

–      стаціонарних камер відео спостереження;

–                    пально-мастильних матеріалів;

–          запасних частин                та інструменту        для автомобільної техніки;

–          будівельних матеріалів, шанцевого

та електромеханічного інструменту, колючого дроту;

–        переносних   засобів електроживлення та електро-агрегатів;

–          будівельних та   електроматеріалів, сантехнічних виробів,   металевих виробів.

 

100 тис. грн. 200 тис. грн. бюджет

міської ОТГ

Сновська  міська рада Чернігівської області, Чернігівський прикордонний загін Державної прикордонної служби України –           оновлення та підтримання у працездатному стані систем зв’язку підрозділів прикордонного загону, належного рівня боєготовності та ефективного виконання завдань за призначенням персоналом прикордонного загону, покращення роботи мобільних груп, реконструкції і впровадження радіо – і дротового зв’язку у практичну діяльність мобільних підрозділів;

–           підвищення здатності отримання оперативної інформації, якісного документування, організації оперативного реагування на ефективність прикордонного контролю та прикордонної служби в пунктах пропуску та поза ними;

–           забезпечення своєчасного реагування мобільних підрозділів на оперативну обстановку на автомобільному та річковому  транспорті, проведення пошукових операцій;

–           підтримання належної готовності автомобільної техніки до виконання раптово виникаючих завдань;

–           облаштування державного кордону в інженерному відношенні,  створенні мережі захисних інженерних споруд та загороджень,   смуг   перешкод, позицій, бліндажів, окопів, місць довготривалого несення служби  на   українсько-російській ділянці кордону;

–           приведення пунктів (ізоляторів)  тимчасового тримання до відомчих будівельних норм та рекомендацій національних та Європейських  правозахисних організацій   у  частині запровадження міжнародного досвіду у сфері   дотримання прав і свобод людини під час перебування  в місцях позбавлення волі.

 

Примітка: обсяг фінансування Програми визначається щороку під час прийняття (внесення змін) до бюджету на відповідний  рік.

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                         Р.КРАВЕЦЬ

                   

           

Додаток 2

до Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів

з  охорони та облаштування державного кордону України на території

Сновської міської ради на 2020-2021 роки

 

 

Ресурсне забезпечення Програми  покращення матеріально-технічного забезпечення заходів з  охорони та облаштування державного кордону України на території Сновської міської ради на 2020-2021 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми 2020 рік 2021 рік Всього витрат на виконання Програми
Всього,

бюджет міської ОТГ

 

100 тис. грн.

 

 

200 тис. грн.

 

300 тис. грн.

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                             Р.КРАВЕЦЬ