» » Про затвердження Програми розвитку фізичної  культури та спорту по Сновській ТГ на 2021 – 2024 роки

Про затвердження Програми розвитку фізичної  культури та спорту по Сновській ТГ на 2021 – 2024 роки

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

   КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

25 лютого 2021 року                      м. Сновськ                                       № 2-4/VІІІ

 

Про затвердження Програми розвитку фізичної  культури та спорту по Сновській ТГ на 2021 – 2024 роки 

 

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період 2021-2025 роки»; керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту по Сновській територіальній громаді на 2021 – 2024 роки (далі – Програма), що додається.

 

 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021-2024 роки та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

 1. Головним розпорядником коштів визначити Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту  О.Коваленко та на постійну  комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В. Карпенко).

 

Секретар міської ради                                                        Н.САМОЙЛОВА

 

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   Рішення  Сновської міської ради

                                                                                      (4 сесія 8 скликання)

                                                                               від 25 лютого 2021 р. № 2-4/VІІІ

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та  спорту по Сновській

територіальній громаді

 на 2021-2024 роки

 

 

м. Сновськ

 

2021 рік

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Назва Програма розвитку фізичної культури та спорту по Сновській територіальній громаді на 2021-2024 роки
2. Підстава для розроблення Закон України «Про фізичну культуру і спорт» зі змінами та доповненнями, Указ Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»»
3. Ініціатор розроблення Програми Сновська міська рада
4. Розробник Програми Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради
5. Співрозробники Фінансовий відділ Сновської міської ради, фізкультурно-спортивні громадські організації ТГ
6. Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради
7. Учасники Програми Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради,  фінансовий відділ Сновської міської ради, фізкультурно-спортивні громадські організації Сновської ТГ
8. Термін реалізації 2021 – 2024 роки
9. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних Програм)  Бюджет Сновської міської територіальної громади (далі – ТГ). Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України
10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  53 141,5 тис. грн.
  у тому числі:   
коштів  бюджету Сновської міської ради:  8 591,5 тис. грн.
інші джерела фінансування 44 550,0 тис. грн.

 

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Ефективна соціальна політика щодо всебічного вирішення проблем фізичної культури та спорту є можливою лише за умови комплексної взаємодії органів влади та громадських фізкультурно-спортивних організацій.

Громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування ТГ беруть активну участь у розв’язанні проблем фізичної культури та спорту, пов’язаних із підготовкою спортивного резерву, покращанням матеріально-спортивної бази, поліпшенням матеріально-побутових умов, організацією змістовного дозвілля, сприяють посиленню соціального захисту своїх членів, здійснюють підтримку їх громадської діяльності, тісно співпрацюють з органами влади та громадськими волонтерськими структурами.

У своїй діяльності організації керуються Законом України «Про об’єднання громадян», «Про фізичну культуру і спорт», іншими законодавчими актами, діють на підставі своїх Статутів, прийнятих установчими зборами та зареєстрованих в Головному територіальному управлінні юстиції в Чернігівській області.

 

 1. Мета Програми

 

Програму розвитку фізичної культури і спорту розроблено з метою:

– підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

– сприяння фізичному і духовному розвитку молоді, формування у свідомості основ здорового способу життя та патріотизму;

– створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у фізичному розвитку, зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту;

– розвитку фізкультурного та спортивного руху в громаді, підвищення рухової активності населення.

 

 1. Завдання Програми

 

Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту та наданні фінансової підтримки районним громадським організаціям як одним з виконавців завдань та заходів Указу Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»».

Програма передбачає надання фінансової підтримки фізкультурно-спортивним громадським організаціям, які виконують суспільно значимі для громади функції і сприяють зміцненню фізичного здоров’я населення, запровадженню здорового способу життя, організації змістовного дозвілля дітей та молоді у вільний від роботи і навчання час, самореалізації молодих людей через заняття фізичною культурою і спортом та участь у змаганнях.

Фінансова підтримка здійснюється з урахуванням:

 • відповідності запланованих заходів громадської організації пріоритетам державної політики у сфері фізичної культури та спорту;
 • актуальності та соціальної спрямованості заходів, що здійснюються громадською організацією;
 • співвідношення витрат та очікуваного результату від виконання заходів, що здійснюються громадською організацією;
 • результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів, виділених за попередній період на виконання поставлених перед організацією завдань;
 • детальних розрахунків та обґрунтувань, поданих громадською організацією за кожним напрямком використання бюджетних коштів.

Кошти бюджету Сновської міської ТГ можуть використовуватись  громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування для:

– здійснення статутної діяльності;

– утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій;

– утримання та навчально-тренувальної роботи ДЮСШ;

– проведення навчально-тренувальних зборів та змагань.

Напрямки діяльності, заходи та  орієнтовне  ресурсне забезпечення наведені у Додатку 1.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Сновської міської ТГ. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час підготовки проєкту міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми (Додаток 1).

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

Очікувані результати Програми:

 • Збереження і використання у повній мірі потенціалу організацій фізкультурно-спортивного спрямування та їх підвідомчих закладів і споруд для залучення населення громади до занять фізичною культурою і спортом, організації фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи за місцем роботи громадян, підготовки спортивних резервів та спортсменів високого класу.
 • Використання у повній мірі потенціалу представників громадськості через громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування для пропаганди фізичної культури і спорту, здорового способу життя та олімпійського руху, залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом широких верств населення, збереження та нарощування матеріально-спортивної бази, розширення мережі фізкультурно-спортивних закладів.
 • Підвищення іміджу Сновщини в області, Україні і за її межами через визначні спортивні досягнення представників регіону, у т.ч. вихованців громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування та їх підвідомчих закладів.
 • Значне збільшення кількості проведених масових фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних змагань і комплексних Спартакіад серед виробничих колективів різних галузей.

 

 1. Відповідальний виконавець та контроль за виконанням Програми

 

Відповідальним виконавцем Програми є Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради. Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики.

 

Начальник Управління

освіти, сім’ї, молоді та спорту                                                 О.КОВАЛЕНКО

                       

 

Додаток 1

до Програми розвитку фізичної культури та спорту

по Сновській ТГ на 2021-2024 роки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(4 сесія 8 скликання)

від 25 лютого 2021 р. № 2-4/VІІІ

 

Напрямки діяльності, заходи з реалізації та орієнтовне ресурсне забезпечення

Програми розвитку фізичної культури і спорту по Сновській ТГ на 2021-2024 роки.


з/п
Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік

заходів Програми

Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)  тис. грн. у тому числі за роками
2021 2022 2023 2024
1 Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного 1 ) Організація та проведення  фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів для різних верств населення, у т.ч. фізкультурно-спортивними товариствами бюджет міської ТГ 140,0 30,0 35,0 35,0 40,0
2) Розвиток мережі клубів, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення не потребує фінансування
3) Забезпечення проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення відповідно до постанови КМ України від 9 грудня 2015 року № 1045 бюджет міської ТГ 9,0 1,0 2,0 3,0 3,0
4) Забезпечення проведення щороку масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів та галузевих спартакіад серед усіх верств і категорій населення бюджет міської ТГ 5,0 1,0 1,0 1,0 2,0
5) Забезпечення організації і проведення місцевих фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів спорту та участь в обласних бюджет міської ТГ 11,0 2,0 2,0 3,0 4,0
6) Забезпечення організації і проведення заходів зі спорту для інвалідів, учасників АТО, інших  вразливих категорій громадян бюджет міської ТГ 10,0 1,0 2,0 3,0 4,0
7) Сприяння організаційному та матеріально-технічному забезпеченню діяльності фізкультурно-спортивних товариств, громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів бюджет міської ТГ 545,0 80,0 115,0 150,0 200,0
2 Сприяння створенню умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах 1)   Сприяння створенню умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, у т.ч. шляхом проведення місцевих фізкультурно-спортивних заходів для  допризовної молоді бюджет міської ТГ 10,0 2,0 2,0 3,0 3,0
2)   Сприяння підвищенню ефективності професійно орієнтованої та спеціальної фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах  

не потребує фінансування
3 Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення 1) Сприяння розповсюдженню рекламної,  поліграфічної продукції, підручників, посібників, навчальних програм з питань фізичного виховання, масового спорту з метою підвищення рівня поінформованості громадян не потребує

фінансування

1)     2) Забезпечення виготовлення та розповсюдження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних засобів бюджет міської ТГ 3,0 0,5 0,5 1,0 1,0
2)     3) Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації позитивного впливу на здоров’я людини оптимальної рухової активності не потребує фінансування
4 Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту 3)     1) Забезпечення діяльності дитячо-юнацької спортивної школи «Колос», відкриття нових відділень з видів спорту бюджет міської ТГ 2149,5 463,1 509,4 560,4 616,6
4)     2) Забезпечення діяльності спортивних клубів (СК «Витязь», кікбоксингу) бюджет міської ТГ 60,0 10,0 15,0 15,0 20,0
5 Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні і психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту 1)    Забезпечення проведення  та участь у змаганнях різного рівня всіх вікових груп вихованців ДЮСШ бюджет міської ТГ 55,0 10,0 10,0 15,0 20,0
2)    Забезпечення організації і проведення районних етапів спортивних змагань серед учнів бюджет міської ТГ  

10,0

 

1,0

 

2,0

 

3,0

 

4,0

3)    Забезпечення організації на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізованих змін для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул не потребує фінансування
6 Підтримка та розвиток олімпійського та неолімпійського руху 1)      Забезпечення підготовки та участі спортсменів району різних вікових груп у спортивних заходах районного, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня з олімпійських видів спорту бюджет міської  ТГ 170,0 30,0 40,0 50,0 50,0
2)                Забезпечення підготовки та участі спортсменів району різних вікових груп у спортивних заходах районного, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту  

бюджет міської ТГ

34,0 5,0 7,0 10,0  

12,0

 
   
3)      Забезпечення матеріального і морального заохочення, запровадження стипендій та інших  виплат спортсменам –чемпіонам, призерам  змагань всеукраїнського та міжнародного рівня та їх тренерам бюджет міської ТГ 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
4) Забезпечення якісного медичного обслуговування та медичного супроводу спортсменів району, учнів ДЮСШ, постійного медичного контролю при проведенні спортивних заходів районного рівня з різних видів спорту не потребує фінансування
7 Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі з будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів 1) Забезпечення будівництва модернізації, реконструкції, капітального ремонту, проєктування і оснащення спортивних споруд та закладів фізичної культури і спорту з залученням бюджетних коштів, коштів інвесторів та фонду регіонального розвитку бюджет міської ТГ 3970,0,0 1150,0 1400,0 720,0 700,0
інші джерела (субвенція з державного бюджету) 36450,0 10350,0 12600,0 7200,0 6300,0
2) Забезпечення облаштування багатофункціональних спортивних майданчиків з синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням для масового користування бюджет міської ТГ 900,0 300,0 300,0 150,0 150,0
інші джерела (субвенція з державного бюджету) 8100,0 2700,0 2700,0 1350,0 1350,0
3) Забезпечення придбання обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття і аксесуарів загального та спеціального призначення для оснащення спортивних закладів і спортивних споруд бюджет міської ТГ 470,0 100,0 130,0 140,0 100,0
8 Надання якісних фізкультурно-спортивних послуг 1) Забезпечення надання якісних послуг населенню закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів не потребує фінансування  

2) Забезпечення надання платних фізкультурно-спортивних послуг  об’єктами фізичної культури і спорту  

не потребує фінансування

3) Забезпечення створення електронних баз даних на провідних спортсменів району, учасників обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань  

не потребує фінансування

ВСЬГО: 53 141,5 тис. грн. бюджет міської ТГ 8 591,5 2188,6 2594,9 1875,4 1932,6
інші джерела (субвенція з державного бюджету) 44 550,0 13050,0 15300,0 8550,0 7650,0

 

 

 

Начальник Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту                                                                   О.КОВАЛЕНКО

 

 

 

   

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 до проєкту рішення

«Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту по Сновській ТГ на 2021-2024 роки»

 

Програма розроблена на підставі Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»», інших нормативних документів та урядових рішень.

Реалізація державної політики протягом останніх років сприяла певному позитивному розвитку сфери фізичної культури і спорту в громаді. Закладено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, запроваджено систему проведення комплексних та багатоступеневих змагань, зросла кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. Однак досягнутий рівень не забезпечує оптимальних організаційно-управлінських, нормативно-правових, матеріально-технічних, кадрових та інших напрямків забезпечення сфери фізичної культури і спорту. Не  поліпшується стан здоров’я населення, незадовільний рівень профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Водночас фізична культура та спорт є ефективним та найбільш економічним засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та розв’язання різних соціальних проблем.

Наявна система фізичного виховання  і спорту не відповідає потребам населення. Низький рівень залучення населення до участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах за місцем проживання,  роботи  та відпочинку громадян. Практично відсутня система пропаганди масового спорту як невід’ємної і головної складової здорового способу життя.

Повільно впроваджуються новітні технології та наукові досягнення.  Досить слабкою є матеріально-технічна база сфери фізичного виховання і спорту в громаді.

За обсягом різних видатків на фізичне виховання і спорт з усіх джерел фінансування з розрахунком на одну особу Україна поки ще поступається розвинутим країнам. Бюджетне фінансування галузі залишається обмеженим і в Сновській  територіальній громаді.

Виходячи із вищезазначеного, випливає гостра необхідність у зміні програмних підходів та визначенні нових, пріоритетних напрямків розвитку фізичної культури і спорту, які б могли забезпечити ефективне функціонування галузі.

У зв’язку з трансформаціями, які відбуваються в суспільстві, набувають популярності і значимості для сприяння розвитку фізичної культури та спорту і олімпійського руху такі громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, як спортивні і фізкультурно-оздоровчі клуби, які разом з державними органами виконавчої влади здатні змінювати ситуацію з розвитком фізичної культури і спорту в громаді на краще і, як виконавці завдань, у своїй діяльності потребують фінансової підтримки.

Згідно ст. 89 Бюджетного кодексу сфера фізичної культури і спорту, а саме: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення, здійснюється бюджетами міст республіканського та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

 

Начальник Управління

освіти, сім’ї, молоді та спорту                                                 О.КОВАЛЕНКО