» » Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців в ході воєнних дій в Афганістані та зоні проведення АТО/ООС на 2021 рік

Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців в ході воєнних дій в Афганістані та зоні проведення АТО/ООС на 2021 рік

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ 

24 грудня 2020 року                     м. Сновськ                                   № 13-2/VІІІ

 

Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців в ході воєнних дій в Афганістані та зоні проведення АТО/ООС на 2021 рік

 

З метою вирішення питань соціального захисту сімей загиблих учасників АТО/ООС та сімей загиблих військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях на території інших держав; відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону  України  “Про   місцеве  самоврядування   в  Україні”, статей 89, 91   Бюджетного  кодексу  України; за рекомендацією постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

  1. Затвердити Програму соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців в ході воєнних дій в Афганістані та зоні проведення АТО/ООС на 2021 рік (додається).

 

  1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021 рік та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

  1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу-державного реєстратора «Центру надання адміністративних послуг» та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ    

 

                    

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО

            Рішення  Сновської міської ради

                     (2 сесія 8 скликання)

            від 24 грудня 2020 р. № 13-2/VІІІ

 

 

 

ПРОГРАМА

соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців в ході    воєнних дій в Афганістані та зоні проведення АТО/ООС
на 2021 рік

  

м. Сновськ,  2020

 

  1. Паспорт Програми
1. Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
2. Розробник Програми Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
3. Співрозробники Програми Сновська міська рада
4. Відповідальний виконавець Програми Сновська міська  рада
5. Учасники Програми Міська  рада,

підприємства – надавачі житлово-комунальних послуг

6. Термін реалізації Програми 2021 рік
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Сновської міської  територіальної громади (далі – міської ТГ)
8. Загальний обсяг

фінансування програми

13 600 грн.

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватись.

 

 

  1. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

 

2.1. Актуальність Програми

Програма соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців в ході воєнних дій в Афганістані та зоні проведення АТО/ООС на 2021 рік (далі Програма) розроблена відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” – це комплекс заходів на місцевому рівні, які спрямовані на вирішення питань соціального захисту сімей загиблих учасників АТО/ООС, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та сімей загиблих військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях на території інших держав.

Ця Програма визначає механізм фінансування за рахунок коштів місцевого  бюджету заходів щодо надання пільг у готівковій формі сім`ям загиблих військовослужбовців на оплату електроенергії, природного газу, придбання твердого і скрапленого газу.

 

2.2. Основна проблема Програми

Вжиття додаткових до встановлених чинним законодавством заходів щодо соціальної підтримки пільгових категорій громадян дозволить підняти рівень соціальної захищеності сімей загиблих військовослужбовців.

 

  1. Мета та основні завдання Програми

 

Метою програми є підвищення рівня соціального захисту сімей загиблих військовослужбовців в ході воєнних дій в Афганістані та зоні проведення АТО/ООС.

Основними завданнями програми є надання додаткових соціальних гарантій, а саме надання додаткових пільг у готівковій формі членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 50% за спожиті житлово–комунальні послуги (електроенергію, природний газ) та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива в межах нормативного споживання на житлово–комунальні послуги, затверджені Постановою КМУ від 06 серпня 2014 року № 409.

 

  1. Фінансове забезпечення виконання Програми

та порядок відшкодування

 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської ТГ  та  інших  джерел,  не  заборонених  законодавством. При цьому обсяг коштів  визначається  органами   місцевого самоврядування  під  час формування  бюджету з урахуванням його фінансових  можливостей  та може змінюватися в процесі виконання бюджету при  внесенні  змін  до  нього.

Відшкодування додаткових пільг у грошовій формі здійснюється шляхом перерахування головним розпорядником  коштів на рахунки членів сімей загиблих військовослужбовців, відкритих в банку або через відділення зв`язку АТ «Укрпошта».

Головний розпорядник коштів щомісячно до 5 числа наступного періоду готує й подає дані про нараховані суми призначених додаткових пільг на електроенергію та природний газ, а також заяву на потребу в коштах фінансовому відділу  Сновської міської ради (далі – фінансовий відділ), складає відомості та списки на виплату через установи банку на особисті рахунки пільговиків або через відділення зв`язку.

Виплата готівки на придбання твердого палива та скрапленого газу проводиться  головним розпорядником коштів  на  підставі  заяви, довідки  про  користування  пічним опаленням  та  про  наявність балонної установки через підприємства поштового  зв’язку  або  на  рахунок  у  банку, за  окремими  відомостями.

Поштові видатки фінансуються за рахунок коштів   бюджету міської ТГ.

Виплата додаткових пільг припиняється у разі зміни місця проживання, за межі міської ТГ  або смерті члена сім`ї загиблого військовослужбовця.

 

 

  1. Основні заходи щодо реалізації Програми

 

Взяття на облік осіб, які мають право на пільги відповідно до Програми.

Головний розпорядник коштів

По мірі звернення

Забезпечення фінансування наданих пільг.

Фінансовий відділ 

Щомісяця

Забезпечення своєчасного перерахування нарахованих додаткових пільг в готівковій формі на рахунки в банках та відділення зв`язку.

Головний розпорядник коштів

При надходженні коштів

 

  1. 6. Контроль за виконанням Програми

 

Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання Програми, при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних коштів та  у встановлені терміни вносить пропозиції фінансовому відділу щодо потреби в коштах на наступний рік.

Контроль за виконанням Програми покладається на начальника відділу-державного реєстратора «Центру надання адміністративних послуг» та на профільного заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Перший заступник міського голови                                   П.МІРОШНИЧЕНКО