» » Про затвердження Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2022-2025 роки

Про затвердження Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2022-2025 роки

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ 

28 жовтня 2021 року                      м. Сновськ                                     № ­­­2-11/VIІI

 

Про затвердження Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2022-2025 роки

 

З метою забезпечення умов для ефективного здійснення депутатами Сновської міської ради своїх повноважень, вирішення соціальних та економічних проблем у виборчих округах; керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2022-2025 роки (додається).

 

 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2025 роки та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Н.Самойлову та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

 

Міський голова                                                                  Олександр МЕДВЕДЬОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(11 сесія 8 скликання)

від 28 жовтня 2021 р. № 2-11/VІІІ

 

 

П Р О Г Р А М А

сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради

на 2022-2025 роки

 

 1. ПАСПОРТ

Програми сприяння виконанню повноважень депутатами

Сновської міської ради на 2022-2025 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми Постійна комісія міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про державні цільові програми», Бюджетний кодекс України
3. Розробник Програми Сновська міська рада (секретар міської ради Н.Самойлова)
4. Виконавці Програми Сновська міська рада (відділ бухгалтерського обліку та звітності), депутати міської ради.
5. Термін реалізації Програми 2022-2025 роки
6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Сновської міської територіальної громади
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 2 160 тис. грн.

(540 тис. грн. щорічно)

 

Програма визначає напрями та умови виділення коштів, передбачених в бюджеті  міської територіальної громади (далі – МТГ) для фінансової підтримки виконання доручень виборців депутатами міської ради та міським головою в межах повноважень, наданих Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад».

 

 

 1. Визначення проблемних питань,

на розв’язання яких спрямована Програма

2.1. Метою реформування системи державної влади та місцевого самоврядування є максимальне забезпечення на рівні громад надання якісних і доступних публічних послуг населенню, ефективний захист інтересів кожної людини в усіх сферах суспільного життя.

2.2. Відповідно до статті 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» виборці мають право давати депутатові місцевої ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому. Переважна кількість таких доручень стосується дефіциту коштів на вирішення соціально-економічних проблем або недостатнього фінансування об’єктів, що надають адміністративні, громадські або комунальні послуги.

Фінансова підтримка виконання доручень виборців депутатами міської ради, міським головою має допомогти зробити роботу більш відчутною на рівні громади та надати депутатам/міському голові додаткові можливості для вирішення місцевих, локальних соціально-економічних проблем та звернень виборців.

 

 1. Мета Програми

3.1. Метою Програми є забезпечення умов для ефективного здійснення депутатами/міським головою Сновської міської ради повноважень, наданих їм Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», сприяння їм у вирішенні проблемних питань та доручень виборців в територіальній громаді.

 

 1. Засоби розв’язання проблеми,

обсяги та джерела фінансування

4.1. Засобами розв’язання проблеми по забезпеченню ефективного здійснення депутатами/міським головою Сновської міської ради своїх повноважень є виділення коштів з бюджету Сновської міської територіальної громади на виконання доручень виборців.

4.2. Обсяг фінансування Програми з бюджету МТГ визначається щорічно під час складання бюджету, виходячи з завдань Програми та реальних можливостей бюджету.

4.3. Кошти виділяються в рівній кількості кожному депутату міської ради та міському голові.

4.4. Сума коштів, визначена на одного депутата в рік, складає 20 тис. грн. Розрахунок коштів: 26 депутатів міської ради × 20 тис. грн. + 20 тис. грн. (міський голова) = 540 тис. грн./рік.

4.5. Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 2 160 тис. гривень (540 тис. грн. щорічно).

 

 1. Напрями та умови використання коштів

5.1. Напрямами використання коштів на виконання доручень виборців є:

– ремонт об’єктів та зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, культури, молоді та спорту;

–  благоустрій територій населених пунктів;

– фінансова підтримка громадських, спортивних та інших організацій, зареєстрованих згідно чинного законодавства та внесених до мережі розпорядників коштів бюджету МТГ.

5.2. Для виділення коштів міський голова звертається з заявою до сесії міської ради, депутат міської ради звертається з заявою на ім’я міського голови  або особи, що здійснює його повноваження, з клопотанням про виділення коштів. У зверненні вказуються:

–   сума коштів, яка направляється на витрати;

–   напрямки використання коштів.

5.3. Заяви про виділення коштів направляються на розгляд до постійної комісії з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики  для опрацювання та надання висновків.

У разі позитивного висновку комісії секретар міської ради готує на сесію міської ради проєкт рішення «Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень»  та вносить проєкт рішення на затвердження сесії міської ради. У разі неможливості направлення коштів за напрямком, зазначеним у заяві (здійснення видатків суперечить бюджетному законодавству та іншим актам нормативного характеру), секретар міської ради повідомляє про це заявника письмово.

5.4. Депутати міської ради можуть об’єднувати пропозиції для використання коштів по фінансуванню спільних заходів.

5.5. У разі невикористання коштів (якщо до 01 грудня поточного року депутат або міський голова не подав заяву про виділення коштів) залишок невикористаних коштів за рішенням міської ради перерозподіляється на інші потреби.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

6.1. Виконання Програми дасть можливість забезпечити ефективну діяльність депутатів/міського голови Сновської міської ради на виборчих округах, сприяти процесам соціального, економічного, культурного розвитку територій Сновської міської територіальної громади.

 

 1. Звітність та контроль за ходом виконання Програми

7.1. Звіт про використання коштів на виконання доручень виборців депутатами міської ради розпорядник коштів подає органу Державного казначейства України за формою та в терміни, визначені для складання звіту про виконання бюджету.

7.2. Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється Сновською міською радою в особі секретаря міської ради та постійною комісією міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                    Наталія САМОЙЛОВА