» » Про затвердження Програми управління майном комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021-2023 роки  

Про затвердження Програми управління майном комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021-2023 роки  

-> сесія | 0

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

 

24 грудня 2020 року                       м. Сновськ                                      № 21-2/VІІІ

 

Про затвердження Програми управління майном комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021-2023 роки

 

З метою ефективного управління майном комунальної власності територіальної громади; відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів  права державної та комунальної власності», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Цивільного, Господарського, Бюджетного кодексів України;  керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з  питань планування, фінансів, бюджету  та соціально-економічного розвитку; з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму управління майном комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021-2023 роки (далі – Програма), що додається.

 

 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду Корюківського району Чернігівської області.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови П.Мірошниченка та на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова С.Виблов).

 

 

 

Міський голова                                                                                                   О.МЕДВЕДЬОВ

      

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО

                     Рішення Сновської міської ради

                             (2 сесія 8 скликання)

                     № 21-2/VІІІ від 24 грудня 2020 р.

 

 

Програма

 управління майном комунальної власності  територіальної громади

в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

на 2021-2023 роки

 

 

м. Сновськ

2020

 

       ЗМІСТ  
   

 

 1. Паспорт Програми

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

 1. Мета Програми

 

 1. Основні напрямки Програми

 

 1. Заходи щодо реалізації Програми

 

 1. Фінансування Програми

 

 1. Очікувані результати

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

 1. Прикінцеві положення

 

 

 

 

 1. Паспорт Програми

 

ПАСПОРТ

Програми управління майном комунальної власності

територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021-2023 роки

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Сновська міська рада Корюківського району  Чернігівської області
2. Розпорядчі документи, на основі яких розроблена Програма Бюджетний кодекс України, Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавчі акти в сфері управління та розпорядження майна
3. Розробник Програми Відділ житлово-комунального господарства та транспорту Сновської міської ради
4. Відповідальний виконавець Програми Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області та її  структурні підрозділи, балансоутримувачі майна комунальної власності територіальної громади
5. Учасники Програми Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області та її структурні підрозділи, балансоутримувачі майна комунальної власності територіальної громади
6. Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 96 000 грн.
7.1. у тому числі:

коштів   бюджету Сновської міської ТГ

96 000 грн.

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватись.

 

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Програма  управління  майном комунальної власності  територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2021-2022 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права  державної  та комунальної власності», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Необхідність розроблення Програми зумовлена забезпеченням прозорості прийняття управлінських рішень щодо майна комунальної власності  територіальної громади (далі – комунальне майно), що досягається чітко визначеними у Програмі цілями і завданнями, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищенням рівня контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади (далі – комунальні підприємства, установи та організації).

Програма визначає основну мету, завдання, способи реалізації функцій з управління комунальним майном територіальної громади та порядок їх фінансування.

Нині, враховуючи фінансово-економічну кризу, суттєве зростання ринкової вартості нерухомого майна та енергоносіїв, питання ефективного та раціонального використання майна територіальної громади стає особливо актуальним.

Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області відповідно до чинного законодавства України здійснює реалізацію політики територіальної громади щодо ефективного управління об’єктами комунальної власності у сфері утримання, володіння, розпорядження, відчуження та оренди комунального майна, виявлення та прийняття безхазяйного майна, прийняття та передачу комунального майна. Сновська міська рада здійснює управління майном комунальної власності в межах повноважень чинного законодавства України та власних нормативних актів.

Для ефективного управління об’єктами комунальної власності у сфері відчуження, оренди та використання комунального майна територіальної громади, що забезпечить стабільне надходження до бюджету територіальної громади коштів за рахунок продажу майна та передачі його в оренду, необхідно своєчасне виділення бюджетних асигнувань з міського бюджету.

    

 1. Мета Програми

Метою Програми є раціональне та ефективне управління майном комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області для забезпечення стабільного наповнення дохідної частини бюджету громади, для задоволення потреб територіальної громади.

 

4.Основні  напрямки Програми

 1. Дана Програма спрямована на здійснення управлінських дій щодо майна комунальної власності територіальної громади, а саме:

4.1. Облік майна комунальної власності територіальної громади.

4.2. Утримання в належному стані та використання майна комунальної власності  територіальної громади.

4.3. Передача майна у безоплатне користування, з балансу на баланс підприємств комунальної форми власності (ведення реєстру майна, забезпечення виготовлення технічної та правовстановлюючої документації, тощо).

4.4. Передача майна в концесію, оренду, суборенду (здійснення необхідних дій, пов’язаних з підготовкою необхідних документів, проведенням оцінки майна, тощо).

4.5. Відчуження майна, продаж, обмін, передача до державної та іншої комунальної власності (визначення об’єктів для відчуження, підготовка необхідного пакету документів, проведення конкурсів, аукціонів, укладання договорів, друк оголошень, тощо).

4.6. Приймання майна, а саме: набуття права власності шляхом приймання в комунальну власність майна з інших форм власності, придбання, набуття права власності на безхазяйне майно (нововиявлене, відумерла спадщина, безхазяйне майно, тощо), (підготовка необхідного пакету документів – технічної та правовстановлюючої документації, тощо).

4.7. Ліквідація комунальних підприємств за рішенням власника, в тому числі шляхом визнання їх банкрутами.

 

 1. Заходи щодо реалізації Програми

5.1. Облік майна комунальної власності територіальної громади

5.1.1. Здійснення оперативного обліку майна комунальної власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на основі:

 • матеріалів інвентаризації майна, забезпечення контролю за його використанням, збереженням;
 • відслідковування руху майна;
 • проведення або надання дозволу на списання, продаж, обмін та передачу майна, яке знаходиться у комунальних підприємств, організацій та установ Сновської міської ради на правах господарського відання або оперативного управління, в установленому міською радою порядку;
 • оплати робіт з оформлення документації із землеустрою на земельні ділянки, на яких розташоване нерухоме майно комунальної власності територіальної громади;
 • оплати робіт щодо обстеження та паспортизації будівель і споруд комунальної власності територіальних громад з метою встановлення їх технічного стану та забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації;
 • контроль сплати земельного податку або орендної плати за землю під орендованими приміщеннями комунальної власності;
 • оплати витрат, пов’язаних із зверненнями до суду та інших витрат, пов’язаних з управлінням комунальним майном та земельними ділянками комунальної власності;
 • забезпечення страхування об’єктів комунальної власності, які не передані в оренду;
 • послуги організацій та осіб, залучених до процесу оренди та приватизації (інформаційні та консалтингові послуги, проведення аукціонів, конкурсів, проведення аукціонів, тощо);
 • створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення;
 • оплати інших послуг, пов’язаних з управлінням комунальним майном.

5.1.2. Укладення договорів з підприємствами, установами, організаціями про закріплення майна комунальної власності (крім об’єктів житлового фонду) на правах господарського відання або оперативного управління на підставі рішення міської ради та відповідно до встановленого міською радою порядку.

5.1.3. Формування єдиного реєстру об’єктів нерухомості комунальної власності.

 

5.2. Утримання в належному стані та використання майна

комунальної власності  територіальної громади

5.2.1. Виготовлення технічної документації (проведення  поточної  технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів, довідок, характеристик, тощо) на об’єкти нерухомого майна комунальної форми власності.

5.2.2. Витрати по утриманню в належному стані комунального майна (страхування, охорона – в разі необхідності).

 

5.3. Приймання та передача  майна

5.3.1. Приймання в комунальну власність територіальної громади  об’єктів нерухомого майна, в тому числі, які віднесені до категорії «безхазяйного» майна, зовнішніх інженерних мереж, об’єктів (елементів) благоустрою.

5.3.2. Приймання об’єктів, у тому числі об’єктів соціально-побутового призначення, зовнішніх мереж електро-, тепло-, водо-, газопостачання, водовідведення та телефонізації, а також будівель (споруд, приміщень), рухомого майна і іншого окремого індивідуально визначеного майна.

5.3.3. Замовлення оцінки на об’єкти, що приймаються до комунальної власності  територіальної громади.

5.3.4. Отримання  інформаційних  довідок  щодо  власників майна для віднесення нерухомого майна до категорії «безхазяйного», відумерлої спадщини та прийняття майна у комунальну власність територіальної громади. Проведення поточної технічної документації. Замовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна, що приймаються, тощо.

5.3.5. Замовлення та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки, рецензування незалежної оцінки майна, що приймається.

5.3.6. Здійснення   реєстрації   права   власності  на  нерухоме майно комунальної власності за Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області, набуте шляхом приймання в комунальну власність майна з інших форм власності, придбання, набуття права власності на безхазяйне майно, нововиявлене майно, відумерлу спадщину, тощо.

5.3.7. Оплата судових витрат за подання заяв до суду про передачу безхазяйного майна у комунальну власність територіальної громади.

 

5.4. Оренда майна комунальної власності  територіальної громади

5.4.1. Виготовлення технічної документації майна, що передається в оренду міською радою.

5.4.2. Замовлення оцінки майна комунальної власності, що передається в оренду міською радою, її рецензування.

5.4.3. Забезпечення інформування населення про передачу майна в оренду, суборенду (оголошення, реклама у засобах масової інформації, інформація щодо майна, яке пропонується для передачі в оренду, інформація про результати проведення конкурсів).

5.4.4. Нотаріальні  витрати  (у разі необхідності).

5.4.5. Участь у судових засіданнях (судові витрати).

5.4.6. Замовлення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомості комунальної власності.

 

5.5. Відчуження майна комунальної власності  територіальної громади

5.5.1. Формування необхідного пакету правовстановлюючих документів щодо об’єктів нерухомого майна, які будуть відчужуватися.

5.5.2. Замовлення, отримання або впорядкування правовстановлюючих документів на майно, замовлення та отримання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

5.5.3. Забезпечення систематичного інформування населення щодо відчуження майна (оголошення, повідомлення у засобах масової інформації, інформаційні повідомлення про оголошення конкурсів по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки, рецензування незалежної оцінки майна, інформація про аукціон, підсумки проведення аукціону, конкурсу, тощо).

5.5.4. Замовлення та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки, рецензування незалежної оцінки майна.

5.5.5. Оплата послуг по оформленню відчуження майна (оформлення документів у державного реєстратора, сплата державного мита та інших обов’язкових платежів, оплата послуг нотаріуса (у разі необхідності), іншого уповноваженого органу (організації, установи, підприємства), тощо).

 

5.6. Проведення  робіт  із  землеустрою  та експертної грошової оцінки земельних ділянок, які продаються разом з об’єктами відчуження

5.6.1. Укладання угод з посередниками (шляхом проведення аукціонів) з продажу об’єктiв відчуження в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

5.7. Ліквідація комунальних підприємств за рішенням власника,

в тому числі шляхом визнання їх банкрутами

5.7.1. Оплата за розміщення повідомлень у друкованих засобах масової інформації про ліквідацію комунальних підприємств, установ, організацій.

5.7.2. Оплата за зняття з обліку в підрозділі ДАІ транспортних засобів при ліквідації комунальних підприємств.

 

 1. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Сновської міської територіальної громади. Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей бюджету.

 

 1. Очікувані результати

Виконання заходів Програми дозволить:

– виконувати завдання та функції  управління майном комунальної власності територіальної громади, покладених на Сновську міську раду Корюківського району Чернігівської області;

– забезпечити надходження коштів до бюджету міської ТГ від передачі в оренду та відчуження майна комунальної власності;

–  створити умови для збереження об’єктів комунальної власності та утримання їх в належному технічному стані;

– підвищити ефективність використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам, з метою задоволення їх прав та інтересів, а також прав та інтересів міської територіальної громади.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області в особі першого заступника міського голови відповідно до функціональних повноважень.

 

 1. Прикінцеві положення

Питання, не врегульовані цією Програмою, регулюються чинним законодавством України.

 

 

 

 

Перший заступник  міського голови                                                             П.МІРОШНИЧЕНКО