» » Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, забезпечення проведення  культурно – масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою на 2021 – 2026 роки

Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, забезпечення проведення  культурно – масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою на 2021 – 2026 роки

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ 

24 грудня 2020 року                       м. Сновськ                                       № 9-2/VІІІ

 

Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, забезпечення проведення  культурно – масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою на 2021 – 2026 роки

 

З метою відзначення державних та професійних свят, забезпечення проведення  культурно – масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою; керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, забезпечення проведення культурно – масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою на 2021 – 2026 роки (додається).

 

 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021-2026 роки та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

 1. Головними розпорядниками коштів визначити Сновську міську раду та відділ культури та туризму міської ради.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу культури та туризму Н.Добненко та на постійну  комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В. Карпенко).

 

 

Міський голова                                                                     О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

          (2 сесія 8 скликання)

       № 9-2/VІІІ від 24 грудня 2020 р.

 

 

 ПРОГРАМА

відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, забезпечення проведення  культурно – масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою на 2021 – 2026 роки

 

 

Сновськ

-2020-

 

ПАСПОРТ

Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, забезпечення проведення  культурно – масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою на 2021 – 2026 роки

(далі – Програма)

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: Сновська міська рада.
 2. Назва нормативних документів про необхідність розроблення Програми: Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетний кодекс України
 3. Розробник програми: відділ культури і туризму Сновської міської ради
 4. Відповідальні виконавці програми: Сновська міська рада та її структурні підрозділи.
 5. Учасники програми: Виконавчий комітет Сновської міської ради, структурні підрозділи Сновської міської ради, підприємства, установи, організації Сновської міської територіальної громади.
 6. 6. Термін реалізації програми: 2021 – 2026 роки.

 

 1. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми:

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок

коштів бюджету міської територіальної громади (далі – ТГ), власних коштів підприємств, установ, організацій, грантів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів бюджету міської ТГ затверджується міською радою в складі видатків бюджету на кожен  рік.

 

І. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед  громадою, забезпечення проведення  культурно – масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою на 2021 – 2026 роки розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Основне призначення місцевого самоврядування – створення та підтримка сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, надання мешканцям територіальної громади якісних та доступних публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади. Сновська  міська рада є органом місцевого самоврядування, який представляє  територіальну громаду міста та 56 сільських населених пунктів, здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Сновська міська рада  відповідно до встановленого порядку бере участь у відзначенні свят, подій державного, обласного, місцевого значення. У Сновській громаді  здійснюються заходи, пов’язані із заохоченням, відзначенням та стимулюванням трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, меценатській державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед Сновською міською територіальною громадою та Україною, проводяться культурно – масові заходи, тощо.

Сновський  міський голова представляє  територіальну громаду,  раду та її виконавчий комітет  у відносинах з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об’єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства.

Проведення зазначених заходів та здійснення представницьких функцій  потребує систематизації таких заходів, виділення бюджетних асигнувань з бюджету міської ТГ.

 

 1. Мета і завдання Програми

Метою Програми є забезпечення належної організації проведення культурно – масових заходів, відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів, піднесення ролі та авторитету видатних громадських діячів, які внесли суттєвий вклад у зміцнення територіальної громади.

Основними завданнями Програми є створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети Програми.

 

 1. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок асигнувань,  передбачених головним розпорядником коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей, затверджується міською радою в складі видатків бюджету міської ТГ на кожен  рік  відповідно   Календарного плану  заходів щодо святкування державних і традиційних народних, професійних свят, ювілейних дат та  культурно – масових заходів та можливих змін до нього (Додаток 3).

Можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, громадських організацій, благодійних, добровільних внесків та пожертв, грантів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов´язані з фактичним надходженням коштів та уточненням розміру видатків виходячи з реальних можливостей бюджету.

 

 1. Заходи щодо реалізації Програми

1.Відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановлені актами Президента України, Уряду України.

Сновська міська рада

Постійно.

2.Відзначення місцевих свят та подій  із врученням цінних подарунків та грошових винагород.

Сновська міська рада

Постійно.

3.Відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до Указів Президента України.

Сновська міська рада

Постійно.

4.Організація   офіційних  прийомів,  зустрічей  делегацій,   відкриття тематичних   виставок,   ярмарків,   конференцій,   круглих   столів   тощо.

Сновська міська рада

Постійно.

 1. Виготовлення та придбання бланків Почесних грамот і Подяк, вітальної адреси, листівок, нагород міської ради і ювілейних медальйонів (знаків) тощо для відзначення та заохочення підприємств, установ та організацій і окремих осіб.

Сновська міська рада

Постійно

6.Обслуговування заходів транспортними засобами.

          Сновська міська рада

Постійно

7.Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей.

Сновська міська рада

Постійно

8.Придбання квіткової, ритуальної продукції та інші видатки.

Сновська міська рада

Постійно

 1. Оренда приміщень, апаратури, технічних засобів для проведення заходів.

  Сновська міська рада, відділ культури і туризму

Постійно

 1. Забезпечення проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, виставок народних майстрів, тощо місцевого, обласного та Всеукраїнського значення.

Сновська міська рада, відділ культури і туризму, Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту

Постійно

 1. Організація святкових салютів, піротехнічних шоу, концертних та фестивальних програм.

Відділ культури і туризму, Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту

Постійно

 1. Забезпечення проведення заходів для дітей, молоді (нагородження грамотами, подяками, квітами, цінними подарунками, сувенірами, вручення солодощів ).

Сновська міська рада, відділ культури і туризму, Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту

Постійно

13.Організація вшанування ветеранів Другої Світової війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, воїнів – афганців та учасників АТО/ООС,тощо.

Сновська міська рада, управління праці та соціального захисту населення, ветеранські організації

Постійно

 1. Забезпечення підтримки ініціатив громадських дитячих, молодіжних, ветеранських організацій, товариств інвалідів тощо з метою вирішення соціальних проблем.

Сновська міська рада

Постійно

15.Інформаційне забезпечення проведення заходів.

Сновська міська рада

Постійно

 1. Виготовлення друкованої продукції до ювілейних дат населених пунктів Сновської територіальної громади, буклетів, путівників, сувенірної продукції краєзнавчого змісту, друк творів місцевих авторів.

Сновська міська рада, відділ культури і туризму

Постійно

 1. Запровадити щорічний літературний конкурс патріотичної поезії імені Леоніда Тереховича з врученням грошової премії Сновської міської ради переможцям (розмір та порядок виплати згідно Положення про конкурс).

Сновська міська рада, відділ культури і туризму

Постійно.

 

 1. Очікувані результати

Виконання Програми буде сприяти підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів Сновщини, покращенню економічного стану та іміджу Сновської міської ради у державі та за кордоном. Завдяки створеним організаційним механізмам на території Сновської  міської територіальної громади будуть залучені всі категорії населення до відзначення державних та народних свят, культурно – масових заходів, забезпечено збереження історичних, національних традицій, організовано вшанування ветеранів Другої Світової війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, воїнів – афганців та учасників АТО/ООС, пенсіонерів, відзначено людей праці та громадян з активною життєвою позицією, котрі беруть активну участь в соціально-культурному житті громади; здійснено підтримку ініціатив громадських дитячих, молодіжних, ветеранських організацій, товариств інвалідів тощо, що приведе до позитивних змін у вирішенні соціальних проблем.

Очікується налагодження ефективного використання коштів на користь всіх членів територіальної громади.

 

 1. Нормативно-правове та організаційне забезпечення Програми

Реалізація Програми передбачає тісну взаємодію органів місцевого самоврядування та всіх мешканців громади.

Організація заходів відбувається згідно Указів Президента України «Про встановлення днів професійних свят», рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень Сновської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

 

 1. Організація управління та контролю за ходом

виконання Програми

Головний розпорядник коштів – Сновська міська рада.

Відповідальні за проведення заходів Програми – управління, відділи та інші структурні підрозділи Сновської міської ради .

Контроль за виконанням Програми покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді,  спорту, депутатської діяльності та етики та на постійну депутатську комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Начальник відділу культури та туризму

Сновської міської ради                                                                              Н.ДОБНЕНКО

 

 

 

 

                                                                                        Додаток 1

 

 до Програми відзначення державних

 та професійних свят, ювілейних дат,

          заохочення за заслуги перед громадою, забезпечення

 проведення  культурно – масових заходів, здійснення

 представницьких та інших заходів

         Сновською міською радою на 2021 – 2026 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

          (2 сесія 8 скликання)

       № 9-2/VІІІ від 24 грудня 2020 р.

 

 

Орієнтовний обсяг фінансування

Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед  громадою, забезпечення проведення  культурно – масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою на 2021 – 2026 роки за рахунок коштів бюджету Сновської міської ТГ

 

Роки

Обсяг видатків, тис. грн.

Разом

2021

2022

2023 2024 2025

2026

 
350,0 400,0 450,0 500,0 500,0 500,0

2 700,0

 

*Можливе корегування відповідно до рішень Сновської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

 

Начальник відділу культури та туризму

Сновської міської ради                                                                               Н.ДОБНЕНКО

 

 

                                       Додаток 2

до Програми відзначення державних та професійних свят,

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою,

забезпечення  проведення культурно – масових заходів,

здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською

радою на 2021 -2026 роки

                                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

          (2 сесія 8 скликання)

    № 9-2/VІІІ від 24 грудня 2020 р.

 

 

Перелік завдань і заходів

Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед  громадою, забезпечення проведення  культурно – масових заходів, здійснення представницьких та інших заходів Сновською міською радою на 2021 – 2026 роки

 

 

Назва

напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми Строки

виконання

заходу

Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні

обсяги фінансових ресурсів,

тис. грн., у тому числі, за роками

Очікувані результати
1. Відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок  у розвиток Сновської ТГ Відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановлені актами Президента України, Кабінету Міністрів України Щороку Сновська

міська рада

Бюджет міської ТГ   320,0, у т.ч.:

 

2021 рік – 40,0

2022 рік – 45,0

2023 рік – 55,0

2024 рік – 60,0

2025 рік – 60,0

2026 рік –  60,0

 

Забезпечить належну організацію відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановлені актами Президента України, Кабінету Міністрів України
  Відзначення місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови.

Забезпечення проведення заходів для дітей, молоді (нагородження  квітами, цінними подарунками, сувенірами, вручення солодощів ).

Щороку Сновська

міська рада

Бюджет міської ТГ  315,0, у т.ч.:

 

2021 рік – 45,0

2022 рік – 50,0

2023 рік – 55,0

2024 рік – 55,0

2025 рік – 55,0

2026 рік – 55,0

Забезпечить належну організацію відзначення місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови
2. Здійснення представницьких та інших заходів

 

 

Організація  проведення офіційних  прийомів,  зустрічей  делегацій,   тощо, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів

 

 

 

 

Щороку Сновська

міська рада

Бюджет міської ТГ  125,0, у т.ч.:

 

2021 рік – 15,0

2022 рік – 15,0

2023 рік – 20,0

2024 рік – 25,0

2025 рік – 25,0

2026 рік – 25,0

Забезпечить організацію  проведення офіційних  прийомів,  зустрічей  делегацій,   тощо, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів
Організація та проведення фестивалів, конкурсів, тематичних програм, виставок, ярмарок, оглядів аматорського мистецтва, виставок народних майстрів,  тощо місцевого, обласного та Всеукраїнського значення. Відзначення переможців та учасників конкурсів усіх рівнів, які проводяться за підтримки Сновської міської ради, в тому числі із врученням цінних подарунків та грошових винагород, інформаційне забезпечення заходів. Друк тематичних, святкових видань, творів місцевих авторів. Щороку Сновська

міська рада

Бюджет міської ТГ 1490,0, у т.ч.:

 

2021 рік – 200,0

2022 рік – 220,0

2023 рік – 245,0

2024 рік – 275,0

2025 рік – 275,0

2026 рік – 275,0

 

Забезпечить належну організацію

культурно – масових заходів

3. Виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з  іншими  об’єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та організаціями

 

Організація заходів вшанування та привітання жителів  Сновської міської громади до державних свят, ювілейних та святкових дат, забезпечення підтримки ініціатив громадських дитячих, молодіжних, ветеранських організацій, товариств інвалідів тощо з метою вирішення соціальних проблем.

Організація вшанування ветеранів Другої світової війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, воїнів – афганців та учасників АТО/ООС, тощо.

Щороку Сновська

міська рада

Бюджет міської ТГ 315,0, у т.ч.:

 

2021рік – 30,0

2022 рік – 50,0

2023 рік – 55,0

2024 рік – 60,0

2025 рік – 60,0

2026 рік – 60,0

 

Забезпечить належну організацію заходів вшанування та привітання жителів  Сновської міської територіальної громади до державних свят і ювілейних та святкових дат, співпрацю з громадськими організаціями та товариствами
Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за успіхи в роботі та особливі трудові заслуги Щороку Сновська

міська рада

Бюджет міської ТГ 135,0, у т.ч.:

 

2021 рік – 20,0

2022 рік – 20,0

2023 рік – 20,0

2024 рік – 25,0

2025 рік – 25,0

2026 рік – 25,0

Забезпечить належну організацію відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за успіхи в роботі та особливі трудові заслуги

 

 

Начальник відділу культури та туризму

Сновської міської ради                                                                                                                                Н.ДОБНЕНКО

 

 

 

 

                                                                    Додаток3

до Програми відзначення державних

та професійних свят, ювілейних дат,

заохочення за заслуги перед громадою,

забезпечення проведення  культурно –

масових заходів, здійснення

представницьких та інших заходів

Сновською міською радою

на 2021 – 2026 роки

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

       Рішення Сновської міської ради

                (2 сесія 8 скликання)

      № 9-2/VІІІ  від 24 грудня 2020 р.

 

Календарний план

заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят, ювілейних та пам’ятних дат у 2021-2026  роках

№ з/п Найменування заходу Термін проведення
1 Заходи, присвячені Новорічним та Різдвяним святам січень
2 Заходи, присвячені Дню Соборності України та Героїв Крут січень
3 Заходи до Дня Святого Валентина лютий
4 Заходи, присвячені Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав лютий
5 Заходи, присвячені  дню Героїв Небесної Сотні лютий
6 Свято Масляної березень
7 Заходи, присвячені Міжнародному Дню прав жінок і миру березень
8 Районний  фестиваль дитячих талантів

 «Обдаровані діти Сновщини»

березень
9 Заходи, присвячені Дню Чорнобильської трагедії квітень
10 Заходи, присвячені святу Останнього дзвоника в загальноосвітніх навчальних закладах травень
11 Міські заходи, присвячені  річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дню пам’яті та примирення травень
12 Обласний фестиваль-конкурс  імені Василя Полевика червень
13 Заходи, присвячені Міжнародному Дню захисту дітей червень
14 Заходи, присвячені Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні червень
15 Заходи, присвячені Дню Конституції України червень
16 Заходи, присвячені Дню молоді червень
17 Заходи, присвячені народному святу  «Івана Купала» липень
18 Молодіжний рок – фестиваль « Snovsk sammer fest» серпень
19 Літературний конкурс патріотичної поезії імені Леоніда Тереховича серпень
20 Заходи, присвячені Дню Державного Прапору України серпень
21 Заходи, присвячені  річниці незалежності України

 

серпень
22 День міста серпень
23 Заходи, присвячені  святу Першого дзвоника вересень
24 Заходи, присвячені Дню партизанської слави та вигнання нацистських окупантів вересень
25 Заходи, присвячені Дню людей похилого віку  та Дню ветеранів вересень
26 Міські заходи, присвячені Дню Захисника України та Дню українського козацтва жовтень
27 Заходи, присвячені  річниці вигнання з України німецько-фашистських окупантів жовтень
28 Заходи, присвячені Дню української писемності та мови листопад
29 Заходи, присвячені  Дню Гідності та  Свободи України листопад
30 Заходи, присвячені  Дню пам’яті жертв голодоморів листопад
31 Заходи, присвячені Міжнародному Дню інвалідів грудень
32 Заходи, присвячені  Дню Збройних Сил України грудень
33 Заходи, присвячені Дню місцевого самоврядування грудень
34 Заходи з нагоди Дня Святого Миколая грудень
35 Заходи, присвячені Дню вшанування учасників ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС грудень
36 Заходи, присвячені Новорічним та  Різдвяним святам грудень
37 Відзначення професійних, ювілейних свят Протягом року
38 Відзначення днів сіл Сновської об’єднаної громади Протягом року

*Можливе корегування Календарного плану згідно Указів Президента України «Про встановлення днів професійних свят», рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень Сновської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

Начальник відділу культури і туризму                                                   Н.ДОБНЕНКО