» » Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей Сновської міської ТГ на  2021 – 2023 роки

Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей Сновської міської ТГ на  2021 – 2023 роки

-> сесія | 0

 

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

 25 лютого 2021  року                    м. Сновськ                                        № ­­­3-4/VІІІ

 

Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей Сновської міської ТГ на  2021 – 2023 роки

 

З метою якісної організації оздоровлення та відпочинку дітей у літній період; відповідно до Закону України  № 375-17 від 04.09.2008 року «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки (затвердженої рішенням другої сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 № 27-2/VIII); керуючись п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Програму з оздоровлення та відпочинку дітей Сновської міської територіальної громади на  2021 – 2023 роки (додається).
 2. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 3. Головним розпорядником коштів визначити Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту  О.Коваленко та на постійну  комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В. Карпенко).

 

Секретар міської ради                                                        Н.САМОЙЛОВА

 

 

                                                                   

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           Рішення  Сновської міської ради

                                                                                      (4 сесія 8 скликання)

                                                                               від 25 лютого 2021 р. № 3-4/VІІІ

 

 

 

ПРОГРАМА

з оздоровлення та відпочинку дітей Сновської міської ТГ

на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

м. Сновськ

2021

З М І С Т

 

 

 1. Паспорт Програми.
 2. Загальні положення.
 3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
 4. Мета і основні завдання Програми.
 5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги фінансування.
 6. Перелік заходів Програми та результативні показники.
 7. Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми.
 8. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

 

 

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Назва Програми Програма з оздоровлення та відпочинку дітей Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
2. Підстава для розроблення Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки
3. Ініціатор розроблення Програми Сновська міська рада
4. Розробник Програми Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради
5. Відповідальний виконавець Сновська міська рада,

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради

6. Учасники Програми Сновська міська рада,

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради,

заклади освіти Сновської територіальної громади,

фінансовий відділ

7. Термін реалізації 2021-2023 роки
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Бюджет Сновської міської територіальної громади (далі – ТГ), інші джерела фінансування не заборонені законодавством України

 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Турбота про здоров’я дітей – є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.

Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку у дітей хронічних захворювань.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих  явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та соціального благополуччя населення.

Станом на 01.01.2021 року на території  Сновської  ТГ  проживає – 2069 дітей шкільного віку.

Першочергово підлягають оздоровленню та відпочинку діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти учасників АТО (ООС) і УБД; діти із сімей внутрішньо переміщених осіб; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, шкільних олімпіад, конкурсів, фестивалів, спортивних змагань,   відмінники навчання; лідери дитячих громадських організацій,  дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку; відпочинкова зміна – період перебування дитини у таборі з денним перебуванням не менше 14 днів; табір з денним перебуванням – заклад відпочинку, тимчасово утворений у закладі загальної середньої освіти, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів, в якому діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин.

 

ІІІ.        ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Низький рівень організації оздоровлення та відпочинку дітей зумовлений:

 • недосконалістю організаційно-правового механізму надання послуг з оздоровлення та відпочинку, зокрема дітям, які потребують особливих умов для оздоровлення;
 • низьким рівнем осучаснення дитячих закладів, а саме: зовнішнє оздоблення приміщень, прибудинкових територій та забезпечення інвентарем;
 • низьким рівнем матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 • недостатнім обсягом фінансування заходів з оздоровлення  та відпочинку дітей;
 • виникнення нових соціальних категорій дітей,  а саме: дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час   масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих, як внутрішньо переміщені особи.

 

ІV.  МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитини, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом покращення умов оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, закладах загальної середньої освіти, дошкільних закладах; впровадження інноваційних форм у навчально-культурні програми цих закладів; вироблення ефективних механізмів забезпечення оздоровчими послугами максимальної кількості дітей в першу чергу тих, які потребують соціальної уваги та підтримки.

Завдання Програми:

 • підвищення рівня та якості послуг у сфері відпочинку і оздоровлення дітей;
 • збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
 • створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
 • проведення відпочинку та оздоровлення дітей у пришкільних таборах з денним перебуванням дітей;
 • створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медично-оздоровчих інноваційних заходів відпочинку та оздоровлення дітей;
 • здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку.

 

V. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

 

Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Програма передбачає протягом 2021-2023 років здійснити комплекс заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і відпочинку дітей.

Програма є довгостроковою та розроблена на період до 2023 року.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської ТГ та інших, не заборонених чинним законодавством джерел, виходячи з можливостей дохідної частини бюджету громади.

Обсяг коштів на відпочинок та оздоровлення визначається Сновською міською радою щорічно під час формування бюджету, або при внесенні змін до нього,  виходячи з конкретних завдань Програми та реальних фінансових можливостей бюджету міської ТГ. Обсяг фінансування Програми в поточному бюджетному періоді може коригуватися у разі виникнення непередбачуваних факторів, що вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків.

 

VI.ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

 

Протягом 2021-2023 років планується здійснити такі заходи:

 • забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок коштів бюджету міської ТГ;
 • проведення семінарів-навчань керівників, вихователів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 • проведення перевірок щодо умов перебування дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
 • проведення конкурсів та визначення переможців літнього відпочинку та оздоровлення дітей серед дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 • постійне інформування населення про дитячу оздоровчу базу ТГ та її можливості.

В результаті виконання Програми планується щорічне охоплення кількості дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку не менше 50%.

 

VII. ОРІЄНТОВНЕ РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Обсяг коштів, які

пропонується

залучити до

виконання

Програми

Етапи виконання Програми Усього

витрат на

виконання

Програми, тис. грн.

 

І ІІ ІІІ
2021 рік 2022 рік  

2023 рік

 

Бюджет міської ТГ В межах фінансового ресурсу В межах фінансового ресурсу В межах фінансового ресурсу В межах фінансового ресурсу

 

 

VIІI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради в особі начальника Управління.

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики.

 

 

Начальник Управління освіти,

сім’ї, молоді та спорту                                                                     О.КОВАЛЕНКО