» » Про затвердження Програми забезпечення розроблення містобудівної документації Сновської  міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області на 2021 -2025 р.р.

Про затвердження Програми забезпечення розроблення містобудівної документації Сновської  міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області на 2021 -2025 р.р.

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Третя сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

28 січня  2021 року                          м. Сновськ                                         № 1-3/VІІІ

 

Про затвердження Програми забезпечення розроблення містобудівної документації Сновської  міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області на 2021 -2025 р.р.

 

З метою забезпечення ефективної реалізації розроблення містобудівної документації населених пунктів, які входять до складу Сновської міської територіальної громади, раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем громади, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних, громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності, збереження історико-культурного середовища; керуючись законами України:  п. 42 ч. 1 ст. 26, ст. 31 «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 53 «Про землеустрій», ст. 12 «Про містобудування», ст. 2, ст. 4  «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

міська рада  в и р і ш и л а:

 

  1. Затвердити Програму забезпечення розроблення містобудівної документації Сновської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області на 2021-2025 р.р. (далі Програма), що додається.

 

  1. При формуванні та внесенні змін до бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021-2025 роки передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

  1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови П. Мірошниченка та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова В.Невмовенко).

 

Міський голова                                                                О.МЕДВЕДЬОВ

 

                        ЗАТВЕРДЖЕНО

            Рішення  Сновської міської ради

                      (3 сесія 8 скликання)

            від 28 січня  2021 р.  № 1-3/VІІІ

 

 

 

Програма

забезпечення розроблення містобудівної документації Сновської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області на 2021-2025 р.р.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

   
Паспорт Програми  
1.  Вступ  
2. Загальні положення  
3.Мета та завдання Програми  
4.Термін реалізації Програми  
5. Фінансове забезпечення Програми  
5. Очікувана ефективність виконання Програми  
Додаток 1. Орієнтовний кошторис робіт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ПАСПОРТ

Програми забезпечення розроблення містобудівної документації Сновської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області на 2021-2025 р.р.

 

1 Ініціатор розроблення Програми Сновська міська рада
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», пункт 7 протоколу № 12 засідання Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 «Про стан реалізації Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
3 Розробник Програми Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради
4 Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет міської ради
5 Термін реалізації програми 2021 – 2025 р.р.
6 Етапи виконання програми                         ( для довгострокових програм) 2021 рік – І-й етап

2022 рік – ІІ-й етап

2023 рік – ІІІ-й етап

2024 рік – ІV-й етап

2025 рік – V-й етап

7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Сновської міської територіальної громади (далі – ТГ), залучені кошти
 8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

у тому числі:

5 307,0 тис. грн.
8.1 кошти бюджету міської  ТГ 5 307,0 тис. грн.

 

  1. Вступ

 

Програма забезпечення розроблення містобудівної документації Сновської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області на 2021-2025 р.р. (далі – Програма) передбачає виконання вимог Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».

Відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території.

Відповідно до статті 5 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» запроваджує інтеграцію землевпорядної та містобудівної документації та передбачає виготовлення громадами Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади. Даний Закон набирає чинності з 24.07.2021 р.

Програма спрямована на забезпечення умов сталого містобудівного, економічного та соціального розвитку населених пунктів Сновської міської територіальної громади та вирішення проблемних питань стимулювання, розвитку, раціонального використання територій, визначення черговості і пріоритетної забудови, створення належних умов для життєзабезпечення, уточнення планувальної структури та просторової композиції забудови територій,  пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій, збереження історико-культурного середовища.

Програму складено на підставі та відповідно до Законів України:

– «Про місцеве самоврядування»,

– «Про регулювання містобудівної діяльності»,

– «Про Генеральну схему планування території України»,

– «Про основи містобудування»,

– «Про архітектурну діяльність»,

– «Про стратегічну екологічну оцінку»,

– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»,

– ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»,

– ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження, розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації».

 

  1. Загальні положення

 

У цій Програмі наведені  терміни вживаються у такому значенні:

1) містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;

2) генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

3) схема планування території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;

4) план зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

5) комплексний план просторового розвитку території територіальної громади ­– одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою.

6) стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це процедура визначення, опису та аналізу наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації державних програм планування та розвитку.

На даний час Генеральний план міста Сновська Чернігівської області перебуває на завершальній стадії виготовлення:  відбувається проведення експертизи Генерального плану  та замовлено його рецензію. Після отримання висновків Чернігівської обласної архітектурно-містобудівної ради буде прийнято рішення сесії про його затвердження. Наступним етапом стане виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту м. Сновськ.

Генеральний план населеного пункту – основний вид містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов’язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території населеного пункту.

Матеріали генерального плану вирішують основні, принципові питання з планування територій i не можуть бути  використані  замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та  здоров’я  населення,  пам’яток iсторiї i культури, інженерного захисту i підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та органiзацiї  дорожнього  руху, інженерного обладнання, тощо. При складанні зазначеної  документації повинні враховуватися пропозиції вiдповiдних роздiлiв  генерального плану.

Строк дії генеральних планів населених пунктів не обмежується. Зміни до генеральних планів населених пунктів можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років.

Необхідність розроблення генеральних планів  населених пунктів Сновської міської територіальної громади виникла у зв’язку з тим, що відповідно до п. 3 ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», який набрав чинності з 01.01.2015 р., у разі відсутності плану зонування або детального плану території,   затвердженого відповідно  до  вимог  цього  Закону, передача (надання)  земельних  ділянок  із  земель  державної  або комунальної  власності  у  власність  чи  користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у складі   генерального   плану   населеного   пункту може розроблятися  план  зонування  території  цього населеного пункту для населених  пунктів  з  чисельністю  населення до 50 тисяч осіб. Отже, генеральні плани можуть  поєднуватися  з  планами зонування території таких населених пунктів.

Плани зонування розробляються з метою визначення умов та обмежень використання територій для містобудівних потреб у межах визначених зон, створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.

Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру з урахуванням даних державного земельного кадастру.

Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами    та    їх   виконавчими   органами   відповідно   до   повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» передбачає виготовлення громадами Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, який є одночасно містобудівною документацією на місцевому рівні та документацією із землеустрою.

Комплексний план просторового розвитку визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачає обов`язкове проведення стратегічної екологічної оцінки. СЕО проводять під час розроблення відповідного документа державного планування до його затвердження.

 

  1. Мета та завдання Програми

 

Головною метою Програми є розроблення містобудівної документації сучасного рівня для територій Сновської міської територіальної громади для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади.

Завданнями Програми є:

– обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

– обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

– забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку міста Сновська та сільських населених пунктів Сновської міської територіальної громади;

– визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови промислових, рекреаційних, природоохоронних територій і об’єктів;

– обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

– визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб  на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

– визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

– охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

– регулювання забудови міста Сновськ та сільських населених пунктів Сновської міської територіальної громади  та використання території Сновської міської ради.

Матеріали містобудівної документації використовуються як вихiднi дані при розробленні іншої планувальної документації  та  проектів забудови, місцевих правил використання i забудови території  населеного пункту, iнвестицiйних програм i проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення  земель  населених  пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем i програм охорони навколишнього природного середовища  та  здоров’я  населення,  пам’яток історії  i культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем органiзацiї дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання i галузей міського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні мiстобудiвного та земельного кадастрів, тощо.

Тобто, відсутність містобудівної документації не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність на території Сновської міської територіальної громади.

 

  1. Термін реалізації Програми

 

Термін реалізації Програми при наявності фінансування складає 5 (п`ять) років.

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету  міської ТГ. Окрім цього, фінансування робіт з розроблення схеми планування території Сновської міської територіальної громади, генеральних планів, планів зонування території та планів «червоних ліній» міста Сновськ та сільських населених пунктів Сновської міської територіальної громади може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Коригування Програми щодо фінансового забезпечення її реалізації проводиться згідно з остаточним рахунком коштів відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Програмою визначаються необхідні обсяги фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації.

Всього на розроблення містобудівної документації з планування населених пунктів Сновської ТГ протягом 2021-2025 років у бюджеті міської ТГ необхідно передбачити орієнтовно 5 307,0 тис. грн.

Орієнтовний кошторис робіт з розроблення містобудівної документації та топографічної основи генеральних планів наведено в додатку 1 до Програми.

 

  1. Очікувана ефективність виконання Програми

 

В результаті реалізації Програми буде створена топографо-геодезична основа  території  міста Сновська та сільських населених пунктів громади та виготовлена містобудівна документація Сновської територіальної громади.

Ефект від виконання Програми – підвищення соціально-економічної ефективності населених пунктів, поліпшення екологічних параметрів і збереження середовища, вдосконалення архітектурно-естетичних характеристик простору життєдіяльності населення, розроблення містобудівної документації населених пунктів.

Програмою передбачається налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні, забезпечення доступної та повної інформації про наявність на території адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, які не надані у користування  та  можуть бути використані під забудову, а також інформацію щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, залучення інвестицій у розвиток території Сновської територіальної громади.

 

 

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій                          Г.ГУКУН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми забезпечення розроблення     містобудівної документації Сновської   міської територіальної громади Корюківського району

Чернігівської обл. на 2021-2025 р.р.

                       

    

              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(3 сесія 8 скликання)

від ­­­28  січня 2021 р.  № 1-3/VІІІ

 

 

 

Орієнтовний кошторис робіт з розроблення містобудівної документації

Сновської міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області включає наступні роботи:

 

з/п

Види робіт з розробки

містобудівної документації

та топографічної основи

Обсяг коштів,

необхідних на виконання робіт, тис. грн.

тис. грн.

У тому числі по роках:
2021 2022 2023 2024 2025
1 Експертиза Генерального плану та плану зонування  м. Сновськ Чернігівської обл. 87,0 87,0        
2 Рецензія Генерального плану та плану зонування  м. Сновськ Чернігівської обл. 20,0 20,0        
3 Проект землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту м. Сновськ 300,0 300,0        
3 Виготовлення топооснови        М 1:10000 для розробки Схеми просторового планування та управління ресурсами  Сновської  міської територіальної громади 2 000,0   2000,0      
4 Проведення робіт із землевпорядкування 1500,0      

1500,0

   
5 Розробка Схеми просторового планування та управління ресурсами  Сновської  міської територіальної громади 1000,0      

 

 

1000,0

 
6 Виконання стратегічної екологічної оцінки Схеми просторового планування та управління ресурсами  Сновської  міської територіальної громади 200,0         200,0
7 Проведення експертизи проекту Схеми просторового планування та управління ресурсами  Сновської  міської територіальної громади 200,0      

 

  200,0
Всього 5307,0 407,0 2000,0 1500,0 1000,0 400,0

 

*Вартість робіт підлягає уточненню в ході виконання Програми.

 

 

 

 

 

 

Пояснення до додатку 1

 

Орієнтована вартість проектно-вишукувальних робіт вказана у цінах станом на січень 2021 року без врахування уточнених індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником з урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях міста або території на час виготовлення містобудівної документації.

Показники Програми, за необхідності, можуть коригуватися у випадках:

– внесення змін до адміністративно-територіального устрою;

– зміни межі міста Сновськ та сільських населених пунктів Сновської територіальної громади;

– зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт;

– впливу зовнішніх факторів – змін економічних та соціальних умов, змін у законодавстві тощо.

 

 

                           

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій                          Г.ГУКУН