» » Про затвердження Програми забезпечення житлом лікарів Сновської територіальної громади на 2021-2023 роки

Про затвердження Програми забезпечення житлом лікарів Сновської територіальної громади на 2021-2023 роки

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2020 року                       м. Сновськ                                     № ­­­12-2/VIIІ

 

Про затвердження Програми забезпечення житлом лікарів Сновської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

З метою забезпечення житлом лікарів Сновської територіальної громади; на виконання вимог Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; розглянувши звернення медичного директора КНП «Сновська ЦРЛ»; керуючись п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму забезпечення житлом лікарів Сновської територіальної громади на 2021-2023 роки (додається).

 

 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду Корюківського району Чернігівської області.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови П.Мірошниченка та на комісію з  питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

    ЗАТВЕРДЖЕНО

 

   Рішення  Сновської міської ради

            (2 сесія 8 скликання)

 від 24 грудня 2020 р. № 12-2/VІІІ

 

ПРОГРАМА

забезпечення житлом лікарів

Сновської  територіальної громади

на 2021-2023 роки

 

 

м. Сновськ

2020 рік

 

 

 

 1. ПАСПОРТ

Програми забезпечення житлом лікарів

Сновської  територіальної громади

на 2021-2023 роки

(далі – Програма)

 

1. Ініціатор розроблення Програми КНП «Сновська  центральна районна лікарня»
2. Розробник Програми КНП «Сновська  центральна районна лікарня», Сновська міська рада
3. Відповідальний виконавець Програми Сновська міська рада
4. Учасники Програми Сновська міська рада,

медичні установи Сновської територіальної громади

5. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Сновської міської територіальної громади (далі – ТГ)
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

у тому числі:

коштів  бюджету міської ТГ

2021 рік – 200 000 грн.

2022 рік – 220 000 грн.

2023 рік – 230 000 грн.

 

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватися.

 

 

 1. Загальна частина

 

Одним із основних завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для  ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Прийняття Програми зумовлене необхідністю забезпечення житлом лікарів Сновської міської територіальної громади.

Програма забезпечення житлом  лікарів Сновської територіальної громади – це комплекс заходів, спрямованих на розв’язання проблеми забезпечення житлом лікарів. Останніми роками в громаді погіршилась ситуація з наданням населенню медичної допомоги в зв’язку з відсутністю лікарів певних напрямів. Для залучення медичних працівників необхідно надати їм певні соціальні гарантії. Надання придатного для проживання помешкання дасть змогу залучити до роботи в лікарні спеціалістів із дефіцитних медичних спеціальностей та зупинити міграційні процеси в медицині.

 

 1. Мета Програми

 

Мета Програми – забезпечення житлом лікарів Сновської територіальної громади.

 

 1. Основні завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

–   придбання службових житлових приміщень, що перебуватимуть у комунальній власності  територіальної громади в особі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області;

– ремонт (реконструкція) службових житлових приміщень, що перебувають у комунальній власності територіальної громади в особі Сновської міської ради Крюківського району Чернігівської області;

– компенсація лікарям (наймачам житла) вартості оренди житлових приміщень на території громади.

 

 1. Шляхи та способи розв’язання проблем

 

Для розв’язання проблеми забезпечення лікарів житлом необхідно:

– визначити умови забезпечення житлом лікарів-спеціалістів, які необхідні для надання медичної допомоги населенню території, але протягом останніх років посади яких не зайняті;

–  визначити перелік вакансій на посадах спеціалістів медичного профілю;

– визначити обсяги будівництва та придбання житла, капітального ремонту приміщень з метою надання їх під житло.

 

Кошти бюджету міської ТГ, передбачені на Програму, спрямовуються для здійснення будівництва (реконструкції), придбання житла медичним працівникам та компенсацію лікарям (наймачам житла) вартості оренди житлових приміщень

Медичні установи району формують Перелік вакансій.

Розмір коштів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла визначається, виходячи з норми 13,6 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10 кв. метрів на сім’ю (далі – нормативна площа), вартості будівництва житла за цінами, що діють на час виконання Програми  в період будівництва (реконструкції) житла. При цьому розрахункова вартість   1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спостереження, що склалася в регіоні відповідно до даних Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Житло, придбане (реконструйоване) або побудоване за рахунок коштів даної Програми, відноситься до комунальної власності територіальної громади. За призначенням житло, одержане відповідно до цієї Програми, відноситься до категорії житлового фонду спеціального призначення.

Житло, отримане  відповідно до цієї Програми, буде знаходитись на балансі Сновської міської ради.

Житло надається для проживання лікарям, які уклали контракт з медичними закладами Сновського району на термін не менше 10 років. Після 10 років роботи у медичному закладі житло може бути передано у власність лікарям безкоштовно. У разі дострокового розірвання контракту з ініціативи лікаря без поважних причин він має повернути одержане житло або компенсувати його вартість. При розірванні контракту з інших підстав питання про залишення житла у власності лікаря вирішується сесією міської ради на пленарному засіданні.  Витрати на утримання, обслуговування та сплату комунальних послуг покладається на особу (осіб), які проживають у зазначеному житлі.

 

 1. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської ТГ та інших джерел не заборонених законодавством. При цьому обсяг коштів визначається органами виконавчої влади та місцевого самоврядування під час формування бюджету з урахуванням його фінансових можливостей та може змінюватися при внесенні змін до бюджету.

            Орієнтовний обсяг фінансування Програми становитиме 650,0  тис. грн.

 

 1. Термін виконання Програми

 

Програма розрахована на період з 2021 по 2023 роки.

 

 1. Виконання Програми дасть змогу:

 

 1. Забезпечити житлом лікарів, що працюватимуть у медичних закладах Сновської ТГ.
 2. Залучити до роботи в лікарню кадри дефіцитних спеціальностей.
 3. Зменшити міграцію лікарів із Сновської ТГ.
 4. Покращити медичне обслуговування на території Сновської ТГ.
 5. Створення фонду службового житла міської ради.

 

 1. Контроль за виконанням Програми

 

Керівництво  та  контроль  за  реалізацією  Програми  покладається  на  Сновську  міську раду в особі першого заступника міського голови  та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики.

 

 

Перший заступник міського голови                                                П.МІРОШНИЧЕНКО