» » Про затвердження Програми запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території Сновської міської ради на 2020-2022 роки

Про затвердження Програми запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території Сновської міської ради на 2020-2022 роки

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ 

27 березня 2020 року                      м. Сновськ                                      № ­­­­­2-46/VII

 

Про затвердження Програми запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території Сновської міської ради на 2020-2022 роки

 

У зв’язку із збільшенням кількості бродячих собак на території громади, неодноразовими зверненнями жителів міста, з метою визначення шляхів вирішення проблем з перебування на вулицях громади бродячих тварин, які становлять потенційну загрозу мешканцям; відповідно до вимог Бюджетного кодексу України; керуючись п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики;  з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Програму запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території Сновської міської ради на 2020-2022 роки (додається).
 1. При формуванні бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки та внесенні змін до нього передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 1. Розпорядником коштів визначити Сновську міську раду.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови С.Силенка та на постійну  комісію міської ради з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту (голова Т.Клименко).

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

                                                                                      

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

              (46 сесія 7 скликання)

    від 27 березня 2020 р. № 2-46/VІІ

  

 

ПРОГРАМА

запобігання бездомного утримання татрозмноження бродячих тварин на території Сновської міської ради

на 2020-2022 роки

 

 

м. Сновськ

2020 рік

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

На теперішній час  в громаді склалася непроста ситуація з питання утримання домашніх тварин, а саме:

 • відсутність обліку та реєстрації домашніх тварин;
 • не достатньо контролюються правила утримання та своєчасність проведення вакцинації;
 • не розвинена система стерилізації домашніх тварин, безконтрольне розмноження;
 • відсутність системи вилову безпритульних тварин, механізмів регулювання кількості безпритульних тварин;
 • відсутність матеріально-технічної бази, організаційного та фінансового забезпечення контролю за чисельністю безпритульних тварин, служби пошуку тварин, які загубилися;
 • незначна кількість стерилізованих безпритульних і домашніх тварин;
 • випадки безвідповідального ставлення власників до тварин, через що вони виявляються кинутими або загубленими;
 • відсутність контролю в місцях продажу тварин та притулків для тварин в місті.

Ситуація з великою кількістю безпритульних тварин, яка має місце на вулицях, є неприйнятною. Вона призводить до погіршення санітарно – епідеміологічного стану громади, загострення соціального напруження, збільшення кількості постраждалих осіб від агресивних тварин, хвороб та загибелі самих тварин. Безпритульні тварини потрапляють у надзвичайні ситуації: гинуть та одержують травмування при дорожньо-транспортних подіях, потрапляють у місця, з яких неможливо вибратися, хворіють різними захворюваннями; непоодинокі випадки жорстокого поводження з тваринами. Не вирішене питання утилізації, захоронення померлих тварин.

Програма спрямована на фінансове забезпечення заходів щодо обмеження кількості бездомних (бродячих) тварин на території населених пунктів громади, зменшення загрози розповсюдження сказу та інших небезпечних захворювань, які передаються через бродячих тварин, приведення умов поводження з бродячими тваринами до цивілізованих норм.

Актуальність цієї Програми обумовлена збільшенням кількості бродячих собак на території громади, регулярними спалахами захворювання тварин на сказ на території міської ради, неодноразовими зверненнями жителів міста, які потерпають від бродячих собак.

Програма направлена на визначення шляхів вирішення проблем з перебування на вулицях міста бродячих тварин, які становлять потенційну загрозу мешканцям.

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Мета Програми спрямована на розв’язання проблеми цивілізованим шляхом, з урахуванням думки жителів міста, щодо гуманного поводження з бродячими тваринами, зменшення чисельності таких тварин на території громади і в першу чергу в громадських місцях (вулиці, дитячі майданчики, ринки), запобігання виникнення агресії з боку бродячих собак, забезпечення постійного нагляду за станом їх здоров’я та вилучення хворих тварин на території населених пунктів, негайне прибирання трупів померлих тварин.

Досягнення зазначеної мети буде здійснюватись шляхом реалізації заходів, передбачених цією Програмою.

 1. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями Програми є:

 • розв’язання проблеми перебування безконтрольно на вулицях населених пунктів Сновської ОТГ значної кількості бродячих тварин, особливо в громадських місцях із значним скупченням людей, які становлять потенційну загрозу здоров’ю та життю мешканців;
 • запобігання спалахам захворюваності тварин, особливо на сказ та інші інфекційні хвороби, які несуть загрозу для тварин та людей;
 • безконтрольне збільшення поголів’я бродячих тварин.

Основні заходи з виконання Програми:

 • забезпечення співпраці з правоохоронними органами по встановленню власників бродячих тварин та притягнення їх до адміністративної відповідальності.

Виконавці: виконком міської ради, юридичний відділ міської ради.

 • інформування населення про порядок та правила тримання собак, котів і хижих тварин на території населених пунктів Сновської міської ради з метою попередження виникнення випадків потрапляння тварин на вулиці.

Виконавці: виконком міської ради, відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи міської ради.

 • проведення заходів із стерилізації бродячих тварин, проведення лікування хворих чи вжиття інших гуманних заходів з метою недопущення розповсюдження інфекційних хвороб.

Виконавці: виконком міської ради, заклади

ветеринарної медицини, громадські організації.

 • забезпечення негайного вилучення хворих та загиблих тварин з територій населених пунктів  та захоронення їх у відведених для цього місцях.

Виконавці: виконком міської ради, відділ господарського забезпечення міської ради, громадські організації.

 • забезпечення спільно з лікарнею ветеринарної медицини інформування населення про необхідність реєстрації собак, котів та інших хижих тварин, які перебувають на утриманні жителів, проведення їх щорічного щеплення проти сказу та проведення лікувально-профілактичних обробок.

Виконавці: виконавчий апарат міської ради, заклади ветмедицини.

 1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в бюджеті міської ОТГ на 2020-2022 роки та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:
 • зменшення кількості бродячих тварин в громадських місцях населених пунктів міської ради;
 • зменшення стану безпеки, яку спричиняють бродячі тварини для жителів міста, особливо для дітей;
 • виховання в людей, особливо у дітей, гуманного, відповідального ставлення до домашніх тварин (собак, котів).
 1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Прогнозний обсяг видатків на виконання Програми, виходячи з річної потреби на проведення заходів, складає 50,0 тис. грн на рік.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови відповідно до функціональних обов’язків, громадські організації.

Заступник міського голови                                                                С.СИЛЕНОК

 

ПАСПОРТ

Програми запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на території Сновської міської ради на 2020-2022 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми Сновська міська рада
2. Нормативно – правові документи на підставі яких розроблено Програму Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Правила тримання собак, котів і хижих тварин», Правила благоустрою населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади,  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
3. Розробник Програми Відділ господарського забезпечення Сновської міської ради
4. Учасники Програми Сновська міська рада, виконком міської ради, громадські організації, Сновська районна державна лікарня ветеринарної медицини, Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області
5. Термін реалізації Програми 2020-2022 рік
6. Відповідальні виконавці Програми Сновська міська рада
7. Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,усього: 50,0 тис.грн. щорічно