» » Про затвердження Протоколу про співробітництво між Сновською міською радою та Глобал Комьюнітіз,  виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання Програми в Україні

Про затвердження Протоколу про співробітництво між Сновською міською радою та Глобал Комьюнітіз,  виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання Програми в Україні

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перша сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

10 грудня 2020 року                     м. Сновськ                                   № 21-1/VІІІ

 

Про затвердження Протоколу про співробітництво між Сновською міською радою та Глобал Комьюнітіз,  виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання Програми в Україні

 

З метою соціально-економічного розвитку територіальної громади та впровадження політики децентралізації України за підтримки Програми «Децентралізація  Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE), що виконується Глобал Комьюнітіз; керуючись пунктом 43 частини першої статті 26, частиною другою статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з  питань планування, фінансів, бюджету  та соціально-економічного розвитку

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Протокол про співробітництво між Сновською міською радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання Програми в Україні (додається).

 

 1. Надати дозвіл міському голові Медведьову Олександру Олександровичу на підписання Протоколу про співробітництво, укладеного між Сновською міською радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE).

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій І.Мундурс та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Г.Божок).

  

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

          (1 сесія 8 скликання)

    № 21-1/VІІІ від 10 грудня 2020 р.

 

 

Протокол про співробітництво 

Укладений між Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE), щодо виконання Програми в Україні.

             Відповідно до термінів та умов Угоди між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України щодо Гуманітарного та Технічно-Економічного Співробітництва від 7 травня 1992 року, Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (Отримувач) та Програма Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність (DOBRE), що виконується Глобал Комьюнітіз цим Протоколом підтверджують свою згоду з цілями, завданнями та заходами в рамках Програми в Україні.

 

 1. Мета та цілі Програми

DOBRE спрямовуватиме більшу частину своєї технічної та фінансової допомоги на місцевий рівень, даючи можливість новоствореним об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) краще управляти ресурсами, збільшити якість державних послуг, стимулювати розвиток місцевої економіки та збільшити рівень залучення громадян.

DOBRЕ має дві головні цілі:

 • підтримка доброї практики місцевого самоврядування в громаді;
 • допомога громадянам та громадському суспільству в конструктивній взаємодії з органами врядування та формуванні вимог щодо прозорості та послуг.

 

 1. Строк реалізації Програми

Строк реалізації Програми DOBRE: з 8 червня 2016 р. по 30 вересня  2022 р.

 

 1. Завдання Програми

DOBRE досягатиме своїх цілей шляхом впровадження наступних завдань:

 • надання допомоги в стратегічному плануванні цільовим громадам;
 • створення та підтримка планів місцевого економічного розвитку;
 • розробка планів удосконалення надання послуг;
 • надання фінансової допомоги впровадженню стратегічних планів, планів місцевого економічного розвитку та планів удосконалення надання послуг;
 • надання допомоги громаді в удосконаленні процедур бюджетного та фінансового менеджменту;
 • покращення залучення громадян;
 • підтримка залучення молоді до питань місцевого самоуправління;
 • покращення комунікацій щодо децентралізації.

 

 1. Очікувані результати від реалізації Програми:

 

 • розроблено більшу кількість планів стратегічного розвитку за допомогою інклюзивних та колегіальних методів;
 • доказове покращення якості державних послуг;
 • збільшення надходжень з власних джерел;
 • активна участь громадян об’єднаних громад в процесі прийняття рішень та інших видів діяльності;
 • громади застосовують засоби електронного управління для запобігання корупції;
 • збільшено підтримка реформам децентралізації.

 

 1. Кількісні та/або якісні критерії досягнення ефективності Програми:

Критерії оцінки ефективності програми включають наступне:

 • Будуть проведені тренінги із стратегічного планування – громади набудуть інструментів для стратегічного планування соціально-економічного розвитку з використанням інклюзивних та колегіальних методів.
 • Тренінги з місцевого економічного розвитку будуть проведені та імплементовані – плани та проекти місцевого економічного розвитку призведуть до збільшення інвестицій та надходжень з власних джерел.
 • Тренінги щодо питань залучення громадян – громади та громадяни  покращать здатність та механізми участі громадськості.
 • Будуть створені місцеві молодіжні ради – членам рад буде наданий голос та доступ до практик доброго врядування, що створить засади для виховання лідерів наступного покоління, котрі втілять ідею слугування своїм громадам.

 

 1. Перелік майна, робіт та послуг, прав інтелектуальної власності та інших ресурсів, що будуть придбані в рамках Програми:

 

 • різні види навчання, включаючи практичні заняття, семінари, круглі столи з стратегічного планування, місцевого економічного розвитку, залучення громадян, тощо;
 • консультування на місцях, наставництво, допомога радників у розробці планів місцевого економічного розвитку, планів покращення послуг, бюджетів участі, тощо;
 • навчальні тури для представників місцевої влади;
 • грантова підтримка для проектів з покращення надання послуг (включно з покращенням інфраструктури, транспорту, водопостачання та водовідведення та інші), проекти в сфері місцевого економічного розвитку, міжмуніципальне співробітництво.

 

 1. Очікуваний вплив Програми на розвиток відповідної галузі або регіону:
 • посилення органів місцевого самоврядування, поглиблення демократії, побудова процвітання та сприяння стабільності;
 • зміцнілі громади завдяки розвитку, який ґрунтується на внутрішніх потребах громади та співпраці громадян зі своїм місцевим врядуванням для покращення життя;
 • партнерство між громадським суспільством, приватним сектором та урядом призведуть до відчутних результатів, створюючи нові економічні можливості та покращуючи управління місцевими послугами та створенням основи для майбутньої співпраці та розвитку;
 • досягнення цієї моделі врядування будуть прикладом для інших громад України та поширять актуальність і вплив децентралізації.

 

 1. Зобов’язання виконавця щодо допомоги

DOBRE бере на себе наступні зобов’язання за наявності коштів:

 • Надання технічної допомоги для підтримки Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області в впровадженні реформи децентралізації, включаючи, але не обмежуючись:
  • підготовка стратегічного плану, за допомогою якого всі громади будуть зібрані разом для оцінки їх сучасного статусу, визначення проблем та планування дій та заходів для досягнення успіху;
  • визначення потреб місцевого економічного розвитку та допомога в розробці економічних планів;
  • сприяння покращенню послуг, що надаються в ОТГ, на основі місцевих умов та потреб громадян;
  • зміцнення інших функцій органів місцевого самоврядування, визначених стратегічним планом або іншим документом для покращення продуктивності ОТГ;
  • покращення системи та практики бюджетування та фінансового менеджменту для побудови довіри громадян;
  • допомога в інтегруванні різних механізмів для залучення громадян, громадянського суспільства та бізнес спільноти в процесі прийняття рішень та інших аспектів місцевого врядування, запуску механізмів громадського нагляду для зменшення корупційних ризиків;
  • допомога в покращенні інформування громадян, громадянського суспільства, та бізнес спільноти щодо діяльності органів місцевої влади, їх планів та результатів;
  • проведення анкетування та оцінювання для відслідковування успіхів органів місцевого врядування;
  • підтримка проектів, спрямованих на вирішення потреб громади, зокрема, на місцевий економічний розвиток, покращення якості послуг та розвиток інфраструктури;
  • запровадження разом з органами місцевої влади та ОТГ різних механізмів  моніторингу, прозорості та запобігання корупції для зміцнення довіри між місцевою владою та громадою;
  • надання допомоги у створенні молодіжної ради або інших механізмів залучення молоді для висвітлення проблем та потреб молоді перед місцевою владою;
  • надання малих грантів групам та організаціям в громадах для стимулювання залучення, моніторингу та спілкування між громадянами, громадянським суспільством, бізнес спільнотою та місцевою владою;
  • інша допомога за взаємною згодою сторін.

 

 1. Зобов’язання реципієнта

Реципієнт бере на себе наступні зобов’язання:

 

 • повністю взаємодіяти в усіх аспектах програмної допомоги DOBRE;
 • призначити свого офіційного представника для координації програми DOBRE в громаді;
 • надавати приміщення та підтримку для представників програми DOBRE під час візитів до громад;
 • забезпечувати відповідних представників для участі y навчальних програмах та інших заходах в рамках технічної допомоги;
 • співпрацювати над впровадженням опитування та оцінки прогресу виконання програми;
 • надавати бюджетну, фінансову, статистичну та іншу інформацію для програми DOBRE для звітування згідно із законодавством України;
 • збирати інформацію та звітувати по проведеним заходам за запитом програми DOBRE;
 • розповсюджувати інформацію про результати діяльності програми серед громадськості та інших ОТГ;
 • зміцнювати співпрацю між громадянами, громадянським суспільством та бізнес спільнотою;
 • брати участь у розподілі витрат, пов’язаних із грантами в натуральній формі вкладу програми DOBRE;
 • використовувати обладнання та/або капітальні удосконалення, надані програмою DOBRE Сновській міській раді Корюківського району Чернігівської області з метою та призначенням, визначеним програмою DOBRE.

 

 

 

 

Цей протокол набирає чинності з дня його підписання сторонами та діятиме до 30 вересня  2022 р.

 

 

 

Сновська міська рада                                              Програма DOBRE

Корюківського району

Чернігівської області

Олександр Медведьов                                            Юлія Єсмуханова,

Сновський міський голова                                        в. о. керівника програми

 

 

 

 

 

Дата: _________________                                      Дата: ____________________

 

 

 

Protocol of Cooperation

 

Between Snovsk Town Council Koryukiv district of Chernihiv region and USAID Decentralization Offering Better Results and Efficiency Program (DOBRE) implemented by Global Communitiesregarding the Program implementation in Ukraine.

In accordance with the terms and conditions of the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ukraine Regarding Humanitarian and Technical Economic Cooperation of May 7, 1992, Snovsk Town Council Koryukiv district of Chernihiv region (Recipient) and the USAID Decentralization Offering Better Results and Efficiency Program (DOBRE), implemented by Global Communities, hereby affirm, by entering into this Protocol, their agreement with objectives, tasks, activities under the Program in Ukraine.

 

 1. Program goal and objectives

DOBRE will direct most of its technical and financial assistance at the local level enabling newly formed Consolidated Communities (CCs) to manage better resources, increase the quality of public services, stimulate the local economy, and improve citizen engagement.

DOBRE has two main objectives:

 • Strengthening good local governance to effectively manage resources and services that respond to community priorities; and
 • Assisting citizens and civil society to interact constructively with government and demand transparency and services.
 1. Program implementation term

 

The DOBRE Program implementation term is from June 8, 2016, to September 30, 2022.

 

 1. Program tasks

DOBRE will reach its objectives by implementing the following tasks:

 • Support strategic planning in targeted communities;
 • Identify and support local economic development (LED) plans;
 • Develop Service Delivery Improvement Plans (SDIP);
 • Provide financial assistance for implementation of the strategic plan, LED and SDIP activities;
 • Assist CC in the improvement of the budgeting and financial management procedures;
 • Improve citizen participation;
 • Support youth engagement in local governance issues;
 • Improve communications on decentralization.

 

 1. Expected results of the program implementation
 • Greater number of strategic plans developed using inclusive/participatory methods;
 • Demonstrable improvement in the quality of public services;
 • Increases in own-source revenues;
 • Improved participation of citizens in consolidated community decision-making and other activities;
 • E-Governance tools adopted by consolidated communities that discourage corruption
 • Increased support for decentralization reforms.

 

 

 1. Quantitative and/or qualitative criteria of achieving the program effectiveness:

The Program effectiveness criteria include the following:

 • Strategic planning trainings – CCs will be equipped to strategically plan for socio-economic development using inclusive/participatory methods;
 • Local economic development trainings will be conducted and implemented – LED plans and projects will lead to increased investment and own-source revenue;
 • Citizen engagement training will be conducted –CCs and citizens will have improved capacities and mechanisms for citizen participation;
 • Youth local councils will be created – council participants will receive a voice and exposure to good governance practices, providing the foundation for the next generation of leaders to succeed in serving their communities.

 

 1. Lists of assets, works and services, intellectual property rights, other resources to be purchased and provided under the program:

 

 • Different types of trainings including practical workshops, seminars, round tables for strategic planning, local economic development, citizen engagement, etc.;
 • On-site consulting, mentoring, advisory support for developing Local Socio-Economic Strategic Plans, Service Delivery Improvement Plans and participatory budgets, etc;
 • Study tours for local authorities;
 • Grants for projects in the area of improvement of service delivery (including infrastructure, transportation, water and sanitation, and other), local economic development, inter-municipal cooperation and other.

 

 1. Expected impact of the program on the development of a relevant industry or region
 • Strengthened local governance, deepen democracy, build prosperity, and promote stability.
 • Stronger communities through community-driven development, in which citizens work together with their local government to improve their lives.
 • Partnerships across civil society, the private sector, and government provide tangible results through new economic opportunities and better managed local services, as well as a foundation for future cooperation and development.
 • The achievements of this model of governance provide an example to other communities in Ukraine, and broaden the appeal and impact of decentralization.

 

 1. Obligations of the implementer regarding assistance

DOBRE shall be responsible for the following:

 • Provide technical assistance to support Snovsk Town Council Koryukiv district of Chernihiv region in implementing decentralization reform, including but not limited to:
  • Preparation of a strategic plan that brings all communities together to assess their current status, identify challenges and outline actions and assistance to succeed
  • Identifying local economic development needs and create plans for solutions
  • Improving public services based on local conditions and citizen needs
  • Strengthen other local government operations identified by the strategic plan or other assessments as needed to improve CC performance
  • Develop better budgeting and financial management systems and practices to build trust and confidence of citizens
  • Integrate different mechanisms for citizens, civil society and business community to participate in decision making and other aspects of local governance, launch public oversight mechanisms to reduce corruption risks
  • Provide better information to citizens, civil society and business community on local government activities, plans and results
  • Conduct surveys and assessments to track progress of the local government
  • Provide funds to help implement identified needs, particularly in local economic development, service delivery improvements and infrastructure;
  • Work with the local government and community on different monitoring, transparency and anti-corruption mechanisms to strengthen trust between the local government and its community;
  • Help establish a Youth Local Council or other mechanism for youth engagement to voice the concerns and needs of youth to the local government;
  • Provide small grants to community groups and organizations to stimulate engagement, monitoring and communications between citizens, civil society and the business community and their local government;
  • Other assistance and support as mutually agreed upon by both parties.

 

 1. Obligations of the recipient

Recipient shall be responsible for the following depending on funds availability:

 

 • Fully cooperate in all aspects of DOBRE programming and assistance;
 • Designate an official point of contact for DOBRE;
 • Provide space for DOBRE team members when they visit the community and provide support;
 • Make relevant staff and officials available for capacity building and technical assistance activities, events, etc.
 • Cooperate on implementation of surveys and assessments that measure and track their progress;
 • Provide budgetary, financial, statistical and other information to DOBRE as needed for programming and reporting and in conformity with Ukrainian law;
 • Collect information and report on program activities as requested by DOBRE;
 • Share program results with the public and other CCs;
 • Strengthen cooperation with its citizens, civil society and the business community;
 • Participate in cost-sharing as it relates to in-kind grant awards from DOBRE;
 • Use any equipment and/or capital improvements provided by DOBRE (if any) to “Snovsk Town Council Koryukiv district of Chernihiv region” for the purposes intended and specified by the program.

 

This Protocol takes effect on the day of its signing by the parties and will be effective until September 30, 2022.

 

Snovsk Town Council Koryukiv district

of Chernihiv region                                                               DOBRE Program

 

______________________                                                  _______________________

 

Oleksandr Medvedov, the Mayor of Snovsk Town             Yulia Yesmukhanova

Head of Community                                                             Acting Chief of Party

 

Date: _________________                                                  Date: ____________________