» » Про затвердження складу та Положення про Комісію з питань захисту прав дитини Сновської міської ради

Про затвердження складу та Положення про Комісію з питань захисту прав дитини Сновської міської ради

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 

21 травня 2021 року                       м. Сновськ                                                № ­­­72

 

Про затвердження складу та Положення про Комісію з питань захисту прав дитини Сновської міської ради

 

З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись п.п.4) п.б) ч.2 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  в и р і ш и в:

 

 1. Створити Комісію з питань захисту прав дитини Сновської міської ради, затвердити її склад, що додається.

 

 1. Затвердити Положення про Комісію з питань захисту прав дитини Сновської міської ради, що додається.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Коваленко О.І.

 

 

 

 

Міський голова                                                            Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

                                                                                                   

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

    Рішення виконавчого комітету

                 Сновської міської ради

        21 травня 2021 року № 72

 

Склад

Комісії  з питань захисту прав дитини Сновської міської ради

 

Голова Комісії:

Медведьов Олександр Олександрович – Сновський міський голова;

 

Заступник голови Комісії:

Коваленко Олена Іванівна – начальник Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту  Сновської міської ради;

 

Секретар Комісії:

Лихошерст Світлана Петрівна – начальник Служби у справах дітей Управління  освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради;

 

Члени комісії:

Карецька Галина Володимирівна – головний спеціаліст Служби у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради;

Уманський Владислав Володимирович – начальник  відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Сновської міської ради;

Матейкович Тетяна Веніамінівна  – директор ЦСС Управління освіти сім’ї, молодіта спорту Сновської міської ради;

Авдєєнко Наталія Леонідівна – начальник загальношкільного відділу Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради;

Реута Юлія В’ячеславівна – начальник Сновського районного відділу ДРАЦС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (за згодою);

Гах Юрій Миколайович  – начальник Сновського районного відділу ДВС Північно-  Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (за згодою);

Гориченко Олеся Олександрівна –  начальник відділу реалізації державної соціальної підтримки № 2 Управління соціального захисту населення Корюківської районної державної адміністрації (за згодою);

Шарпан Олена Іванівна – головний лікар КНП «Сновський центр ПМД» Сновської міської ради;

Куценко Микола Вікторович – генеральний директор КНП «Сновська ЦРЛ» (за згодою);

Комісаренко Андрій Анатолійович – старший дільничний офіцер поліції СПД № 1 (м. Сновськ Корюківського РВП ГУНП у Чернігівській області).

 

 

Начальник Служби у справах дітей

Управління  освіти, сім’ї, молоді

та спорту Сновської міської ради                                              Світлана ЛИХОШЕРСТ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

    Рішення виконавчого комітету

                 Сновської міської ради

        21 травня 2021 року № 72

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Комісію з питань захисту прав дитини Сновської міської ради

 

 1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі – Комісія) є органом, що утворюється виконавчим комітетом Сновської міської ради.
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцієюі законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 3. Основним завданням Комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.
 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема Служби у справах дітей, структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, структурних підрозділів міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції (ювенальної превенції), закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення (далі – уповноважені суб’єкти), контролює виконання уповноваженими суб’єктами заходів цього плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та коригування;

2) розглядає питання щодо:

 • подання Службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;
 • доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;
 • доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;
 • вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;
 • вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
 • вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;
 • підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;
 • доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;
 • визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;
 • стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;
 • стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;
 • доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
 • забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій батьки не виконують батьківських обов’язків (існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав), сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків, сім’ї, в якій вчинено домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо доцільності взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу);

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, за заявою батьків із визначенням строку її перебування в закладі.

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити;

5) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

 1. Комісія має право:
 • одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
 • подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;
 • залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).
 1. Комісію очолює голова виконавчого органу Сновської міської ради – міський голова, який на підставі рішень та рекомендацій комісії підписує Розпорядження.

Організація діяльності комісії забезпечується Службою у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.

 1. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів міської ради, виконавчого органу міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, Служби у справах дітей, центру соціальних служб, заступники керівників органів Національної поліції (ювенальної превенції) та Мін’юсту, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення.
 2. Основною організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

До участі в засіданнях Комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні Комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

Особи, залучені до участі в засіданні Комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності Комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

 1. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.
 2. Рішення або рекомендації Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
 3. Окрема думка члена Комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).
 4. Голова, його заступник і члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

 

 

Начальник Служби у справах дітей

Управління  освіти, сім’ї, молоді

та спорту Сновської міської ради                                              Світлана ЛИХОШЕРСТ