» » » Про затвердження висновків про вартість майна

Про затвердження висновків про вартість майна

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

01 грудня 2021 року                       м. Сновськ                                           № 255

 

Про затвердження висновків про вартість майна

 

З метою визначення вартості майна, відповідно до Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року  № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», згідно звітів про оцінку, наданих приватним підприємством «Аксіома», рецензій на звіти про оцінку майна, наданих ТОВ «ЛОТ», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ’ я з у ю:

 

  1. Затвердити висновок про вартість майна – нежитлової будівлі загальною площею 51,60 кв. м., що перебуває на балансі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області та знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Паризької комуни, 39, дата оцінки якого 08 листопада 2021 року, дата складання – 10 листопада 2021 року.
  2. Затвердити висновок про вартість майна – нежитлової будівлі загальною площею 287,7 кв. м., що перебуває на балансі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області та знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Займище, вул. Сновська, 94а, дата оцінки якого 08 листопада 2021 року, дата складання – 17 листопада 2021 року.
  3. Затвердити висновок про вартість майна – нежитлової будівлі загальною площею 56,40 кв. м., що перебуває на балансі Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області та знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Попудренка, 9, дата оцінки якого 08 листопада 2021 року, дата складання – 10 листопада 2021 року.
  4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради здійснити заходи, пов’язані з переоцінкою майна, зазначеного в пунктах 1-3 даного розпорядження.
  5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                        Олександр МЕДВЕДЬОВ