» » Про затвердження звіту про виконання  бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік 

Про затвердження звіту про виконання  бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік 

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

25 лютого 2021 року                    м. Сновськ                                             № 8­­­-4/VIII

 

Про затвердження звіту про виконання  бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік 

 

25510000000

(код бюджету)

 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік:
 • по доходах у сумі 175845687 грн. 80 коп. у тому числі: по доходах загального фонду 170186038 грн. 61 коп. та по доходах спеціального фонду 5659649 грн. 19 коп. (додаток №1)
 • по видатках у сумі 177276270 грн. 46 коп., у тому числі: по видатках загального фонду 158883335 грн. 88 коп., по видатках спеціального фонду 18392934 грн. 58 коп. (додаток №1)

–  по кредитуванню: загального фонду – надано кредитів у сумі 100000 грн.,  спеціального фонду – надано кредитів у сумі 33220 грн., повернуто кредитів – 33220 грн. (додаток №1).

 

Секретар міської ради                                                        Н.САМОЙЛОВА

 

                    Додаток 1
    до рішення Сновської міської ради від 25.02.2021  № 8-4/VІІІ
    ,,Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік”
25510000000        
(код бюджету)        
Виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за  2020 рік
        (грн.)
Код  Назва   Уточ.план на 2020 рік  Виконано % вик. до річ.
10000000 Податкові надходження 100061649,16 99030212,58 99,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 60865149,16 54394126,06 89,4
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 53701249,16 44775777,67 83,4
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 4368500,00 4892699,11 112,0
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2317500,00 4349164,98 в/100
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 477900,00 376484,30 78,8
11020000 Податок на прибуток підприємств   17500,00 17551,24 100,3
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 5306700,00 7548186,41 в/100
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 5306700,00 7534224,71 в/100
13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 13961,70  
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3671900,00 4040607,98 110,0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 386500,00 508607,32 131,6
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  1604200,00 1778917,07 110,9
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1681200,00 1753083,59 104,3
18000000 Місцеві податки 30200400,00 33029740,89 109,4
18010000 Податок на майно 18899300,00 20620221,21 109,1
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 11300,00 29459,58 в/100
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16900,00 21701,61 128,4
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 157300,00 206154,56 131,1
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 1029500,00 1716190,01 в/100
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   5606800,00 6016496,21 107,3
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   10218000,00 10874629,88 106,4
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   659500,00 706325,97 107,1
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   1052600,00 903013,39 85,8
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб  0,00 52500,00  
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 147400,00 93750,00 63,6
18030000 Туристичний збір  4200,00 5708,90 в/100
18050000 Єдиний податок   11296900,00 12403810,78 109,8
20000000 Неподаткові надходження 1081200,00 1150466,81 106,4
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету 2700,00 4068,00 в/100
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  26200,00 109764,08 в/100
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 63600,00 34000,00 53,5
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 503900,00 331653,03 65,8
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 248500,00 374370,11 в/100
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  33400,00 25332,27 75,8
22090000 Державне мито   37800,00 24236,37 64,1
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 700,00 691,57 98,8
24060000 Інші надходження   164400,00 246351,38 в/100
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 2186,00  
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   0,00 2186,00  
  Разом доходів (без урахування трансфертів)  101142849,16 ########## 99,1
40000000 Офіційні трансферти 70009270,00 70003173,22 100,0
41020000 Дотації 9034100,00 9034100,00 100,0
41020100 Базова дотація 9034100,00 9034100,00 100,0
41030000 Субвенції 52775800,00 52775800,00 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 47160800 47160800 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4215000 4215000 100,0
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1400000 1400000 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4669900,00 4669900,00 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 4669900,00 4669900,00 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3529470,00 3523373,22 99,8
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 275600,00 275600,00 100,0
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 923370,00 923369,80 100,0
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, 122000,00 122000,00 100,0
41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1439200,00 1433103,42 99,6
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 217000,00 217000,00 100,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 552300,00 552300,00 100,0
  Всього доходів загального фонду 171152119,16 ########## 99,4
  Всього спеціального фонду 6386228,00 5659649,19 88,6
10000000 Податкові надходження 73100,00 71433,40 97,7
19010000 Екологічний податок  73100,00 71433,40 97,7
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  44600,00 39309,96 88,1
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  5100,00 7279,60 в/100
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  23400,00 24843,84 106,2
20000000 Неподаткові надходження 5673900,00 4346487,07 76,6
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  8900,00 2220,06 24,9
25000000 Власні надходження бюджетних установ   5665000,00 4344267,01 76,7
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  3674000,00 2275786,86 61,9
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   1991000,00 2068480,15 103,9
30000000 Доходи від операцій з капіталом 100000,00 702500,72 702,5
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   50000,00 520300,08 в/100
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 50000,00 182200,64 в/100
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 489228,00 489228,00 100,0
42030300 Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 489228 489228 100,0
50000000 Цільові фонди   50000,00 50000,00 100,0
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   50000,00 50000,00 100,0
  ВСЬОГО ДОХОДІВ 177538347,16 ########## 99,0
        (грн.)
Код    Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін  Виконано за  2020 рік % до уточнених річних призначень
1 2 3 4 5
  ВИДАТКИ      
  Загальний фонд      
0100 Державне управління 23943591,91 23401224,60 97,7%
1000 Освiта 96717039,55 92942983,67 96,1%
2000 Охорона здоров`я 12044385,75 12043099,81 100,0%
3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 9412056,30 9400308,05 99,9%
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 79826,74 79826,74 100,0%
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7860084,68 7850401,43 99,9%
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 9800,00 9800,00 100,0%
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 883976,25 881911,25 99,8%
3210 Організація та проведення громадських робіт 236368,63 236368,63 100,0%
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 342000,00 342000,00 100,0%
4000 Культура i мистецтво 9790190,34 9787011,99 100,0%
5000 Фiзична культура i спорт 2815117,77 2773412,67 98,5%
6000 Житлово-комунальне господарство 6606740,34 6357964,23 96,2%
7130 Здійснення заходів із землеустрою 49900,00 49900,00 100,0%
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1186440,75 1109135,22 93,5%
7610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 20000,00 20000,00 100,0%
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 11409,50 11409,50 100,0%
7700 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 55000,00 55000,00 100,0%
8000 Інша діяльність 95611,68 95611,68 100,0%
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 95611,68 95611,68 100,0%
8700 Резервний фонд 0,00 0,00  
900201 Разом по загальному фонду 162747483,89 ########## 97,1%
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 668916,46 668916,46 100,0%
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 167358,00 167358,00 100,0%
900203 Всього видатків загального фонду (з урахуванням трансфертів) 163583758,35 ########## 97,1%
  Кредитування загального фонду 100000,00 100000,00 100,0%
8831 Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі  100000,00 100000,00 100,0%
  Спеціальний фонд      
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 186431,80 214960,09 115,3%
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 30000,00 30000,00 100,0%
1010 Надання дошкільної освіти 573000,00 292613,70 51,1%
1020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної  середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 5950220,60 4882322,87 82,1%
1090 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 724889,00 381888,82 52,7%
1100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 106000,00 111784,48 105,5%
1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 12000,00 47467,70 в /100%
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 946395,00 946395,00 100,0%
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 922500,00 1007569,54 109,2%
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 0,00 10184,73  
3210 Організація та проведення громадських робіт 0,00 26582,32  
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 47000,00 80372,75 в /100%
4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4000,00 3792,80 94,8%
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 245000,00 330431,69 в /100%
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 58290,00 58290,00 100,0%
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1013288,87 1013288,87 100,0%
6082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 199000,00 199000,00 100,0%
7130 Здійснення заходів із землеустрою 98308,00 5600,00 5,7%
7310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 282721,08 282721,08 100,0%
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1672469,00 1672469,00 100,0%
7323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери 167528,00 167528,00 100,0%
7324 Будівництво установ та закладів культури 1852803,00 1852803,00 100,0%
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 282101,55 282101,55 100,0%
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3490665,32 3295310,04 94,4%
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 132707,40 132707,40 100,0%
7670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 400000,00 400000,00 100,0%
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 135502,44 94911,28 70,0%
7700 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 489228,00 489228,00 100,0%
8313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 92630,12 80609,87 87,0%
900203 Всього видатків спеціального фонду 20114679,18 18392934,58 91,4%
  Кредитування спеціального фонду 0,00 0,00  
8831 Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі  33220,00 33220,00 100,0%
8832 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних забудовників житла на селі -33220,00 -33220,00 100,0%
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ 183698437,53 ########## 96,5%
  ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 100000,00 100000,00  
  ІІІ розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету      
  загальний фонд -7468360,81 ##########  
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -7468360,81 -11202702,73  
  спеціальний фонд 13728451,18 12733285,39  
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  13728451,18 12733285,39  
         
  Начальник фінансового відділу Сновської міської ради   Ліна САВЧЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання   бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної  громади за  2020 рік

        За 2020 рік до дохідної частини бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади (далі – міської ОТГ) надійшло 175845,7 тис. грн.(99%), з них: до загального фонду – 170186,0 тис.грн. (99,4%), до спеціального – 5659,7 тис.грн. (88,6%).

Видаткова частина виконана в сумі 177276,3 тис. грн., в т.ч.:загальний фонд – 158883,3 тис.грн. (97,1%), спеціальний фонд – 18393,0 тис.грн. (91,4%).

По загальному фонду в 2020 році надано довгостроковий кредит індивідуальним сільським забудовникам в сумі 100,0 тис.грн., що становить 100% від запланованого.

ДОХОДИ

         По власних доходах загального фонду за звітний період 2020 року надійшло 100182,8 тис. грн., що складає 99,1 % до планових призначень, невиконання плану склало 960,0 тис. грн.

         Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 54,3 % від власних надходжень за 2020 рік. Його надійшло в сумі 54394,1 тис. грн.

         Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло 7548,2 тис. грн., що становить 142,2 % до планових показників за 2020 рік.

         Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних товарів за 2020 рік до бюджету надійшло 4040,6 тис. грн. або 110,0 % від запланованого.

         Планові показники по платі за землю виконані на 105,2 %. Цього податку надійшло 18500,4 тис. грн.

         Єдиний податок виконано на 109,8 %, надійшло 12403,8 тис. грн..

         Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 1973,6 тис. грн., адміністративних штрафів – 143,8 тис. грн., державного мита – 24,2 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг 706,0 тис. грн., туристичного збору – 5,7 тис. грн., транспортного податку – 146,3 тис. грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 17,5 тис. грн. та інших надходжень отримано в сумі 278,6 тис. грн..

         До спеціального фонду за 2020 рік надійшло 5659,7 тис. грн., що складає 88,6 % до затверджених бюджетом річних призначень, в т.ч.:

         – власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду отримано в сумі 4344,3 тис. грн.;

         – надходжень в рамках програм допомоги міжнародних організацій отримано в сумі 489,3 тис. грн.;

         – екологічного податку надійшло 71,4 тис. грн.;

         – коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності надійшло  520,3 тис. грн.;

         – коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 182,2 тис. грн.;

         – надходжень до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, отримано в сумі 50,0 тис. грн.;

         – грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 2,2 тис. грн..

ВИДАТКИ

Видатки загального фонду по бюджету міської ОТГ за 2020 рік проведені на суму 158883,3 тис.грн., що складає 97,1% до уточнених планових призначень на рік (163583,7 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить:

Державне управління – 23401,2 тис.грн.; (14,7%)  

Освіта – 92943,0 тис.грн.;   (58,5%)   

Охорона здоров’я – 12043,1 тис.грн.;  (7,6%)    

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 9400,3 тис.грн.; (5,9%) 

Культура і мистецтво – 9787,0 тис.грн.; (6,2%)     

Фізична культура і спорт – 2773,4 тис.грн.; (1,8%)        

Житлово-комунальне господарство – 6358,0 тис.грн.;  (4,0%)    

Здійснення заходів із землеустрою – 49,9 тис.грн.;

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 1109,1 тис.грн.;  (0,7%)    

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 20,0 тис.грн.;

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 11,4 тис.грн.;

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ – 55,0 тис.грн.;  

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 95,6 тис.грн.;  (0,1%)   

Інші субвенції з місцевого бюджету – 668,9 тис.грн. ( 0,4% )   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 167,4 тис.грн. ( 0,1% )  

Видатки на державне управління склали 23401,2 тис.грн. при уточненому річному плані 23943,6 тис.грн. або 97,7% від планових показників. В тому числі на утримання міської ради використано 19468,3 тис.грн., на утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 2391,6 тис.грн., виконання місцевих програм у сфері державного управління склало 108,2 тис.грн., проведення місцевих виборів – 1433,1 тис.грн.

 На фінансування закладів освіти спрямовано 92943,0 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 44714,6 тис.грн.) при уточненому річному плані 96717,0 тис.грн., або 96,1% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 84453,4 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 44714,6 тис.грн.). На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено – 2800,7 тис.грн.,  з них :

 • теплопостачання – 455,2 тис.грн.,
 • водопостачання – 139,6 тис.грн.,
 • електроенергія – 934,6 тис.грн.,
 • оплата природного газу – 222,7 тис.грн.,
 • оплата інших енергоносіїв – 1048,6 тис.грн.

На видатки по охороні здоров’я витрачено 12043,1 тис.грн., що становить 100,0% від уточненого плану на рік  (12044,4 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 6105,0 тис.грн., в т.ч. по центральній районній лікарні направлено 5435,0 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 670,0 тис.грн..    На оплату енергоносіїв – 2386,8 тис. грн.,  в т.ч. по центральній районній лікарні – 1925,2 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 461,6 тис.грн..

Видатки на соціальний захист за 2020 рік склали 9400,3 тис.грн. при річному уточненому плані 9412,1 тис.грн. Виконання становить 99,9%. З них:

 • компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 79,8 тис.грн.;
 • забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 7850,4 тис.грн.;
 • заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 9,8 тис.грн.;
 • утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 881,9 тис.грн.;
 • організація та проведення громадських робіт – 236,4  тис.грн.;
 • інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 342,0 тис.грн.

Видатки на культуру і мистецтво при уточненому  річному плані 9790,2 тис.грн. склали 9787,0 тис.грн., або 100,0%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 8817,2 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 651,8 тис.грн.

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 2773,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 2815,1 тис.грн. або 98,5%, з них :

 • проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 23,4 тис.грн.;
 • утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 2015,6 тис.грн.;
 • фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 456,1 тис.грн.;
 • фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи – 48,6 тис.грн.;

–  фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 229,7 тис.грн.

         Видатки на житлово-комунальне господарство за  2020 рік склали 6358,0 тис.грн. при уточненому річному плані 6606,7 тис.грн., або 96,2%, з них:

 • забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 238,1 тис.грн.;
 • організація благоустрою населених пунктів – 6119,9 тис.грн.

Видатки на здійснення заходів із землеустрою склали 49,9 тис.грн. при уточненому річному плані 49,9 тис.грн., або 100,0%.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури склали 1109,1 тис.грн. при уточненому річному плані 1186,4 тис.грн., або 93,5%.

Видатки на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва склали 20,0 тис.грн. при уточненому річному плані 20,0 тис.грн., або 100,0%.

Видатки на членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 11,4 тис.грн. при уточненому річному плані 11,4 тис.грн., або 100,0%.

Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ склали 55,0 тис.грн. при уточненому річному плані 55,0 тис.грн., або 100,0%.

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 95,6 тис.грн. при уточненому річному плані 95,6 тис.грн., або 100,0%.

Видатки по спеціальному фонду склали 18393,0 тис.грн. при уточненому річному плані 20114,7 тис.грн., або 91,4%, в т. ч. капітальні видатки становлять 13562,4 тис.грн.:

1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 13133,6 тис.грн., а саме:

– по Сновській міській  раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) на загальну суму 126,4 тис.грн., в т.ч. за придбання відеореєстратора (6,2 тис.грн.) та  2-х  камер відеоспостереження (12,0 тис.грн.), об’єктива до відеокамери (9,9 тис.грн.),  ноутбука (12,4 тис.грн.), 4-х персональних комп’ютерів (52,2 тис.грн.), ксерокса (10,2 тис.грн.), принтера (8,7 тис.грн.), котла твердопаливного (14,8 тис.грн.);

– по фінансовому відділу  видатки розвитку на загальну суму 30,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах” на придбання 2-х комп’ютерів;

– по КНП «Сновська центральна районна лікарня» видатки розвитку на загальну суму 946,4 тис.грн. були направлені по КПКВК 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на придбання 7-х ноутбуків (84,7 тис.грн.), коагулометра (52,7 тис.грн.), аналізатора (69,8 тис.грн.),  2-х моніторів пацієнта (99,5 тис.грн.), 4-х пульсоксиметрів (27,5 тис.грн.), дефибрилятора (123,0 тис.грн.),  комплекту обладнання для проведення дослідження методом ІФА для локалізації епідемії COVID-19 (300,0 тис.грн.),  концентраторів кисню (161,5 тис.грн.),  плити кухонної (27,7 тис.грн.);

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту видатки розвитку на загальну суму 5949,9 тис.грн. були направлені по КПКВК 1020 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))” в сумі 2665,3 тис.грн.  на  придбання бензогенератора для гімназії (19,7 тис.грн.) та шкільного автобусу (1998,0 тис.грн.), 2-х насосів для опалювальної системи  Тур’янського НВК I-II ступенів (19,6 тис.грн.), підручників  в  заклади загальної середньої освіти (18,1 тис.грн.), металевої конструкції з логотипом  Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (13,0 тис.грн.), ноутбуків та планшетів для закладів загальної середньої освіти (17 од. – 161,0 тис.грн.),  комплектів комп’ютерного обладнання  (13 од. – 117,8 тис.грн.),  багатофункціонального пристрою Epson в В.Щимельський НВК I-II ст. (2 од. – 12,0 тис.грн.), відеореєстратора в Сновську ЗОШ № 1 I-III ст. (7,1 тис.грн.),  насоса циркулярного в Кучинівську ЗОШ I-III ст. (32,5 тис.грн.), електронного засобу навчального призначення „Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів Нової Української Школи (20 комплектів – 162,8 тис.грн.),  дитячого м’якого модульного куточка для Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (11,5 тис.грн.), комплекту ігрових меблів для Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (7,5 тис.грн.), комплекту пуфів „Забавний шестикутник” для Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (21,9 тис.грн.), 2-х інклюзивних столів-парт в Сновський НВК I ст. та Петрівську ЗОШ I-III ст. (23,2 тис.грн.), 2-х гімнастичних стінок з причіпним обладнанням в Сновську ЗОШ № 2 I-III ст. та Петрівський НВК „ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ” (13,8 тис.грн.), 3-х велотренажерів в Сновську ЗОШ № 1 I-III ст., Петрівський НВК „ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ”,та Рогізківський НВК „ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ”  (25,8 тис.грн.), по КПКВК 1090 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” в сумі 277,9 тис.грн. на  капітальний ремонт (заміна вікон) в Сновському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку  <<Дружба>>, по КПКВК 7321 „Будівництво освітніх установ та закладів” в сумі 1672,4 тис.грн. на капітальний ремонт (термодернізація) спеціалізованої гімнастичної спортивної зали та допоміжних приміщень, будівель та споруд (медичного пункту) Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку <<Дружба>> (195,8 тис.грн.),  капітальний ремонт спортивного майданчика Сновської ЗОШ I-III ступенів №1 (47,0 тис.грн.),  реконструкцію харчоблоку та пральні Сновського ДНЗ №1 (95,0 тис.грн.),  реконструкцію їдальні Сновської гімназії (1334,6 тис.грн.),  по КПКВК 7363 „Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” в сумі 1334,3 тис.грн.  на  капітальний ремонт будівлі Сновської ЗОШ № 2 I-III ст. (803,7 тис.грн.), капітальний ремонт будівлі Сновської ДЮСШ (113,6 тис.грн.) та капітальний ремонт будівлі Центру дитячої та юнацької творчості (417,0 тис.грн.);

– по відділу культури і туризму видатки розвитку на загальну суму 1866,3 тис.грн. були направлені по КПКВК 1100 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” на придбання саксофону в Сновську дитячу музичну школу імені Н.Г.Рахліна (13,5 тис.грн), по КПКВК 7324 „Будівництво установ та закладів культури” у сумі 1852,8, в т.ч. на капітальний ремонт Будинку культури в с.Нові Боровичі (198,2 тис.грн) на реконструкцію будинку культури з впровадженням теплореновації по вул. Дружби,2 в с. Петрівка (1564,9 тис.грн) та реконструкцію будівлі Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна (89,7 тис.грн);

– видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 6013) склали 58,3 тис.грн. та були направлені на придбання пристрою для очищення каналізаційної мережі для КП „Сновська ЖЕД”  (47,8 тис.грн.) та пожежної колонки для гідранта (10,5 тис.грн.);

– видатки на  організацію благоустрою населених пунктів (КПКВК 6030)  склали 1013,3 тис.грн.  та були направлені на придбання тракторного причепу для КП „Сновська ЖЕД” (184,9 тис.грн.), 3-х автобусних зупинок (48,5 тис.грн.),  3-х дитячих майданчиків (52,6 тис.грн.), металевих конструкцій для квітів (40,2 тис.грн.), 2-х комплектів дитячих гойдалок (62,5 тис.грн.),  дитячого грального комплексу (37,7 тис.грн.),  капітальний ремонт громадського туалету (586,9 тис.грн.);

– видатки на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (КПКВК 6082) склали 199,0 тис.грн. та були направлені на придбання житла для лікаря КНП „Сновська ЦРЛ”;

– видатки на будівництво об`єктів житлово-комунального господарства (КПКВК7310)  склали 282,7 тис.грн.  та були направлені на відновлення (будівництво) ПЛІ-0.4кВ вуличного освітлення по вул. Попудренка та вул. Річна в с.Нові Млини Сновського району (17,3 тис.грн.) та  на реконструкцію очисних споруд в місті Сновськ (265,4 тис.грн.);

– видатки на будівництво установ та закладів соціальної сфери (КПКВК7323)  склали 167,6 тис.грн.  та були направлені на заміну вузла обліку газу та облаштування засобу дистанційної передачі даних теплогенераторної по вул.Зарічна, 12 в с.Н.Боровичі;  

– видатки на  виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВК7363) склали 1961,0 тис.грн. та були направлені на придбання цифрового ренгено-діагностичного комплексу для комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня»;

– видатки на  утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВК7461)  склали 132,7 тис.грн. та були направлені на експертизу та виготовлення проектної документації на  капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лермонтова в м. Сновськ;

– видатки на  внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання (КПКВК7670) склали 400,0 тис.грн. та були направлені на поповнення статутного капіталу КП „Сновська ЖЕД” (придбання обладнання з боковим завантаженням для сміттєвоза на базі шасі  ГАЗ 3309);

2) Капітальні видатки за рахунок  надходжень на  реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (КПКВК7700) за 2020 рік склали 111,0 тис.грн. та були направлені на придбання 2-х бігових доріжок (20,0 тис.грн.), 2-х еліптичних тренажерів (31,9 тис.грн.), електромагнітного велотренажера (12,4 тис.грн.), 2-х ноутбуків (23,3 тис.грн.), телевізора (11,7 тис.грн.), проектора з динаміками (11,7 тис.грн.).

3) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ за 2020 рік склали 317,8 тис. грн., з них:

– по Сновській міській  раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) по платним послугам в сумі 37,9 тис.грн. за придбання  ноутбука в юридичний відділ (13,1 тис.грн.), принтера (9,0 тис.грн.) та багатофункційного лазерного принтера-сканера (15,8 тис.грн.);

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 167,7 тис.грн., в т.ч по платним послугам за придбання акустичної системи для Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку <<Дружба>>  (8,0 тис.грн.), по благодійним внескам від Центра матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів надійшли підручники (148,2 тис.грн.), подаровано ПП „Яна Плюс” телевізор в Петрівський НВК I-IIIст. (11,0 тис.грн.), батьками художню літературу в гімназію (0,5 тис.грн.);

– по відділу культури і туризму на загальну суму 112,2 тис.грн., в т.ч. по платним послугам в сумі 61,0 тис.грн. за придбання  літератури для поповнення бібліотечного фонду (15,7 тис.грн.), сценічних костюмів (3,0 тис.грн.), баяна (24,2 тис.грн.), принтера (9,0 тис.грн.) та ноутбука (9,1 тис.грн.) в районний будинок культури,    по благодійним внескам в сумі 51,2 тис.грн.   подаровано читачами  книги для бібліотеки (35,6 тис.грн.), приватним підприємцем Бодяк М.М. передано опалювальний пристрій „Булер’ян” в Рогізківський сільський будинок культури (15,6 тис.грн.).

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради                                                        Л.САВЧЕ