» » Про затвердження звіту про виконання  бюджету Сновської міської територіальної громади за І квартал 2021 року

Про затвердження звіту про виконання  бюджету Сновської міської територіальної громади за І квартал 2021 року

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шоста сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

23 квітня 2021 року                    м. Сновськ                                     № 3-6/VIII

 

Про затвердження звіту про виконання  бюджету Сновської міської територіальної громади за І квартал 2021 року

25510000000

(код бюджету)

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України; за рекомендацією постійної комісії  міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

міська рада вирішила:

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Сновської міської територіальної громади за І квартал 2021 року:
 • по доходах у сумі 45686572 грн. 39 коп. у тому числі: по доходах загального фонду 44499802 грн. 14 коп. та по доходах спеціального фонду 1186770 грн. 25 коп. (додаток 1)
 • по видатках у сумі 40661984 грн. 34 коп., у тому числі: по видатках загального фонду 39561237 грн. 09 коп., по видатках спеціального фонду 1100747 грн. 25 коп. (додаток 1)

– по кредитуванню: спеціального фонду – надано кредитів у сумі 3620 грн., повернуто кредитів – 3620 грн. (додаток 1)

Міський голова                                                 Олександр МЕДВЕДЬОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету Сновської міської  

територіальної громади за I квартал 2021 року

         За I квартал 2021 року до дохідної частини бюджету Сновської міської  територіальної громади (далі – міської ТГ) надійшло 45686,6 тис. грн., з них : до загального фонду – 44499,8 тис. грн., що становить  109,9 % до планових показників звітного періоду, до спеціального фонду – 1186,8 тис. грн., що складає 19,7 % до затверджених річних призначень.

Видаткова частина виконана в сумі 40662,0 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 39561,2 тис.грн. (22,9%), спеціальний фонд – 1100,8 тис.грн. (8,7%).

ДОХОДИ

          По власних доходах загального фонду за І квартал 2021 року надійшло 28382,3 тис. грн., що складає 116,4 % до планових призначень.

Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 57,7 % від власних надходжень за І квартал 2021 року. Його надійшло 16374,6 тис. грн., що складає 114,9% до плану звітного періоду.

Рентної плати за використання природних ресурсів отримано у сумі 1596,9 тис. грн.

Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних товарів надійшло 1057,4 тис. грн.

Планові показники по платі за землю виконані на 110,2%. Цього податку надійшло 4788,9 тис. грн.

Єдиний податок виконано на 126,4 %,  надійшло 3701,9 тис. грн.

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 543,3 тис. грн., адміністративних штрафів – 20,9 тис. грн., державного мита – 7,5 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг 175,0 тис. грн., туристичного збору – 1,8 тис. грн., транспортного податку – 18,8 тис. грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 27,6 тис. грн. та інших надходжень отримано в сумі 67,7 тис. грн.

До спеціального фонду за І квартал 2021 року надійшло 1186,8 тис. грн., що складає 19,7 % до затверджених бюджетом річних призначень, в т.ч.:

– власних надходжень бюджетних установ отримано в сумі 1126,6 тис. грн.;

– екологічного податку надійшло 29,3 тис. грн.;

– коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 29,5 тис. грн.;

– грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 1,4 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видатки загального фонду по бюджету міської ТГ за I квартал 2021 року проведені на суму 39561,2 тис.грн., що складає 22,9% до уточнених планових призначень на рік (172865,8 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить:

Державне управління – 5710,3 тис.грн.; (14,4%)

Освіта – 24521,9 тис.грн.;   (62,0%)

Охорона здоров’я – 1678,0 тис.грн.;  (4,3%)

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 2537,3 тис.грн.; (6,4%)

Культура і мистецтво – 2692,0 тис.грн.; (6,8%)

Фізична культура і спорт – 827,2 тис.грн.; (2,1%)

Житлово-комунальне господарство – 923,3 тис.грн.;  (2,3%)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету– 464,2 тис.грн.;  (1,2%)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 2,0 тис.грн.;

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 205,0 тис.грн. ( 0,5% )

Видатки на державне управління склали 5710,3 тис.грн. при уточненому річному плані 23619,9 тис.грн. або 24,2% від планових показників. В тому числі на утримання міської ради використано 5152,5 тис.грн., на утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 510,7 тис.грн., виконання місцевих програм у сфері державного управління склало 47,1 тис.грн.

На фінансування закладів освіти спрямовано 24521,9 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 10971,1 тис.грн.) при уточненому річному плані 111339,6 тис.грн., або 22,0% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 21932,3 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 10971,1 тис.грн.). На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено – 963,4 тис.грн.,  з них :

 • теплопостачання – 245,3 тис.грн.,
 • водопостачання – 34,2 тис.грн.,
 • електроенергія – 383,6 тис.грн.,
 • оплата природного газу – 92,1 тис.грн.,
 • оплата інших енергоносіїв – 208,2 тис.грн.

На видатки по охороні здоров’я витрачено 1678,0 тис.грн., що становить 30,5% від уточненого плану на рік  (5493,0 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 283,0 тис.грн., в т.ч. по центральній районній лікарні направлено 100,0 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 183,0 тис.грн..    На оплату енергоносіїв – 1009,1 тис. грн.,  в т.ч. по центральній районній лікарні – 805,1 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 204,0 тис.грн..

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за I квартал 2021 року склали 2537,3 тис.грн. при річному уточненому плані 10449,3 тис.грн. Виконання становить 24,3%. З них:

 • компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті– 12,4 тис.грн.;
 • пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 7,2 тис.грн.;
 • забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 1968,0 тис.грн.;
 • утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 239,9 тис.грн.;
 • надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 182,3 тис.грн.;
 • надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг – 2,6 тис.грн.;
 • надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 25,4 тис.грн.;
 • організація та проведення громадських робіт – 26,9 тис.грн.;
 • інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 72,6 тис.грн.

Видатки на культуру і мистецтво при уточненому  річному плані 10778,4 тис.грн. склали 2692,0 тис.грн., або 25,0%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 2186,3 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 394,7 тис.грн.

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 827,2 тис.грн. при уточненому плані на рік 3027,6 тис.грн. або 27,3%, з них :

 • утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 686,5 тис.грн.;
 • фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 91,6 тис.грн.;

–  фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 49,1 тис.грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за  I квартал 2021 року склали 923,3 тис.грн. при уточненому річному плані 5100,0 тис.грн., або 18,1%, з них:

 • організація благоустрою населених пунктів – 923,3 тис.грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури склали 464,2 тис.грн. при уточненому річному плані 2600,0 тис.грн., або 17,9%.

Видатки на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва склали 2,0 тис.грн. при уточненому річному плані 25,0 тис.грн., або 8,0%.

Видатки по спеціальному фонду склали 1100,8 тис.грн. при уточненому річному плані 12630,9 тис.грн., або 8,7%, в т. ч. капітальні видатки становлять 191,2 тис.грн.:

1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 99,9 тис.грн., а саме:

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту видатки розвитку в сумі  99,9 тис. грн. по КПКВК 7321 „Будівництво освітніх установ та закладів” були направлені на капітальний ремонт Сновської ЗОШ I-III ст. №1;

2) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ за I квартал 2021 року склали 91,3 тис. грн., з них:

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 64,0 тис. грн. по благодійним внескам надійшли підручники від Центра матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів;

– по відділу культури і туризму на загальну суму 27,3 тис.грн., в т.ч. по платним послугам в сумі 5,5 тис.грн. за придбання  літератури для поповнення бібліотечного фонду,  по благодійним внескам в сумі 21,8 тис.грн.   подаровано читачами  книги для бібліотеки (15,8 тис.грн.),  шанувальниками колективу „Калина” подаровано ноутбук для будинку культури (6,0 тис.грн.).

Начальник фінансового відділу

Сновської міської ради                                                        Ліна САВЧЕНКО