» » Про затвердження звіту про виконання  міського бюджету за 2019 рік

Про затвердження звіту про виконання  міського бюджету за 2019 рік

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сорок п’ята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

  18 лютого 2020 року                        м. Сновськ                                  № 4­­­45/VII

 

 Про затвердження звіту про виконання  міського бюджету за 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

міська рада вирішила:

  1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік:
  • по доходах у сумі 195752867 грн. 57 коп. у тому числі: по доходах загального фонду 189518367 грн. 90 коп. та по доходах спеціального фонду 6234499 грн. 67 коп. (додаток №1)
  • по видатках у сумі 201929162 грн. 47 коп., у тому числі: по видатках загального фонду 162474126 грн. 39 коп., по видатках спеціального фонду 39455036 грн. 08 коп. (додаток №1)
  • по кредитуванню загального фонду надано кредитів у сумі 50000 грн. (додаток №1)

Міський  голова                                                          О.МЕДВЕДЬОВ

            Додаток 1
до рішення Сновської міської ради від 18 лютого 2020 року
№ 4-45/VІІ   ,,Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік”
Виконання Сновського міського бюджету  за  2019 рік
грн.
Код  Назва  Уточ.план на 2019 рік Виконано % вик. до річ.
10000000 Податкові надходження 88390832,83 90115203,81 102,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 53730832,83 49233553,75 91,6
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 47049199,83 41071731,55 87,3
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 4181800,00 4699447,79 112,4
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1973500,00 2917652,97 147,8
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 526333,00 544721,44 103,5
11020000 Податок на прибуток підприємств 0,00 691,20
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,00 691,20
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 4246400,00 5647288,26 133,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 4246400,00 5637332,35 132,8
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,00 -443,71
13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 10399,62
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3522100,00 3599846,29 102,2
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 384200,00 391664,89 101,9
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1641600,00 1606982,30 97,9
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1496300,00 1601199,10 107,0
18000000 Місцеві податки 26891500,00 31633824,31 117,6
18010000 Податок на майно 16841600,00 20512905,15 121,8
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 8100,00 13064,31 в/100
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 11400,00 19637,14 в/100
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 45700,00 54928,40 120,2
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 637000,00 944496,96 148,3
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 4404700,00 6091938,00 138,3
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 9903600,00 11447579,56 115,6
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 690900,00 693776,61 100,4
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 972900,00 1049892,50 107,9
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 37500,00 47916,67 127,8
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 129800,00 149675,00 115,3
18030000 Туристичний збір 900,00 5032,30 в/100
18050000 Єдиний податок 10049000,00 11115886,86 110,6
20000000 Неподаткові надходження 1316300,00 1065064,08 80,9
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб 600,00 3072,00 в/100
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 30800,00 24515,00 79,6
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 64000,00 74020,12 115,7
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 24000,00 0,00 0,0
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 634700,00 468953,45 73,9
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 332200,00 212833,00 64,1
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 59500,00 30720,03 51,6
22090000 Державне мито 39400,00 36283,18 92,1
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 800,00 699,64 87,5
24060300 Інші надходження 71600,00 127599,17 в/100
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 58700,00 86368,49 147,1
  Разом доходів (без урахування трансфертів) 89707132,83 91180267,89 101,6
40000000 Офіційні трансферти 98475463,00 98338100,01 99,9
41020000 Дотації 7621700,00 7621700,00 100,0
41020100 Базова дотація 7621700,00 7621700,00 100,0
41030000 Субвенції 74807350,00 74714212,11 99,9
41030400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів 3645000,00 3556642,78 97,6
41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 9944100,00 9939319,33 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 15784000,00 15784000,00 100,0
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2976950,00 2976950,00 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5701913,00 5657687,90 99,2
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 2395900,00 2395900,00 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 339200,00 339192,00 100,0
  Всього доходів загального фонду 188182595,83 189518367,90 100,7
  Всього спеціального фонду 5212500,00 6234499,67 119,6
10000000 Податкові надходження 82000,00 64784,09 79,0
19010000 Екологічний податок 82000,00 64784,09 79,0
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 57000,00 34376,43 60,3
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 5000,00 5731,09 114,6
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 20000,00 24676,57 123,4
20000000 Неподаткові надходження 4822000,00 5861123,26 121,5
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 19900,00 14492,73 72,8
25000000 Власні надходження бюджетних установ   4802100,00 5846630,53 121,8
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 3046100,00 2606918,21 85,6
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 1756000,00 3239712,32 в/100
30000000 Доходи від операцій з капіталом 308500,00 308592,32 100,0
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 208500,00 246189,40 118,1
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 100000,00 62402,92 62,4
  ВСЬОГО ДОХОДІВ 193395095,83 195752867,57 101,2
грн.
Код Назва  Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін Виконано за  2019 рік % до уточнених річних призначень
1 2 3 4 5
  ВИДАТКИ      
  Загальний фонд      
0100 Державне управління 20284156,25 20276993,27 100,0%
1000 Освiта 89015869,06 86425794,57 97,1%
2000 Охорона здоров`я 26991063,74 26691335,63 98,9%
3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 8771734,99 8771734,99 100,0%
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 92804,03 92804,03 100,0%
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6898293,64 6898293,64 100,0%
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 12375,00 12375,00 100,0%
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 865706,13 865706,13 100,0%
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 13500,00 13500,00 100,0%
3210 Організація та проведення громадських робіт 476056,19 476056,19 100,0%
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 413000,00 413000,00 100,0%
4000 Культура i мистецтво 9613199,41 9613199,41 100,0%
5000 Фiзична культура i спорт 2608402,83 2608402,83 100,0%
6000 Житлово-комунальне господарство 4825812,11 4699060,65 97,4%
7130 Здійснення заходів із землеустрою 42700,00 42700,00 100,0%
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1971347,37 1971277,92 100,0%
7610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 19000,00 19000,00 100,0%
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 14689,00 14689,00 100,0%
8000 Інша діяльність 100055,00 100055,00 100,0%
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2375,00 2375,00 100,0%
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 97680,00 97680,00 100,0%
8700 Резервний фонд 0,00 0,00
900201 Разом по загальному фонду 164258029,76 161234243,27 98,2%
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 982101,00 981883,45 100,0%
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 258000,00 257999,67 100,0%
900203 Всього видатків загального фонду (з урахуванням трансфертів) 165498130,76 162474126,39 98,2%
  Кредитування загального фонду 50000,00 50000,00 100,0%
8831 Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі 50000,00 50000,00 100,0%
  Спеціальний фонд    
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 112450,00 150100,84 133,5%
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 30000,00 30000,00 100,0%
1010 Надання дошкільної освіти 569350,00 305630,68 53,7%
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 10367199,20 11276927,76 108,8%
1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 693310,00 259526,37 37,4%
1100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 92500,00 146904,11 158,8%
1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1366950,00 1366514,00 100,0%
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1111500,00 1081916,35 97,3%
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 30000,00 30000,00 100,0%
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 770650,00 755859,06 98,1%
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 30000,00 0,00 0,0%
3210 Організація та проведення громадських робіт 0,00 85409,73
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 74400,00 121182,66 162,9%
4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4000,00 5189,74 129,7%
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 286870,00 439152,25 153,1%
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 76034,00 76034,00 100,0%
6030 Організація благоустрою населених пунктів 536306,23 355907,75 66,4%
6082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 0,00 0,00
6083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 0,00 0,00
7130 Здійснення заходів із землеустрою 271497,00 178792,00 65,9%
7310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 471062,24 471062,24 100,0%
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00
7322 Будівництво медичних установ та закладів 0,00 0,00
7323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери 0,00 0,00
7324 Будівництво установ та закладів культури 879224,40 879224,40 100,0%
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,00 0,00
7330 Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 38288,68 38288,68 100,0%
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 182280,00 182280,00 100,0%
7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 285943,38 285943,38 100,0%
7362 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад 10444248,77 10439468,10 100,0%
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11410406,24 10204492,52 89,4%
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 44463,39 0,00 0,0%
7670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 1000,00 1000,00 100,0%
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 85502,44 0,00 0,0%
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 52320,00 52320,00 100,0%
8313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 269162,76 235909,46 87,6%
900203 Всього видатків спеціального фонду 40586918,73 39455036,08 97,2%
  Кредитування спеціального фонду 0,00 0,00
8831 Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі 0,00 0,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 206085049,49 201929162,47 98,0%
ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 50000,00 50000,00 100,0%
  ІІІ розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету      
  загальний фонд -22634465,07 -26994241,51  
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -22634465,07 -26994241,51
спеціальний фонд 35374418,73 33220536,41
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 35374418,73 33220536,41
 Начальник фінансового відділу Л.САВЧЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання  міського бюджету

за  2019 рік

 

За 2019 рік до дохідної частини Сновського міського бюджету  надійшло 195752,9 тис. грн. (101,2 %), з них: до загального фонду – 189518,4 тис. грн. (100,7 %), до спеціального фонду – 6234,5 тис. грн. (119,6 %).

Видаткова частина виконана в сумі 201929,2 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 162474,1 тис.грн. (98,2%), спеціальний фонд – 39455,1 тис.грн. (97,2%).

По загальному фонду в 2019 році надано довгостроковий кредит індивідуальним сільським забудовникам в сумі 50,0 тис. грн., що становить 100% від запланованого.

 

ДОХОДИ

По власних доходах загального фонду за звітний період 2019 року надійшло 91180,3 тис. грн., що складає 101,6 % до планових призначень, перевиконання плану до бюджету склало 1473,1 тис. грн.

Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 54,0 % від власних надходжень за 2019 рік. Цього податку отримано в сумі 49233,6 тис. грн..

Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло 5647,3 тис. грн., що становить 133,0 % до планових показників за 2019 рік.

Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних товарів за 2019 рік до бюджету надійшло 3599,8 тис. грн. або 102,2 % від запланованого.

Планові показники по платі за землю виконані на 120,7 %. Цього податку отримано  в сумі 19283,2 тис. грн.

Єдиний податок виконано на 110,6 %,  надійшло 11115,9 тис. грн..

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки отримано в сумі 1032,1 тис. грн., адміністративних штрафів – 98,5 тис. грн., державного мита – 36,3 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг 681,8 тис. грн., туристичного збору – 5,0 тис. грн., інших надходжень надійшло в сумі 214,0 тис. грн., орендної плати за водні об`єкти – 0,7 тис. грн., частини чистого прибутку комунальних підприємств – 3,1 тис. грн., транспортного податку – 197,6 тис. грн., надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 30,7 тис. грн., податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 0,7 тис. грн…

До спеціального фонду за 2019 рік надійшло 6234,5 тис. грн., що складає 119,6 % до затверджених бюджетом річних призначень, в т.ч.:

– власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду отримано в сумі 5846,6 тис. грн.;

– екологічного податку надійшло 64,8 тис. грн.;

– надходження коштів від продажу майна, що перебуває в комунальній власності – 246,2 тис. грн.;

– коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 62,4 тис. грн.;

– грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 14,5 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видатки загального фонду по міському бюджету за  2019 рік проведені на суму 162474,1 тис.грн., що складає 98,2% до уточнених планових призначень на рік (165498,1 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить:

Державне управління – 20277,0 тис.грн.; (12,5%)

Освіта – 86425,8 тис.грн.;   (53,2%)

Охорона здоров’я – 26691,3 тис.грн.;  (16,4%)

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 8771,7 тис.грн.;  (5,4%)

Культура і мистецтво – 9613,2 тис.грн.; (5,9%)

Фізична культура і спорт – 2608,4 тис.грн.; (1,6%)

Житлово-комунальне господарство – 4699,1 тис.грн.;  (2,9%)

Здійснення заходів із землеустрою – 42,7 тис.грн.;

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету– 1971,3 тис.грн.;  (1,2%)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 19,0 тис.грн.;

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 14,7 тис.грн.;

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 2,3 тис.грн.;

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 97,7 тис.грн.;  (0,1%)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 258,0 тис.грн. ( 0,2% ).

Інші субвенції з місцевого бюджету – 981,9 тис.грн. ( 0,6% ).

Видатки на державне управління склали 20277,0 тис.грн. при уточненому річному плані 20284,2 тис.грн. або 100,0% від планових показників. В тому числі на утримання міської ради використано 17641,1 тис.грн., на утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 2463,4 тис.грн., виконання місцевих програм у сфері державного управління склало 172,5 тис.грн.

На фінансування закладів освіти спрямовано 86425,8 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 40886,8 тис.грн.) при уточненому річному плані 89015,9 тис.грн., або 97,1% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 74546,9 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 40046,7 тис.грн.). На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено – 3771,8 тис.грн.,  з них :

  • теплопостачання – 505,8 тис.грн.,
  • водопостачання – 153,0 тис.грн.,
  • електроенергія – 1091,0 тис.грн.,
  • оплата природного газу – 294,1 тис.грн.,
  • оплата інших енергоносіїв – 1727,9 тис.грн.

На видатки по охороні здоров’я витрачено 26691,3 тис.грн., що становить 98,9% від уточненого плану на рік  (26991,1 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням по центральній районній лікарні направлено 20644,1 тис.грн. На оплату енергоносіїв – 2626,0 тис. грн.: в т.ч. по центральній районній лікарні – 2034,4 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 591,6 тис.грн.

Видатки на соціальний захист за 2019 рік склали 8771,7 тис.грн. при річному уточненому плані 8771,7 тис.грн. Виконання становить 100,0%,з них:

– компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 92,8 тис.грн.;

– забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 6898,3 тис.грн.;

– заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 12,4 тис.грн.;

– утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 865,7 тис.грн.;

– оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 13,5 тис.грн.;

– організація та проведення громадських робіт – 476,0 тис.грн.;

– інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 413,0 тис.грн.

Видатки на культуру і мистецтво при уточненому  річному плані 9613,2 тис.грн. склали 9613,2 тис.грн., або 100,0%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 8148,6 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 784,1 тис.грн.

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 2608,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 2608,4 тис.грн. або 100,0%, з них :

– проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 48,0 тис.грн.;

– утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1920,6 тис.грн.;

– фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 376,8 тис.грн.;

– фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи – 76,6 тис.грн.;

– фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 186,4 тис.грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за 2019 рік склали 4699,1 тис.грн. при уточненому річному плані 4825,8 тис.грн., або 97,4%, з них:

– забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 272,3 тис.грн.;

– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 200,0 тис.грн.;

– організація благоустрою населених пунктів – 3942,3 тис.грн.;

– відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво – 284,5 тис.грн.

Видатки на здійснення заходів із землеустрою склали 42,7 тис.грн. при уточненому річному плані 42,7 тис.грн., або 100,0%.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури склали 1971,3 тис.грн. при уточненому річному плані 1971,3 тис.грн., або 100,0%.

Видатки на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва склали 19,0 тис.грн. при уточненому річному плані 19,0 тис.грн., або 100,0%.

Видатки на членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 14,7 тис.грн. при уточненому річному плані 14,7 тис.грн., або 100,0%.

Видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха склали 2,3 тис.грн. при уточненому річному плані 2,3 тис.грн., або 100,0%.

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 97,7 тис.грн. при уточненому річному плані 97,7 тис.грн., або 100,0%.

Видатки по спеціальному фонду склали 39455,1 тис.грн. при уточненому річному плані 40586,9 тис.грн., або 97,2%, в т. ч. капітальні видатки становлять 34272,3 тис.грн.:

1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 33092,8 тис.грн., а саме:

– видатки по виконанню інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВК 7363) склали 10204,5 тис.грн. при уточненому річному плані 11410,4 тис.грн., або 89,4%,  в т.ч.:

по Сновській міській раді на загальну суму 1986,3 тис.грн. на придбання термостату сухоповітряного (14,9 тис.грн.), гематологічного аналізатора (227,7 тис.грн.) та пульсоксиметрів (7,0 тис.грн.), електрокардіографа ( 16,9 тис.грн.), 4-х дитячих вагів (32,1 тис.грн.) для комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги», придбання комп’ютерної техніки для Сновської ЦРЛ (14,8 тис.грн.), за капітальний ремонт будівлі поліклінічного відділення Сновської ЦРЛ в частині заміни віконних та дверних блоків (1115,9 тис.грн.), відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення вул.Неретіна в с.Гвоздиківка Сновського району Чернігівської області. Перша та друга черги будівництва (83,0 тис.грн.), закупівлю обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) на території громади (191,4 тис.грн.), капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Залізничній в м. Сновськ, Чернігівської області (коригування з перерахунком залишку робіт в поточні ціни) (119,6 тис.грн.), закупівлю меблів та обладнання для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сновської міської ради (163,0 тис.грн.);

по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 4983,4 тис.грн., в т.ч. на капітальний ремонт частини фасаду Сновської ЗОШ I-III ст. №1 (утеплення учбового корпусу)  (1432,5 тис.грн.), за реконструкцію системи опалення Сновської районної гімназії з встановленням блочно-модульної котельні на альтернативному паливі (1311,5 тис.грн.), реконструкцію будівлі Сновської ЗОШ I—III ст. № 1 за адресою: вул. 55 Стрілецької дивізії, 35 (1274,6 тис.грн.), на придбання меблів для Сновської гімназії (30,0 тис.грн.), придбання комп’ютерних класів для Петрівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.» (285,4 тис.грн.), придбання меблів для ДЮСШ (75,0 тис.грн.), закупівлю обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) на території дошкільних або загальноосвітніх навчальних закладів (192,0 тис.грн.), закупівлю обладнання для Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ I ст.» (46,0 тис.грн.), за капітальний ремонт будівлі Сновської ДЮСШ (236,4 тис.грн.), придбання інтерактивних дошок для закладів освіти Сновської ОТГ (100,0 тис.грн.);

по відділу культури і туризму на загальну суму 3234,8 тис.грн. на придбання сценічно-постановочних засобів (костюмів, головних уборів, взуття) (100,0 тис.грн.), придбання  обладнання для системи опалення для Сновського Будинку культури (70,0 тис.грн.), закупівлю мультимедійного обладнання для Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна (30,0 тис.грн.), капітальний ремонт будівлі центральної бібліотеки (742,3 тис.грн.), капітальний ремонт будівлі Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна (811,8 тис.грн.), капітальний ремонт будівлі Сновського будинку культури (1345,7 тис.грн.),  придбання комп’ютерної техніки для закладів культури Сновської ОТГ (60,0 тис.грн.),  придбання звукопідсилюючої та звуковідтворювальної апаратури для закладів культури Сновської ОТГ (75,0 тис.грн.);

– видатки на будівництво об`єктів житлово-комунального господарства (КПКВК 7310) склали 471,1 тис.грн. при уточненому річному плані 471,1 тис.грн., або 100,0%, та були направлені по Сновській міській раді на реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Центральна в с. Великий Щимель Сновського району Чернігівської області (74,7 тис.грн.),  відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення по вул.Перемоги в с.Займище (196,7 тис.грн.), реконструкціяю в рамках відновлення системи вуличного освітлення вул. Cновська в с. Займище Сновського району (199,7 тис.грн.);

– видатки на будівництво установ та закладів культури (КПКВК 7324) склали 879,2 тис.грн. при уточненому річному плані 879,2 тис.грн., або 100,0%, та були направлені на реконструкцію будинку культури з впровадженням теплореновації по вул. Дружби,2 в с. Петрівка, Сновського району, Чернігівської області з виділенням черговості: І черга – заміна зовнішніх віконних та дверних блоків; II черга – заміна внутрішніх мереж опалення та вентиляції, заміна внутрішніх електричних мереж; III черга – внутрішнє оздоблення приміщень, заміна внутрішніх дверних блоків (879,2 тис.грн.);

–  видатки на будівництво інших об`єктів комунальної власності (КПКВК 7330) склали 38,3 тис.грн. при уточненому річному плані 38,3 тис.грн., або 100,0%, та були направлені на оплату проектно-кошторисної документації по реконструкції вузла обліку природного газу (облаштування засобом дистанційної передачі даних) котельної Сновської міської ради;

–  видатки на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (КПКВК 7361) склали 286,0 тис.грн. при уточненому річному плані 286,0 тис.грн., або 100,0%, та були направлені на проект “Здоровий відпочинок – кожній дитині” (Капітальний ремонт приміщень будівель та споруд Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку “Дружба”);

– видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад розвитку (КПКВК 7362) склали 10439,5 тис.грн. при уточненому річному плані 10444,2 тис.грн., або 99,9%, та були направлені:

по Сновській міській раді на загальну суму 5938,8 тис.грн. за капітальний ремонт дорожнього покриття ділянок дороги по вул. Незалежності (від вул. Короленка до будинку № 42 та від забудови № 106 до будинку 71 по вул. Незалежності) (1431,0 тис.грн.), капітальний ремонт дорожнього покриття ділянок дороги по вул. Попудренка з проїздом до вул. Свободи (1405,3 тис.грн.), реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення вул.Шевченка в с.Старі Боровичі (234,8 тис.грн.), реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення вул. Покровська в с.Єліне (238,7 тис.грн.), реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення вул. Шевченка та частини вул. Центральна в с.Рогізки Кучинівка (241,2 тис.грн.),  відновлення (будівництво) ПЛІ-0.4кВ вуличного освітлення по вул. Перемоги, вул. Миру, вул. Лугова, вул. Садова, пров. Першотравневий, пров.Річковий в с. Низківка Сновського району Чернігівської області. Перша, друга та третя черги будівництва. (ІІ черга) (320,7 тис.грн.), відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення вул.Миру, вул.Дружби, вул.Вишнева, вул. Садова, вул. Маханова та пров. Набережний в с. Гірськ Сновського району Чернігівської області. Перша та друга черги будівництва. (ІІ черга) (344,5 тис.грн.), реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Мозгового від КТП-42 в с. Жовідь (145,0 тис.грн.), реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Братів Талашів, вул. Братів Кутиків, вул. Шкільна, вул. Лугова від КТП-258 в с. Смяч (260,4 тис.грн.), відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення вулиць Попудренка та Шевченка в с. Кучинівка (247,7 тис.грн.), реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. П.І. Семака, 1-й пров. Центральний, вул. Миру від КТП-278 в с. Петрівка (481,7 тис.грн.), реконструкцію ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення по вул. Незалежності  в м.Сновськ  (587,8 тис.грн.);

по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на реконструкцію їдальні Сновської гімназії – 4500,7 тис.грн.;

– видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 6013) склали 76,0 тис.грн. при уточненому річному плані 76,0 тис.грн., або 100,0%, та були направлені на придбання 2-х насосів для ПРАТ „Комунальник”;

–   видатки на  організацію благоустрою населених пунктів (КПКВК 6030)  склали 346,3 тис.грн. при уточненому річному плані 536,3 тис.грн., або 64,6%, та були направлені на придбання подрібнювача гілок (144,0 тис.грн.), вала карданного (7,8 тис.грн.), обладнання для доступу до мережі Інтернет за допомогою засобів  Wi-Fi  (18,3 тис.грн.), 6-х паркових світильників (50,0 тис.грн.), переносного бензогенератора (16,9 тис.грн.), стели до пам’ятника  воїнам загиблим в ВВВ с. Жовідь (12,7 тис.грн.)  та стели  „Захісникам України” (39,4 тис.грн.), гойдалки (8,3 тис.грн.), каруселі (11,5 тис.грн.),  за проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту громадського туалету в м.Сновськ (37,4 тис.грн.);

–   видатки на внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання склали 1,0 тис.грн. при уточненому річному плані 1,0 тис.грн., або 100,0%, та були направлені на поповнення статутного капіталу ЦПМД;

– видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (КПКВК 8220)  склали 52,3 тис.грн. при уточненому річному плані 52,3 тис.грн., або 100,0%, та були направлені на придбання 2-х рацій (33,0 тис.грн.) та радіостанції (19,3 тис.грн.) ;

– по Сновській міській  раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) на загальну суму 89,7 тис.грн., в т.ч. за придбання твердопаливного котла в адміністративне приміщення с.Хотуничі (10,5 тис.грн.),  проектора (13,9 тис.грн.),  ноутбука (8,6 тис.грн.),  2-х принтерів (15,2 тис.грн.), твердопаливного котла в адмінприміщення с.Ст.Боровичі (10,7 тис.грн.), персонального комп’ютера (18,0 тис.грн.), відеокамери (12,8 тис.грн.);

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту видатки розвитку на загальну суму 9408,1 тис.грн., а саме: по КПКВК 1010 „Надання дошкільної освіти” в сумі 26,0 тис.грн. були направлені на  придбання комплекту меблів для Сновського ДНЗ №1, по КПКВК 1020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” на загальну суму 8005,7 тис.грн. були направлені на придбання 15 багатофункціональних пристроїв „Epson” (92,3 тис.грн.) для загальноосвітніх навчальних закладів , 2-х інтерактивних комплектів для Сновської ЗОШ I-III ст. №1 (60,0 тис.грн.), комплекту навчального обладнання для кабінетів історії, біології та хімії для Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 (588,0 тис.грн.), запчастин для котла в Тур’янський НВК «ЗНЗ I-II ст..-ДНЗ» (24,1 тис.грн.), бетонної огорожі для Новоборовицького НВК «ЗНЗ I-III ст..-ДНЗ» (31,1 тис.грн.), бензопил в Сновську ЗОШ  I- III ст. № 2 (28,6 тис.грн.),  комплекту меблів для їдальні  Сновського НВК «ДНЗ-СНЗ I ст. » (80,4 тис.грн.), 6-х акустичних систем для загальноосвітніх навчальних закладів (42,6 тис.грн.), 8-м комплектів мультимедійного та комп’ютерного обладнання (ноутбук, принтер, екран, кріплення) для Новоборовицького,  Рогізківського, Петрівського НВК «ЗНЗ I-III ст..-ДНЗ», Кучинівської ЗОШ I-III ст., Сновської ЗОШ I- III ст. № 2, Сновської гімназії, Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ I ст.» та Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 (196,0 тис.грн.), 2-х комплектів стільців для Новоборовицького НВК «ЗНЗ I-III ст..-ДНЗ» та Сновської гімназії (34,5 тис.грн.), підручників для загальноосвітніх навчальних закладів (39,7 тис.грн.), 3-х комплектів протипожежної безпеки для Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ I ст. »,  Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 та Сновської гімназії (21,7 тис.грн.), 9 ноутбуків в Сновську ЗОШ I-III ст. № 1, Сновську ЗОШ I- III ст. № 2, Сновську районну гімназію, Кучинівську ЗОШ I-III ст., Тихоновицьку ЗОШ I-III ст., Новоборовицький, Рогізківський, Петрівський НВК (111,8 тис.грн.), 2-х інтерактивних дошок в Сновську ЗОШ I-III ст. № 1 та Сновський НВК «ДНЗ-СНЗ I ст. » (50,0 тис.грн.), 2-х персональних комп’ютерів в  Сновську ЗОШ  I- III ст. № 2 (28,2 тис.грн.), планшетів в загальноосвітні школи для дітей з особливими освітніми потребами (60,2 тис.грн.),  на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях Тихоновицької ЗОШ I-III ст., Кучинівської ЗОШ I-III ст. та Сновської ЗОШ I-III ст. № 2  (2012,2 тис.грн.),  на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів (552,5 тис.грн.), будівництво спортивного майданчика Сновської (Щорської) районної гімназії м.Сновськ (3951,8 тис.грн.), по КПКВК 1090„Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” в сумі 19,4 тис.грн. були направлені на оплату проекту по капітальному ремонту будівлі корпусу Е-1 (заміна вікон) Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку “Дружба”,  по КПКВК 1161 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” було придбано мікроавтобус на суму 1357,0 тис.грн.;

– по КНП ,,Сновська центральна районна лікарня” видатки розвитку на загальну суму 661,5 тис.грн. були направлені по КПКВК 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на придбання електрокардіографа (56,0 тис.грн.), апарату УЗД (394,0 тис.грн.), 15-ти комп’ютерів (211,5 тис.грн.);

–  по КНП „Сновський центр первинної медичної допомоги” видатки розвитку на загальну суму 30,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” на придбання  2-х системних блоків;

– по територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  видатки розвитку на загальну суму 8,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 3104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” на придбання пральної машини в стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання громадян похилого віку;

– по фінансовому відділу по КПКВК 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах” придбано комп’ютерну техніку на суму 30,0 тис.грн.;

– по відділу культури і туризму видатки розвитку на загальну суму 61,9 тис.грн. були направлені по КПКВК 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” на придбання програмної літератури (20,0 тис.грн.) та виставкового стенду для книжок в центральну бібліотеку для дорослих (9,4 тис.грн.), по КПКВК 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” на придбання твердопаливного котла для клубу в с.Низківка (39,4 тис.грн.) та  сценічні костюми в Сновський будинок культури (2,5 тис.грн.).

2) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ за  2019 рік склали 1179,5 тис. грн., з них:

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 1018,4 тис.грн., в т.ч по платним послугам в сумі 14,3 тис.грн. за придбання ноутбука (7,7 тис.грн.) та пральної машини (6,6 тис.грн.) в оздоровчий табір „Дружба”,  по благодійним внескам в сумі 1004,1 тис.грн., а саме: від громадської організації „Коло друзів Сновська” (м.Фрьоденберг, Німеччина) подаровано холодильник для Сновського ДНЗ №1 (6,7 тис.грн.) та ноутбук для Сновської гімназії (7,0 тис.грн.), від Центра матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів надійшли підручники (241,2 тис.грн.), збільшена балансова вартість будівлі Петрівського НВК «ЗНЗ I-III ст.-ДНЗ» після проведення реконструкції покрівлі спортивного залу та їдальні і заміни віконних та дверних блоків приміщень по АВІЗО від Управління капітального будівництва облдержадміністрації (731,4 тис.грн.), подарована батьками дошка класна для Сновської гімназії (5,9 тис.грн.), шафа для іграшок в  Новоборовицький  НВК (11,9 тис.грн.);

– по центральній районній лікарні  по благодійним внескам в сумі 11,1 тис.грн. отримано мікроскоп в лабораторію;

– по відділу культури і туризму на загальну суму 150,0 тис.грн., в т.ч. по платним послугам в сумі 112,5 тис.грн. за придбання комплекту радіомікрофонів (7,4 тис.грн.), акустичної системи (29,6 тис.грн.), та синтезатора (14,5 тис.грн.) для Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна, літератури для поповнення бібліотечного фонду (18,0 тис.грн.),    сценічних костюмів (17,6 тис.грн.), 2-х обігрівачів (17,9 тис.грн.) для Сновського будинку культури та мікрофону для Кучинівського сільського клубу (7,5 тис.грн.),    по благодійним внескам подаровано бібліотеці книги від читачів на суму 37,5 тис.грн.

Начальник фінансового відділу                                           Л.САВЧЕНКО