» » Про збільшення статутного капіталу КП «Сновська ЖЕД» Сновської міської ради та затвердження Статуту в новій редакції

Про збільшення статутного капіталу КП «Сновська ЖЕД» Сновської міської ради та затвердження Статуту в новій редакції

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок шоста сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ 

27 березня 2020 року                   м. Сновськ                                   № 10-46/VІІ

 

Про збільшення статутного капіталу КП «Сновська ЖЕД» Сновської міської ради та затвердження Статуту в новій редакції

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Сновська ЖЕД»;  відповідно до Бюджетного кодексу України; на виконання Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду комунального підприємства «Сновська ЖЕД» Сновської міської ради на 2019-2021 роки (затвердженої рішенням сесії міської ради від 30.05.2019 № 1-35/VІІ); керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг; з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

міська рада вирішила:

 

 1. Збільшити статутний капітал КП «Сновська ЖЕД» Сновської міської ради шляхом внесення додаткових коштів на суму 400 000 грн.
 2. Затвердити статутний капітал КП «Сновська ЖЕД» Сновської міської ради у розмірі ­­­­­­­1 888 102 грн. (один мільйон вісімсот вісімдесят вісім тисяч сто дві грн. 00 коп.).
 3. Враховуючи зміни, зазначені в п.1, п.2 даного рішення, затвердити Статут КП «Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» Сновської міської ради у новій редакції (додається).
 4. Уповноважити начальника КП «Сновська ЖЕД» Кошову Г.І. забезпечити державну реєстрацію змін установчих документів в установленому законодавством порядку.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С.Силенка та на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова С.Виблов).

 

Міський голова                                                                        О.МЕДВЕДЬОВ

              ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (46 сесія 7 скликання)

     від 27  березня 2020 р. № 10-46/VІІ

С Т А Т У Т

комунального підприємства «СНОВСЬКА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ  Сновської міської ради  Сновського району Чернігівської області»

( нова редакція)

м. Сновськ

2020 рік

1. Загальні  положення

1.1. Комунальне підприємство «Сновська житлово-експлуатаційна дільниця» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (далі Підприємство) знаходиться  в комунальній власності Сновської міської ради та  здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, цим Статутом, а також рішеннями Сновської міської ради та її виконавчих органів, розпорядженнями міського голови.

1.2. Засновником Підприємства є Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області.

1.3. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням, ідентифікаційний код та інші атрибути, передбачені для юридичних осіб.

1.4. Підприємство на основі повного господарського розрахунку забезпечує: самоокупність, фінансування витрат по організації своєї діяльності, соціальному розвитку, матеріальному стимулюванню працівників за рахунок зароблених коштів.

1.5. Діяльність Підприємства ґрунтується на принципах законності і поєднання місцевих і державних інтересів, взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування.

1.6. Засновник не відповідає за зобов’язання Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язання Засновника, крім випадків передбачених чинним законодавством.

1.7. Зміни і доповнення до даного Статуту вносяться за рішенням міської ради.

1.8. Скорочена назва Підприємства  – КП « Сновська ЖЕД» Сновської міської ради

1.9. Місцезнаходження: Україна, 15200,  Чернігівська область м. Сновськ,  вул. Вишнева,53, тел. 2-19-19

2. Мета і предмет діяльності  Підприємства

2.1. Метою створення підприємства є здійснення виробничої, комерційної, інвестиційної та іншої господарської діяльності з метою насичення споживчого ринку роботами, товарами та послугами, отримання прибутку та його спрямування для задоволення потреб трудового колективу, а також для залучення інвестицій в будівництво житла, об’єктів соціально-культурної та комунальної сфери.

2.2. Основними напрямами діяльності Підприємства є:

 • надання послуга по збереженню і належній експлуатації та подальшого поліпшення  благоустрою житлового фонду, своєчасного проведення ремонту, забезпечення   безперервної роботи інженерного обладнання житлових будинків і приміщень,     утримання під’їздів та інших місць спільного користування житлових будинків;
 • послуги з управління  багатоквартирним будинком: утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення,теплопостачання, гарячого водопостачання, зливної каналізації, електропостачання (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем)
 • надання послуг по ремонту дахів, малярних робіт, парканів;
 • монтаж систем опалення;
 • заготівля деревини  її переробка, виготовлення столярних виробів;
 • надання  послуг по установці газових котлів;
 • надання послуг по перевірці ДВК, обслуговування димових та вентиляційних каналів;
 • поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження;
 • виконання будівельних і монтажних робіт, розширення, реконструкція,  переобладнання, реставрація та ремонт будівель, споруд, житла, об’єктів соціально-культурної та комунальної сфери;
 • автотранспортні послуги;
 • оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;
 • технічне обслуговування та ремонт електроустаткування (зовнішнє освітлення);
 • надання послуг по збиранню та вивезенню твердих побутових відходів;
 • надання послуг по грейдеруванню доріг, очищення доріг від снігу;
 • посипання доріг соляно-піщаною сумішшю;
 • установка дорожніх знаків, дорожня розмітка;
 • надання послуг по прибиранню місць загального користування;
 • надання послуг по спилюванню дерев;
 • виробництво товарів з будівельних матеріалів;
 • закупівля, постачання та збут будівельних матеріалів;
 • земельні роботи, підготовка  будівельних ділянок;
 • будівництво місцевих та міських трубопроводів, мереж електропередач, допоміжних інженерних споруд: водопровідних, теплових, каналізаційних мереж, включаючи вуличну розподільну мережу ліній електропередач;
 • роботи з реконструкції, реставрації та ремонту;
 • обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків;
 • мурування та кладка з цегли та іншого каменю;
 • будівництво димових труб;
 • електромонтажні роботи;
 • санітарно-технічні роботи;
 • водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
 • штукатурні роботи;
 • діяльність у сфері архітектури, інженерна та технічна діяльність, пов’язана з будівництвом;
 • послуги по обслуговуванню кладовищ;
 • ритуальні послуги;
 • послуги з поховання небіжчиків;
 • виготовлення пам’ятників, гробів, вінків і їх реалізація та перевозка;
 • інші види діяльності, що не заборонені діючим законодавством України та відповідають меті створення Підприємства.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Підприємство одержує ліцензії,      дозволи на заняття окремими видами діяльності.

3. Юридичний статус підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня  його державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2. Підприємство є унітарним комунальним підприємством, що діє на праві господарського відання  і здійснює свою  діяльність на підставі та відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах коштів, що перебувають у його розпорядженні згідно з чинним законодавством України. Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями  Засновника.

3.4. Підприємство засноване без обмеження терміну діяльності.

3.5. Підприємство має право, у порядку, встановленому законодавством,  укладати угоди, договори (контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

3.6. Підприємство забезпечує зберігання технічної та  нормативно-правової бази.

3.7. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольно-конкурентному законодавству та іншим нормативним актам України, за попереднім письмовим погодженням  Засновника.

4. Майно і кошти Підприємства

4.1. Майно Підприємства  становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі  або враховується в інших передбачених законом формах обліку майна Підприємства.

    Для забезпечення діяльності Підприємства Засновником утворено шляхом майнового та грошового внеску Статутний капітал  у розмірі  – 1 888 102,00 грн. (один мільйон вісімсот вісімдесят вісім тисяч сто дві грн. 00 коп.).

 4.2. Майно Підприємства перебуває в комунальній власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради і закріпляється за Підприємством на праві господарського відання. Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим  за ним Засновником,  згідно передбачених Господарським кодексом України та іншими законами України.

4.3. Підприємство є власником майна, отриманого в результаті його фінансово-господарської діяльності; іншого майна, придбаного на основах не заборонених чинним законодавством.

4.4. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в його самостійному балансі.

4.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • майно та кошти, передані Підприємству органами державної влади та місцевого самоврядування  (відповідно до рішення міської ради);
 • кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції, товарів, послуг, а також від інших видів господарської діяльності Підприємства;
 • кошти виділенні з міського бюджету;
 • кредити  банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотації з бюджету та позабюджетних фондів;
 • придбання майна іншого підприємства, організації;
 • благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
 • безповоротна фінансова допомога та спонсорські внески;
 • кошти отримані в результаті комерційної діяльності;
 • частина доходів Підприємства, одержаних ним за результатами господарської  діяльності, передбаченої Статутом;
 • інші джерела, не заборонені   законами України.

4.6. Відчуження і списання комунального майна, що належить до основних фондів Підприємства та є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади,  здійснюється за згодою Засновника у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.7. Підприємство, відповідно до чинного законодавства України, має право здавати в оренду господарським товариствам, створеним членами трудового колективу підприємства його структурного підрозділу, іншим юридичним особам та громадянам України, фізичним та юридичним особам іноземних держав, міжнародним  організаціям та особам без громадянства нерухоме майно, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, за умови отримання дозволу Засновника  у порядку  визначеному нормативно-правовими актами Засновника та чинним законодавством.

 Передача в оренду структурних підрозділів, філій, цехів Підприємства, а також нерухомого майна здійснюються в порядку, визначеному  Законом України «Про оренду державного та комунального майна», а також нормативно-правовими актами Засновника.

4.8. Підприємство не має права без згоди Засновника передавати належне йому майно в позичку чи заставу.

4.9. Кошти спрямовуються на відшкодування витрат, що пов’язані з виконанням передбачених цим Статутом функцій та завдань Підприємства, утримання підприємства, кадровим, соціально-побутовим забезпеченням та навчанням його працівників.

4.10. Фінансування видатків Підприємство здійснює за рахунок майна та коштів, які одержуються внаслідок виконання своїх повноважень.

4.11. Для матеріального заохочення здійснюється преміювання працівників.

4.12. Збитки, завдані Підприємству, внаслідок не виконання рішень органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, підлягають  відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.13. Збитки, заподіяні Підприємству, у разі порушення майнових  прав громадянами, юридичними особами, відшкодовуються в порядку  встановленому чинним законодавством.

5. Права Підприємства

5.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність.

5.2. Має право виступати учасником цивільно-правових відносин, нести зобов’язання, набувати і реалізовувати майнові та немайнові права.

5.3. Має право від свого імені укладати договори та інші угоди згідно з Цивільним Кодексом України та чинним законодавством.

5.4. Має право бути позивачем і відповідачем  у суді.

5.5. Підприємство має право здійснювати господарську діяльність відповідно до виробничих завдань Засновника, до сфери управління якого воно входить.

5.6. Підприємство має право самостійно організовувати виробництво продукції, робіт, послуг і  таке інше, здійснювати її реалізацію за  договірними цінами (тарифами),  з умовами економічної діяльності, на умовах  прямих угод, договорів що визначаються у порядку встановленому  чинним законодавством України.

5.7. Підприємство за рахунок своїх коштів, а також коштів отриманих підприємством способом, що не суперечить чинному законодавству, придбаває основні засоби, господарські матеріали та інше майно, яке використовується в його роботі у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у суб’єктів підприємницької діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.8. Підприємство має право за погодженням із Засновником створювати відокремлені структурні підрозділи, згідно з вимогами чинного законодавства, з правом відкриття рахунків в установах банків, відповідно до закону, та затверджувати положення про них.

5.9. Має право здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації своїх працівників та спеціалістів.

5.10. Має право залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів, установ, підприємств та організацій різних форм власності до розгляду питань, що віднесені до компетенції Підприємства.

5.11.  Підприємство має право отримувати кошти за надані послуги та використовувати їх відповідно до вимог чинного законодавства.

5.12. Прибуток, що залишився після сплати обов’язкових платежів з нього, належить Підприємству.

5.13. Підприємство має право вживати всі необхідні заходи для виконання основних завдань, що покладені на підприємство згідно з цим Статутом.

6. Обов’язки підприємства

6.1. Підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку  завдання Засновника, врахувати їх при  формуванні виробничої програми, визначені перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборів контрагентів, а також складати і виконувати річний фінансовий план  з поквартальною розбивкою.

6.2. Фінансовий план Підприємства підлягає затвердженню Засновником, у сфері управління якого перебуває Підприємство, до 01 вересня року, що передує плановому.

6.3. При плануванні власної діяльності Підприємство виконує в першу чергу  контракти, замовлення та інші договірні зобов’язання.

6.4. Підприємство забезпечує своєчасну і у повному обсязі сплату податків та зборів, відповідно до чинного законодавства.

6.5. Підприємство забезпечує працівникам належні умови праці згідно із законодавством.

6.6. Підприємство здійснює  оперативний, бухгалтерський та інші види обліку і веде статистичну, податкову, фінансову звітність відповідно до чинного законодавства.

      Начальник підприємства та головний бухгалтер  несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірності бухгалтерського та оперативного обліку, податкової, фінансової і статистичної звітності.

6.7. Підприємство здійснює за погодженням Засновника  будівництво, реконструкцію, а також поточний і капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей.

6.8. Підприємство здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва.

6.9. Підприємство здійснює заходи щодо вдосконалення організації оплати праці працівників, забезпечує економне і раціональне використання фонду заробітної плати і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства

6.10. Підприємство має періодично подавати власнику (уповноваженому органу) звіт про результати своєї діяльності.

7. Управління підприємством

7.1. До виключної компетенції Засновника  Підприємства належить:

 • прийняття рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання,  перетворення, поділ) Підприємства (рішення міської ради);
 • затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього (рішення міської ради);
 • контроль за ефективністю використання майна, що є у комунальній власності міської ради і закріплене за підприємством;
 • надання дозволів на передачу в оренду майна Підприємства;
 • затвердження фінансового плану Підприємства.

7.2.Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав власника щодо управління та господарського використання майна і принципів самоврядування трудового колективу.

7.3.Підприємство самостійно визначає структуру, встановлює штати.

7.4. Підприємство на контрактній основі очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Начальника підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом відповідно до закону.

7.5. Начальник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, які віднесені  Статутом до компетенції Засновника, до сфери управління якого входить Підприємство.

7.6. Начальник Підприємства:

7.6.1. Несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, дотримання фінансової та трудової дисципліни згідно з законодавством України.

7.6.2. Від імені Підприємства представляє його в усіх державних та недержавних установах і організаціях, підприємствах.

7.6.3. Організовує виконання рішень виконавчого комітету та рішень міської ради.

7.6.4. Розпоряджається коштами та майном в межах наданих повноважень.

7.6.5. Веде переговори та укладає договори, угоди, контракти (у тому числі трудові), видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки.

7.6.6. Затверджує структуру та штати Підприємства.

7.6.7. Видає накази, затверджує локальні акти Підприємства, дає обов’язкові для всіх працівників вказівки, вирішує інші питання Підприємства.

7.6.8. Призначає на посаду та звільняє з посад працівників Підприємства.

7.6.9. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових  планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій.

7.6.10. Забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

7.6.11. На час відсутності начальника Підприємства його обов’язки виконує заступник або один із працівників Підприємства, який уповноважується на тимчасове виконання обов’язків начальника Підприємства Наказом.

7.6.12. Право укладання колективного договору надається начальнику Підприємства.

8. Компетенція та повноваження трудового колективу

8.1.Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які беруть участь в його виробничо-господарській діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

8.2.Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами, які:

 • розглядають і затверджують проект колективного договору;
 • розглядають і затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
 • беруть участь у матеріальному і моральному стимулюванні праці, порушують клопотання про винагороду працівників, що відзначались;
 • вирішують інші питання відповідно до чинного законодавства.

8.3.Повноваження трудового колективу реалізуються на загальних зборах колективу, за що проголосувало не менше 2/3 членів трудового колективу.

8.4.Загальні збори правомочні, при умові присутності більше половини членів трудового колективу.

8.5.Загальні збори збираються не менше одного разу на рік.

9 . Господарська діяльність

9.1. Підприємство самостійно, від свого імені, укладає договори (угоди, контракти) з населенням та юридичними особами, відповідно до видів робіт, передбачених цим Статутом.

9.2. Підприємство реалізує свою роботу, послуги населенню та юридичним особам за цінами та тарифами, що визначені самостійно або на договірних умовах, а у випадках, передбачених законодавством, за державними цінами.

9.3. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

9.4. Прибуток Підприємства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них видатків на оплату праці та інших видатків, спрямованих на реалізацію статутних завдань Підприємства. З валового доходу Підприємство вносить передбачені законодавством податки та інші платежі до бюджету, відсотки за кредитами банків. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в розпорядженні Підприємства.

9.5. Прибуток Підприємства спрямовується на утворення і поповнення спеціальних фондів підприємства. Склад, призначення, розміри, джерела формування і порядок використання коштів таких фондів визначаються колективним договором за погодженням з міською радою у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

9.6. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором, галузевою угодою.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижча встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

9.7. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну звітність, своєчасно проводить розрахунки з бюджетом по податкових та інших платежах, згідно з чинним законодавством.

9.8. Втручання у дії Підприємства з боку державних, громадських та інших органів не допускається, окрім випадків, передбачених законодавством України та цим Статутом.

10. Ліквідація  і реорганізація підприємства

10.1. Ліквідація та реорганізація  (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Підприємства здійснюється в порядку, установленому законодавством України, за рішенням міської ради або суду.

10.2. Ліквідація Підприємства проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється міською радою, або за рішенням суду, господарського суду, згідно з чинним законодавством.

10.3. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, що звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до трудового законодавства України.

10.4. При реорганізації Підприємства в інше, до Підприємства-правонаступника  переходять усі майнові і не майнові права та обов’язки колишнього Підприємства.

10.5. Ліквідація вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10.6. У разі ліквідації майно Підприємства залишається в комунальній власності об’єднаної територіальної громади.

Начальник КП «Сновська ЖЕД» Сновської міської ради

Сновського району Чернігівської області       Г.КОШОВА