» » Про звернення Сновської міської ради  до Чернігівської обласної ради з клопотанням створення та прийняття Програми «Питна вода»

Про звернення Сновської міської ради  до Чернігівської обласної ради з клопотанням створення та прийняття Програми «Питна вода»

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шоста сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

23 квітня 2021 року                     м. Сновськ                                             № 5­­­-6/VIII

Про звернення Сновської міської ради  до Чернігівської обласної ради з клопотанням створення та прийняття Програми «Питна вода»

 

З метою забезпечення жителів Сновської міської територіальної громади високоякісною питною водою шляхом об’єднання ресурсів громади та області; керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

  1. Звернутись до Чернігівської обласної ради з клопотанням щодо необхідності розроблення та прийняття Чернігівською обласною радою Програми «Питна вода», спрямованої на забезпечення населення якісною питною водою (звернення додається).

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Н.Самойлову та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

 

Міський голова                                                 Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

до Чернігівської обласної ради

щодо необхідності створення та прийняття

Чернігівською обласною радою Програми «Питна вода»,

спрямованої на забезпечення населення якісною питною водою

 

Сьогодні, у зв’язку кліматичними змінами на планеті, виснаженням природних ресурсів, одним з пріоритетних завдань влади, яка є відповідальною за майбутнє українського народу, є забезпечення людей якісною питною водою.

На сьогодні послуги з централізованого водопостачання населенню Чернігівської області надають 90 підприємств-надавачів послуг – ліцензіатів Чернігівської обласної державної адміністрації та НКРЕКП. Використовується вода з четвертинного, харківського, бучацько-канівського водоносних горизонтів. За результатами досліджень води цих горизонтів встановлено, що за хімічним складом вода у бучацько-канівського горизонту, хоч і знаходиться на найбільшій глибині близько 100 м та потребує вкладення більших ресурсів для подачі на поверхню, є найбільш прийнятною.

Води верхніх горизонтів використовуються повсюдно, та через незахищеність від забруднюючих речовин, у них, як правило, присутні нітрати, вміст яких перевищує норми і постійно збільшується через темпи зростання неконтрольованого застосування хімічних добрив і отрутохімікатів сільгоспвиробниками. Крім того, вода з цих найбільш вживаних горизонтів, як правило, має ще й підвищений вміст заліза, який досить складно відфільтрувати.

У зношеному та аварійному стані в Сновській територіальній громаді знаходиться більше 50 відсотків водопровідних мереж, а значна кількість енергоємного обладнання відпрацювала нормативні терміни експлуатації і потребує заміни.

У зв’язку з цим більшість населення Сновщини користується водою з шахтових колодязів та неглибоких (20-40 метрів) свердловин.

Серед проблем, які притаманні сфері питного водопостачання в нашій громаді та майже усіх територіальних громад Чернігівської області є:

  • незадовільний екологічний стан джерел питного водопостачання;
  • зниження рівня ґрунтових вод;
  • недостатнє фінансування розвитку та реконструкції систем водопостачання сільських населених пунктів;
  • високі питомі витрати матеріальних та енергетичних ресурсів під час виробництва та надання послуг.

У зв’язку з вищевикладеним, виникає гостра потреба в проведенні скоординованих робіт і заходів по поліпшенню забезпечення населення Сновської міської територіальної громади високоякісною питною водою шляхом об’єднання ресурсів громади та області.

Ми, як депутати Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, занепокоєні ситуацією, що складається навколо питання, пов’язаного з якістю питної води. Переконані, що вчасне невирішення цієї проблеми матиме катастрофічний вплив на стан здоров’я та умови життя людей.

Щоб уникнути погіршення і до того непростої ситуації, депутати Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області звертаються до Чернігівської обласної ради, як до органу місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівщини, з проханням взяти на себе функції координації зусиль по вирішенню проблеми забезпечення якісною питною водою жителів області шляхом розробки та прийняття Чернігівською обласною радою Програми «Питна вода», спрямованої на забезпечення населення якісною питною водою.

  

Звернення прийняте на засіданні 6-ї сесії  Сновської міської ради 8 скликання  23.04.2021

 

 

Міський голова                                                              Олександр МЕДВЕДЬОВ