» » » Протокол № 12 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Протокол № 12 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 12

засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

19 липня  2021 року                                                                                                           м. Сновськ

 

Присутні: 4 члени комісії  (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Симонок С.О.)

Відсутні: 3 члени комісії (Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Терещенко Л.О.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Мірошниченко П.О. – перший заступник міського голови;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу.

 

Голова засідання: Гукун Г.М.

Секретар засідання: Гордюк В.Г.

 

Порядок денний:

  1. Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету.

 

Гукун Г.М., голова комісії, заявила, що у зв’язку з відсутністю секретаря постійної комісії треба обрати на час засідання депутата, який буде виконувати обов’язки секретаря комісії.

Запропонувала обрати секретарем засідання Гордюка В.Г.

Заперечень не надійшло.

Вирішили:обрати секретарем засідання комісії Гордюка В.Г.

Голосували:

за: 4 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Симонок С.О.)

проти: 0

утрималися: 0

Прийнято.

 

Мірошниченко П.Л., перший заступник міського голови, повідомив,  що проєкт рішення, який виноситься на засідання виконавчого комітету, був розісланий на електронні скриньки депутатів для ознайомлення.  Заперечень та зауважень не надійшло.

 

Гукун Г.М., головуюча на засіданні, запропонувала порядок денний засідання комісії, який є на руках у депутатів, прийняти «за основу».

Вирішили: прийняти порядок денний засідання комісії «за основу».

За це проголосували:

За: 4 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Симонок С.О.)

Проти: 0

Утрималися: 0

Не голосували: 0

Прийнято.

Гукун Г.М. запитала, чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії.

Пропозицій немає.

Гукун Г.М. зазначила, що у зв’язку з тим, що пропозицій немає, порядок денний, прийнятий «за основу», вважається прийнятим «в цілому».

 

  1. Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка повідомила присутнім, що  в зв’язку з виробничою необхідністю пропонується здійснити перерозподіл коштів в межах річних показників загального та спеціального фондів бюджету. Ознайомила присутніх зі змінами до загального та спеціального фондів міського бюджету.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на засіданні виконавчого комітету (проєкт рішення додається).

Голосували:

За: 4 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Симонок С.О.)

Проти: 0

Утрималися: 0

Не голосували: 0

Прийнято.

 

 

 

 

Голова постійної комісії

       

 

Ганна ГУКУН

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
 

Член постійної комісії

       

Володимир ГОРДЮК

(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)