» » » Протокол № 4 постійної комісії з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

Протокол № 4 постійної комісії з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 4

постійної комісії з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

20 квітня 2021 року                                                                                                     м. Сновськ

 

Присутні: 4 члени комісії (Бебех Г.І., Карпенко В.М., Полюшко А.О., Якубовська І.В.)

Відсутні:  2 члени комісії (Остроухов В.М., Солодовник П.В.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Гладченко В.М. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту;

Гукун Г.М. – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій;

Добненко Н.М. – начальник відділу культури і туризму;

Матейкович Т.В. – директор центру соціальних служб Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради;

Миргородський А.П. – головний спеціаліст сектору сім’ї, молоді та спорту Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради;

Терещенко Л.О. – начальник відділу «Центр надання  адміністративних послуг».

 

Голова засідання: Карпенко В.М.

Секретар засідання: Полюшко А.О.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми підтримки молодіжної політики на території Сновської територіальної громади на 2021 – 2023 роки.
 2. Про затвердження Програми підтримки народжуваності у Сновській територіальній громаді на 2021 рік.
 3. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень .
 4. Про звернення Сновської міської ради до Чернігівської обласної ради з клопотанням створення та прийняття Програми «Питна вода».
 5. Про закріплення депутатів міської ради за населеними пунктами громади.
 6. Про надання соціальних послуг окремим категоріям сімей/осіб за рахунок бюджетних коштів (безоплатно).
 7. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради «Про утворення відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради» від 24 грудня 2020 року № 6-2/VІІІ.
 8. Про припинення діяльності закладів культури.
 9. Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради.
 10. Про інші питання порядку денного 6-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, повідомила присутніх, що проєкти рішень, які виносяться на 6 сесію міської ради 8 скликання були розміщені на офіційному веб-сайті міської ради та розіслані депутатам електронною поштою для ознайомлення. Заперечень та зауважень не надійшло.

 

 1. Про затвердження Програми підтримки молодіжної політики на території Сновської територіальної громади на 2021 – 2023 роки.

Слухали: Миргородського А.П., головного спеціаліста сектору сім’ї, молоді та спорту Управління освіти сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради, який доповів по Програмі, зокрема мету Програми та заплановані видатки за даною програмою.

Вирішили: затвердити Програму підтримки молодіжної політики на території Сновської  територіальної громади на 2021 – 2023 роки, погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 4 (Бебех Г.І., Карпенко В.М., Полюшко А.О., Якубовська І.)

проти: 0

утрималися: 0

 

 1. Про затвердження Програми підтримки народжуваності у Сновській територіальній громаді на 2021 рік.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім, що на засіданні 2-ї сесії VIIІ скликання (ІІ пленарне засідання) за рішенням депутатів було перенесено розгляд проєкта рішення «Про затвердження Програми підтримки народжуваності у Сновській територіальній громаді на 2021 рік» за підсумками роботи міської ради за І квартал 2021 року. Зачитала висновок фінансового відділу Сновської міської ради щодо даної Програми (додається).

Виступили: Якубовська І.В., депутат міської ради, зазначила що на обліку по вагітності у КНП «Сновська ЦРЛ» знаходиться 136 жінок, відповідно видатки по Програмі будуть більші, ніж заплановано.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

За проєкт рішення голосували:

за: 3 (Бебех Г.І., Карпенко В.М., Полюшко А.О.)

проти: 0

утрималися: 1( Якубовська І.В.)

Рекомендації не прийняті, проєкт рішення не погоджено (проєкт рішення додається).

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень .

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім про розподіл коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 4 (Бебех Г.І., Карпенко В.М., Полюшко А.О., Якубовська І.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про звернення Сновської міської ради до Чернігівської обласної ради з клопотанням створення та прийняття Програми «Питна вода».

Слухали: Гукун Г.М., начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка повідомила присутнім, що з метою забезпечення жителів Сновської міської територіальної громади високоякісною питною водою пропонується звернутись до Чернігівської обласної ради з клопотанням щодо необхідності розроблення та прийняття Чернігівською обласною радою Програми «Питна вода», спрямованої на забезпечення населення якісною питною водою. Зачитала текст звернення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 4 (Бебех Г.І., Карпенко В.М., Полюшко А.О., Якубовська І.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про закріплення депутатів міської ради за населеними пунктами громади.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім, що з метою забезпечення рівних умов і можливостей щодо спілкування виборців з депутатами міської ради, за ініціативою самих депутатів пропонується закріпити депутатів міської ради за населеними пунктами Сновської міської територіальної громади.

Виступили: Якубовська І.В., депутат міської ради, яка надала згоду на заміну по І виборчому округу з депутатом міської ради Даниловою Л.О.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 4 (Бебех Г.І., Карпенко В.М., Полюшко А.О., Якубовська І.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. 6. Про надання соціальних послуг окремим категоріям сімей/осіб за рахунок бюджетних коштів (безоплатно).

Слухали: Матейкович Т. В., директора  центру соціальних служб Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради, яка повідомила присутнім, що з метою забезпечення доступності соціальних послуг особам та сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини, пропонується надавати базові соціальні  послуги  за рахунок бюджетних коштів. Ознайомила з переліком даних послуг.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 4 (Бебех Г.І., Карпенко В.М., Полюшко А.О., Якубовська І.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

7. Про  внесення змін до рішення Сновської міської ради «Про утворення відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради» від 24 грудня 2020 року № 6-2/VІІІ.

Слухали: Терещенко Л.О., начальника  відділу «Центр надання  адміністративних послуг», яка повідомила присутнім про необхідність внесення змін до графіка роботи  відділу «Центр надання адміністративних послуг». Ознайомила зі змінами.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 4 (Бебех Г.І., Карпенко В.М., Полюшко А.О., Якубовська І.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про припинення діяльності закладів культури.

Слухали: Добненко Н.М., начальника відділу культури і туризму, яка повідомила присутнім, що у зв’язку зі змінами нормативної бази, з метою оптимізації існуючої  мережі закладів культури та раціональним використанням коштів, пропонується припинити діяльність закладів культури, а саме:  Зарічанського філіалу Сновської публічної бібліотеки, Новомлинського філіалу Сновської публічної бібліотеки, Іванівського сільського клубу. Надала пояснення щодо долі працівників зазначених закладів, подальшого культурного обслуговування населення зазначених населених пунктів, бібліотечного фонду.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 4 (Бебех Г.І., Карпенко В.М., Полюшко А.О., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім, що відповідно до пропозиції начальників відділів Сновської міської ради проєктом рішення пропонується внесення зміни до структури та загальної чисельності Сновської міської ради. Детально ознайомила зі змінами.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 4 (Бебех Г.І., Карпенко В.М., Полюшко А.О., Якубовська І.В.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про інші питання порядку денного 6-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 6-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Зауважень та пропозицій щодо порядку денного немає.

 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії

       

Володимир КАРПЕНКО

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії       Анна ПОЛЮШКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)