» » » Протокол № 4 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Протокол № 4 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 4

засідання постійної комісії

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

18 травня 2022 року                                                                                                           м. Сновськ

 

Присутні: 5 членів комісії (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Терещенко Л.О.)

Відсутні: 2 члени комісії  (Матвієнко В.І., Симонок С.О.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Коршун М.Ф. – директор станції юних техніків Сновської міської ради;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

 

Голова засідання: Гукун Г.М.

Секретар засідання: Терещенко Л.О.

 

Порядок денний:

  1. Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.
  2. Про внесення змін до Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2022-2023 роки.
  3. Про затвердження звіту про виконання  бюджету Сновської міської  територіальної громади за І квартал 2022 року.
  4. Про  внесення змін до рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 року № 15-13/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік”.
  5. Про реорганізацію закладів позашкільної освіти Сновської МТГ.
  6. Про інші питання порядку денного 16-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, повідомила присутніх, що проєкти рішень, які виносяться на 16-ту сесію міської ради 8 скликання, були розміщені на офіційному вебсайті міської ради та розіслані на електронні скриньки депутатів для ознайомлення.

Заперечень та зауважень не надійшло.

 

Гукун Г.М., головуюча на засіданні, запропонувала порядок денний засідання комісії, який є на руках у депутатів, прийняти «за основу».

Вирішили: прийняти порядок денний засідання комісії «за основу».

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

Гукун Г.М. запитала, чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії.

Пропозицій немає.

Гукун Г.М.  зазначила, що у зв’язку з тим, що пропозицій немає, порядок денний, прийнятий «за основу», вважається прийнятим «в цілому».

 

  1. Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

Слухали: Медведьова О.О., міського голову, який повідомив присутніх, що даний проєкт рішення не виносився на голосування гуманітарної комісії у зв’язку з відсутністю кворуму, тому пропонується до розгляду бюджетною комісією. Міський голова запропонував затвердити на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Сновської міської ради VІІІ скликання з 01 червня 2022 року Карпенка Володимира Миколайовича. Надав характеристику претенденту.

Відбулось обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

2.Про внесення змін до Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи на 2022-2023 роки.

Слухали: Мірошниченка П.Л., першого заступника міського голови, який повідомив, що з метою покращення матеріально-технічного забезпечення проведення оборонної роботи Сновської громади, даним проєктом рішення погоджуються зміни до Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на 2022-2023 роки, а саме: збільшується обсяг фінансування Програми у 2022 році з 50 000 грн. до 350 000 грн. та додається ще один напрямок використання коштів – роботи з облаштування фортифікаційних споруд (об’єктів), блокпостів, бомбосховищ, укриттів, споруд цивільного захисту населення на території Сновської міської територіальної громади.

Відбулось обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

3.Про затвердження звіту про виконання  бюджету Сновської міської  територіальної громади за І квартал 2022 року.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками дохідної та видаткової частин міського бюджету звіта за І квартал 2022 року. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Відбулось обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 

  1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 року № 15-13/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками дохідної та видаткової частин міського бюджету. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Відбулось обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

  1. Про реорганізацію закладів позашкільної освіти Сновської МТГ.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім, що з метою економії коштів міського бюджету, удосконалення та упорядкування мережі закладів позашкільної освіти, ефективного використання матеріально-технічних, кадрових ресурсів пропонується прийняти проєкт рішення, згідно якого відбудеться реорганізація закладів позашкільної освіти Сновської МТГ шляхом об’єднання Станції юних техніків та Сновського центру дитячої та юнацької творчості, утворивши комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» на базі Сновського центру дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради.

Відбулось обговорення даного питання.

Вирішили: Про реорганізацію закладів позашкільної освіти Сновської МТГ (проєкт рішення з пояснювальною запискою додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 

  1. Про інші питання порядку денного 16-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря Сновської міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 16-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Зауважень та пропозицій щодо порядку денного та проєктів рішень не надійшло.

 

  

 

Голова постійної комісії

       

Ганна ГУКУН

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії       Лілія ТЕРЕЩЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)