» » » Протокол № 6 засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

Протокол № 6 засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Протокол № 6

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

10 серпня 2021 року                                                                                                         м. Сновськ

Присутні: 5 членів комісії (Анопрієнко В.М., Виблов С.А., Головач О.М., Єфименко Н.Ю., Сергійко В.А.)

Відсутні: 1 член комісії (Данилова Л.О.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О.міський голова;

Гладченко В.М. – головний спеціаліст з питань комунальної власності відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту;

Мірошниченко П.Л. – перший заступник міського голови;

Остапенко А. О. – директор КП «Будівництво м’ясокомбінату»;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

 

Голова засідання: Виблов С.А.

Секретар засідання: Єфименко Н.Ю.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Сновської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021-2022 роках.
 2. Про безоплатне прийняття майна до комунальної власності Сновської міської територіальної громади.
 3. Про включення іншого окремого індивідуально визначеного майна до Переліку першого типу та передачу майна в оренду на аукціоні.
 4. Про включення майна до Переліку першого типу та погодження територіальному центру Сновської міської ради наміру передачі майна в оренду на аукціоні.
 5. Про включення майна до Переліку першого типу та погодження КП «Будівництво м’ясокомбінату» наміру передачі майна в оренду на аукціоні.
 6. Про проєкт регуляторного акта «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропозиції її розподілу».
 7. Про інші питання порядку денного 9-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, повідомила присутніх, що проєкти рішень, які виносяться на 9 сесію міської ради 8 скликання, були розміщені на офіційному вебсайті міської ради та розіслані на електронні скриньки депутатів для ознайомлення.  Заперечень та зауважень не надійшло.

 

Виблов С.А., головуючий на засіданні, запропонував порядок денний засідання комісії, який є на руках у депутатів, прийняти «за основу».

Вирішили: прийняти порядок денний засідання комісії «за основу».

Голосували:

за: 5 (Анопрієнко В.М., Виблов С.А., Головач О.М., Єфименко Н.Ю., Сергійко В.А.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

Виблов С.А. запитав, чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії.

Пропозицій немає.

Виблов С.А. зазначив, що у зв’язку з тим, що пропозицій немає, порядок денний, прийнятий «за основу», вважається прийнятим «в цілому».

 

1.Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Сновської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021-2022 роках.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста з питань комунальної власності відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту, яка повідомила, що даним проєктом рішення затверджується Перелік об’єктів комунальної власності Сновської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021-2022 роках. Пояснила мету даного рішення, дала характеристику об’єктам, що підлягають приватизації.

Вирішили: затвердити Перелік об’єктів комунальної власності Сновської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021-2022 роках, погодити проєкт рішення з  додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Анопрієнко В.М., Виблов С.А., Головач О.М., Єфименко Н.Ю., Сергійко В.А.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про безоплатне прийняття майна до комунальної власності Сновської міської територіальної громади.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста з питань комунальної власності відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту, яка повідомила, що відповідно до клопотання КНП «Сновська ЦРЛ» та листа-погодження КНП «Корюківська ЦРЛ» щодо приймання-передачі майна даним проєктом рішення надається згода на безоплатне прийняття майна із комунальної власності Корюківської міської територіальної громади до комунальної власності Сновської міської територіальної громади, а саме – плівки флюорографічної.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Анопрієнко В.М., Виблов С.А., Головач О.М., Єфименко Н.Ю., Сергійко В.А.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про включення іншого окремого індивідуально визначеного майна до Переліку першого типу та передачу майна в оренду на аукціоні.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста з питань комунальної власності відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту, яка повідомила, що даним проєктом рішення до Переліку першого типу для передачі майна в оренду на аукціоні включається інше окреме індивідуально визначене майно, а саме лічильник.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Анопрієнко В.М., Виблов С.А., Головач О.М., Єфименко Н.Ю., Сергійко В.А.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про включення майна до Переліку першого типу та погодження територіальному центру Сновської міської ради наміру передачі майна в оренду на аукціоні.

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста з питань комунальної власності відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту, яка повідомила, що даним проєктом рішення пропонується погодити КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» намір передачі в оренду на аукціоні майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади, а саме: частини приміщення розташованого за адресою: м. Сновськ, вул. Гомельська, 31.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Анопрієнко В.М., Виблов С.А., Головач О.М., Єфименко Н.Ю., Сергійко В.А.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про включення майна до Переліку першого типу та погодження КП «Будівництво м’ясокомбінату» наміру передачі майна в оренду на аукціоні.

Слухали: Остапенка А.О., директора КП «Будівництво м’ясокомбінату», який повідомив, що даним проєктом рішення пропонується погодити КП «Будівництво м’ясокомбінату» намір передачі в оренду на аукціоні майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади, а саме: причепу ПС-10, 1993 року випуску.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Анопрієнко В.М., Виблов С.А., Головач О.М., Єфименко Н.Ю., Сергійко В.А.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про проєкт регуляторного акта «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропозиції її розподілу».

Слухали: Гладченко В.М., головного спеціаліста з питань комунальної власності відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту, яка ознайомила з проєктом рішення «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропозиції її розподілу» зазначивши, що Методика приймається як регуляторний акт. Нагадала присутнім процедуру прийняття регуляторних актів.

Відбулося обговорення питань:

 • визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання;
 • причини виникнення проблеми, аналіз втрат бюджету громади;
 • визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілі;
 • вибір найбільш оптимального способу досягнення цілі;
 • механізм (заходи) розв’язання проблеми;
 • визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 Вирішили: обрати альтернативу вирішення проблеми (альтернатива 1): підготувати та прийняти рішення «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропозиції її розподілу» у запропонованому вигляді.

Голосували:

за: 5 (Анопрієнко В.М., Виблов С.А., Головач О.М., Єфименко Н.Ю., Сергійко В.А.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

Відбулося обговорення аналізу регуляторного впливу проєкту рішення Сновської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропозиції її розподілу».

Вирішили: погодити аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Сновської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропозиції її розподілу» та доручити міському голові підписати його (аналіз додається).

Голосували:

за: 5 (Анопрієнко В.М., Виблов С.А., Головач О.М., Єфименко Н.Ю., Сергійко В.А.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

Обговорили проєкт рішення «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропозиції її розподілу» по всім пунктам в цілому.

Вирішили: погодити проєкт рішення «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропозиції її розподілу» (з додатками), вказаний проєкт рішення направити до Регуляторної служби України та оприлюднити у відповідності до вимог чинного законодавства для отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб (проєкт рішення та рекомендації комісії додаються).

Голосували:

за: 5 (Анопрієнко В.М., Виблов С.А., Головач О.М., Єфименко Н.Ю., Сергійко В.А.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про інші питання порядку денного 9-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря Сновської міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 9-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Зауважень та пропозицій щодо порядку денного та проєктів рішень не надійшло.

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії

       

 

Сергій ВИБЛОВ

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
 

Секретар постійної комісії

       

Наталія ЄФИМЕНКО

(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)