» » »  Протокол № 9 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 Протокол № 9 засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Протокол № 9

засідання постійної комісії

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

09 листопада 2022 року                                                                                                     м. Сновськ

 

Присутні: 6 членів комісії (Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О.,Терещенко Л.О.)

Відсутні: 1 член комісії  (Гордюк В.Г.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Аникієнко О.А. – начальник відділу ЖКГ, архітектури, містобудування та транспорту;

Біліченко А. В. – завідувач сектору соціального захисту населення;

Єфименко М.В. – завідувач сектору з питань праці та надзвичайних ситуацій;

Савченко Л.Г. – начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

 

Голова засідання: Гукун Г.М.

Секретар засідання: Терещенко Л.О.

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження Програми місцевих стимулів для лікарів на 2023-2025 роки.
 2. Про затвердження Програми фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2023 рік.
 3. Про затвердження Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2023 рік.
 4. Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області, на 2023 рік.
 5. Про внесення змін до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2022-2024 роки.
 6. Про внесення змін до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Сновської міської ради на 2018-2022 роки.
 7. Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року.
 8. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 року № 15-13/VIII «Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік».
 9. Про інші питання порядку денного 19-сесії міської ради.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, повідомила присутніх, що проєкти рішень, які виносяться на 19-ту сесію міської ради 8 скликання, були розміщені на офіційному вебсайті міської ради та розіслані на електронні скриньки депутатів для ознайомлення.

Заперечень та зауважень не надійшло.

 

Гукун Г.М., головуюча на засіданні, запропонувала порядок денний засідання комісії, який є на руках у депутатів, прийняти «за основу».

Вирішили: прийняти порядок денний засідання комісії «за основу».

Голосували:

за: 6 (Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О.,Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

Гукун Г.М., запитала, чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії.

Пропозицій немає.

Гукун Г.М., зазначила, що у зв’язку з тим, що пропозицій немає, порядок денний, прийнятий «за основу», вважається прийнятим «в цілому».

 

 1. Про затвердження Програми місцевих стимулів для лікарів на 2023-2025 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою підвищення соціального захисту лікарів громади, забезпечення їх житлом, заохочення до праці в комунальних закладах охорони здоров’я даним проєктом рішення пропонується затвердити Програму місцевих стимулів для лікарів Сновської МТГ на 2023-2025 роки. Зупинилася на основних завданнях Програми та обсязі фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму місцевих стимулів для лікарів на 2023-2025 роки; погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 6 (Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О.,Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про затвердження Програми фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2023 рік.

Слухали: Аникієнко О.А., начальника відділу ЖКГ, архітектури, містобудування та транспорту, яка повідомила присутнім, що даний проєкт рішення пропонується прийняти з метою соціального захисту окремих пільгових категорій громадян шляхом відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом. Ознайомила присутніх з порядком компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2023 рік; погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 6 (Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О.,Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про затвердження Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2023 рік.

Слухали: Біліченко А.В., завідувача сектору соціального захисту населення, яка зазначила, що з метою соціального захисту та соціальної підтримки осіб, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг підготовлено даний проєкт рішення. Пропонується затвердити Програму надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2023 рік. Зупинилася на основних завданнях, напрямках реалізації Програми та фінансовому забезпеченні.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2023 рік; погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 6 (Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О.,Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області, на 2023 рік.

Слухали: Біліченко А.В., завідувача сектору соціального захисту населення, яка зазначила, що даним проєктом рішення пропонується затвердити Програму, якою передбачається надання грошової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для часткового відшкодування витрат на  проїзд від населеного пункту, в якому вони проживають, до населеного пункту, в якому отримують програмний гемодіаліз. Зупинилася на основних заходах реалізації Програми та її фінансуванні.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити Програму надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області, на 2023 рік; погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за:  6 (Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О.,Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про внесення змін до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2022-2024 роки.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка ознайомила присутніх зі змінами до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2022-2024 роки, які пропонується затвердити, збільшивши фінансування Програми у 2022 році на 50000 грн. (з 630000 грн. до 680000грн.). Зупинилася на ресурсному забезпеченні Комплексної Програми профілактики правопорушень на 2022-2024 роки.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити зміни до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2022-2024 роки; погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 6 (Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О.,Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про внесення змін до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Сновської міської ради на 2018-2022 роки.

Слухали: Єфименко М.В., завідувача сектору з питань праці та надзвичайних ситуацій, яка повідомила, що даним проєктом рішення пропонується внести зміни до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Сновської міської ради на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 21 сесії міської ради 7 скликання від 24.05.2018 року. Ознайомила присутніх з напрямком діяльності та переліком заходів Програми, які пропонується додати. Надала роз’яснення щодо обсягів та джерел фінансування.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити зміни до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Сновської міської ради на 2018-2022 роки; погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 6 (Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О.,Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка прозвітувала про виконання бюджету громади за 9 місяців 2022 року. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити звіт про виконання бюджету Сновської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року; погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 6 (Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О.,Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 23.12.2021 року № 15-13/VIII «Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік».

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками дохідної та видаткової частин міського бюджету. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 6 (Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Матвієнко В.І., Симонок С.О.,Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

Прийнято.

 

 1. 9. Про інші питання порядку денного 19-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря Сновської міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 19-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Зауважень та пропозицій щодо порядку денного та проєктів рішень не надійшло.

 

  

 

Голова постійної комісії

       

Ганна ГУКУН

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
Секретар постійної комісії       Лілія ТЕРЕЩЕНКО
(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)