» » » Протокол № 9 засідання постійної комісії  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Протокол № 9 засідання постійної комісії  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Протокол № 9 засідання постійної комісії  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

25 травня 2021 року                                                                                                           м.Сновськ

 

Присутні: 5 членів комісії  (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Терещенко Л.О.)

Відсутні: 2 члени комісії (Матвієнко В.І., Симонок С.О.)

 

В роботі комісії приймали участь:

Медведьов О.О. – міський голова;

Мірошниченко П.Л. – перший заступник міського голови;

Савченко Л.Г. –  начальник фінансового відділу;

Самойлова Н.В. – секретар міської ради.

 

Голова засідання: Гукун Г.М.

Секретар засідання: Терещенко Л.О.

 

Порядок денний:

 

 1. Про затвердження Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
 1. Про затвердження Положення про тендерний комітет та його складу.
 2. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.
 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік”.
 1. Про внесення змін до складу робочої групи з місцевого економічного розвитку Сновської міської територіальної громади.
 2. Про інші питання порядку денного 7-ї сесії.

 

Самойлова Н.В., секретар міської ради, повідомила присутніх, що проєкти рішень, які виносяться на 7 сесію міської ради 8 скликання були розміщені на офіційному веб-сайті міської ради та розіслані депутатам електронною поштою для ознайомлення. Заперечень та зауважень не надійшло.

 

 

 1.Про затвердження Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023  роки.

Слухали: Гукун Г.М., начальника відділу економічного розвитку та інвестицій, яка повідомила, що з метою створення сприятливих умов для економічного розвитку громади, пропонується  затвердити План (Програму) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Зупинилася на головних розділах Плану, заходах з його реалізації та обсягах фінансування. Детально доповіла про пропозиції, які надішли до Сновської міської ради від жителів громади та враховані до Плану соціально-економічного розвитку.

Відбулося обговорення проєкту рішення.

Вирішили: затвердити План (Програму) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про затвердження Положення про тендерний комітет та його складу.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила що відповідно до змін в законодавстві та враховуючи типове положення про тендерний комітет пропонується даним проєктом рішення затвердити положення про тендерний комітет та склад тендерного комітету. Зачитала склад тендерного комітету.

Вирішили:затвердити Положення про тендерний комітет Сновської міської радим Корюківського району Чернігівської області в новій редакції, погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про виділення коштів на виконання депутатських повноважень.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім про розподіл коштів на виконання депутатських повноважень. Ознайомила з додатком, зачитавши прізвища депутатів та напрямки використання коштів.

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатком та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік”.

Слухали: Савченко Л.Г., начальника фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин міського бюджету. Зачитала присутнім пояснювальну записку (додається).

Вирішили: погодити проєкт рішення з додатками та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про внесення змін до складу робочої групи з місцевого економічного розвитку Сновської міської територіальної громади.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря міської ради, яка повідомила присутнім, що на підставі рішення робочої групи з місцевого економічного розвитку Сновської міської територіальної громади пропонується включити до складу робочої групи Закружного О. – ФОП.

Вирішили: погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії (проєкт рішення додається).

Голосували:

за: 5 (Гордюк В.Г., Гукун Г.М., Добненко Н.М., Логвиненко Л.Г., Терещенко Л.О.)

проти: 0

утрималися: 0

не голосували: 0

 

 1. Про інші питання порядку денного 7-ї сесії.

Слухали: Самойлову Н.В., секретаря Сновської міської ради, яка зачитала інші питання порядку денного 7-ї сесії, зупинившись на кожному з них.

Зауважень та пропозицій щодо порядку денного не надійшло.

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії

       

 

Ганна ГУКУН

(голова засідання)   (підпис)   (прізвище)
 

Секретар постійної комісії

       

Лілія ТЕРЕЩЕНКО

(секретар засідання)   (підпис)   (прізвище)