» » Реформування служби зайнятості

Реформування служби зайнятості

У ЗМІ та соціальних мережах було багато інформації щодо реорганізації служби зайнятості, зокрема перетворення центрів зайнятості у філії.

Вашій увазі основні причини для чого потрібна реорганізація та які результати вона принесе.

  1. Осучаснення послуг

Реорганізація супроводжується запровадженням сучасних інформаційних технологій. Зокрема, для презентації шукачів роботи застосовуються відео-резюме, використовується дистанційне спілкування з роботодавцями – онлайн-співбесіда, що може проводитися як в індивідуальній, так і в груповій формах. Крім того, використовуються відео-презентації та відео-вакансії підприємств.

Також впроваджується новий портал Служби, адаптований до нових вимог суспільства. Вже впроваджено «Електронний кабінет роботодавця», «Електронний кабінет безробітного», що дозволяє отримувати швидкий доступ до послуг Служби. Так звана «електронна черга» для безробітних – це сервіс, за допомогою якого кожен бажаючий може самостійно, не витрачаючи зайвого часу, записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості України.

  1. Оптимізація структури

З метою підвищення якості та ефективності послуг, що надаються Службою, розпочато процес реорганізації.

Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) організовано проведення Пілотного проекту з реорганізації базових центрів зайнятості. Вони будуть приєднані до відповідних регіональних центрів зайнятості, а на їх місці будуть створені відокремлені підрозділи (філії). Процес реорганізації буде відбуватись згідно затвердженого Графіку. Пілотний проект не буде стосуватись Донецької та Луганської областей.

В рамках впровадження Пілотного проекту вже погоджено утворення 53 філій в 12 регіонах, процес утворення філій триває.

Відповідно до п.п. 3 п. 9 розділу ІІІ Положення про державну службу зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 15.12.2016 № 1543, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1723/29853, з метою однакового розуміння прав, обов’язків та функцій філій регіональних центрів зайнятості, наказом Державної служби зайнятості (Центрального апарату) від 13.07.2017 № 103 затверджено Примірні положення про філію регіонального центру зайнятості.

Реорганізація передбачає передачу адміністративно-господарських функцій з базового на регіональний рівень, що призведе до збільшення чисельності працівників, які надають послуги за рахунок зменшення адміністративно-господарського персоналу.

В новоутворених філіях працівники, які раніше виконували адміністративно-господарські функції, спрямовані на посилення співпраці з клієнтами Служби. Функції з питань фінансування, планування видатків з таких центрів зайнятості передаються на регіональний рівень.

Результатом реорганізації державної служби зайнятості має стати її перетворення у сучасну сервісну установу з високим рівнем довіри клієнтів, соціальних партнерів та громадськості.

  1. Створення сервісної служби

Ключовим принципом реорганізації Служби є створення соціальної сервісної служби для клієнтів: для роботодавців – це якісний та швидкий добір кваліфікованих працівників, для безробітних та шукачів роботи – сервісна підтримка сприяння їх зайнятості та розвитку професійної кар’єри.

За результатами впровадження Регламенту роботи центрів зайнятості щодо задоволення потреб клієнтів, здійснено універсалізацію функціональних обов’язків фахівців базових центрів зайнятості, розроблено алгоритми дій функціональних підрозділів обласних центрів зайнятості щодо їх координації та методичної ролі в роботі з базовими центрами зайнятості та дій фахівців центрів зайнятості з надання соціальних послуг, зокрема з пошуку роботи, укомплектування вакансій на замовлення роботодавців, професійного відбору.

Згідно з пріоритетами державної соціальної політики і світовим досвідом в роботі фахівців використовується клієнтоорієнтований підхід та рекрутингові засади, забезпечується широка доступність послуг, зокрема, шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій, активізовано профорієнтаційну роботу з молоддю.

  1. Зменшення бюрократичного навантаження

Сервісний функціонал Служби буде розширено шляхом надання роботодавцям можливості отримання послуги з оформлення дозволу на застосування праці кваліфікованого іноземного фахівця у електронному вигляді, за допомогою засобів Автоматизованої системи обліку дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, та із дотриманням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронний документообіг».

Leave a Reply