» » Сновська міська рада оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних посад

Сновська міська рада оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних посад

Провідний спеціаліст – інспектор з праці юридичного відділу

Вимоги до кандидатів: вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері та оргтехніці, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 1 року,  або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.

Адміністратор сектору надання адміністративних послуг

Вимоги до кандидатів: повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері та оргтехніці, стаж служби в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 1 року,  або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

 

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

–  визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

–  у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

– позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

– в інших випадках, установлених законами.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 • заповнену особову картку з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копія реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційний код);
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
 • копію трудової книжки;
 • письмову  згоду на обробку персональних  даних.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
на перевірку знання законодавства з  урахуванням специфіки функціональних повноважень міської ради та її структурних підрозділів
І. Питання на перевірку знання Конституції України
 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 1314).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).
 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 24. Система судів в Україні (стаття 125).
 25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 27. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
 28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 30. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 31. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150).
 32. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

  ІІ. Питання на перевірку знання Закону України“Про службу в органах місцевого самоврядування”

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади відповідно до Закону України“Про службу в органах місцевого самоврядування” (статті 1, 2, 3).
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

 1. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 2. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 3. Прийняття на посаду посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 10).
 4. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 5. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням (статті 12).
 6. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
 7. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).
 8. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 9. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17)
 10. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

16.Підстави припинення служби в органах  місцевого самоврядування  (стаття 20).

 1. Оплата праці та відпустки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 2. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

19. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (статті 23,24)

 

III. Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

  

ІV. Питання на перевірку знання Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»

( функціональних повноважень міської ради)

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).
 3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
 4. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
 5. Територіальні громади (стаття 6).
 6. Представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 7. Органи самоорганізації населення (стаття 14).
 8. Міський голова та його повноваження (статті 12, 42).
 9. Виконавчі органи рад (статті 11, 54).
 10. Виконавчий комітет міської ради (стаття 51).
 11. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей (стаття 22).
 12. Загальна та виключна компетенції міських рад (статті 25, 26).
 13. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27)
 14. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28)

15.Повноваження щодо управління комунальною власністю (стаття 29)

 1. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (стаття 30)
 2. Повноваження у галузі будівництва (стаття 31)
 3. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32)
 4. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33)
 5. Повноваження у сфері соціального захисту населення (стаття 34)
 6. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності (стаття 35)
 7. Повноваження в галузі оборонної роботи (стаття 36)
 8. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою (стаття 37)
 9. Повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб (стаття 37-1)
 10. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (стаття 38)
 11. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги (стаття 38-1)
 12. Повноваження щодо відзначення державними нагородами України (стаття 39)
 13. Депутат ради (стаття 49).
 14. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

30.Сесія ради (стаття 46).

 1. Постійні комісії ради (стаття 47).
 2. Секретар сільської, селищної, міської ради (стаття 50)
 3. Право комунальної власності (стаття 60).
 4. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).
 5. Дострокове припинення повноважень міського голови (стаття 79).

 

Питання на перевірку знання функціональних повноважень структурних підрозділів міської ради

 Перелік питань до іспиту на заміщення вакантних посад у секторі надання адміністративних послуг 

 1. Порядок надання адміністративних послуг (ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 2. Строки надання адміністративних послуг (ст. 10 Закони України «Про адміністративні послуги»).
 3. Основні завдання адміністратора (ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 4. Права, які має адміністратор (ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 5. Відповідальні за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (ст. 19 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 6. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини (п.п. 5, 8, 20, 21, 23 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).
 7. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років (п.п. 18, 23, 26, Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).
 8. Які документи подає до органу реєстрації особа або її представник для реєстрації місця проживання (п. 18 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).
 9. Підстави для призначення зняття з реєстрації місця проживання особи (п. 26 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).
 10. Перелік документів, що подає особа разом із заявою для здійснення зняття з реєстрації місця поживання (п. 26 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).
 11. Реєстрація місця перебування (п. 25 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).
 12. Підстави для відмови в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання (п.11 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).
 13. Скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи (п.п. 28, 29 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207).
 14. Накладання адміністративного стягнення на особу, яка надала недійсний паспорт громадянина України (ст. 197 Кодекс України про адміністративні правопорушення).
 15. Накладання адміністративного стягнення за умисне зіпсування паспорта чи недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату (ст. 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

 

Перелік питань до іспиту на заміщення вакантних посад у юридичному відділі (провідний спеціаліст-інспектор з праці) 

 1. Сторони та зміст колективного договору. Порядок реєстрації колективного договору (ст.12,13,15 КЗпП України).
 2. Поняття трудового договору. Порядок та умови укладення трудового договору(ст.21-25 КЗпП України).
 3. Підстави припинення трудового договору (статті 36 КЗпП України).
 4. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст.40 КЗпП України)
 5. Розірвання трудового, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (ст.38 КЗпП України)
 6. Норма тривалості робочого часу. Скорочена тривалість робочого часу (ст.50, ст.51 КЗпП України).
 7. Праця на умовах неповного робочого часу. Оплата праці в цих випадках (ст..56 КЗпП України).
 8. Вихідні дні. Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок застосування такої роботи. Компенсація за роботу у вихідні дні (ст.ст. 67 -72 КЗпП України).
 9. Святкові та неробочі дні. Компенсація за роботу у ці дні (ст.73 КЗпП України).
 10. Право на щорічні відпустки. Тривалість щорічних відпусток. Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість (ст.ст.74-76 КЗпП України).
 11. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки. (ст.79 КЗпП України).
 12. Перенесення щорічної відпустки. (ст.80 КЗпП України).
 13. Відпустка без збереження заробітної плати (ст.84 КЗпП України).
 14. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Відпустки по догляду за дитиною та порядок їх надання (ст. 17, ст. 20 Закону України «Про відпустки»).
 15. Права працівника на оплату праці. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати (ст..ст.21.24 ЗУ «Про оплату праці»).
 16. Праця неповнолітніх. Вік, з якого допускається прийняття на роботу неповнолітніх працівників, оплата праці (ст.. ст. 187, 188, 194 КЗпП України).
 17. Порядок оплати компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з затримкою термінів її виплати.(ст.34 ЗУ «Про оплату праці»)
 18. Особи які підлягають обов’язковому страхуванню від нещасного випадку (ст.35 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
 19. Особи які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок безробіття (ст.4 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»).
 20. Особи які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку із тимчасовою втратою працездатністю та види матеріального забезпечення соціальних послуг (ст.18, 20 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
 21. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років (ст.ст. 174, 190 КЗпП України).
 22. Атестація робочих місць за умовами праці: визначення, основна мета проведення ( п.п.1-3 Постанови КМУ від 1 серпня 1992 р. N 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»).
 23. Що передбачає атестація робочих місць та у яких випадках проводиться позачергово, періодичність проведення? ( п.п.4-6 Постанови КМУ від 1 серпня 1992 р. N 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»).
 24. Використання результатів атестації робочих місць за умовами праці. ( п.п.10 Постанови КМУ від 1 серпня 1992 р. N 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»).
 25. Відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення. (ст.41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
 26. Види адміністративних правопорушень. Строки накладення адміністративного стягнення (ст.ст. 24, 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
 27. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення (ст.256 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 28. Яка адміністративна відповідальність передбачена за порушення вимог законодавства про працю (ст.ст. 41. 41-1, 41-2, 41-3, 200, 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

 

 

 

Leave a Reply