» » СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні–червні 2017 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні–червні 2017 року

 

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 червня 2017р. становила 1026,7 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2017р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 6754 особи.

Порівняно із січнем–травнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 636 осіб.

Упродовж січня–травня 2017р. народилося 3009 малюків. Кількість померлих склала 8485 осіб.

 

РИНОК ПРАЦІ

 За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2017р. становила 12,1 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 82,4%.

Більше половини (54,2%) загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області на кінець червня 2017р. становив 2% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,3%) порівняно з жителями міських поселень (1,8%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж червня 2017р., становила 10,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 1817 грн, що дорівнює 56,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж червня 2017р. зменшилася на 17% й на кінець місяця становила 1,1 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець червня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (19,7% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,7%).

Навантаження зареєстрованих безробітних збільшилося й на кінець червня 2017р. становило 11 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 У січні–травні 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем­­–травнем 2016р. зріс на 40,4% й становив 5147 грн.

Серед більш оплачуваних були працівники, зайняті в добувній промисловості й розробленні кар’єрів, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, у виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, у фінансовій та страховій діяльності, у державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, де нарахування в 1,6–1,2 раза перевищили середній показник в області. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин та устатковання був значно нижчим і не перевищував 63,3% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–травні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 122,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж  січня­–травня 2017р. зменшилася на 1,7 млн.грн (на 12,4%) та на 1 червня 2017р. становила 12 млн.грн. Сума боргу складає 1,2% від фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р.

Борги перед працівниками економічно активних підприємств становили 7,3 млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж січня–травня 2017р. на 266,4 тис.грн (на 3,5%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 4,7 млн.грн (64,8% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася впродовж січня­–травня 2017р. на 5,9% й на 1 червня 2017р. становила 1,2 тис. осіб (0,7% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Більшість із них була в промисловості (64,8%).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
5954 грн, що на 9,5% більше від середньої заробітної плати, нарахованої
за травень 2017р.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 У січні–травні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 85,9 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 45,7 тис. домогосподарств,   у сільській місцевості – 40,2 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій становила 99,4 млн.грн. (у міських поселеннях – 67,5 млн.грн, у сільській місцевості – 31,9 млн.грн).

Середній розмір допомоги, призначеної одному домогосподарству в травні, становив 244 грн.

Крім того, 29,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 5,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 24,1 тис. домогосподарств). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної в травні, становив 2867,3 грн на одне домогосподарство.

У січні–травні 2017р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 622,7 млн.грн (65,3% нарахованих сум).

 

ПРАВОПОРУШЕННЯ

 За повідомленням прокуратури, у січні–червні 2017р. обліковано 9012 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 64,2% становили злочини проти власності, 12,1% – проти життя та здоров’я особи, 4,5% – у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 3,4% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, по 3,0% – проти безпеки руху й експлуатації транспорту та проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування й об’єднань громадян і злочини проти журналістів, 1,6% – злочини у сфері господарської діяльності, по 1,4% – проти громадської безпеки та проти правосуддя, 1,3% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – проти встановленого порядку несення військової служби, 1,1% – проти довкілля 0,9% – проти громадського порядку й моральності.

Протягом січня–червня 2017р. обліковано очевидних умисних убивств та замахів на вбивство – 22, умисних тяжких тілесних    ушкоджень – 33, зґвалтувань – 1. Кількість випадків крадіжок становила 4969, шахрайства – 382, грабежів – 115, хабарництва – 28, розбоїв – 21.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–червні 2017р. становила 5226 осіб, із числа яких 2016 – жінки, 412 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 58 – неповнолітні у віці 14–17 років та 29 – діти у віці до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (68,4%) – від крадіжок та грабежів, серед них 38,4% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждали 147 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 79 осіб, із числа яких 34,2% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 25,3% – умисно вбито.

Виявлено 1211 осіб, які вчинили злочини, з них 144 жінки (11,9%) та 16 неповнолітніх у віці 14–17 років (1,3%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 27,4% раніше вже ставали на злочинний шлях  (з них 74,4% мали незняту або непогашену судимість), 16,4% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 5,0% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 63,3%, безробітних – 10,1%.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червні 2017р. в області становив 107,7%, в Україні – 107,9%.

Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли в ціні на 10,6%. Найбільше (на 59,0% та 48,5% відповідно) подорожчали  овочі та фрукти, на 16,1–17,8% – хліб, м’ясо та м’ясопродукти; на 5,8–9,5% – макаронні вироби, масло, сири, сметана, кисломолочна продукція, цукор та рис. Водночас яйця знизилися в ціні на 38,8%, крупи гречані – на 4,9%,   молоко – на 2,5%.

Тарифи на електроенергію підвищилися на 28,1%, каналізацію – на 9,9%, холодну воду – на 8,6%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2,2%.

Тютюнові вироби зросли в ціні на 23,1%, алкогольні напої – на 4,0%.

Поштові послуги стали дорожчими на 66,8%, мобільний зв’язок – на 12,1%, послуги у сфері освіти та транспортні – на 11%, паливо та мастила – на 5,3%, послуги у сфері охорони здоров’я – на 4,7%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

За підсумками січня–червня 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року індекс промислової продукції становив 96,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 92,6%, а в переробній  промисловості – 97,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно  із січнем–червнем 2016р. зменшився на 10,1%. Спостерігалося зменшення випуску ковбасних виробів – на 2,6%, вершкового масла – на 4,1%, свіжого чи охолодженого м’яса свиней – на 3,8%, борошна – на 10,4%, круп – на 11%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 15,6%, йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 22,9%, соняшникової нерафінованої олії – на 54,2%. Водночас зросло виробництво свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 54,3%), оселедців солоних (на 42,5%), напоїв безалкогольних (на 9,2%), сирів сичужних та плавлених (на 4,5%), рідкого обробленого молока (на 3,5%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–червнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 7%. Більше вироблено взуття, вовняних тканин, білизни та речей постільних.

На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції склав 102,7%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 201,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 109,4%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 126,7%, у машинобудуванні – 129,8%.

Серед окремих видів продукції більше вироблено інструментів ручних, верстатів для оброблення металу, тракторів, пожежних машин; менше – деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, шпалер, вогнегасників.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–червні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року промислове виробництво склало 95,1%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 Індекс сільськогосподарської продукції в січні–червні 2017р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив 97,5% до січня–червня 2016р. У сільськогосподарських підприємствах він був 97,4%, а в господарствах населення – 97,7%.

Станом на 1 липня поточного року всіма категоріями господарств зібрано 5,1 тис.ц овочів відкритого ґрунту (92,4% до відповідної дати минулого року) та 20,3 тис.ц плодів та ягід (111,9%).

За розрахунками, на 1 липня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 209,9 тис. голів (на 7,8% менше 1 липня 2016р.), у т.ч. корів – 112,8 тис. (на 4,5% менше); свиней – 168,5 тис. (на 11,2% менше), овець і кіз – 46,2 тис. (на 2,5% менше), птиці всіх видів –        4759,2 тис. голів (на 0,8% менше).

У господарствах населення утримувалося 44,0% великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 58,8%), 46,4% свиней, 94,2% овець та кіз, 94,6% птиці від загальної кількості в області.

Господарствами всіх категорій у січні–червні 2017р. реалізовані на забій 26,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на рівні минулого року, вироблені 269,8 тис.т молока (на 1,6% менше) та 160,7 млн.шт яєць (на 4,5% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 48,7%, молока – 55,9%, яєць – 85,3%.

На 1 липня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 356,5 тис.т зерна (в 1,7 раза більше проти 1 липня 2016р.), у т.ч. 278,6 тис.т кукурудзи, 28,7 тис.т пшениці, 21,5 тис.т ячменю, 8,4 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 24,5 тис.т  (на 46,4% більше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

 У січні–червні 2017р. підприємства області виконали будівельні  роботи  на суму  280,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–червні 2017р. становив 122% проти січня–червня 2016р. Будівництво будівель збільшилося на 19,8%, у т.ч. житлових будівель – на 20,7%, нежитлових будівель –  на 18,9%. Будівництво   інженерних споруд зросло на 31,1%.

Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 75,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 11,8% та 13,1% відповідно.

           

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 У січні–травні 2017р. експорт товарів становив 219,8 млн.дол. США,  імпорт – 172,3 млн.дол. США. Порівняно із січнем–травнем 2016р. експорт збільшився на 44,1%, імпорт  зменшився на 4,8%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 47,5 млн.дол. США (у  січні–травні 2016р. від’ємне – 28,5 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 111 країн світу (з них 28 країн ЄС).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 72,6 млн.дол. США, або 33% від загального обсягу експорту товарів (у січні–травні 2016р. – 46,0 млн.дол. США, або 30,1%), та збільшився проти січня–травня 2016р. в 1,6 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Італії, Румунії, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Литви, Портуґалії. Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Білорусі, Ізраїлю, Молдови, Республіки, Кореї, Республіки, Індії та Ірану, Ісламської Республіки.

Порівняно із січнем–травнем 2016р. суттєво зросли поставки товарів до Кореї, Республіки, Ізраїлю. Збільшився експорт товарів  до Ірану, Ісламської Республіки (у 3,5 раза), Литви (у 2,7 раза), Італії (у 2,6 раза), Іспанії та Індії (у 2,4 раза до кожної), Єгипту (у 2 рази), Нідерландів (на 47,1%), Російської Федерації (на 43,5%), Білорусі (на 41,8%), Туреччини (на 16,9%), Румунії (на 1,3%); зменшився – до Молдови, Республіки (на 29,3%), Польщі (на 8,6%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–травнем  2016р. збільшилася частка  зернових культур, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилася частка деревини та виробів із неї, готових харчових продуктів, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, молока та молочних продуктів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 65,8 млн.дол. США, або 38,2% загального обсягу (у січні–травні 2016р. – 76,2 млн.дол., або 42,1%), та зменшився  проти січня–травня 2016р. на 13,6%.

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Великої Британії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, Бразілії, США, Індії та Мозамбіку.

Порівняно із січнем–травнем 2016р. збільшився імпорт товарів із США (у 2,8 раза), Мозамбіку (в 1,8 раза), Китаю (на 38%),  Російської Федерації (на 19,8%), Нідерландів (на 5,9%);  зменшився – з Бразілії (на 31,9%), Індії (на 26,2%), Німеччини (на 22,5%), Італії (на 16,4%), Польщі (на 7,8%), Білорусі (на 2,1%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка зернових культур, недорогоцінних металів та виробів із них, мінеральних продуктів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, полімерних матеріалів,  пластмас та виробів із них. Зменшилася частка готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості, паперу та картону, котлів, машин, текстильних матеріалів та текстильних виробів.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2017р. становив 6943,2 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі порівняно із січнем–червнем 2016р. склав 100,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, з початку року становив 4485,3 млн.грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 99,1%.

 

ТРАНСПОРТ

 У січні–червні 2017р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 400,6 млн.ткм, або 128,5% від обсягу січня–червня 2016р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено  682,8 тис.т вантажів, що становить 97,8% від обсягу січня–червня 2016р.

У січні–червні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 397,5 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 46,9 млн. пасажирів, що становить, відповідно, 101,7% та 113,3% від обсягу січня–червня 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 23,8 млн. пасажирів, що на 2,8% більше, ніж у січні–червні 2016р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,9%.

Міським електротранспортом перевезено 23,1 млн. пасажирів, що  на 26,7%  більше, ніж у січні–червні 2016р.

Послугами річкового транспорту з початку року скористалися  6,7 тис. пасажирів, що на 1,5% більше, ніж у січні–червні 2016р. Обсяг виконаного   пасажирообороту становив 0,1 млн.пас.км (95,3%).

 Головне управління статистики у Чернігівській області

Leave a Reply