» » СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні–липні 2017 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні–липні 2017 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 1025,7 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2017р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 7688 осіб.

Порівняно із січнем–червнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 648 осіб.

Упродовж січня–червня 2017р. народилося 3657 малюків. Кількість померлих склала 9990 осіб.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2017р. становила 11,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 82,7%.

Більше половини (54,6%) загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області на кінець липня 2017р. становив 1,9% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,2%) порівняно   з жителями міських поселень (1,8%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж липня 2017р., становила 9,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 1950 грн, що дорівнює 60,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж липня 2017р. збільшилася на 5,2% й на кінець місяця становила 1,2 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець липня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (21,2% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,4%).

Навантаження зареєстрованих безробітних зменшилося й на кінець липня 2017р. становило 10 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–червні 2017р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–червнем 2016р. зросла на 40,7% й становила 5289 грн.

Серед більш оплачуваних були працівники, зайняті в добувній промисловості й розробленні кар’єрів, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, у виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, у державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні, у фінансовій та страховій діяльності, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, де нарахування в 1,6–1,2 раза перевищили середній показник в області. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин та устатковання був значно нижчим і не перевищував 62,1% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–червні 2017р. порівняно
з відповідним періодом 2016р. становив 122,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня­–червня 2017р. зменшилася на 1,6 млн.грн (на 11,8%) та на 1 липня 2017р. становила 12,1 млн.грн. Сума боргу складає 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за червень 2017р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили 7,3 млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж січня–червня 2017р. на 266,3 тис.грн (на 3,5%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 4,2 млн.грн (58,3% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася впродовж січня­–червня 2017р. на 6,2% й на 1 липня 2017р. становила 1,2 тис. осіб (0,7% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Більшість із них була в промисловості (56%).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 5974 грн, що на 0,6% менше від середньої заробітної плати, нарахованої за червень 2017р.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У січні–червні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 116,1 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 69,7 тис. домогосподарств,   у сільській місцевості – 46,4 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій становила 105,4 млн.грн (у міських поселеннях – 73,1 млн.грн, у сільській місцевості – 32,3 млн.грн).

Середній розмір допомоги, призначеної одному домогосподарству в червні, становив 199,5 грн.

Крім того, 34,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 28,1 тис. домогосподарств). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної          в червні, становив 2825,1 грн на одне домогосподарство.

У січні–червні 2017р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 710,8 млн.грн (68% нарахованих сум).

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За повідомленням прокуратури, у січні–липні 2017р. обліковано 10381 кримінальне правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 63,6% становили злочини проти власності, 12,3% – проти життя та здоров’я особи, 4,3% – у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,8% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення,  3,2% – проти безпеки руху й експлуатації транспорту, 3% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування й об’єднань громадян і злочини проти журналістів, 1,8% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,4% – проти правосуддя, по 1,3% – проти громадської безпеки та проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та проти встановленого порядку несення військової служби, 1% – проти довкілля, 0,8% – проти громадського порядку й моральності.

Протягом січня–липня 2017р. обліковано очевидних умисних убивств та замахів на вбивство – 27, умисних тяжких тілесних    ушкоджень – 35, зґвалтувань – 3. Кількість випадків крадіжок становила 5610, шахрайства – 459, грабежів – 142, хабарництва – 28, розбоїв – 26.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 4 особи, які скоїли злочини в складі 2 організованих груп; закінчено 2 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–липні 2017р. становила 6138 осіб, із числа яких 2399 – жінки, 461 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 65 – неповнолітні у віці 14–17 років та 37 – діти у віці до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,6%) – від крадіжок та грабежів, серед них 38% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 181 особа.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 94 особи, із числа яких 31,9% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 24,5% – умисно вбито.

Виявлено 1478 осіб, які вчинили злочини, з них 192 жінки (13%) та 29 неповнолітніх у віці 14–17 років (2%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 27,1% раніше вже ставали на злочинний шлях      (з них 73,8% мали незняту або непогашену судимість), 16,3% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 5,2% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 61,8%, безробітних – 10,1%.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–липні 2017р. в області становив 107,7%, в Україні – 108,2%.

Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли в ціні на 10,9%. Найбільше (на 53,5% та 39% відповідно) подорожчали овочі та фрукти, на 14,4%–21,4% – рис, хліб, м’ясо та м’ясопродукти; на 5,1%–9,8% – масло, безалкогольні напої, макаронні вироби, цукор, сири, сметана та кисломолочна продукція. Водночас яйця знизилися в ціні на 48,4%, крупи гречані – на 8,9%, молоко – на 1,6%.

Тарифи на електроенергію підвищилися на 28,1%, каналізацію – на 9,9%, холодну воду – на 8,6%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2,2%, природний газ – на 1,2%.

Тютюнові вироби зросли в ціні на 23,9%, алкогольні напої – на 4,1%.

Поштові послуги стали дорожчими на 66,8%, мобільний зв’язок – на 12,1%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 6,5% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 11,2%, палива та маслил – на 4,3%.

Послуги освіти стали дорожчими на 12,1%, у сфері охорони здоров’я – на 4,5%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 За підсумками січня–липня 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року випуск промислової продукції становив 96,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 94,7%, а в переробній промисловості – 96,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно  із січнем–липнем 2016р. зменшився на 11,5%. Спостерігалося зменшення випуску круп – на 1,4%, ковбасних виробів – на 1,6%, вершкового масла –   на 3,1%, свіжого чи охолодженого м’яса свиней – на 3,7%, рідкого обробленого молока – на 5,3%, борошна – на 10,1%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 14,8%, йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 27,3%, соняшникової нерафінованої олії – на 54,7%. Водночас зросло виробництво свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 40,5%), оселедців солоних (на 39,1%), сирів сичужних та плавлених (на 9,4%), напоїв безалкогольних (на 4%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–липнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 8,3%. Більше вироблено взуття, вовняних тканин, білизни та речей постільних.

На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції склав 103,7%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 192,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 108,7%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 123,4%, у машинобудуванні – 128%.

Серед окремих видів продукції більше вироблено інструментів ручних, тракторів, пожежних машин, автобусів; менше – деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, шпалер, вогнегасників.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–липні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року промислове виробництво склало 95,7%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–липні 2017р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив 97,4% до січня–липня 2016р. У сільськогосподарських підприємствах він був 97,9%, а в господарствах населення – 96,6%.

Індекс продукції рослинництва за січень–липень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 96,2%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 96,7%, господарствах населення – 94,2%.

Станом на 1 серпня п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошені та обмолочені на площі 110,2 тис.га, що становить 15,8% площ, посіяних під урожай поточного року і на 37,1% менше, ніж на початок серпня торік. Із зібраної площі одержано 483,3 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 31,9% менше минулорічного обсягу, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 430 тис.т (на 32,2% менше),  господарствами населення – 53,3 тис.т (на 29,3% менше).

Середня врожайність зернових культур становила 43,8 ц з 1 га (рік тому – 40,5 ц), у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 46,1 ц (42,4 ц), у господарствах населення – 31,6 ц (29,3 ц).

Станом на 1 серпня поточного року всіма категоріями господарств зібрано 31,6  тис.т овочів відкритого грунту (100,8% до відповідної дати минулого року) та 8,4 тис.т плодів та ягід (138,4%).

Індекс продукції тваринництва за січень–липень 2017р. до січня–липня 2016р. становив 98,2%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 99,3%, господарствах населення – 97,3%.

За розрахунками, на 1 серпня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 211,6 тис. голів (на 6,4% менше 1 серпня 2016р.), у т.ч. корів – 113,2 тис. (на 3,2% менше); свиней – 171,3 тис. (на 10,9% менше), овець і кіз – 46 тис. (на 2,5% менше), птиці всіх видів –  4830,9 тис. голів (на 1,6% менше).

У господарствах населення утримувалося 44,1% загальної кількості великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 58,5%); 44,7% свиней, 93,9% овець та кіз та 95,1% птиці всіх видів.

Господарствами всіх категорій у січні–липні 2017р. реалізовані на забій 29,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2% менше, ніж у січні–липні 2016р., вироблені 324 тис.т молока (на 1,3% менше) та  189,7 млн.шт яєць (на 4,6% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 45,7%, молока – 56,3%, яєць – 85,4%.

На 1 серпня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 528,8 тис.т зерна (на 13,2% менше проти 1 серпня 2016р.), у т.ч. 219,2 тис.т кукурудзи, 238,4 тис.т пшениці, 27,7 тис.т ячменю, 14,6 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 16,5 тис.т (на 25,8% більше, ніж рік тому).

 БУДІВНИЦТВО

У січні–липні 2017р. підприємства області виконали будівельні  роботи  на суму  351,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–липні 2017р. становив 125,1% проти січня–липня 2016р. Будівництво будівель збільшилося на 18%, у т.ч. нежитлових будівель – на 27,3%, житлових будівель –  на 10%. Будівництво інженерних споруд зросло в 1,6 раза.

            Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 72,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 14,7% та 13,2% відповідно.

У січні–червні 2017р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду в області прийнято в експлуатацію 149 житлових будівель загальною площею  76,4 тис.м2.

У міських поселеннях побудовано 68,1 тис. м2, що на 78,3% більше рівня січня–червня 2016р., у сільській місцевості – 8,3 тис. м2 (більше на 8,1%).

Частка прийнятого житла в м.Чернігові склала 68,7%, Чернігівському районі – 6,5%, м.Ніжині – 4,7%.

В області введено  959 квартир, середній розмір яких складає 76,2 м2. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 908 квартир, середній розмір яких становить 72,9 м2, у сільській місцевості – 51 (134,6 м2).

У січні–червні 2017р. прийнято в експлуатацію дачні і садові будинки загальною площею 1,3 тис.м2, дошкільні  навчальні  заклади на  39 місць.

Також в області прийнято в експлуатацію готелі на 84 місця, магазини торговою площею 3921 м2, криті ринки, павільйони торговою площею 1372 м2, станції технічного обслуговування легкових автомобілів на 94,3 тис. обслуговуючих місць, автомобільні заправні станції на 36,5 тис. обслуговуючих місць, їдальні, кафе, закусочні на 204 посадочні місця, будівлі підприємств з виробництва плодоовочевої продукції та хлібобулочних виробів на 5564 т та 146 т відповідно, склади загальнотоварні оптові 5,94 тис.м2, місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 6,6 км, місцеві водопровідні мережі – 4 км, теплові мережі – 5,58 Гкал/год, електросилові мережі – 13,67 км,  нафтову свердловину.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У січні–червні 2017р. підприємства та організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 2238,5 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 23,8% більше обсягу капітальних інвестицій  у січні–червні 2016р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (96,6% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 79,2% інвестицій. Кредити банків та інші позики становили 9,5%, кошти населення на будівництво житла – 4,6%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 6,3% капітальних інвестицій.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в січні–червні 2017р. переважало сільське, лісове та рибне господарство – 53,7% загального обсягу, на промисловість припадало 24,6%, на будівництво – 9,8%. Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів склала 2,6%, підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 2%.

Капітальні інвестиції в житлове будівництво становили 193,2 млн.грн (8,6% від загального обсягу), що склало 101% рівня січня–червня 2016р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–червні 2017р. експорт товарів становив 261,5 млн.дол. США,  імпорт – 209,5 млн.дол. США. Порівняно із січнем–червнем 2016р. експорт збільшився на 43,2%, імпорт  зменшився на 5,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 52 млн.дол. США (у січні–червні 2016р. від’ємне – 38,2 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 127 країн світу (з них 28 країн ЄС).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 86,6 млн.дол. США, або 33,1% від загального обсягу експорту товарів (у січні–червні 2016р. – 54,3 млн.дол. США, або 29,8%), та збільшився проти січня–червня 2016р. в 1,6 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Італії, Румунії, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Литви.     Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Білорусі, Ізраїлю, Молдови, Республіки.          Порівняно із січнем–червнем 2016р. суттєво зросли поставки товарів до Кореї, Республіки, Ізраїлю. Збільшився експорт товарів  до Литви (у 2,8 раза), Іспанії та Індії (у 2,4 раза до кожної), Ірану, Ісламської Республіки (у 2,3 раза), Італії (у 2,2 раза), Нідерландів (в 1,8 раза), Єгипту (в 1,6 раза), Російської Федерації (в 1,5 раза), Білорусі (на 43,5%), Туреччини (на 30,2%), Румунії (на 4,9%); зменшився – до Польщі (на 0,8%), Молдови, Республіки (на 18,6%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–червнем 2016р. збільшилася частка  насіння і плодів олійних рослин, зернових культур, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.  Натомість зменшилася частка молока та молочних продуктів, олій рослинних, деревини й виробів із неї, готових харчових  продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, виробів із паперу та картону, взуття.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 80,9 млн.дол. США, або 38,6% загального обсягу (у січні–червні 2016р. – 92,6 млн.дол., або 41,9%), та зменшився  проти січня–червня 2016р. на 12,6%.

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Великої Британії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, Бразілії, США, Індії та Мозамбіку.

Порівняно із січнем–червнем 2016р. збільшився імпорт товарів із США (у 2 рази), Мозамбіку (в 1,5 раза), Китаю (на 37,3%), Російської Федерації (на 21,3%), Нідерландів (на 4,1%);  зменшився – з Бразілії (на 27,9%), Індії (на 24,3%), Німеччини (на 19,8%), Італії (на 18,5%), Польщі (на 7,9%), Білорусі (на 0,6%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка зернових культур, недорогоцінних металів та виробів із них, текстильних матеріалів та текстильних виробів, мінеральних продуктів, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилася частка готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, паперу та картону, котлів, машин, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них.

Обсяги експорту та імпорту послуг у січні–червні 2017р. становили, відповідно, 12,2 млн.дол. США та 3 млн.дол. США. Проти січня–червня 2016р. експорт збільшився на 28,9%, імпорт зменшився на 42,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 9,2 млн.дол. США (у січні–червні 2016р. також позитивне – 4,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства та організації області здійснювали з  партнерами 75 країн світу (з них 25 країн ЄС).

Експорт послуг країнам Європейського Союзу становив 8,3 млн.дол. США та збільшився проти січня–червня 2016р. на 19,1%.

Найбільші обсяги експорту послуг серед країн ЄС надавалися Румунії, Німеччині, Нідерландам, Італії, Литві, Латвії, Франції, Естонії та Польщі.

Серед інших країн світу найбільше послуг надано Білорусі, Канаді, США.

Імпорт послуг із країн Європейського Союзу становив 1,8 млн.дол. США та зменшився проти січня–червня 2016р. на 10,6%.

Найбільші обсяги імпорту серед країн ЄС були одержані  від Німеччини, Польщі, Румунії, Литви, Великої Британії та Нідерландів; серед інших країн світу – з Індії, Російської Федерації, Білорусі, Казахстану.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2017р. становив 8446,1 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі порівняно із січнем–липнем 2016р. склав 103,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, з початку року становив 5456,1 млн.грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 101,9%.

ТРАНСПОРТ

У січні–липні 2017р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 471,7 млн.ткм, або 125,3% від обсягу січня–липня 2016р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 789 тис.т вантажів, що становить 96,8% від обсягу січня–липня 2016р.

У січні–липні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 460,9 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 53,9 млн. пасажирів, що становить, відповідно, 101% та 111,8% від обсягу січня–липня 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 27,3 млн. пасажирів, що на 0,3% більше, ніж у січні–липні 2016р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 10,6%.

Міським електротранспортом перевезено 26,6 млн. пасажирів, що на 26,7% більше, ніж у січні–липні 2016р.

Послугами річкового транспорту з початку року скористалися 12,5 тис. пасажирів, що на 5,9% більше, ніж у січні–липні 2016р. Обсяг виконаного пасажирообороту становив 0,2 млн.пас.км (99,6%).

 Головне управління статистики у Чернігівській області

Leave a Reply