» » З ТУРБОТОЮ ПРО ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВІ ГРОМАДЯН

З ТУРБОТОЮ ПРО ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВІ ГРОМАДЯН

Городнянське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області (далі – відділення)  виконує свої функції на території Городнянського та Сновського районів і в повній мірі забезпечує реалізацію завдань, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Його діяльність нероздільно пов‘язана з турботою про працююче населення та тих людей (членів їх сімей), які в результаті отриманих на виробництві травм або професійних захворювань втратили працездатність (годувальника), отримали обмеження рівня життєдіяльності, від належного вирішення яких залежить якість життя і рівень захисту державних гарантій людини праці, її впевненість у завтрашньому дні.  Інваліди – це не просто категорія людей. Це окремі життя, окремі трагедії, окремі людські надії на те, що все буде добре.

Переймаючись буденними проблемами, ми замислюємося над непростою долею людей з вадами здоров’я і не забуваємо про те, що поруч із нами живуть інваліди, а вони потребують допомоги та уваги.

В даний час в Єдиному державному реєстрі соціального страхування по відділенню знаходиться на обліку 1880 страхувальників, в тому числі 725 юридичних та 1155 фізичних осіб.

Станом на 01.12.2017 року знаходиться на обліку 328 особових справ потерпілих, отримують страхові виплати – 149 осіб, в т. ч. 14 переселенців з зони АТО. Серед них інвалідів 1 групи – 1 особа, 2 групи – 24 особи, 3 групи – 72 особи, утриманці – 10 осіб. Усі вони в повному обсязі отримують належні страхові виплати, а також відшкодування на медичну і соціальну реабілітацію.

За 2001-2016 роки відділенням проведено страхових виплат на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві (членам їх сімей ) на суму 10 681,4 тис. грн. За 11 місяців 2017 року загальна сума склала 1 980,7 тис. грн. Значна увага приділяється витратам на медико-соціальні послуги, які склали 90,7 тис. грн., зокрема, на лікування – 17,1 тис. грн., догляди – 59,1 тис. грн., компенсація витрат на бензин – 0,6 тис. грн. Середньомісячний розмір страхової виплати на одного потерпілого (члена його сім’ї) має стабільну тенденцію до зростання.

Варто зазначити, що кошти Фонду використовуються перш за все, на виплату матеріального забезпечення, страхових виплат та надання соціальних послуг, фінансування заходів з профілактики страхових випадків.

Велика увага приділяється створенню належних умов для забезпечення медико-соціальної реабілітації, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві. На обліку знаходяться 10 потерпілих, яким МСЕК визначила потребу у санаторно-курортному лікуванні. Цим особам воно надається в повному обсязі згідно чинного законодавства. Всіх потерпілих, потреба яких встановлена рішенням МСЕК, забезпечено протезно-ортопедичними виробами.

Одним із головних напрямів роботи відділення є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, спричинених умовами праці. Як відомо, профілактика нещасних випадків та профзахворювань є невід’ємною частиною комплексу заходів, спрямованих на захист людини праці, тому партнером у цих питаннях є та має бути роботодавець і власник підприємства.

На підприємствах за 2001-2017 роки зареєстровано більше 70 страхових нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. За  2016 рік та 11 місяців 2017 року, завдяки постійній профілактичній роботі, зареєстровано тільки 3 нещасні  випадки на виробництві. Страховий експерт з охорони праці відділення тісно співпрацює з органами територіального управління праці, профспілками, органами місцевого самоврядування. Форми цієї взаємодії різноманітні: наради та семінари, засідання «круглих столів», за матеріалами яких виносяться відповідні спільні рішення, приймаються звернення до місцевих органів виконавчої влади, роботодавців, керівників підприємств середнього та малого бізнесу.

Фахівці відділення не тільки забезпечують своєчасне нарахування та надходження страхових виплат потерпілим, а й цікавляться їх особистим життям, постійно відвідують потерпілих за місцем проживання, надають роз’яснення про нарахування страхових виплат, індексацію, лікування, протезування та інше, постійно ведуть роботу в напрямі залучення інвалідів до активного суспільного життя, співпрацюють з іншими установами соціальної спрямованості, координуючи з ними страхову діяльність. Так, нещодавно, працівники відвідали інваліда виробництва Ігоря Бібу за місцем проживання, вручили йому подарунки, допомогли у вирішенні повсякденних проблем.

Отже, відділення продовжує надійно забезпечувати підтримку працюючих громадян Городнянського та Сновського районів, що дозволяє отримувати працездатним громадянам – застрахованим особам матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

        Городнянське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України  в Чернігівській  області

Leave a Reply