» » Звіт відділу організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків громадськістю за 2020 рік

Звіт відділу організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків громадськістю за 2020 рік

Кадрова робота

Кадровою роботою у міській раді займаються начальник відділу Тетяна Сухобок та головний спеціаліст Наталія Зикова.

 Кадрова робота в міській раді проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

Прийняття на службу посадових осіб міської ради здійснюється в установленому законодавством порядку. Відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю (далі – відділ) приймає документи від претендентів на вакантні посади, готую документи на переведення та звільнення з посад. За потребою готує інформацію про наявність вакансій до структурного підрозділу центру зайнятості

На кожного прийнятого на роботу до міської ради працівника оформляється особова справа або особова картка.

Також, в разі необхідності та згідно чинного законодавства на новоприйнятих працівників проводилась перевірка з очищення влади, спеціальна перевірка, інше.

Відділом ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних, що включає перевірку військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних при прийнятті на роботу, звіряння з Сновським РТЦК та СП облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних міської ради, виконання вимог Сновський РТЦК та СП щодо звільнення від роботи для прибуття до Сновський та РТЦК, проходження медичної комісії, навчальних зборів, постійно готуються та подаються відповідні звіти, тощо.

За 2020 рік відділом організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю та за його участі було підготовлено близько 10 проектів рішень сесій та виконкому міської ради, більше 700 розпоряджень, з них 36 розпорядження міського голови про відрядження; 290 розпорядження міського голови про надання щорічних оплачуваних відпусток та інших відпусток; 373 розпорядження міського голови з кадрових питань (особового складу) та 6 розпоряджень міського голови з основної діяльності.

Протягом року відділом:

  • для підвищення кваліфікації, на навчання, семінари, тренінги тощо, що проходили майже всі в он-лайн було залучено більше 50 осіб, які прийняли участь неодноразово.
  • підготовлено 12 табелів обліку використання робочого часу за 2020 рік та внесено 6 змін до них.
  • розроблено та укладено більше 60 трудових договорів (контракти, зміни до них, строкові договори).
  • зареєстровано та оформлено в межах компетенції 786 осіб, що перебували у тимчасовій непрацездатності.

Для роботи з людьми з обмеженими можливостями (6 осіб)відділом збираються та формуються окремі документи, в межах компетенції забезпечуються гарантії передбачені законодавством. 

У міській раді створюється у порядку, передбаченому Типовим порядком формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 року №1386, резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. Розпорядженням міського голови від 26 грудня 2018 року №330-к було затверджено кадровий резерв на 2020 рік на посади посадових осіб місцевого самоврядування з розрахунку не менше 2 чоловіки на посади керівного складу та не менше 1 чоловіка на посади спеціалістів. Протягом року до кадрового резерву вносились необхідні зміни. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

У лютому-березні 2020 року відділом проводилась щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування Сновської міської ради та керівниками окремих структурних підрозділів Сновської міської ради покладених на них завдань та обов’язків за підсумками роботи 2019 року. Результати затверджувались міським головою.

Постійно велась робота з листування з органами влади та організаціями всіх рівнів, вчасно подавались звіти та запитувана інформація.

Призначення та звільнення працівників міської ради

В міській раді згідно штатного розпису станом на 01 січня 2021 року затверджено 167 штатних одиниць, 50,25 вакансій шт. од, фактично працює – 133 (1 чоловік на декретній посаді, 1 підмінний сторож, 2 сумісника) на 116, 75 шт. од, з них:

Посадових осіб – 81 шт.од, з них: 23 – вакансії, фактично працює (рахується) посадових осіб – 59 (1 чоловік на декретній посаді),1 – перебувають у декретній відпустці.

  • Службовців – 50 шт. од., 24 – вакансій, фактично працює -26 осіб.
  • Робітників – 36 шт.од., вакансій – 3,25, фактично працює – 48 осіб (1 – підмінний сторож,2 сумісника).

Впродовж 2020 року в міській раді було звільнено працівників – 56 осіб, з них посадових осіб місцевого самоврядування – 29, службовець – 1, працівників різних професій – 26 (18 опалювачів та інші робітники);

В цей період в міській раді на посади призначено 45 осіб:

  • 20 посадова особа місцевого самоврядування;
  • 1 службовець;
  • 24 працівника різних професій.

Також, за 2020 рік при міській раді було створено 59 тимчасових робочих місць та було прийнято 59 осіб, з них по сільській місцевості – 51 осіб, по місту – 8 осіб, 6 – до міської ради та 2 – до Управління соціального захисту населення Сновської райдержадміністрації.