» » Про затвердження Програми видалення аварійних та небезпечних дерев на території Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Про затвердження Програми видалення аварійних та небезпечних дерев на території Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2020 року                       м. Сновськ                                     № ­­­18-2/VIIІ

Про затвердження Програми видалення аварійних та небезпечних дерев на території Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

У зв’язку із чисельними зверненнями жителів міста з приводу видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев на території Сновської міської ради, які створюють загрозу життю та майну громадян; з метою забезпечення безпеки для життя, здоров’я та майна людей, запобігання аварійним відключенням повітряних ліній електропередач, ліній зв’язку, інших комунікацій та виникненням інших аварійних ситуацій, пов’язаних із падінням аварійних дерев на території Сновської міської ради; керуючись підпунктом 22 пункту 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Програму видалення аварійних та небезпечних дерев на території Сновської міської ради Чернігівської області на 2021-2023 роки (далі Програма), що додається.
 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду Корюківського району Чернігівської області.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Р.Кравця та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова В.Невмовенко).

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

      

          

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (2 сесія 8 скликання)

     від 24 грудня 2020 р. № 18-2/VІІІ

Програма видалення аварійних та небезпечних дерев на території Сновської міської ради Чернігівської області на 2021-2023 роки

(далі – Програма)

 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1 Ініціатор розроблення програми Сновська міська ради
2 Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи Програма регулюється Постановою КМУ «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів,газонів і квітників у населених пунктах», Законом України “Про благоустрій населених пунктів”  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями Сновської міської ради
3 Розробник програми Виконавчий комітет Сновської міської ради
4 Співрозробник програми
5 Відповідальні виконавці програми Виконавчий комітет Сновської міської ради
6 Головний розпорядник бюджетних коштів Сновська міська рада
7 Учасники  програми Сновська міська рада
8 Термін реалізації програми 2021-2023 роки
8.1 Етапи виконання програми (для довгострокових програм)
9 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Бюджет Сновської міської територіальної громади (далі – ТГ), інші джерела, не заборонені чинним законодавством
10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього, у тому числі кредиторська заборгованість минулих років 2021 р. – 350 тис. грн.

2022 р. – 350 тис. грн.

2023 р. – 350 тис. грн.

10.1 Кошти бюджету міської ТГ 2021 р. – 350 тис. грн.

2022 р. – 350 тис. грн.

2023 р. – 350 тис. грн.

10.2 Кошти інших джерел

 

 

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Благоустрій населених пунктів – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

На сьогоднішній день проблема видалення аварійних, сухостійних, дерев та дерев, які досягли вікової межі насаджень, на території Сновської громади є актуальною.

Таким чином, реалізація «Програми видалення аварійних та небезпечних дерев на території Сновської міської ради Чернігівської області на 2021-2023 роки» є необхідною з огляду на масштаб передбачуваних робіт і необхідність встановлення нормативно-правових основ діяльності.

Необхідність застосування програмного підходу до рішення проблеми визначає її соціально-економічний характер, неможливість комплексного рішення даної проблеми без підтримки місцевого бюджету й контролю з боку керівництва громади.

Для вирішення зазначених проблем і передбачається розробка Програми.

3. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ

Програма розроблена відповідно до:

 • Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (від 21.05.1997р. № 280/97-ВР);
 • Закону України “Про благоустрій населених пунктів” (06.09.2005р. № 2807-ІV);
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. № 1045 із змінами і доповненнями «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»;
 • Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006р. № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України».

Проблема полягає в тому, що на даний час нараховується велика кількість аварійно-небезпечних дерев, більшість з яких є небезпечними для будівель, автотранспорту, електромереж, комунікацій та життя жителів громади.

Виконання Програми передбачається здійснити за рахунок коштів бюджету міської ТГ та інших джерел фінансування не заборонених законодавством.

4. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території Сновської міської ради, пов’язаних з аварійністю дерев, забезпечення безпеки для життя, здоров’я та майна людей, запобігання аварійним відключенням повітряних ліній електропередач, ліній зв’язку, виникненням інших аварійних ситуацій.

Основним Завданням Програми є забезпечити протягом 2021-2023 років організацію комплексу робіт по виконанню робіт з видалення аварійних та перерослих дерев на території Сновської міської ради, в місцях найбільшого скупчення людей, транспорту, комунікацій, тощо.

5. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Видалення зелених насаджень на території Сновської міської ради здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради на підставі ордера. Підставою для прийняття рішення є заява фізичної або юридичної особи про видалення зелених насаджень.

 • Видалення зелених насаджень проводиться у відповідності до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України (далі – Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

 • будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев;
 • ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;
 • відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;
 • проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
 • досягнення деревом вікової межі;
 • провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
 • ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної  ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю людей чи майну громадян, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акту згідно Порядку.

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів бюджету Сновської міської ТГ та інших джерел фінансування не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів бюджету міської ТГ визначаються відповідно до кошторису в межах бюджетних асигнувань.

Крім того рекомендується головним розпорядникам бюджетних коштів, керівникам інших підприємств установ та організацій (незалежно від форми власності), при плануванні витрат на 2021-2023 роки запланувати кошти на видалення аварійних та перерослих дерев на їх територіях. Особливу увагу звернути на аварійні дерева в закладах освіти (школи, дошкільні навчальні заклади), охорони здоров’я, соціально-культурної сфери, біля центральних міських доріг та інших місць найбільшого скупчення людей.

Кошти, виділені з бюджету міської ТГ, використовуються виключно для оплати послуг з видалення аварійно-небезпечних дерев на території Сновської міської ради.

При плануванні видатків бюджету міської ТГ на 2021-2023 роки слід запланувати кошти в сумі 350 000 грн. щороку для проведення робіт з видалення аварійних та сухостійних дерев відповідно до актів

Прийняття рішення про обстеження, видалення та розпорядження деревиною здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень на території Сновської міської ради, затвердженому рішенням 39 сесії міської ради від 30.09.2019 №  3-39/VII.

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Реалізація програмних заходів прямим розрахунком оцінити складно. Кінцеве головне завдання органів місцевого самоврядування – це створення сприятливих безпечних умов для жителів громади, поліпшення архітектурно-художнього обліку, покращення екологічної ситуації, зменшення випадків травматизму у людей, захист споруд та техніки від аварійних руйнувань.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

 • безпеку життю, здоров’ю та майну громадян;
 • безпечну експлуатацію ліній електропередач, ліній зв’язку та інших інженерних мереж;
 • покращення екологічної ситуації на території міста;
 • омолодження паркових та рекреаційних зон;
 • зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Сновська міська рада в особі керуючого справами (секретаря) виконкому та постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                     Р.КРАВЕЦЬ