» » » ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ : Послуги з поводження з твердими відходами (вивезення та захоронення побутових відходів на полігоні твердих відходів на території Сновської територіальної громади (ДК 021:2015 (CPV)  90510000-5 –  Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)  UA-2023-01-16-011031-a,  відкриті торги з особливостями

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ : Послуги з поводження з твердими відходами (вивезення та захоронення побутових відходів на полігоні твердих відходів на території Сновської територіальної громади (ДК 021:2015 (CPV)  90510000-5 –  Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)  UA-2023-01-16-011031-a,  відкриті торги з особливостями

Оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Найменування замовника:  Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області;

Місцезнаходження замовника: 15200, Україна, Чернігівська обл., Корюківський  район, місто Сновськ, вул. Незалежності будинок 19;.

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 04061932

Категорія замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі») та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності такої ознаки – у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (пункт 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»)

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поводження з твердими відходами (вивезення та захоронення побутових відходів на полігоні твердих відходів на території Сновської територіальної громади (ДК 021:2015 (CPV)  90510000-5 –  Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)

Предмет закупівлі: Послуги з поводження з твердими відходами (вивезення та захоронення побутових відходів на полігоні твердих відходів на території Сновської територіальної громади)

Ідентифікатор закупівлі: UA-202301-16-011031-a

 • Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.
№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість
1 Послуги з поводження з твердими відходами (вивезення та захоронення побутових відходів на полігоні твердих відходів на території Сновської територіальної громади м. куб. 1432,2

 

 • Вимоги до надання послуг:
 1. Надання послуг повинно здійснюватися відповідно до Закону України «Про відходи», Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 541, від 16 листопада 2011 року № 1173 та інших нормативно-правових актів.
 2. Надання послуг, що є предметом закупівлі, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, правил протипожежної безпеки та інших нормативно-правових документів.
 3. Під час надання послуг, що є предметом закупівлі, Виконавець повинен вживати заходи щодо захисту довкілля від забруднення.
 4. Перевезення відходів повинно здійснюватися тільки в спеціальні місця їх оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження чи захоронення у терміни, визначені Державними санітарними нормами.
 5. Виконавець повинен мати ліцензію або документ дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.
 6. Виконавець повинен надавати послугу спеціальними автотранспортними засобами для збору ТПВ, на яких працюють кваліфіковані працівники
 7. Виконавець визначає ціну на послуги, які він пропонує надати, з урахуванням ціни на послуги, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплати митних тарифів, усіх інших витрат згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідні послуги. Транспортування, навантаження та розвантаження твердих побутових відходів з території підприємства здійснюється за рахунок Виконавця.
 8. Надання послуги із збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів вважаються виконаними в повному обсязі з моменту підписання Акту приймання – здавання наданих послуг обома Сторонами.
 9. У разі виникнення непередбачених обставин (сніг, ожеледиця), під час дії яких не вивозиться сміття, Виконавець письмово повідомляє Замовника про кількість та термін виконання  послуги за даний період.

До документів, які мають бути надані учасником додати:

 • Копія чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження даного виду господарської діяльності.
 • Копія договору на захоронення відходів з полігоном або інші місця розміщення відходів, на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
 • Документ, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік.
 • Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість предмета закупівлі  в сумі 73300,00 грн. з урахуванням ПДВ, сформована виходячи з поточної ціни на послуги, що надаються, з урахуванням підвищення цін.

 

Завідувач сектору з публічних закупівель

відділу бухгалтерського обліку та звітності

Сновської міської ради, уповноважена особа 

                                   Тетяна ШИЛО