» » Повідомлення про оприлюднення проекту Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та звіту про його стратегічну екологічну оцінку

Повідомлення про оприлюднення проекту Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та звіту про його стратегічну екологічну оцінку

  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

План (Програма) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної  громади на 2021-2023 роки (далі – План).

План визначає сукупність взаємоузгоджених завдань та заходів, які визначають пріоритетні напрями економічного й соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення територіальної громади, забезпечення якості й загальної доступності публічних послуг, підтримка суб’єктів малого й середнього підприємництва, продовження робіт з відновлення та розвитку інфраструктурних об’єктів, розвиток громадянського суспільства, підвищення якості надання послуг і забезпечення рівного доступу населення до освіти, охорони здоров’я, культури й спорту, соціальна підтримка й реалізація державних гарантій громадян, які потребують особливої уваги й підтримки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та створення позитивного іміджу території Сновської міської об’єднаної територіальної громади.

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» визначено, описано та проведено оцінку наслідків виконання документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, а також виправданих альтернатив; розроблено заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків; за результатами підготовлено звіт про стратегічну екологічну оцінку та очікується, що при впровадженні заходів Плану, у порівнянні з існуючим станом, буде позитивний вплив на довкілля, зокрема, здоров’я населення.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області.

  1. Процедура громадського обговорення

а) дата початку та строки здійснення процедури

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки Плану розпочато з 26 березня 2021 року – (дата опублікування повідомлення) і триватиме до 25 квітня 2021 року – (дата опублікування повідомлення + 30 днів).

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема, в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до Плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку Плану, одержані протягом 30 днів, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє. Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

б) дата, час і місце проведення громадських слухань

Громадські слухання не проводяться через запровадження протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»).

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Із проектом Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної  громади на 2021-2023 рокизвітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування, можна ознайомитись у відділі економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради за адресою: вул. Незалежності, 19, м. Сновськ, 15200;  а також на сайті Сновської міської ради за посиланнями:

Проект Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної  громади на 2021-2023 роки

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПЛАНУ Сновської МОТГ

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (15200, місто Сновськ, вул. Незалежності, 19). Відповідальна особа: начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради (контактні дані:  msnovsk_gukun@cg.gov.ua, тел: 2-29-40)

 д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради: 15200, місто Сновськ, вул. Незалежності, 19.

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Підстави для проведення транскордонних консультацій відсутні.