» » Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку Генерального плану міста Сновськ Чернігівської області

Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку Генерального плану міста Сновськ Чернігівської області

  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Генеральний план міста Сновськ Чернігівської обл (далі – План).

Запропонований документ державного планування є містобудівною документацією, що визначає принципові рішення планування території та майбутнього використання просторових ресурсів міста Сновськ Чернігівської області, а також його окремих частин, які є місцями зосередження господарської активності. Реалізація визначених завдань Плану сприятимуть розробленню раціональної планувальної організації території, спрямованої на забезпечення сприятливих умов проживання населення, збалансованому використанню природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу, вдосконалення інженерно-транспортної інфраструктури, охорону навколишнього природного середовища та культурної спадщини, забезпечення цивільного захисту населення і територій.

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» визначено, описано та проведено оцінку наслідків виконання документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, а також виправданих альтернатив; розроблено заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків; за результатами підготовлено звіт про стратегічну екологічну оцінку та очікується, що при впровадженні заходів Плану, у порівнянні з існуючим станом, буде позитивний вплив на довкілля, зокрема, здоров’я населення.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Сновська міська рада Чернігівської області.

  1. Процедура громадського обговорення

а) дата початку та строки здійснення процедури

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки Генерального плану міста Сновськ Чернігівської області розпочато з дня його оприлюднення на офіційному сайті, а саме з 01 грудня  2020 року.

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема, в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку Плану, одержані протягом 30 днів, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє. Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

б) дата, час і місце проведення громадських слухань

Громадські слухання не проводяться через встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»).

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Із проектом Генерального плану міста Сновськ, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування, можна ознайомитись у відділі економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради за адресою: вул. Незалежності, 19, м. Сновськ, 15200;  а також на сайті Сновської міської ради у рубриці “Містобудівна документація”

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Сновська міська рада Чернігівської області (15200, місто Сновськ, вул. Банкова, 5). Відповідальна особа: міський голова Медведьов Олександр Олександрович (контактні дані:  msnovsk_post@cg.gov.ua, тел: 2-13-31

 д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради:

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Підстави для проведення транскордонних консультацій відсутні.