» » » Про проведення розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації типового робочого місця стороннього користувача Автоматизованої системи Державного земельного кадастру (КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК)

Про проведення розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації типового робочого місця стороннього користувача Автоматизованої системи Державного земельного кадастру (КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК)

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 23 квітня  2024 року                    м. Сновськ                                                № 58

 

Про проведення розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації

комплексної системи захисту інформації типового робочого місця стороннього

користувача Автоматизованої системи Державного земельного кадастру

(КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК)

 

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-005-2013, у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК),  з о б о в’ я з у ю:

 

1.Створити комісію для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типових робочих місць сторонніх користувачів АС ДЗК (далі – ТРМ СК) у складі:

 

Голова комісії:

ТЕРЕЩЕНКО Лілія Олександрівна – начальник відділу «Центр надання адміністративних  послуг» міської ради.

 

Члени комісії:

ЦАРУК Валентина Миколаївна – заступник начальника, адміністратор відділу «Центр надання адміністративних  послуг» міської ради;

ТЕРЕХОВ Віктор Володимирович – завідувач сектору державної реєстрації  та дозвільно-погоджувальних процедур, державний реєстратор міської ради;

КРАВЕЦЬ Марина Василівна – адміністратор сектору ведення реєстру територіальної громади та видачі довідок  відділу «Центр надання адміністративних  послуг» міської ради.

РЕУТА Юлія В’ячеславівна – адміністратор сектору ведення реєстру територіальної громади та видачі довідок  відділу «Центр надання адміністративних  послуг» міської ради.

 

  1. Голові комісії забезпечити проведення робіт із:

–  розгортання ТРМ СК в термін з 23.04.2024 по 26.04.2024;

– проведення  попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 29.04.2024 по 30.04.2024;

– проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін з 01.05.2024 по 02.05.2024.

 

  1. Голові комісії за результатами проведених робіт забезпечити оформлення та подання на затвердження:

– протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін до 03.05.2024;

– акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК в термін до 03.05.2024;

– акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін до 03.05.2024;

 

  1.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету  Сновської міської  ради Карпенка В.М.

 

Міський голова                                                               Олександр МЕДВЕДЬОВ