» » Про схвалення прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Про схвалення прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27 серпня 2021 року                     м.Сновськ                                            № 103

Про схвалення прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 

25510000000

(код бюджету)

Керуючись  ст. 28, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею  751  Бюджетного кодексу України, на  виконання Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сновської міської ради від 25 червня 2021 року №74, виконавчий комітет міської ради  в и р і ш и в:

1.Схвалити прогноз бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (код бюджету 25510000000), що додається.

  1. Подати прогноз бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (код бюджету 25510000000) разом із фінансово-економічним обгрунтуванням на розгляд сесії міської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами

(секретаря) виконавчого комітету Р.Кравця.

 

Міський голова                                                              Олександр МЕДВЕДЬОВ

СХВАЛЕНО

                                                                                Рішення виконавчого комітету

                                                                                                                              Сновської міської ради

                                                             «27» серпня 2021 № 103

  

ПРОГНОЗ

бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 25510000000

(код бюджету)

  1. Загальна частина

Прогноз бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75Бюджетного кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на основі положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки,схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №548, Стратегії розвитку Сновської ОТГ на 2018-2024 роки, плану соціально-економічного розвитку  Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, місцевих галузевих програм.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – міської ТГ) на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік.

Мета прогнозу полягає у формуванні послідовної, прозорої та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення ефективного механізму управління бюджетним процесом, встановленням зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

  • створення якісно нових робочих місць;

– покращення надання послуг закладами охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту населення;

–   забезпечення комфортності проживання жителів громади;

–   підвищення рівня надання комунальних і побутових послуг;

–   визначення резервів росту доходів бюджету;

– забезпечення пріоритетності спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків при збалансованому підході до фінансування інших видатків;

–   підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;

– забезпечення фінансування інвестиційних проєктів, що мають термін реалізації більше одного року;

–  підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу;

–  посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету.

Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності,формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів бюджету міської територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022-2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Виконання прогнозних показників бюджету у середньостроковому періоді дозволить:

реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання послуг та комфортності проживання жителів громади;

забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників на  2022-2024 роки можуть бути: вплив несприятливих зовнішніх політичних, економічних та інших факторів на економіку України, і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію громади, серед яких –  можливе поширення коронавірусної хвороби COVID-19, зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, зміни до діючих норм Бюджетного та Податкового Кодексів, тощо.

2. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Економіка громади тісно пов’язана з сільським господарством. Землеробство і тваринництво є основним джерелом доходів мешканців. Площа сільськогосподарських угідь – 690,7 км2, що становить 53,8% від загальної площі.

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах під урожай 2021 року складають 5249 га, що становить 100,8% до площ під урожай 2020 року. З них:

–  культури зернові 4833 га (130,6%), в т.ч. пшениця – 3946 (146,4%);

–  ріпак 331 (96,6%)

За підсумками 2020 року вироблено культур зернових і зернобобових – 56,3 тис. тонн, що складає 112,8% по відношенню до минулорічних показників. Виробництво соняшнику – 27,12 тис. тонн (148,9%). Урожайність культур зернових і зернобобових 44,1ц з 1 га. Реалізовано культур зернових і зернобобових – 48,7 тис.тонн. (75,6%).

В секторі малого  і середнього підприємництва спостерігається збільшення кількості зайнятих працівників (100,8%), що за підсумками 2020 року становить 1465 осіб. Кількість фізичних осіб – підприємців в громаді становить 563 особи, що на 2,9% більше показників 2019 року.

За результатами 2021 року очікується підвищення кількості зайнятих працівників  на 0,6 %, що становитиме 2,6 тис. осіб (з урахуванням фізичних осіб – підприємців) у порівнянні з показниками 2020 року.

Протягом 2020р. взято на облік юридичних осіб – 9, фізичних осіб – підприємців – 96; припинено юридичних осіб – 32, ФОПів – 80.

Збереження позитивної тенденції щодо збільшення кількості зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах буде суттєво впливати на ринок праці громади та зростання чисельності незайнятого населення.

Таким чином, сектор МСП є необхідним інструментом оптимізації організаційної структури економіки громади, сприяє стабільності економічного зростання усіх сфер та видів діяльності та є запорукою її успішного розвитку.

Важливу роль у місцевій економіці відіграють також переробна промисловість. Найбільші промислові підприємства, які діють на території громади це – ПАТ “Щорський завод продтоварів” (148 робочих місць), ТОВ “Техсервіс” (49 робочих місць), Новоборовицьке МПД ДП “Укрспирт” (85 робочих місць),  ТОВ “Астра” (127 робочих місць).

Продукція підприємств промисловості є конкурентоспроможною і користується попитом на зовнішніх ринках. Підприємства громади мають постійні зовнішньоторговельні зв’язки з партнерами майже 12 країн світу. Очікується, що за результатами 2021 року промисловими підприємствами громади  буде реалізовано промислової продукції на суму 291,8 млн. грн, що у фактичних цінах на 20 % більше ніж у 2020 році.

Важливим фактором для соціально-економічного розвитку громади є наявність залізничного сполучення. Податкові надходження від підрозділів АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ”, де працюють понад 400 осіб, складають  10,8 %  власних доходів бюджету міської ТГ.

Розвитку деревообробної промисловості сприяє наявність лісів на території громади. Основними підприємствами цієї галузі є державні підприємства: “Корюківський лісгосп” та “Городнянський лісгосп. Також зараз розвиваються численні приватні підприємства, які займаються переробкою деревини. Наявність вищого професійного училища лісового господарства, з сучасною інфраструктурою навчального закладу, у якому навчають на високому рівні затребуваних на ринку праці фахівців за спеціальністю лісової та деревообробної промисловості, сприяє подальшому розвитку і прогресу в лісовій економіці, навіть в масштабах області.

У Сновську продовжує  розвиток торгова і гастрономічна мережа. Серед найбільших  представників цього напрямку є: Сновське міське споживче товариство, ТОВ «АТБ – маркет», ТОВ «СеДам». Попит жителів громади сприяє розвитку мережі послуг побутового обслуговування, яка охоплює перукарні, косметичні кабінети, майстерні з ремонту побутової техніки, одягу та взуття.

Показники соціально-економічного розвитку Сновської громади

у 2020-2024 роках

Найменування показника, одиниця виміру 2020 рік (звіт) 2021 рік (очік.) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
Чисельність наявного населення, осіб 22026 21659 21290 20940 20579
Обсяг реалізованої промислової продукції по обліковому колу підприємств, тис. грн 243141,8 291770,2 355959,6 444949,5 556186,9
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення, тис. грн 11,0 13,5 16,7 21,2 27,0
Кількість зайнятих працівників в МСП, тис. осіб 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) МСП,                              млн. грн. 1778,6 1801,7 1826,9 1850,6 1876,5
Частка надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва до місцевого бюджету, % 51 51,1 51,2 51,4 51,5
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн 8929 9771 10064 10768 11500
Кількість штатних працівників, од. 3072 3087 3118 3165 3228
Фонду оплати праці, млн.грн. 329,2 362,0 376,6 409,0 445,5
Темп зростання фонду оплати праці, % 112 110 104 109 109
Працевлаштування громадян на нові робочі місця, осіб 432 326 329 334 340

Стимулюючими факторами у нарощуванні потенціалу економічного розвитку громади  у 2022-2024 роках стануть:

– заходи щодо просування українського експорту на зовнішні ринки та зменшення бар’єрів у торгівлі, які будуть вживатися на державному рівні.

– сучасне обладнання та новітні технології, нові види продукції, які впроваджуються товаровиробниками;

– розвиток туризму;

– виготовлення Генерального плану м. Сновськ.

III. Загальні показники бюджету

 Прогноз включає показники бюджету міської ТГ за основними видами доходів, видатків і кредитування та фінансування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту бюджету міської ТГ на 2022 рік.

При розрахунку показників бюджету міської ТГ на 2022-2024 роки враховано:

  1. Прогнозні показники економічного та соціального розвитку громади.
  2. Динаміку надходжень за 2019-2020 роки та очікуване виконання за 6 місяців 2021 року.
  3. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.
  4. Підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року –6500 грн., з 1 жовтня 2022 року -6700 грн. (темп росту – 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп росту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн. (темп росту 6,8 відсотків).
  5. Підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року -2982 (темп росту – 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп росту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року -3 411 грн. (темп росту – 6,8 відсотка).

Загальні показники бюджету наведено у додатку 1.

ІV. Показники доходів бюджету

 Прогнозні показники дохідної частини бюджету міської ТГ на 2022−2024 роки розраховано з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни та громади, норм законодавства щодо порядку складання прогнозу бюджету на середньострокову перспективу, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки та інших законодавчих актів, які регламентують справляння відповідних платежів до бюджету. Враховано заходи, спрямовані на реалізацію бюджетно-податкової політики, впровадження економічних реформ з метою встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету міської ТГ на 2022-2024 роки враховано:

– застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

– застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100%;

– підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

– застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням восьмої сесії восьмого скликання Сновської міської ради від 06.07.2021 № 3-8/VIІI    ,,Про встановлення  місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади”;

– фактичне виконання дохідної частини бюджету міської ТГ за результатами 2019-2020 років та 6 місяців 2021 року;

– інші чинники, що впливають на надходження платежів до бюджету.

На 2022-2024 роки дохідна частина бюджету міської ТГ планується в обсягах:

2022 рік – 197288100 грн.; 2023 рік -212278200 грн.; 2024 рік – 225422500 грн.

З них обсяг власних доходів бюджету міської ТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів) прогнозується на:

2022 рік – 119127300 грн. (ріст до 2021 року 10,8%);

2023 рік – 125734200 грн. (ріст до 2022 року 5,6%);

2024 рік – 131503400.грн. (ріст до 2023 року 4,6%).

Прогноз частки трансфертів у загальному обсязі доходів становить у 2022 році  –39,6% ,2023 році – 40,8% та у 2024 році – 41,7%.

Питому вагу надходжень в загальному обсязі власних доходів загального фонду бюджету міської ТГ становитимуть податкові надходження, основними бюджетоутворюючими джерелами яких є:

– податок та збір на доходи фізичних осіб – у 2022 році – 53,9%, у 2023 році – 55,6%, у 2024 році − 56,9%;

– плата за землю – у 2022 році – 16,9%, у 2023 році − 16,0 %, у 2024 році – 15,3%;

– єдиний податок – у 2022 році – 11,7%, у 2023 році − 11,4%, у 2024 році – 11,2%.

Спеціальний фонд формують надходження бюджету розвитку (відчуження майна та продаж земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності), екологічного податку та власні надходження бюджетних установ.

Прогноз показників бюджету міської ТГ на 2022 – 2024 роки за основними джерелами доходів у розрізі фондів наведено у додатку 2.

 5. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

 Показники фінансування бюджету міської ТГ на 2022-2024 роки (додаток 3) наведені в частині передачі коштів із загального до спеціального фонду бюджету, які забезпечують здійснення капітальних видатків по зміцненню матеріально-технічної бази закладів соціально-культурної сфери та розбудови об’єктів інфраструктури громади.

На 2022 -2024 роки фінансування планується здійснити в обсягах:

2022 рік – 6817000 грн.; 2023 рік -6875000 грн.; 2024 рік – 7363000 грн.

Прогноз бюджету міської ТГ  на 2022 – 2024 роки не передбачає боргових зобов’язань. (додатки 4,5 ).

 6. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

 При плануванні видаткової частини бюджету міської ТГ у середньостроковому періоді основною метою є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету міської ТГ на 2022 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме: додатки 6 – граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів; додатки 7, 8 – граничні показники видатків бюджету та кредитування за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету.

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади, виконання в межах фінансових можливостей місцевих цільових програм.

Видатки бюджету та надання кредитів обраховано в таких обсягах:

2022 рік – 197288100 грн., 2023 рік – 212278200 грн.,2024 рік – 225422500 грн.

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі:

Освіта

Цілі державної політики у сфері освіти   будуть направлені на:

– повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію;

– створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з особливими освітніми потребами;

– забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища;

–  забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

– забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її в європейський простір.

Основні результати, яких планується досягти:

– створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

–  забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;

–  сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів – до професійного розвитку;

– створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, соціальної адаптації.

Охорона здоров’я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я (ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг.

Основні результати, яких планується досягти: підвищення рівня медичного обслуговування населення;

–  запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

– подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

– посилення профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань;

– удосконалення системи пільгового забезпечення населення медичними послугами;

– зниження рівнів загальної захворюваності населення;

– забезпечення епідемічного благополуччя населення через зниження рівня захворюваності на керовані інфекції в результаті широкого застосування імунопрофілактики.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– підвищення доступності та якості надання медичних послуг;

– забезпечення закладів медицини сучасним медичним обладнанням, витратними матеріалами та лікарськими засобами, необхідними медикаментами.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

Передбачається забезпечення доступності та задоволення у повному обсязі потреб осіб у соціальних послугах шляхом підвищення рівня охоплення соціальними послугами у закладах галузі.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– якісне надання послуг комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та медичної реабілітації;

– підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального

спрямування;

– підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями, молоддю;

– підвищення рівня державних соціальних стандартів і гарантій.

Культура і мистецтво

Головними пріоритетами галузі будуть збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу.

Протягом 2022-2024 років передбачається здійснити:

– комплекс заходів, спрямованих на розвиток закладів культури;

– запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;

– забезпечення підвищення фахового та освітнього рівня працівників культури і мистецтва;

– створення комфортних умов для проведення дозвілля мешканців та перебування гостей громади.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– розвиток культури, збереження наукового і культурного надбання;

– покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

– збільшення туристичного потоку та перетворення туризму на одну з прибуткових галузей економіки громади.

Фізична культура і спорт

Головними пріоритетами галузі будуть всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації, створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд.

Протягом 2022-2024 років передбачається здійснити:

– підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та запобігання захворюванням;

– забезпечення фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

– сприяння розвитку видів спорту, удосконалення і поліпшення системи підготовки та участі спортсменів громади у змаганнях;

– створення стимулів для здорового способу життя, здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;

– залучення різних верств населення до систематичних занять спортом та фізкультурно-оздоровчої і реабілітаційної роботи у спортивних закладах;

– участь громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

– забезпечення підготовки та виступів спортсменів громади на змаганнях всіх рівнів.

VII. Бюджет розвитку

 Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів та показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9, 10. Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку громади у галузях освіти, культури, фізкультури і спорту, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства та утримання доріг.

Основним фінансовим джерелом реалізації інвестиційних проєктів у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до спеціального фонду  (бюджету розвитку).

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

До бюджету міської ТГ у 2022-2024 роках надійде з державного бюджету базова дотація та освітня субвенція (додаток 11). Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять: на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до проєкту 2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до проєкту 2023 року – 106,8 %.

Трансферти іншим бюджетам з бюджету міської ТГ у середньостроковому періоді не плануються (додаток 12).

9. Інші положення та показники прогнозу бюджету

 Конкретні показники обсягів бюджету міської ТГ громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від змін  у законодавстві країни, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Додатки 1-12 є невід’ємною частиною Прогнозу.

Начальник фінансового відділу

Сновської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                     Ліна САВЧЕНКО

Додаток 1

Додаток 2 

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5 

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9 

Додаток 10 

Додаток 11

Додаток 12