» » » Про заходи щодо забезпечення  складання проєкту бюджету Сновської міської територіальної громади на 2023 рік

Про заходи щодо забезпечення  складання проєкту бюджету Сновської міської територіальної громади на 2023 рік

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

06  жовтня 2022 року                              м.Сновськ                                    № 167

Про заходи щодо забезпечення  складання проєкту бюджету Сновської міської територіальної громади на 2023 рік

З метою забезпечення своєчасного і якісного формування проєкту бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – міської ТГ) на 2023 рік, відповідно до Бюджетного кодексу України,  розпорядження голови Чернігівської обласної військової адміністрації від 26.09.2022 року № 354 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту обласного бюджету Чернігівської області на 2023 рік», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ‘я з у ю :

 

  1. Учасникам бюджетного процесу покласти в основу розрахунків проєкту бюджету міської ТГ на 2023 рік положення: Податкового та Бюджетного кодексів України (зі змінами), проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 13.09.2022 та поданого на розгляд до Верховної Ради України (реєстраційний № 8000 від 14.09.2022), листів Міністерства фінансів України листом від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік» та від 15.09.2022 №05110-14-6/20774 «Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету України на 2023 рік».

 

  1. Відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради надати фінансовому відділу Сновської міської ради до 15 жовтня 2022 року:

1) інформацію про соціально-економічний стан громади за 9 місяців 2022 року, про очікуване виконання відповідних показників до кінця 2022 року та прогноз її розвитку на 2023 рік, які будуть покладені в основу проєкту бюджету міської ТГ на наступний рік;

2) прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міської ТГ на 2023 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників;

3) прогнозні показники  фонду оплати праці  на 2023 рік в цілому по міській ТГ.

4) показники витрат бюджету міської ТГ, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду;

5) перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період.

 

  1. Сновській ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області (у порядку рекомендації) відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України надати фінансовому відділу Сновської міської ради до 15 жовтня 2022 року детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2022 рік за такими податками та зборами (платежами):

– податок  та збір на доходи фізичних осіб;

– податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

– рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;

– плата за землю;

– єдиний податок з юридичних та фізичних осіб, та сільськогосподарських товаровиробників;

– екологічний податок;

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– акцизний податок;

– транспортний податок;

– туристичний збір;

– частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету.

 

  1. Відділу земельних відносин та агропромислового розвитку Сновської міської ради надати фінансовому відділу Сновської міської ради прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності на 2023 рік до 15 жовтня 2022 року.

 

  1. Відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту Сновської міської ради надати фінансовому відділу Сновської міської ради розрахунки щодо прогнозних надходжень коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності та частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань на 2023 рік до 15 жовтня 2022 року.

 

  1. Структурним підрозділам Сновської міської ради – головним розпорядникам коштів бюджету міської ТГ:

1) визначити пріоритети розвитку відповідної галузі, опрацювати попередні орієнтовні показники видатків бюджету міської ТГ на 2023 рік та надати фінансовому відділу Сновської міської ради інформацію щодо їх розподілу у додатково визначений термін, беручи до уваги, що проєкт видатків за кожним кодом економічної класифікації має підтверджуватися детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями, відповідати вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, ефективного та результативного їх використання, упорядкування фінансових зобов’язань та узгодження їх з реальними можливостями бюджету міської ТГ;

2) надати фінансовому відділу Сновської міської ради розрахунки потреби у видатках на оплату комунальних послуг та  енергоносіїв та обсягів споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2023 рік в розрізі установ до    15 жовтня 2022 року;

3) у додатково визначений термін забезпечити подання фінансовому відділу Сновської міської ради бюджетних запитів на 2023 рік, в тому числі за допомогою комп’ютерної програми ІАС «LOGICA»;

4) під час формування пропозицій до проєкту бюджету міської ТГ на 2022 рік:

забезпечити неухильне дотримання норм статтей 51 і 77 Бюджетного кодексу України стосовно передбачення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати і на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

планувати інші видатки  в межах фінансового ресурсу;

розробити заходи з економії бюджетних коштів у 2023 році з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах та здійснити оптимізацію видатків підпорядкованих бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних і неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів;

забезпечити вжиття заходів з оптимізації мережі бюджетних установ та закладів, а також упорядкування штатної чисельності працівників, визначивши остаточну їх кількість, які б максимально ефективно та якісно забезпечували надання комплексу відповідних послуг;

під час підготовки бюджетних запитів на 2023 рік врахувати гендерний аспект відповідно до Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі (наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. №1), а також керуватись нормативно-правовими актами, які регулюють питання гендерної рівності;

при формуванні напрямів використання коштів обрати пріоритети з урахуванням концентрації ресурсів на першочергових діях та заходах, які необхідно вжити для виконання покладених функцій, зокрема для подолання наслідків війни;

забезпечити виконання положень статті 91 Бюджетного кодексу України стосовно своєчасного затвердження місцевих програм, термін дії яких спливає у 2022 році, оскільки до бюджетних запитів можуть включатись видатки на виконання місцевих програм лише за умови їх затвердження в установленому порядку на час подання запитів.

  1. Фінансовому відділу Сновської міської ради подати у встановлений термін проєкт рішення «Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 2551000000)» для схвалення виконавчим комітетом Сновської міської ради.
  2. Забезпечити гласність і доступність показників бюджету для депутатського корпусу та громадськості.
  3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                            Олександр МЕДВЕДЬОВ