» » Про затвердження  Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної  та оборонної роботи Сновського району на 2020 рік

Про затвердження  Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної  та оборонної роботи Сновського району на 2020 рік

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ 

20 грудня 2019 року                     м. Сновськ                                    № 6-42/VII

 

Про затвердження  Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної  та оборонної роботи Сновського району на 2020 рік

 

      З метою покращення матеріально-технічного забезпечення проведення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Сновського району; керуючись п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики; з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

міська рада  в и р і ш и л а : 

 1. Затвердити Програму покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Сновського району на 2020 рік (додається).
 1. При формуванні міського бюджету на 2020 рік та внесенні змін до міського бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконкому Р.Кравця та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова О.Кирилюк).

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

      

         

 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (42 сесія 7 скликання)

     від 20 грудня 2019 р. № 6-42/VІІ

 

ПРОГРАМА

покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи Cновського району на 2020 рік

 

 м. Сновськ 

2019 рік

 

 

ЗМІСТ

Програми покращення матеріально – технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи Cновського району на 2020 рік

1. Паспорт Програми покращення матеріально – технічного забезпечення

мобілізаційної та оборонної роботи Cновського району на 2020 рік

 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  
3. Мета Програми  
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми  

 

 

5. Завдання та результативні показники Програми

 

 
6. Напрямки діяльності та заходи Програми

 

 
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми  

 

 

Додаток 1. Напрямки діяльності та заходи Програми покращення матеріально – технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи Cновського району на 2020 рік.
   
Додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми покращення матеріально – технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи Cновського району на 2020 рік.

 

 

                             

 1. ПАСПОРТ

Програми

покращення матеріально – технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи Cновського району на 2020 рік

 

1. Ініціатор розроблення Програми Сновська районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року № 3543 – XII (із змінами), Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 року № 1932 – XII (із змінами), Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 року № 2232 – XII (із змінами), Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-ХІІІ, Указ президента України «Про Положення про територіальну оборону України» від 23.09.2016 року № 406/2016 року.
3. Розробник Програми Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Сновської районної державної адміністрації,

Сновська міська рада

4. Співрозробник програми Сновський районний  військовий комісаріат
5. Відповідальні виконавці Програми Сновська міська рада;

Сновська районна державна адміністрація;

Сновський районний  військовий комісаріат;

Підрозділи Чернігівського прикордонного загону, які дислокуються на території Сновського району

6. Учасники Програми Сновська міська рада;

Сновська районна державна адміністрація;

Сновський районний  військовий комісаріат;

Підрозділи Чернігівського прикордонного загону, які дислокуються на території Сновського району

7. Термін реалізації Програми 2020 рік
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього коштів:

 

– міського бюджету.

 250,00 тис. грн.

 

250,00 тис. грн.

 

  

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма покращення матеріально – технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи Cновського району на 2020 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року № 3543 – XII (із змінами), Закону України «Про оборону України» від 06.12.1991 року № 1932 – XII (із змінами), Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 року № 2232 – XII (із змінами), Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-ХІІІ, Указу президента України «Про Положення про територіальну оборону України» від 23.09.2016 року № 406/2016 року.

Програмою передбачено надання допомоги місцевим загонам територіальної оборони, підрозділам Чернігівського прикордонного загону, які дислокуються на території Cновського району щодо покращання матеріально – технічного забезпечення речовими засобами, спорядженням та сучасними матеріально – технічними засобами, що не передбачені табелем оснащення, закупівлі обладнання, будівельних та інших матеріалів для облаштування захисних споруд (блокпостів), речового забезпечення загонів територіальної оборони, надання послуг з транспортних перевезень майна, військовозобов’язаних, призовників, військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом, представників правоохоронних органів, а також виділення коштів для проведення заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони Сновського району.

 

 1. Мета Програми 

Основною метою Програми є підтримання місцевих загонів територіальної оборони, підрозділів Чернігівського прикордонного загону, які дислокуються на території Cновського району, у боєздатному стані для успішного виконання поставлених перед ними завдань:

– надання допомоги для здійснення заходів мобілізаційної та оборонної роботи згідно додатку 1;

–  охорона та захист державного кордону на території Сновського району;

– охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій, розташованих на території Сновського району;

– боротьба з диверсійно – розвідувальними підрозділами та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями на території Сновського району;

– забезпечення транспортних перевезень майна, військовозобов’язаних, призовників, військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом, представників правоохоронних органів.

Програмою передбачається забезпечення заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони району, а саме:

 • забезпечення загонів територіальної оборони Сновського району матеріально – технічними засобами та майном;

– підвищення захищеності військовослужбовців загонів оборони району, які забезпечуватимуть охорону та захист державного кордону на території Сновського району;

 • створення запасів військової та іншої техніки, матеріально – технічних засобів, необхідних для виконання завдань територіальної оборони на території Сновського району;
 • проведення навчань з територіальної оборони.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми 

Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми здійснює головний спеціаліст по взаємодії  з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Сновської райдержадміністрації, виконавчий комітет Сновської міської ради, районний військовий комісаріат та підрозділи Чернігівського прикордонного загону, які дислокуються на території Cновського району Чернігівської області.

Практична реалізація завдань, визначених Програмою, буде досягатися шляхом фінансування Програми з міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.Загальний обсяг фінансування Програми складає 250,00 тис. грн. Джерелом фінансування заходів Програми є міський бюджет а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством (додаток 2). Обсяг фінансування Програми може переглядатися протягом року в межах фінансових можливостей бюджету.

Перелік матеріально – технічних засобів, товарів та послуг відповідно до Програми визначається за замовленнями підрозділів Чернігівського прикордонного загону, що дислокуються на території Cновського району, військового комісаріату  в залежності від потреби та з урахуванням ситуації, що склалась у відповідний період на території Сновського району Чернігівської області та в зоні проведення АТО/ООС.

Практична реалізація заходів Програми розрахована на 2020 рік

 

 1. Завдання та результативні показники виконання Програми 

Основним завданням Програми є підвищення боєздатності та покращання матеріально – технічного забезпечення місцевих підрозділів територіальної оборони та підрозділів Чернігівського прикордонного загону, що дислокуються на території Cновського району Чернігівської області, для успішного виконання поставлених перед ними завдань, а також забезпечення заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони району.

Виконання Програми сприятиме забезпеченню місцевих підрозділів територіальної оборони та підрозділів Чернігівського прикордонного загону, що дислокуються на території Cновського району, спорядженням та сучасними матеріально – технічними засобами, що не передбачені табелем оснащення і нормами забезпечення Збройних Сил України, покращенню рівня захисту та збереження життя військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань, оперативному здійсненню перевезення майна, військовозобов’язаних, призовників, військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом, представників правоохоронних органів, а також проведенню заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони Сновського району.

 

 1. Напрямки діяльності та заходи Програми

Дія Програми спрямована на надання допомоги місцевим підрозділам територіальної оборони та підрозділам Чернігівського прикордонного загону, які дислокуються на території Cновського району, покращання забезпечення матеріально – технічними засобами, майном, обладнанням, засобами гігієни, будівельними матеріалами, а також забезпечення транспортних перевезень майна, військовозобов’язаних, призовників, військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом, представників правоохоронних органів.

Напрями та перелік завдань і заходів Програми викладені у додатку 1.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на головного спеціаліста по взаємодії  з правоохоронними органами, оборонної та  мобілізаційної роботи апарату Сновської райдержадміністрації.

Виконання Програми покладається на Сновську міську раду, Сновську районну державну адміністрацію, Сновський районний військовий комісаріат та підрозділи Чернігівського прикордонного загону, що дислокуються на території Cновського району Чернігівської області.

Сновська міська рада, Сновська районна державна адміністрація, Сновський районний військовий комісаріат та підрозділи Чернігівського прикордонного загону забезпечують своєчасне та якісне виконання заходів Програми, ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

Контроль за виконанням Програми покладається Сновську районну державну адміністрацію та постійну комісію Сновської міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

 

Керуючий справами

(секретар) виконкому                                                 Р.КРАВЕЦЬ

 

 

 

 

                                               Додаток 1

до Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи Сновського району на 2020

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (42 сесія 7 скликання)

     від 20 грудня 2019 р. № 6-42/VІІ

 

Напрямки діяльності та заходи  Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи Сновського району на 2020 рік

з/п

Перелік заходів Програми Строк виконання заходів Виконавці Джерела фінансування Орієнтовані обсяги   фінансування

тис. грн

Очікуваний результат
1. Закупівля матеріально – технічних засобів, канцелярських товарів та майна, необхідних для забезпечення заходів щодо підготовки та здійснення повсякденної  діяльності особового  складу підрозділів територіальної оборони району; закупівля засобів медичного забезпечення (медпрепаратів, рентген плівки, експрес-тестів та ін.) для проведення медичних оглядів військовозобов’язаних, призовників, кандидатів на військову службу за контрактом, кандидатів до вступу до ВВНЗ, а також під час проведення приписки, зборів, медичного переосвідчення військовозобов’язаних та призовників. 2020 рік Сновська районна державна адміністрація;

Сновська міська рада.

Міський

бюджет

250,00

 

 

 

Збереження здоров’я і життя особового складу місцевих підрозділів територіальної оборони та підрозділів Чернігівського прикордонного загону, які дислокуються на території Cновського району

 

 

 

 

 

2. Закупівля пального та надання послуг з транспортних перевезень майна, військовозобов’язаних, призовників, військовослужбовців, кандидатів на військову службу за контрактом, представників правоохоронних органів Перевезення  військовозобов’язаних, призовників, контрактників,  співробітників правоохоронних органів.
3. Проведення поточного ремонту основного пункту управління ТРО Сновського району та закупівля будівельних матеріалів та обладнання, необхідних для облаштування захисних споруд (блокпостів), кордону, позицій місцевих підрозділів територіальної оборони.         Забезпечення стійкого управління та життєдіяльності особового складу місцевих підрозділів територіальної оборони та підрозділів Чернігівського прикордонного загону, які дислокуються на території Cновського району
4. Харчове, лазнево-пральне, речове забезпечення особового складу місцевих підрозділів територіальної оборони при проведенні навчальних зборів на території Сновського району. Забезпечення життєдіяльності особового складу місцевих підрозділів територіальної оборони Сновського району під час проведення з ними навчальних зборів
Усього: 250,00  

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                                                                   Р.КРАВЕЦЬ

 

 

 

 

 

                                 Додаток 2

до Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи Сновського району на 2020

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (42 сесія 7 скликання)

     від 20 грудня 2019 р. № 6-42/VІІ

 

 

Ресурсне забезпечення Програми покращення матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної та оборонної роботи Сновського району на 2020 рік

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Усього витрат на виконання Програми,

тис. гривень

Обсяг ресурсів, всього 250,00
Міський бюджет 250,00

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                                      Р.КРАВЕЦЬ