» » Про затвердження звіту про виконання  бюджету Сновської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

Про затвердження звіту про виконання  бюджету Сновської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

-> сесія | 0

    УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Одинадцята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

28 жовтня 2021 року                   м.Сновськ                                   № ­­8-11/VIII

 

Про затвердження звіту про виконання  бюджету Сновської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

25510000000

(код бюджету)

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку  

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Сновської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року:
 • по доходах у сумі 144241840 грн. 51 коп. у тому числі: по доходах загального фонду 139202556 грн. 48 коп. та по доходах спеціального фонду 5039284 грн. 03 коп. (додаток 1);
 • по видатках у сумі 146548726 грн. 46 коп., у тому числі: по видатках загального фонду 138827241 грн. 94 коп., по видатках спеціального фонду 7721484 грн. 52 коп. (додаток 1);

–  по кредитуванню: загального фонду – надано кредитів у сумі 28500 грн.,  спеціального фонду – надано кредитів у сумі 10860 грн., повернуто кредитів – 10860 грн.  (додаток 1).

Міський  голова                                                 Олександр МЕДВЕДЬОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету Сновської міської  територіальної громади за 9 місяців 2021 року

 

        За 9 місяців 2021 року до дохідної частини бюджету Сновської міської  територіальної громади (далі – міської ТГ) надійшло 144241,8 тис.грн., з них: до загального фонду – 139202,5 тис. грн., що становить  101,5 % до планових показників звітного періоду, до спеціального фонду – 5039,3 тис. грн., що складає 77,0 % до затверджених річних призначень.

Видаткова частина виконана в сумі 146548,7 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 138827,2 тис.грн. (75,0%), спеціальний фонд – 7721,5 тис.грн. (58,4%).

ДОХОДИ

 

По власних доходах загального фонду за 9 місяців 2021 року надійшло 82907,2 тис. грн., що складає 102,6 % до планових призначень звітного періоду.

Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 55,9 % від власних надходжень за 9 місяців 2021 року. Його надійшло 46344,4 тис. грн., що складає 101,3% до плану звітного періоду.

Рентної плати за використання природних ресурсів отримано у сумі 3715,9 тис. грн.

Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних товарів надійшло 2843,1 тис. грн.

Планові показники по платі за землю виконані на 102,5%. Цього податку надійшло 15714,5 тис. грн.

Єдиний податок виконано на 114,9 %,  надійшло 10620,7 тис. грн.

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 2312,3 тис. грн., адміністративних штрафів – 75,4 тис. грн., державного мита – 26,0 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг 953,0 тис. грн., туристичного збору – 9,1 тис. грн., транспортного податку – 31,3 тис. грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 27,6 тис. грн. та інших надходжень отримано в сумі 233,9 тис. грн.

До спеціального фонду за 9 місяців 2021 року надійшло 5039,3 тис. грн., що складає 77,0 % до затверджених бюджетом річних призначень, в т.ч.:

– власних надходжень бюджетних установ отримано в сумі 4035,9 тис. грн.;

– екологічного податку надійшло 50,6 тис. грн.;

– коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 128,7 тис. грн.;

– коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 7,6 тис. грн.;

– грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 25,5 тис. грн.;

– надходжень в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ – 472,7 тис. грн.;

– цільових фондів – 318,3 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видатки загального фонду по бюджету міської ТГ за 9 місяців 2021 року проведені на суму 138827,2 тис.грн., що складає 75,0% до уточнених планових призначень на рік (185212,0 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить:

Державне управління – 19966,4 тис.грн.; (14,4%)

Освіта – 87464,3 тис.грн.;   (63,0%)

Охорона здоров’я – 5192,3 тис.грн.;  (3,7%)

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 9453,2 тис.грн.; (6,8%)

Культура і мистецтво – 8771,8 тис.грн.; (6,3%)

Фізична культура і спорт – 2702,0 тис.грн.; (2,0%)

Житлово-комунальне господарство – 3438,7 тис.грн.;  (2,5%)

Здійснення заходів із землеустрою – 23,0 тис.грн.;

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету– 1398,1 тис.грн.;  (1,0%)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 2,0 тис.грн.;

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 21,2 тис.грн.;

Інші субвенції з місцевого бюджету – 64,2 тис.грн.;  (0,1%)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 330,0 тис.грн. ( 0,2% )

Видатки на державне управління склали 19966,4 тис.грн. при уточненому річному плані 23415,0 тис.грн. або 85,3% від планових показників. В тому числі на утримання міської ради використано 17359,9 тис.грн., на утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 2404,8 тис.грн., виконання місцевих програм у сфері державного управління склало 201,7 тис.грн.

На фінансування закладів освіти спрямовано 87464,3  тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 42827,0 тис.грн.) при уточненому річному плані 116764,0 тис.грн., або 74,9% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 79640,4 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 42827,0 тис.грн.). На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено – 2268,4 тис.грн.,  з них :

 • теплопостачання – 476,9 тис.грн.,
 • водопостачання – 151,3 тис.грн.,
 • електроенергія – 886,8 тис.грн.,
 • оплата природного газу – 261,9 тис.грн.,
 • оплата інших енергоносіїв – 491,5 тис.грн.

На видатки по охороні здоров’я витрачено 5192,3 тис.грн., що становить 62,1% від уточненого плану на рік  (8356,7 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 927,4 тис.грн., в т.ч. по центральній районній лікарні направлено 352,3 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 575,1 тис.грн..    На оплату енергоносіїв – 2639,6 тис. грн.,  в т.ч. по центральній районній лікарні – 2151,5 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 488,1 тис.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 9 місяців 2021 року склали 9453,2 тис.грн. при річному уточненому плані 11299,4 тис.грн. Виконання становить 83,7%. З них:

 • компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті– 28,4 тис.грн.;
 • пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 19,0 тис.грн.;
 • забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 7132,7 тис.грн.;
 • заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 2,2 тис.грн.;
 • утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб – 786,5 тис.грн.;
 • надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 1027,8 тис.грн.;
 • надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг – 8,9 тис.грн.;
 • надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 100,1 тис.грн.;
 • організація та проведення громадських робіт – 115,5 тис.грн.;
 • інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 232,1 тис.грн.

Видатки на культуру і мистецтво при уточненому  річному плані 11105,4 тис.грн. склали 8771,8 тис.грн., або 79,0%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 7736,1 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 708,6 тис.грн.

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 2702,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 3196,3 тис.грн. або 84,5%, з них :

 • проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 24,7 тис.грн.;
 • утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл– 2053,7 тис.грн.;
 • фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств– 368,9 тис.грн.;
 • фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи – 79,6 тис.грн.;
 • фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної спрямованості– 175,1 тис.грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за  9 місяців 2021 року склали 3438,7 тис.грн. при уточненому річному плані 5789,6 тис.грн., або 59,4%, з них:

 • забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства– 23,4 тис.грн.;
 • організація благоустрою населених пунктів– 3415,3 тис.грн.

Видатки на здійснення заходів із землеустрою склали 23,0 тис.грн. при уточненому річному плані 45,0 тис.грн., або 51,1%.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури склали 1398,1 тис.грн. при уточненому річному плані 2600,0 тис.грн., або 53,8%.

Видатки на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва склали 2,0 тис.грн. при уточненому річному плані 25,0 тис.грн., або 8,0%.

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 21,2 тис.грн. при уточненому річному плані 100,0 тис.грн., або 21,2%.

Видатки по спеціальному фонду склали 7721,5 тис.грн. при уточненому річному плані 13227,6 тис.грн., або 58,4%, в т. ч. капітальні видатки становлять 4975,6 тис.грн.:

1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 3655,4 тис.грн., а саме:

– по Сновській міській  раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) на загальну суму 189,3 тис.грн., які спрямовані:на придбання системного блоку (11,5 тис.грн.), 6 багатофункціональних пристроїв (77,3 тис.грн.), 5 персональних комп’ютерів (77,8 тис.грн.), системи відеоспостереження (22,7 тис.грн.);

– по КНП «Сновська центральна районна лікарня» видатки розвитку на загальну суму 292,3 тис.грн. були направлені по КПКВК 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на придбання комплектів комп’ютерного обладнання  (7 од. – 70,9 тис.грн.), 2 принтерів (16,6 тис.грн.), щілинної лампи «БІОМЕД» YZ-04 зі столом (155,0 тис.грн.), фетального монітору L8PRO (38,9 тис.грн.), лінзи-об’єктива 90 діоптрій V90С (10,9 тис.грн.);

– по КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» видатки розвитку на загальну суму 13,7 тис.грн. були направлені по КПКВК 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” на придбання комплекту комп’ютерного обладнання;

–  по КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» видатки розвитку на загальну суму 45,8 тис.грн. були направлені по КПКВК 3104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю ” на придбання насосу циркулярного (34,0 тис.грн.) та бензопили (11,8 тис.грн.);

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту видатки розвитку на загальну суму 759,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 1061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склалися станом на 01.01.2021 року) у сумі 407,7 тис.грн. на придбання 2 принтерів для Тихоновицької ЗОШ I-III ст. та Тур’янської гімназії (16,7 тис.грн.), водонагрівача для Тихоновицької ЗОШ I-III ст. (9,0 тис.грн.), 3 електром’ясорубки для гімназії с.Сновське,  Новоборовицького НВК  I-III ст. та Сновської початкової школи (47,8 тис.грн.), 10 ноутбуків для загальноосвітніх навчальних закладів громади (114,0 тис.грн.), 5 насосів циркулярних до твердопаливних котлів  для Кучинівської ЗОШ I-III ст. (2 од.) та  Сновської ЗОШ I-III ст. № 2  (3 од.)  (127,7 тис.грн.), електрожарової шафи для Сновської ЗОШ  I-III ст. № 1  (33,0 тис.грн.), парової станції для  Сновської початкової школи (9,6 тис.грн.), морозильних камер для Сновської ЗОШ  I-III ст. № 1  та  Сновської ЗОШ I-III ст. № 2  (22,3 тис.грн.), холодильників для Петрівського НВК I-III ст. (2 од.) та  Сновської початкової школи (2 од.)  (27,6 тис.грн.),    по КПКВК 1181 „Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`” у сумі 17,5 тис.грн. на придбання електронних засобів навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для перших класів `Нової української школи`»,  по КПКВК 1182 „Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” у сумі 157,7 тис.грн.  на придбання електронних засобів навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для перших класів `Нової української школи`»,,  по КПКВК 7321 „Будівництво освітніх установ та закладів” у сумі 176,1 тис.грн. в т.ч.: капітальний ремонт Сновської ЗОШ I-III ст. №1 (111,9 тис.грн.),  капітальний ремонт спальних корпусів, адмінбудівель, їдальні та інших споруд Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку <<Дружба>> (49,5 тис.грн.), реконструкція їдальні Сновської гімназії (14,7 тис.грн.);

– по відділу культури і туризму видатки розвитку на загальну суму 23,5 тис.грн. були направлені по КПКВК 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” на придбання тромбону для Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна;

– по фінансовому відділу  видатки розвитку на загальну суму 30,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” на придбання  основних засобів, в т.ч. комп’ютерної техніки;

– видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 6013) склали 152,0 тис.грн., було  придбано лічильник електроенергії  (10,9 тис.грн.), відцентрований насос (46,7 тис.грн.) та 2 каналізаційні насоси (94,4 тис.грн.);

– видатки на  організацію благоустрою населених пунктів (КПКВК 6030)  склали 1851,1 тис.грн.  та були направлені на придбання фронтального навантажувача для КП „Сновська ЖЕД” (1443,6 тис.грн.), альтанки (19,5 тис.грн.),  питного фонтанчика (16,5 тис.грн.),  дитячого комплексу (239,0 тис.грн.), спортивного майданчика (50,0 тис.грн.), комплекту вуличних тренажерів (75,0 тис.грн.) та вивіски в парк відпочинку с.Тур’я (7,5 тис.грн.);

– видатки на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (КПКВК 6082) склали 199,0 тис.грн. та були направлені на придбання житла для лікаря КНП „Сновська ЦРЛ”;

– видатки на  будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (КПКВК 7325) склали 99,7 тис.грн. та були направлені на реконструкцію стадіонного комплексу з виділенням черговості:I,II та III черги;

2) Капітальні видатки за рахунок  надходжень на  реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (КПКВК 7700) на реалізацію проєкту «Від віку до життя – довіку щастя!» – розширення послуг «Простору активного довголіття» за 9 місяців 2021 року склали 125,9 тис.грн. та були направлені на придбання телевізора (15,0 тис.грн.),  кондиціонера (14,0 тис.грн.),  офісного дивану (6,0 тис.грн.),  комплекту полиць для зберігання спортивного інвентаря та обладнання (18,7 тис.грн.),  вуличного тенісного столу (13,6 тис.грн.),  вуличного столу для шахмат (17,9 тис.грн.),  вуличного тренажеру (15,3 тис.грн.),  тренажеру «ХОС РАЙДЕР» (14,2 тис.грн.),  вуличного тренажеру Орбітрек (11,2 тис.грн.);

3) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ за 9 місяців 2021 року склали 1194,3 тис. грн., з них:

– по Сновській міській  раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) завдяки співпраці з Програмою USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)  отримана благодійна допомога на загальну суму 222,3 тис.грн. , в т.ч.: 4 планшета (29,2 тис.грн), 2 ноутбука (71,5 тис.грн.),  відеоконференцкамера (13,3 тис.грн.),  проектор (22,9 тис.грн.),  колонки «Ямаха» (8,2 тис.грн.),  кондиціонер (21,7 тис.грн.),  телевізор (24,2 тис.грн.),  2 акустичні системи (15,5 тис.грн.),  радіо мікрофонна система (6,9 тис.грн.),  кавова машина (8,9 тис.грн.);

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 905,7 тис.грн., з них: по платним послугам в сумі 0,6 тис.грн. на часткову оплату за придбання телевізора для Петрівського НВК I-III ст.,  по благодійним внескам в сумі 905,1 тис.грн. надійшли підручники (298,8 тис.грн) та комплект навчального обладнання для кабінету географії  Сновської ЗОШ  I-III ст. №1 (598,3 тис.грн) від Центра матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів та придбано телевізор для Петрівського НВК I-III ст. за кошти, що надійшли від ПП «Яна Плюс» (8,0 тис.грн);

– по відділу культури і туризму на загальну суму 66,3 тис.грн., в т.ч. по платним послугам в сумі 25,1 тис.грн. було придбано 4 комплекти сценічних костюмів для дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна (7,7 тис.грн), літературу для поповнення бібліотечного фонду (10,4 тис.грн.), акустичну колонку для Сновського будинку культури (7,0 тис.грн.), по благодійним внескам в сумі 41,2 тис.грн.   подаровано читачами  книги для бібліотеки (35,2 тис.грн.),  шанувальниками колективу „Калина” подаровано ноутбук для будинку культури (6,0 тис.грн.).

Начальник фінансового відділу

Сновської міської ради                                                        Ліна САВЧЕНКО